1 januari 2023
1 januari 2023
Biljartkampioenschappen 2022

28, 29 en 30 december werd alweer voor de 21ste keer het Kersttoernooi in it Mienskar gehouden en deze mag, met 44 deelnemers, als geslaagd worden beschouwd. Er was een royale aanwas van jongeren die, na een serie oefenavonden, massaal een balletje lieten rollen. Dat belooft wat voor de komende jaren en misschien wel op de dinsdagavond op de biljartclub "de Klos". Jongens jullie zijn hartelijk welkom op de biljartvereninging. Één telefoontje of apje naar de secretaris van de club, en het wordt geregeld!

Vierde in de poule wedstrijden de lach en humor de boventoon, op de vrijdagavond in de knock-out fase werd de glimlach (of de teleurstelling) pas vertoond na de wedstrijd. Drie avondvullende programma’s op 3 biljarttafels, de kijkers kwamen ogen te kort. Geoefende spelers die gemakkelijke ballen misten en gelegenheidsbiljarters die onmogelijke ballen maakten, ze kwamen allemaal voorbij.

Ondanks de strakke leiding van Harry Mons eindigde het toernooi pas in de kleine uurtjes op oudjaarsdag. Organisator, stimulator en beheerder Ype Bonnema mocht rond de klok van 1 uur de prijzen uitreiken en gaf als datumtip 27, 28 en 30 december 2023 door als datum voor de 22ste editie.

De winnaars van de 21ste Kersttoernooi biljarten:


1ste prijs: Jelmer de Vries,
2de prijs: Jaap Dries Hiemstra
3de prijs: Jan Rients de Groot
4de prijs: Albert van der Wal
5de prijs: Jurjen de Vries
6de prijs: Sys Dijkstra

Met dank aan:
Joop van der Linden (foto's)

Lees verder...
28 december 2022
28 december 2022
Sint Joris december 2022

Hierbij de digitale versie van het decembernummer van de Sint Joris.

Het is een jubileum editie geworden over het 40-jarig bestaan van dorpshuis It Mienskar.


Opmerking:
Begin maart 2023 wordt weer begonnen met de voorbereidingen voor het voorjaarsnummer van de Sint Joris. De redactie ontvangt graag rond 01 maart jullie bijdrage via het vaste mailadres: sintjoris@oosterbierum.info.

Lees verder...
27 december 2022
27 december 2022
Oud papier en lege batterijen

In Oosterbierum wordt het oud papier eens in de twee maanden opgehaald door de vrijwilligers van IKC de Flambou. Dit leverde in 2022 meer dan 1.000 euro op voor de school!

Maar school doet meer: u kunt er uw lege batterijen inleveren. Iedere kilo levert de school 25 eurocent op. Van de eerste 50 kilo kon een mooi nieuw prentenboek aangekocht worden.

Waarvoor dank namens de school.

Lees verder...
23 december 2022
23 december 2022
Carbidschieten en Vreugdevuren jaarwisseling

Bericht vanuit de gemeente Waadhoeke

Carbidschieten

Alle bekende carbidploegen zijn in november aangeschreven om zich wederom voor deze jaarwisseling aan te melden. Indien u vanuit uw dorp of wijk zich wilt aanmelden of is er bij u een (nieuwe) carbidploeg die nog onbekend is met de manier van aanmelden, kunt u dit op onderstaand manier doen.

Via de website Jaarwisseling | Gemeente Waadhoeke komt u op de site van de gemeente. Op deze locatie kunt u digitaal een carbidmelding doen. Hier kunt u ook aanvullende informatie en voorwaarden vinden. Op oudejaarsdag gaat de gemeente de carbidlocaties bezoeken.

 

Vreugdevuren

Bij velen is dit met de jaarwisseling een traditie, het ontsteken van vreugdevuur. Voor het ontsteken van vreugdevuur dient er een melding gemaakt te worden bij de gemeente. Op deze manier kan de gemeente een overzicht creëren waar in de gemeente een vreugdevuur wordt ontstoken. Hiervoor dienen een aantal gegevens aangeleverd worden zoals:

- Overzicht van de locatie op plattegrond.
- Een adres zo dicht mogelijk bij de gewenste locatie.
- Telefoonnummer van een contactpersoon.
- Schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein of indien openbare ruimte  overleg/afstemming met gemeente Waadhoeke.

Maak in de aanvraag duidelijk waar u het van plan bent om het vreugdevuur te ontsteken zodat de gemeente, politie en brandweer ook een goede beoordeling op veiligheid kunnen maken. Op oudejaarsdag gaat de gemeente de vreugdevuur locaties bezoeken.

 Let op!!! Voor vreugdevuren die niet voor de jaarwisseling aangevraagd zijn kan de gemeente het in het kader van openbare orde en veiligheid er voor kiezen om de brandstapel (in opbouw) preventief te laten verwijderen of tijdens het ontsteken/branden door de brandweer laten blussen. Na afloop zal gemeente Waadhoeke de resten niet opruimen.

Meer informatie en de manier van aanvragen kunt u terugvinden op de website van de gemeente Waadhoeke via Jaarwisseling | Gemeente Waadhoeke

 

Subsidie

Om de jaarwisseling in Waadhoeke zo veilig mogelijk te laten verlopen is er een vergoeding beschikbaar. Organiseert u een activiteit die bijdraagt aan een veilig verloop van de jaarwisseling? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor deze vergoeding. Op de website van de gemeente Jaarwisseling | Gemeente Waadhoeke kunt u meer informatie en de voorwaarden over de subsidie terugvinden.

Op basis van de inwonersaantal (dorpskern 2018) is er per dorp/stad een maximaal bedrag gereserveerd. Indien de gemeente vanuit de dorpen of de wijken in Franeker meerdere initiatieven ontvangt, wordt dit bedrag onder de initiatieven verdeeld.

 

 

 

Lees verder...
22 december 2022
22 december 2022
Krystkuier

Donderdag 22 december werd in Oosterbierum een Krystkuier (Kerstwandeling) georganiseerd door IKC De Flambou, i.s.m. de Sint Joris Tsjerke. De start was vanaf 18:00 uur bij de school waar de deelnemers werden ontvangen door de omroeper: iedereen moest zich inschrijven om daarna een verlicht pad te volgen, op zoek naar het kindje Jezus. 

De reis ging via Herberg, Kloostertuin, Koor en 3 wijzen naar de Sint Joris Tsjerke. En daar zaten Jozef en Maria met het kindje Jezus. Gelukkig draaide de kachel dus zat het drietal er warmpjes bij. Daarna weer richting school, maar niet voordat de 2 mini-ezeltjes in de voorkerk waren bewonderd. Bij school was er koffie/chocolademelk en een versnapering.

De school deelde een kerstgroet uit:
"Hele warme gezellige kerstdagen en een heel gelukkig nieuwjaar vol met liefde en gezondheid".

 

Deze Krystkuier werd mede mogelijk gemaakt door leefbaarheidsproject Losse Fearren van Wonen Noordwest Friesland.

Lees verder...
18 december 2022
18 december 2022
Sprankel concert

Zondag 18 december trad Gospelband Ichthus uit Franeker op in de Sint Joris Tsjerke.

Allerlei soorten muziek kwamen voorbij: Kerstmuziek maar ook Engelstalige popmuziek waarbij de teksten omgezet waren naar Fries of Nederlands, bijvoorbeeld 'war is over' van John Lennon.  De teksten liepen via de kerktelevisie mee dus meezingen was geen probleem. 

Een prachtige middag, ietsjes koud dus het dekentje was geen overbodige luxe. Maar aan het einde van het concert was er warme chocolademelk met een stuk kerststol.

Dit concert werd mede mogelijk gemaakt door Losse Fearren.

Lees verder...
12 december 2022
12 december 2022
Bericht van gemeente Waadhoeke

Denkt u mee met de Omgevingsvisie van Waadhoeke? Welkom op een van de bijeenkomsten!

De gemeente Waadhoeke gaat een Omgevingsvisie maken. Dat doen we samen met onze inwoners en ondernemers. De Omgevingsvisie beschrijft de visie die we hebben op de toekomst. Vooral voor de leefomgeving van onze gemeente. De visie schrijven we op hoofdlijnen en gaat over de hele gemeente. Bijvoorbeeld over ontwikkelingen en opgaven die in meerdere dorpen of wijken spelen of een aanzienlijk deel van het buitengebied betreffen. Hoe de visie eruit ziet? Dat bepaalt de gemeente samen met u. In een aantal bijeenkomsten in februari 2023 krijgt u de kans om mee te denken.

Burgemeester Marga Waanders: “de Omgevingsvisie is een toekomstvisie voor Waadhoeke. We willen laten zien waar we kansen zien voor ontwikkelingen, of waar noodzaak voor verandering is. Deze toekomstvisie gaat over: hoe ziet onze gemeente er in 2030 uit? Wat maakt ons gebied bijzonder en wat willen we behouden? Wat kan er beter? En, hoe gaan we om met nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw, ruimte voor bedrijven of het opwekken van duurzame energie? Dit zijn vragen die wij niet alleen kunnen beantwoorden. Daarom gaan wij deze vragen samen met onze inwoners en ondernemers beantwoorden.”

Wat hebben we al gedaan?
We beginnen niet bij nul. In de voorbereiding hebben we het bestaande beleid op een rij gezet. In het voorjaar van 2022 hebben we een enquête gehouden, de resultaten vindt u op www.waadhoeke.nl/omgevingswet.

Denkt en praat u met ons mee? We verwelkomen u graag!
In februari 2023 gaan we op 4 avonden in de gemeente praten met inwoners en ondernemers: 1 februari, 6 februari, 13 februari, 20 februari. Dat doen we aan de hand van onderstaande thema’s:
- In positie; krachtig in de regio
  (werkgelegenheid en economie)
- Beleven - Genieten tussen wad en stad
  (een gezonde leefomgeving, toerisme, sport)
- Fijn leven – vitale en veerkrachtige dorpen en wijken!
  (wonen en voorzieningen)
- Ons landschap – Duurzame oogst voor de toekomst
  (landbouw en natuur)

Graag tot ziens!
Aanmelden kan via www.waadhoeke.nl/omgevingswet. Daar staan ook de locaties staan waarvoor u zich kunt aanmelden.

 


 

Lees verder...
9 december 2022
9 december 2022
Samen zuinig de winter door

Vraag de kinderen van basisschool de Flambou wat je moet doen met een zandloper en het antwoord is bijna altijd: "Zo lang mag je douchen".

Vrijdag 9 december kregen alle kinderen een zandloper en een flyer met simpele tips om energie te besparen. "Deur dicht en lichten uit" was voor de meesten een bekende, "stekkers uit het stopcontact' was minder bekend. De achterzijde van de flyer was bestemd voor de ouders, want zij merken het in de portemonnee.

Ook op de Skeakel in Sexbierum doen alle kinderen mee met de actie. Naast de 2 basisscholen krijgen ook alle klanten van Voedselbank de Helpende Hand een flyer bij hun eerste pakket.

De actie is een project van Fryske Flinter, de lokale duurzame energie-coöperatie van de dorpen
Klooster-Lidlum, Oosterbierum, Pietersbierum en Sexbierum.

De tips zijn ook te vinden op www.fryskeflinter.nl en www.samendewinterdoor.nu.

Met dank aan Johannes Wolbers voor de tekst en de foto.

Lees verder...
9 december 2022
9 december 2022
De warme Koffiekamer van It Mienskar.

Ook na de Kerst zijn er nog volop donkere dagen. 
Samen koffiedrinken is gezellig en bijpraten hoort daarbij.

Ontmoeten op een ontspannen manier en waar kan dat beter dan in It Mienskar.

Op de dinsdagen 17 januari, 7 februari en 14 maart is er koffiedrinken voor iedereen die dat leuk vindt. Inloop vanaf 9.30 uur.

Voor alle leeftijden, opgave niet nodig, binnen zonder kloppen.

Mei groetnis Max, Johannes en Jessy

Lees verder...
8 december 2022
8 december 2022
Extra reanimatie trainingsmogelijkheden

Er worden extra reanimatie trainingsmogelijkheden georganiseerd:
op 14 december om 19:00 uur in Sint Jacobiparochie: de herhaalcursus,
op 17 december om 13:00 uur in Franeker: de beginnerscursus + voor cursisten met een verlopen diploma,
op 19 december om 19:00 uur in Sint Jacobiparochie: de beginnerscursus

Opgeven via Stichting Reanimatie NoordwestFriesland

Lees verder...
5 december 2022
5 december 2022
Underweis, Sint Joris Tsjerke

Hierbij de link naar het verkorte decembernummer van de Underweis.

Lees verder...
29 november 2022
29 november 2022
Kopij Sint Joris

Het loopt alweer aardig richting december, de maand waarin de volgende Sint Joris zal verschijnen. De redactie ontvangt graag jullie input, dus nieuws van verenigingen, agenda, wist u datjes, mooie foto's, enzovoort.

De december editie van de Sint Joris zal in het teken staan van 40 jaar Mienskar!
Wat zou het leuk zijn als iedereen hier aan meewerkt: denk aan anekdotes of leuke herinneringen die in het teken staan van het dorpshuis. 
Doel is om gezamelijk een leuk bewaarexemplaar van de Sint Joris te maken, want laten we eerlijk zijn it Mienskar is toch wel het hart van Oosterbierum.

Graag ontvangt de redactie de input voor 5 december 2022, zodat deze voor de kerst bij een ieder in de bus kan liggen.

Lees verder...
29 november 2022
29 november 2022
Kerst Sprankel Concert

Zondagmiddag 18 december is er om 15:00 uur in de Sint Joris Tsjerke een 'Kerst Sprankel Concert' met Gospelband Ichthus uit Franeker. Het zal een luister- en meezingconcert worden met fijne kerstliederen en andere meezingers. Na afloop is er koffie met wat lekkers en de gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Van harte welkom!

Lees verder...
27 november 2022
27 november 2022
Opgeven voor kerstbroodmaaltijd!

"Aan tafel – plek voor iedereen"

Dit is voor dit jaar het thema van de PKN kerken.

Daarom nodigt de diakonie van de Sint Joris Tsjerke u van harte uit om samen met elkaar in It Mienskar aan tafel te gaan in een feestelijke kerstsfeer op woensdag 21 december 2022 voor alle 60 plussers uit Oosterbierum en Wijnaldum.

U wordt vanaf 16.00 uur verwacht voor een drankje en bijpraten onder zang en voordracht. Rond de klok van 17.30 wordt met elkaar aan tafel een kerstbroodmaaltijd gegeten.

Opgave voor 15 december bij onderstaande contactpersonen.

Johannes en Jessy Wolbers 0518-481005 / fam.wolbers@gmail.com

Max de groot 06-82481925 / berber-51@hotmail.com

Bij opgave graag vermelden of er een dieetwens is en of vervoer nodig is.

De diakonie hoopt op uw komst om samen een gezellige warme middag te hebben.

Lees verder...
17 november 2022
17 november 2022
Save the date: kerstwandeling

Krystkuier

Op donderdag 22 december 2022 organiseert basisschool IKC De Flambou, in samenwerking met een aantal dorpsbewoners, een ouderwetse kerstwandeling. Tijdens deze kerstwandeling wordt, verspreid door het dorp en in verschillende scenes, het kerstverhaal verteld. 

Groepsgewijs loopt u langs de herberg naar de herders. De engelen zingen u toe en wijzen de weg naar de wijzen. Goud, wierook en mirre brengen u bij de stal met het kindje waar alles om draait. Uw tocht eindigt via oude wegen bij de Flambou waar de warme chocolademelk op u wacht.

De inschrijving is bij de Flambou vanaf 18.00 uur.

 

Lees verder...
13 november 2022
13 november 2022
Driebanden toernooi

Zaterdag 12 november organiseerde kaart en biljartvereniging "de Klos" hun jaarlijkse driebanden toernooi.

En groot aantal, twintig man hadden zich opgegeven en gingen in vier poules met elkaar de strijd aan.

De vier winnaars van elke poule streden vervolgens tegen elkaar om de grote vleesprijzen. 

Uiteindelijk ging Richard Zeinstra er met de hoogste eer vandoor.

Uitslag: 1ste prijs Richard Zeinstra, 2de prijs Hidde Sijswerda, 3de prijs Gerrit Jan Visser en de 4de prijs werd gewonnen door Albert Runia.

Na een mooie middag biljarten onder leiding van onze wedstrijdleider Harrie Mons, kon hij de prijzen rond 19.00 uur uitreiken aan de winnaars.

De foto's zijn gemaakt door Joop van der Linden.

Bedankt Joop voor de mooie foto's!

Lees verder...
5 november 2022
5 november 2022
Underweis, Sint Joris Tsjerke

Hierbij de link naar de Underweis van november 2022.


De laatste jaren is de redactie van Underweis in omvang van 4 personen naar 1 persoon gegaan. Het zou erg fijn zijn om wat versterking bij de redactiewerkzaamheden te krijgen. Wilt u meedenken of helpen met het verzorgen van de uitvoerende werkzaamheden? Heel graag!

Voor vragen over de werkzaamheden of aanmelding is Dieuwke de Jong bereikbaar op 06 22 96 14 00.

Lees verder...
1 november 2022
1 november 2022
Kloostertuin in het nieuws

Omrop Fryslân had op 29 oktober in Hjoed een item over de Kloostertuin Oosterbierum.

Hierbij de link naar de aflevering, vanaf 6:56 gaat het over de Kloostertuin/De Flambou.

Lees verder...
29 oktober 2022
29 oktober 2022
Jubileumfeest, It Mienskar 40 jaar

Een uitgesteld feest is ook een feest, dus 40 jaar dorpshuis It Mienskar werd 28 en 29 oktober gevierd. Het werden 2 gezelllige dagen.

Vrijdagavond disco voor de jongste Oosterbierumers in It Kelderke terwijl de oudere Oosterbierumers zich vastbeten in de vragen van de pubquiz. In totaal deden 17 teams deden mee aan de quiz. Muziek, algemene kennis, sport, allerlei onderwerpen kwamen langs en niet alle vragen waren even makkelijk. De dames van BERT mochten zich winnaar noemen.

Op zaterdagmorgen konden de kinderen na een gezamenlijk ontbijt de pennen tevoorschijn halen om bingo te spelen in de Golle. Om 10 uur stroomde It Terskflier vol, tijd voor de nieuwe voorzitter (Sijbe Geert Andringa) om ons mee terug te nemen in de tijd. Na het hilarische cabaret door Klun en Knoffel schoof iedereen aan voor de lunch.

 

Veertig jaar Mienskar, dat levert vast veel herinneringen op. 
Hierbij een oproep om anekdotes door te geven aan de redactie van dorpsblad Sint Joris. Het eerstvolgende nummer staat in het teken van het jubileumjaar van It Mienskar.

Lees verder...
13 oktober 2022
13 oktober 2022
Sint Joris najaar 2022

Hierbij de link naar dorpsblad Sint Joris, najaar 2022.

Lees verder...
11 oktober 2022
11 oktober 2022
Knarrenhof in TV-programma Tegenlicht

Hebben jullie maandag 10 oktober de uitzending van Tegenlicht gezien? Het programma gaat over woonvormen voor de oudere generatie. Hiervoor zijn opnamen in it Mienskar zijn gemaakt tijdens de bijeenkomst van het Knarrenhof.

In samenwerking met het Knarrenhof zijn we in Oosterbierum bezig met een meer generatie woonvisie, met betaalbare, duurzame woningen, gebouwd in een omgeving vol groen en blauw.

Klik op de link om het programma terug te kijken: Uitzending gemist

Lees verder...
11 oktober 2022
11 oktober 2022
Oproep fam Van Vaals

In het boekje Oosterbierum wordt op blad 13 worden Hermannus en Willem van Vaals genoemd.

Kan iemand Johan van Vaals ter plaatse aanwijzen waar hun huisvesting was en is er meer over van Vaals bekend? En zijn er misschien nog oude foto's van het pand?

Telefoonnummer en mailadres is bij de redactie van de website bekend.

Lees verder...
10 oktober 2022
10 oktober 2022
Underweis, Sint Joris Tsjerke

Kerkblad Underweis wordt maandelijks bij de abonees langsgebracht.
Hier wordt de verkorte versie gepubliceerd en dit is de link.

Lees verder...
6 oktober 2022
6 oktober 2022
Lege flessenactie

Lege flessen, bierkratten en giften voor vluchtelingen wereldwijd en de overstromingen in Pakistan

Een royale groep vrijwilligers, jong en oud, haalden in Oosterbierum en Kloosterlidlum de aangeboden emballage op. Steeds vaker staan de tassen met flessen klaar en/of kunnen de lege kratten bij de weg ingeladen worden.

Vanwege het "gebrek" aan lege flessen werd er door verschillende inwoners ook flink gedoneerd in de meegebrachte collectebussen. De ruim 1000 flessen, grote en kleine, en 28 kratjes werden bij Poiesz Franeker aangeboden en dat leverde (samen met de giften van ruim 200 euro) het mooie totaalbedrag op van 565 euro.

Met dank aan de vrijwilligers, de locatie en de bus voor het vervoer van de "buit".

Tekst en foto's Johannes Wolbers

Lees verder...
25 september 2022
25 september 2022
Kloostertuin: burendag / oogstfeest

Op zondagmiddag 25 september werd op de Kloostertuin een combinatie van burendag/oogstfeest gehouden. Dorpsgenoten ontmoetten elkaar, dronken wat en aten van de verschillende lekkere hapjes die dorpsgenoten mee hadden genomen.

En verder waren er diverse leuke / lekkere producten te koop: uien van Geert, huisgemaakte producten van Adeline en Juliët, pompoen uitsnijden met Klaske, houten pennen, knuffels, stekjesruil, keramiek en natuurlijk producten vanaf de Kloostertuin. Voor elk wat wils.

Lees verder...
12 september 2022
12 september 2022
Bunkerdagen Koehoal

Na twee jaar van gedwongen sluiting vanwege corona, opent de Stichting Bunker Koehoal op 17 en 18 september voor de tweede maal dit jaar haar deuren.

Stichting Bunker Koehoal streeft er naar om door middel van tentoonstellingen allerlei kanten van de Tweede Wereldoorlog te belichten, waarbij ruime aandacht wordt geschonken aan het regionale aspect.

Dit jaar staat, de bevrijding van onze provincie min of meer centraal. Met welk materieel dat werd gerealiseerd kunt U zien in het museum in Overloon. Maar U kunt ook de bunker in Koehoal bezoeken, waar Jan Feenstra zijn bouwpakketten heeft geëxposeerd.

U bent welkom op 17 en 18 september van 11.00 tot 17.00 uur aan de Sédyk te Koehoal

De koffie met bunkerkoeke staat klaar.

Meer informatie? Open deze link.

Lees verder...
12 september 2022
12 september 2022
Copy voor dorpsblad Sint Joris

De volgende Sint Joris zal eind deze maand of begin oktober weer worden rondgebracht.

Input (leuke verhaaltjes, foto's oid) is van harte welkom, u kunt uw bijdrage mailen naar sintjoris@oosterbierum.info en dan graag voor 20 september. Alvast bedankt!

Lees verder...
4 september 2022
4 september 2022
Underweis Sint Joris Tsjerke

Hierbij de link naar de verkorte versie van Kerkblad Underweis van de Sint Joris Tsjerke Oosterbierum.

Lees verder...
27 augustus 2022
27 augustus 2022
Gekostumeerd kaatsen, Thema Tirol

Zaterdag 27 augustus: gekostumeerd kaatsen op het sportveld. Het thema was Tirol en dus waren er vooral heren in lederhosen en dames in kleurrijke dirndljurkjes. Maar ik zag ook 3 sneeuwvlokjes en een kaatser in kleding met koepatroon. Kortom: vrolijke kleuren in de zomerzon. Het sportveld heeft wel te lijden van het watertekort, het was minder groen dan anders maar dat mocht de pret niet drukken.

In totaal hadden 24 (bijna)kaatsers zich opgegeven dus 8 parturen. Alle 8 parturen konden tegelijk los. Er werd in totaal 3 keer gekaatst, de één wat fanatieker dan de ander.

Uitslagen:

Winnaarsronde 1e prijs
Arjen Bleeker
Jurjen Paul Bruinsma
Femke Postma

Winnaarsronde 2e prijs
Jelte de Groot
Gerben Tjepkema
Corelina Fijma

Verliezersronde 1e prijs
Froukje Houtsma
Arjen Houtsma
Ben 

Verliezersronde 2e prijs
Maaike Jukema
Hedwig Noordenbos
Berber Syswerda

Originaliteit prijs
Sybrand Wijngaarden
Aldrik Dijkstra
Annemarijn van der Werf

Dit keer geen foto's van de prijswinnaars, wel van de kaatsers in aktie.

Lees verder...
27 augustus 2022
27 augustus 2022
Reanimatiecursus

De vrijwilligers van Stichting Reanimatie- en AED-onderwijs Noordwest Fryslân gaan na lange tijd weer trainingen geven. Deze keer zijn deze gezamenlijk met de omliggende dorpen gepland. Dit omdat er trainingen georganiseerd worden in korte tijd.

In Oosterbierum staat een beginnerstraining en een herhalingstraining gepland en in Tzummarum twee herhalingstrainingen voor de mensen die al meerdere keren de normale herhaling hebben gevolgd (meer dan 3 keer). Je kunt je dus voor beide dorpen aanmelden.

Na de training is het niet verplicht, maar natuurlijk wel wenselijk voor de netwerken dat je je aanmeldt als burgerhulpverlener bij HartslagNu.nl.

Meer informatie kun je lezen op website:  www.reanimatieonderwijsnoordwestfryslan.nl


Aanmelden
Via de mail: reanimatieonderwijsnwf@hotmail.com of
via telefoonnr 06 165 230 67

Data:
Oosterbierum:
19 september, 19 uur (herhalingstraining)
21 september, 19 uur (beginnerstraining)

Tzummarum:
28 september, 19 uur (herhalingstraining met scenariotraining)
3 oktober, 19 uur (herhalingstraining met scenariotraining)

Ivm Corona in de afgelopen 2 jaren en wellicht de komende winter weer, is het erg druk. Voor de trainen kunnen we maximaal 12 personen plaatsen, vol = vol.
Geef je dus snel op als jou diploma al of bijna verlopen is. Zo houden we onze netwerken in stand.

Lees verder...
20 juli 2022
20 juli 2022
Spijkerdorp 2022, Highlandgames

Woensdagmiddag stond er voor de jeugd Highlandgames op het programma. Onder leiding van Wout en Wout Zijlstra kon de jeugd zich uitleven op kogelwerpen (met diverse maten bal), boomstammen verslepen (20 en 30 kilo), vrachtwagenband omflippen (50 kilo), whiskyvat rollen (100 kilo) en natuurlijk zakwerpen. Flinke uitdagingen maar de jeugd liet zich niet kennen. Fanatiek gingen ze aan de slag en vooral het zakwerpen was een succes.

Helaas geen foto's van de prijswinnaars maar wel van fanatieke deelnemers.

 

Per abuis op de foto op het internet terwijl je dat niet wilt? Neem contact met ons op zodat we de foto kunnen verwijderen.

Lees verder...
20 juli 2022
20 juli 2022
Spijkerdorp 2022

Het is bijna bouwvakvakantie, maar daar was op het sportveld aan de Brits weinig van te merken. Zagen, maar vooral er op los timmeren met 130 hamers dat het een lust was. Ideeën te over, maar het splinterkanon was het origineelst. Splinterkanon, help splinter de winter door en splinter in je bil. De jury was unaniem en de timmermannen en timmervrouwen waren wat blij met de wisselbeker en de Gouden Hamer.

Complimenten voor de organisatie, ijs voor de liefhebber, koffie en oranjekoek voor de bezoekers bij de prijsuitreiking vanwege het eerste lustrum. Spijkerdorp in de 1e week van de vakantie eindigde op woensdag 20 juli.


Met dank aan Johannes Wolbers voor de tekst en de foto's van het buikglijden en prijsuitreiking. Overige foto's Jolanda

Per abuis op de foto op het internet terwijl je dat niet wilt? Neem contact met ons op zodat we de foto kunnen verwijderen. 

Lees verder...
19 juli 2022
19 juli 2022
Hoe Wat Waar, Johannes Wolbers

Hebben jullie je altijd afgevraagd hoe, wat en waar Johannes Wolbers zijn weekend start? De Leeuwarder Courant geeft antwoord op die vraag in de rubriek 'waardevol'. 

We hebben de digitale versie via Johannes ontvangen.
Hierbij de link.

Lees verder...
9 juli 2022
9 juli 2022
Sint Joris juli 2022

Dorpsblad Sint Joris zomer 2022 is weer van deur tot deur gebracht. 

Hier kun je de digitale versie lezen: Sint Joris zomer 2022

Lees verder...
30 juni 2022
30 juni 2022
Een drukte van belang

Woensdag hield Dorpsbelang in samenwerking met NHL Stenden een voorlichtings- en inspiratieavond over de Dorpsuitbreiding. 7 studentengroepen met maar liefst 33 studenten hadden zich een half jaar lang gebogen over de nieuwbouw met veel groen en water.

In een gezellig ingericht Mienskar werd het een drukte van belang. Naast dorpsbewoners waren bestuurders van andere dorpsbelangen en raadsleden naar ons dorpshuis gekomen om kennis te nemen van de innovatieve ideeën van de studenten Bouwkunde.
En ideeën kwamen er. Over kavelverdeling, duurzame bouwmaterialen, modulair bouwen, opslaan en hergebruik van water, over ...
En hoewel niet alles direct een op een toepasbaar is, bieden de presentaties volop inspiratie voor de ontwikkeling van concrete plannen.

De werkgroep dorpsuitbreiding vertelde dat ze het locatieonderzoek hebben afgerond en bij de gemeente gaan aanbieden. Na de zomer begint met in samenwerking met Stichting Knarrenhof aan het bestemmingsplan.

Inschrijven voor nieuwbouw kan nog via knarrenhof.nl/inschrijving-knarrenhof-nederland.

Hulp nodig om je in te schrijven? Ga langs bij Paul Bronsgeest of Paul de Cock. Zij helpen je graag.

(tekst en foto's Paul de C.)

Lees verder...
29 juni 2022
29 juni 2022
Jonge boerenprotest in Franeker Courant

Afgelopen woensdag stond het boerenprotest van onze jeugdige boeren in de Franeker Courant. Hier de link naar het artikel.

Foto bij artikel Jolanda

Lees verder...
28 juni 2022
28 juni 2022
Durk Visser met medewerker in de Leeuwarder Courant

Net voor de regen valt kunnen Sander Polstra (links) en akkerbouwer Durk Visser nog mooi even het veld in, zieke planten selecteren. Op het veld (van PB3 klasse) in Oosterbierum staan Challenger aardappelen, een jong hoofdteelras. Dit aardappelras wordt voornamelijk gebruikt voor frites en als consumptieaardappel.

 

Foto en tekst vanuit Leeuwarder Courant

Lees verder...
26 juni 2022
26 juni 2022
Nieuwe kleding onder de baar in Oosterbierum

Vanaf 21 juni 2022 zijn de dragers van uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer Oosterbierum & Klooster-Lidlum’ gehuld in een nieuw tenue. De oude pakken, die vele jaren dienst hebben gedaan, zijn vervangen door moderne uitvaartkleding geleverd door Zijlstra Beroepskleding in Franeker.

De in 1900 opgerichte vereniging houdt de traditie in stand om de overledene op een baar naar de laatste rustplaats te brengen. De baar wordt gedragen door acht dragers uit eigen dorp. Dit jaar mocht de vereniging zes nieuwe enthousiaste dragers toevoegen aan ‘haar team’.

Het doel van de vereniging is om op vrijwillige basis, onderlinge solidariteit en nabuurschap de uitvaart van haar leden te verzorgen op de meest waardige wijze en naar de wensen van de overledene en nabestaanden. Met de nieuwe kleding kan de vereniging weer vele jaren vooruit. Met dank aan Fonds Nij Bethanië en Fryske Flinter Fonds voor het mede mogelijk maken van de aanschaf ervan.

De foto is gemaakt door: Jolanda van der Veen-Geveke
Er ontbreken enkele personeelsleden op de foto (niet alle dragers konden aanwezig zijn bij het fotomoment) 

Lees verder...
25 juni 2022
25 juni 2022
Open dag Kloosterhoeve

Vandaag was er een feestelijke opening / open dag op de zorgboerderij Kloosterhoeve aan de Mûntsewei in Kloosterlidlum.


Op de zorgboerderij is er ruimte voor dagbesteding, educatie en feestjes. Omdat er zakelijk geregeld gebruik moest worden gemaakt van de privéwoning is er in de afgelopen periode een mooie kantine / vergaderruimte / keuken / ontvangstruimte / ontspanningsruimte bij het bedrijf gebouwd. Aan wethouder De Vries de eer om deze officieel te openen.

Tijdens de open dag was er in de loods ruimte vrijgemaakt voor een kleine markt. En natuurlijk kon iedereen een kijkje bij de dieren nemen. 

Meer zien over de Kloosterhoeve? Open dan de link: Kloosterhoeve.

Lees verder...
24 juni 2022
24 juni 2022
Bedankje naar aanleiding van de Flessenaktie

In mei hield de diaconie van de Sint Joris Tsjerke een flessenaktie ten behoeve van Agape Home, Nikki's place in Chiang Mai. De diaconie kreeg onlangs het bijgaande bedankje.

Lees verder...
18 juni 2022
18 juni 2022
Kofferbak en kleedjes verkoop in de ochtend, boerenvolleybal in de middag met after party.

Onder goede weersomstandigheden organiseerde de sportveld commissie een Boerendag op het sportveld in het centrum van Oosterbierum. Een mooie rij met zeer jeugdige en daarnaast gedreven senior verkopers bevolkten het sportveld. Naast verkoop was er ook veel sociaal contact. Een gezellig samenzijn met koffie, soep en broodjes voor de deelnemers. Voor herhaling vatbaar.

De middag was voor de volleyballers. Verrassende teams, soms samengesteld in overleg, soms onder dwang. Maar altijd leuk en sportief. Na een lange middag waar soms tot het uiterste werd gegaan om de overwinning te behalen werden de smakelijke prijzen uitgedeeld. Na het applaus werden de prijzen gelijk genuttigd en ook de vrijwilligers kregen hun verdienste. Dank aan alle medewerkers voor de hulp en mentale ondersteuning.

Uitslag volleybal: 3e prijs voor team Singel lady’s die te sterk waren voor team Alcohollisten (logisch). Team Wohlinger won de finale ruim van zootje Ongeregeld. Op bijgaande foto’s staan de teams geportretteerd.

Op de sportveld agenda staan voor de komende tijd de volgende activiteiten: Spijkerdorp 18 t/m 20 juli en op zaterdag 27 augustus de 2e editie van Verkleed Kaatsen.

Nieuwe ideeën zijn welkom. Mail naar: sportveld@oosterbierum.info of bel Sara 06-25 17 73 83

Tekst en foto's (via) Johannes Wolbers

Lees verder...
1 juni 2022
1 juni 2022
Underweis, Sint Joris Tsjerke

Kerkblad Underweis wordt maandelijks bij de abonees langsgebracht. Hier wordt de verkorte versie gepubliceerd en dit is de link.

Lees verder...
31 mei 2022
31 mei 2022
Open dag op de Kloosterhoeve

Zaterdag 25 juni open dag op "Zorgboerderij Kloosterhoeve"

Vanaf 10.00 uur zijn jullie van harte welkom om dieren te knuffelen, springen op een springkussen, speurtocht op de boerderij en nog veel meer. Kom en beleef het mee!

www.zorgboerderijkloosterhoeve.nl 

Waar: Mûntsewei 2 in Klooster Lidlum

Tot ziens op 25 juni vanaf 10.00 uur.

Lees verder...
28 mei 2022
28 mei 2022
Midzomer Wadconcert bij Koehoal

Fanfarekorps De Bazuin uit Tzummarum speelt voor u het bijzondere muziekstuk 'De Oergong' op het bijzondere festivalterrein achter de zeedijk bij Koelhoal. 

Het muziekstuk is speciaal geschreven om ten gehore te brengen aan de Waddenkust. De vogels, de golven, de geuren, de wind en ook de stilte worden één met het muziekstuk.

De Oergong vindt plaats achter de zeedijk bij Koehool. Het sfeervolle festivalterrein 'Westerbierrum' is voor en na de voorstelling een plek voor ontmoeting, lokale lekkernijen en gezelligheid. Het terrein opent om 20:00 uur, de voorstelling begint om 21:15 uur.

De optredens vinden plaats op:
Woensdag 15 juni (Barradieljûn € 27,50)
Donderdag 16 juni (Première € 29,50)
Vrijdag 17 juni ( € 29,50)
Zaterdag 18 juni (€ 29,50)
Zondag 19 juni (€ 29,50)  
Prijs is inclusief koffie/thee

Kaartjes en info: debazuintzummarum.nl

Foto's: de uitnodiging van De Oergon en een nieuwsbericht uit de Leeuwarder Courant van 25 mei jl.

Lees verder...
14 mei 2022
14 mei 2022
Hier een SHIT SHOT!

Er wordt door sommige hondenbaasjes niet zo nauw gekeken of en waar hun hond zijn behoeften doet.

Maar als de hond dan zijn behoeften doet, moet zijn of haar baasje dit wel opruimen!

Het kan niet zo zijn dat iemand anders in de stront van uw hond gaat staan of dat kinderen het onder hun schoenen hebben!

Daarom neem je verantwoordelijkheid en ruim het op! Op de foto is te zien dat op het trottoir voor de school de stront niet is opgeruimd!

Lees verder...
4 mei 2022
4 mei 2022
Dodenherdenking

Basisschool De Flambou en de Oranjevereniging organiseerden de jaarlijkse Dodenherdenking. En dit jaar vond de herdenking weer plaats met publiek. Belangstellenden werden om half acht verwacht bij de basisschool en vanaf circa vijf over half acht werd er gelopen richting Sint Joris Kerk. 

Geert Andringa en Janneke Visser liepen voorop en hadden er duidelijk zin in. De stoet was binnen 5 minuten bij de kerk. Bij de Sint Joris Tsjerke las Ds Ulbe Tjallingii een korte overdenking en mochten Geert en Janneke ieder een gedicht voorlezen. 

De bloemen werden gelegd, The Last Post werd gespeeld en daarna was er 2 minuten stilte.
Na het zingen van het Wilhelmus werd de herdenking ontbonden.

De fotograaf werd overigens wel even op het verkeerde been gezet. De nieuwe voorzitter van de Oranjevereniging had de volgorde van het programma iets veranderd. Tja: nieuwe voorzitter, nieuwe gewoonten en dat is natuurlijk geen probleem.

Lees verder...
27 april 2022
27 april 2022
Koningsdag

Het programma voor Koningsdag was kort: samen koffiedrinken, toasten op de koning en daarna een fietstocht. De foto's zijn een impressie van het koffiedrinken en de toast met oranjebitter.

Lees verder...
26 april 2022
26 april 2022
Koningsnachtkaatsen 2022

De Oranjevereniging organiseerde, in samenwerking met It Mienskar, Koningsnachtkaatsen in de Buorren.

De inzet was hoog: er werd gekaatst om heerlijk oranjegebak. In totaal betraden 7 pearkes de kaatsarena. De één iets fanatieker dan de ander maar kaatsplezier stond voorop.

Er kon verkleed gekaatst worden, thema Koning. De prijs voor leukst verklede kaatser ging naar Joran.

Verdere uitslagen:
Verliezersronde:
1)  Rinske en Yse Johannes
2)  Naomi en Justin

Winnaarsronde:
1) Julliët en Robert
2) Femme en Sys

Lees verder...
25 april 2022
25 april 2022
Open Oosterbierumer Biljart Kampioenschap

Van donderdag 21 t/m zaterdag 23 april kon eindelijk de 8ste OOBK gehouden.
Het was weer een groot succes met circa 60 biljarters.

Hieronder de prijswinnaars op een rijtje:

winnaars A- klasse

1. Richard Zeinstra
2. Paul Bronsgeest
3. Jan de Jager

Winnaars B-klasse

1. Romke Hoekstra
2. Frans van Leek
3. Tjitze Minnema

Winnaars C-klasse

1.Piet Weijer
2. Sjoukje Minnema
3. Arwin de Vries

Met dank aan Renske Mons voor de foto's en de uitslagen.

Lees verder...
24 april 2022
24 april 2022
Vrijwilligers gezocht

Voor de vrijdagmiddag van 14:15 tot 17:00 uur zoekt de sport en spelcommissie nog enthousiaste vrijwilligers/ouders.

De kinderen kunnen dan vrijuit spelen op het sportveld. De sport en spelcommissie zorgt voor spel-attributen en de vrijwilligers schenken limonade en houden een oogje in het zeil.

Belangstelling? App met Sara mulder: 06 2517 7383.

Lees verder...
24 april 2022
24 april 2022
Underweis

Via deze link kunt u de digitale versie van kerkblad Underweis weer lezen.

Lees verder...
23 april 2022
23 april 2022
Oosterbierum aan de wandel

Gewijzigde dag!
De sport en spel commissie organiseert een wekelijks wandelrondje.

Wanneer: elke woensdagavond
Hoe laat: 19.00 uur
Waar: verzamelen op het sportveld aan de Brits
Einde: weer op het sportveld aan de Brits met als afsluiting een kopje thee

 

Lees verder...
23 april 2022
23 april 2022
Sport en spelcommissie

Wil jij of willen jullie als groep zelf iets organiseren op het sportveld? Schroom dan niet en schiet de sport en spelcommissie aan. Bel of mail en ze helpen je op weg.

Mail: sportveld@oosterbierum.info

Ype Bonnema, Dieuwke de Jong, Sara Mulder, Helena de Vries, Johannes Wolbers en Tjitske Zuidema.

Lees verder...
11 april 2022
11 april 2022
Omgevingsvisie Waadhoeke

Gemeente Waadhoeke gaat een zogenaamde Omgevingsvisie maken. Dat doen ze graag samen met de inwoners en ondernemers van de gemeente.

Deze visie gaat over de toekomst, over de leefomgeving van de gemeente. Samen met inwoners en ondernemers bepaald men graag wat daarin moet komen te staan. Via www.omgevingsvisiewaadhoeke.nl is de vragenlijst in te vullen.

Lees voor meer informatie deze link naar het PDF bestand.

Lees verder...
6 april 2022
6 april 2022
Ledenvergadering Oranjever en Dorpsbel

Woensdag 6 april vond de gecombineerde ledenvergadering plaats van de Oranjevereniging en van Dorpsbelang Oosterbierum/Klooster Lidlum. De belangstelling was groot. Het was dan ook alweer een tijdje geleden dat er kon worden vergaderd. Maar, zo bleek later, de belangstelling vanuit de gemeente was ook groot. Bijna alle verkiezingspartijen hadden een afgevaardigde gestuurd. Er was een extra welkom aan Symen Hoekstra, dorpscoördinator vanuit Waadhoeke.

Hieronder de belangrijke zaken om meteen te delen.

Oranjevereniging:
Ondanks verwoede pogingen om iemand te vinden is er nog 1 positie binnen het Oranjebestuur vacant. Als je iemand kent die je geschikt acht of als je zelf ambities hebt om het bestuur te versterken: geef dit door aan de Oranjevereniging via ovoosterbierum@hotmail.com.

In 2023 is er dorpsfeest van 22 tot en met 25 juni. Leuke ideeën en tips zijn van harte welkom. 

Kaatsen koningsnacht: het betreft Pearkekeatsen vanaf 14 jaar. Opgeven per paar òf alleen. In het tweede geval zullen de organisatoren paartjes maken.

Dorpsbelang
Verkeersveiliger maken van Bjusse/Mûntsewei
Er komen nu dan toch passeervakken. Vrachtverkeer zou alleen bestemmingsverkeer moeten worden. Er wordt nagedacht over verkeersdrempels of een andere manier om het verkeer langzamer te laten rijden.

Bij It Mienskar komt een laadpaal met 2 aansluitingen voor electrische auto's.

De dorpsvisie is inmiddels 5 - 6 jaar oud en er zal een nieuwe visie worden geschreven.

Regionale Ontwikkelings Maatschappij.
In samenwerking met Sexbierum wordt er gewerkt om de regio beter op de kaart te zetten. Dat gaat dan onder de noemer 'oud barradeel'. Hiervoor is geld ter beschikking.

Ook lijkt er nog geld te zijn vanuit Vermillion en de ruilverkaveling. Indertijd is er een flink bedrag gebruikt voor de dorpsvernieuwing in Tzummarum, Sexbierum en Oosterbierum. Maar als er nog geld is dan is in de 3 dorpen vast nog wel een bestemming te vinden.

Johannes Wolbers:
Vanuit het Fryske Flinter Fonds mochten Harmen Westra en Jaap de Geus geld ontvangen ten behoeve van de Sint Joris Tsjerke (bijdrage streamen diensten en concerten) en de Kloostertuin (bijdrage grasmaaier).

Knarrenhof
Circa 25 woningen aan de Stationsreed. Ontwikkeling door Knarrenhof, Gemeente Waadhoeke en het dorp zelf waarbij het dorp de regie houdt. Rond 15 mei is er een nieuwe vergadering voor de belangstellenden die in de woningen zouden willen wonen. Let op: inschrijving kan via de website van Knarrenhof, inschrijfkosten zijn 15 euro.

Zijn er onduidelijkheden of misverstanden? Vraag ernaar bij 1 van de bestuursleden.

Sara:
Sport en spelcommissie 
gaat in ieder geval 1x per maand iets organiseren op het sportveld. Er wordt getracht om dit de komende 2 jaar te ontwikkelen.
Wil je zelf wat organiseren dan kan dat ook, geef het door aan de commissie.

Lees verder...
4 april 2022
4 april 2022
Knarrenhof, bericht van Dorpsbelang

Onderstaande bericht ontvingen we van Dorpsbelang.

Beste dorpsgenoot,

Woensdagavond presenteerde Stichting Knarrenhof zich in it Mienskar (zie item onder actueel, 31 maart 2022). Daarbij konden we ook melden dat het voorlopig koopcontract voor het perceel getekend is.
Stap voor stap komen we zo dichter bij ons doel, namelijk ons dorp uitbreiden met nieuwbouw en bovendien verrijken met een aantrekkelijk park met water, bomen, struiken en grasvelden.

Op ons verzoek presenteerde Stichting Knarrenhof woensdag enkele vroege eerste schetsen van de mogelijke invulling van de dorpsuitbreiding. Daarbij was bij hun briefing aan de architect - en dat is vervelend, de eis verloren gegaan dat tussen de bestaande bebouwing en de nieuwbouw een ‘buffer’ van groen en/of water zou komen.
Dat kan bij jullie vervelend zijn overgekomen.

Laat duidelijk zijn dat jullie wens door ons wel degelijk gehoord is. Voor ons is jullie wens een eis geworden voor de nieuwe plannen. We vertrouwen er op dat we in samenwerking met gemeente en Stichting Knarrenhof tot een mooi plan komen.
De regie voor de plannen voor ons dorp lag en ligt bij ons dorp. Om te zorgen dat de gemeente en Stichting Knarrenhof dat niet vergeten herhalen we die boodschap met regelmaat en klip en klaar. Dat zullen we ook nu weer doen.

Ik hoop dat we met dit briefje mogelijke onduidelijkheden die ontstaan zijn kunnen wegnemen. Mocht dat niet zo zijn, bel of mail ons. We komen weer graag langs om te luisteren en al jullie vragen te beantwoorden.

Hartelijke groet,

Paul Bronsgeest
Namens Dorpsbelang en de werkgroep Dorpsuitbreiding.

Lees verder...
3 april 2022
3 april 2022
Vlaggen Sint Joris Tsjerke

Onderstaande bericht ontvingen we vanuit de Sint Joris Tsjerke.

In de Sint Joris Tsjerke hangen 2 vlaggen. Eén van Oekraïne en één van Syrië. Daarboven hangt de foto van een Paasprocessie in een toen nog vredig Lviv.

De vlag van Oekraïne hangt voor al het geweld dat de Oekraïners is en wordt aangedaan.

De vlag van Syrië staat voor al het andere nutteloze geweld in de wereld.

Te beginnen bij het volk van Syrië en Afghanistan, maar ook de burgeroorlogen in Jemen, Irak, Mali en Mozambique. Laat ons gebed en gedachten zijn bij al die mensen die op de vlucht zijn voor dit geweld en ons hart hiervoor openstellen.

Lees verder...
1 april 2022
1 april 2022
Dorpskrant Sint Joris

Hij is weer bij iedereen langsgebracht: dorpskrant Sint Joris.

In deze link kun je hem digitaal lezen.

Lees verder...
31 maart 2022
31 maart 2022
Jaarvergadering BV "de Klos"

Onderstaande bericht ontvingen we van Biljartvereniging 'de Klos'.

Dinsdagavond 29 maart was de jaarvergadering van BV "de Klos" in It Mienskar. Voorzitter Jappie Visser kon een 26 tal leden welkom heten.

Heel mooi dat er weer een vergadering kon worden gehouden, in 2020 en 2021 kon dit niet vanwege corona.

Na een aantal mededelingen van de voorzitter werden de notulen van 2019 voorgelezen door de secretaris en goedgekeurd. 

Er werd ook nog een finalewedstrijd gespeeld van het bandstoten tussen Daan de Vries en Richard Zeinstra. Richard won deze partij en mocht een beker en een vleespakket in ontvangst nemen.

De jaarlijkse clubkampioenschappen zijn dit seizoen ook gespeeld en deze finale werd ook gespeeld op de jaarvergadering. Deze strijd ging tussen Wopke de Groot en Riemer Posthumus. Riemer moest het onderspit delven, zodat Wopke zich een jaar lang clubkampioen mag noemen van onze vereniging! Ook Wopke ging naar huis met een beker en een vleespakket.

Er waren ook bestuursverkiezingen deze avond. Voorzitter Jappie Visser en wedstrijdleider Daan de Vries zetten een punt achter hun bestuurlijke carrière. Daan doet dit na 26 jaar in het bestuur te hebben gezeten en Jappie Visser vanaf de oprichting van de vereniging in 1981 dus 41 jaar!

Beide heren werden in de bloemen gezet en kregen een dik vleespakket mee naar huis! Jappie Visser werd deze avond benoemd tot erelid! De versierselen die hierbij horen werd hem opgespeld door bestuurslid Andries de Haan.

De nieuw gekozen bestuursleden zijn Teije Osinga en Harrie Mons. Een woord van welkom aan de nieuwe bestuursleden door scheidend voorzitter Jappie Visser.

Met dank aan Harrie Mons voor de foto's.

Denk je nu bij het lezen van dit verhaal, ik zou ook wel eens een kijkje willen nemen en misschien lid worden van de B.V. "de Klos" kom in het nieuwe seizoen gerust langs op dinsdagavond! Wij beginnen weer op dinsdag 6 september. Je bent hartelijk welkom!

 

 

Lees verder...
31 maart 2022
31 maart 2022
Digitale Underweis

Lees de digitale Underweis van april 2022 hier.

Lees verder...
31 maart 2022
31 maart 2022
Knarrenhof, bijeenkomst

Woensdag 30 maart was er een bijeenkomst over de dorpsuitbreiding Knarrenhof. Ook het college van de gemeente Waadhoeke is in de trein gestapt, Jacob Vriese van de gemeente was aanwezig om te luisteren naar de plannen.

Er was veel belangstelling, zelfs vanuit de landelijke televisie. Een team van VPRO Tegenlicht maakte opnamen (het wordt uitgezonden in het najaar van 2022). Daarnaast was er een ploeg studenten aanwezig: NHL Stenden bouwkunde studenten begeleiden en helpen waar ze kunnen.

Peter Prak van Stichting Knarrenhof vertelde over de plannen/stand van zaken.

In een Knarrenhof is het sociaal (geclusterd) wonen. Inmiddels zijn er door heel Nederland 30.000 inschrijvingen in 336 gemeenten. En de bewoners zijn zeer tevreden over het wonen in een hofje, ze geven een rapportcijfer van 8 of hoger (nou ja, ik geloof dat er 3x een 7 werd gegeven). 

Stand van zaken in Oosterbierum:

- de landbouwgrond aan de Stationsreed lijkt het meest geschikt voor de dorpsuitbreiding.
- Er is inmiddels een mondelinge overeenkomst tussen de grondeigenaar en de ontwikkelaar van het Knarrenhof.
- Het Knarrenhof krijgt 25 woningen maar hoe precies moet nog worden ontwikkeld.
- huur en koop (vrij op naam)
- Wensen van Oosterbierumers/nieuwe bewoners: soort huizen, opstelling/verkaveling, etc.
- Inschrijving: Dorpsbelang heeft al een lijst van belangstellenden en inschrijving kan via Knarrenhof.nl. Inschrijvingskosten 15 euro. 
- Belangrijk: volgorde inschrijving is ook volgorde van meedoen!

Na de presentatie kon iedereen nog met de maquette aan de slag: opstellen, groen inkleuren, etc.

Het was een duidelijke presentatie, weinig vragen maar wel enige zorgen vanuit de bewoners van de woningen waar het Knarrenhof naast wordt gebouwd.

 

JBG

Lees verder...
29 maart 2022
29 maart 2022
Gezocht: leden klankbordgroep arbeidsmigranten

Hoe betrekken we arbeidsmigranten in onze mienskip?

Dat is de vraag waar het om gaat. Gemeente Waadhoeke vraagt uw hulp om een goed antwoord hierop te vinden. Helpt u mee? Op dinsdag 12 april wil de gemeente u een concept uitvoeringsplan voorleggen. Daarin staan 18 punten om het beleid rondom en het contact met arbeidsmigranten te verbeteren. We horen graag wat u van dat uitvoeringsplan vindt. Vindt u het leuker om activiteiten te bedenken, misschien is het platform Leefbaarheid dan iets voor u.

Wilt u helpen?

We zouden het erg op prijs stellen wanneer u aanschuift bij de inspraakavond over het
uitvoeringsplan, bij de klankbordgroep die de voortgang daarvan in de gaten houdt en/of bij het
platform Leefbaarheid. Bent u geïnteresseerd om uw steentje bij te dragen, stuurt u dan een mailtje naar Harrie Siegersma, coördinator Arbeidsmigranten van de gemeente Waadhoeke. Zijn e-mailadres is h.siegersma@waadhoeke.nl en het telefoonnummer 06 - 8261 0743.

 

Klik voor het volledige verhaal op deze link.

 

Lees verder...
12 maart 2022
12 maart 2022
NL Doet 2022

En eindelijk, na bijna 2 jaar, kon NL Doet weer plaatsvinden. Er stond een aantal klussen in en rond het dorp op het programma. Dankzij de grote groep vrijwilligers werd er veel werk verzet.

Fijn om weer bij elkaar te zijn om bij te praten èn om met nieuwe dorpsbewoners kennis te maken.

De foto's onder dit bericht staan in willekeurige volgorde en betreffen:

  • Uitvaartvereniging: schoonmaken hekwerk rondom de begraafplaats en onderhouden van materiaal
  • Sint Joris Tsjerke: schoonmaken en opruimen materialen in de kerk
  • It Mienskar: legen en schoonmaken dakgoten
  • (ver)planten van fruitbomen langs schelpenpad
  • klaarmaken Kloostertuin voor nieuwe seizoen
  • uitvoeren plannen van de nachttuin
  • sportveld: schoonmaken sporthokje en opknappen zandbak

Dit jaar was er hoog bezoek, burgemeester Marga Waanders van gemeente Waadhoeke hielp een handje op de Kloostertuin. Zo was ze onder andere samen met Jente en Hermien in de kruidentuin de planten aan het verpoten. Na afloop kreeg ze van Johannes Wolbers een klein aandenken in de vorm van een houten pen.

De nachttuin is een stageproject van Femke Bosman. De beplanting en omgeving heeft ze zo afgestemd dat het nachtdieren gaat aantrekken en dat is goed voor de biodiversiteit. 
Femke volgt de opleiding tot hovenier en het plan dat ze heeft bedacht is uitgevoerd door vrijwilligers. 

Om een uur of half 1 had Ype bami en nasi klaarstaan.

Al met al was het een bijzonder geslaagde dag.

Lees verder...
11 maart 2022
11 maart 2022
Energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen

Inwoners van Waadhoeke met een laag inkomen kunnen € 200,- ontvangen van de gemeente. Deze Energietoeslag is een tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen. De Energietoeslag is vanaf nu aan te vragen. 

De Energietoeslag is bedoeld voor inwoners van 18 jaar en ouder met een inkomen rond het sociaal minimum. Hoe hoog het inkomen precies mag zijn, hangt af van de persoonlijke situatie van de inwoner. Op www.sozawe-nw-fryslan.nl/energietoeslag kan iedereen zien hoe hoog het inkomen mag zijn en welke andere voorwaarden gelden voor de Energietoeslag.

Aanvragen en uitbetaling
Inwoners met een bijstandsuitkering die voldoen aan de voorwaarden, krijgen de Energietoeslag automatisch uitbetaald. Alle andere inwoners met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen bij De Dienst Noardwest Fryslân. Het aanvraagformulier staat op www.sozawe-nw-fryslan.nl/energietoeslag of is op te vragen via 0517-380 200.

Kabinet stelt geld beschikbaar
Door de fors gestegen energieprijzen komen veel mensen met een laag inkomen in financiële problemen. Het kabinet stelt via de gemeenten geld beschikbaar om deze inwoners tegemoet te komen. De Dienst Noardwest Fryslân zorgt namens de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke voor de uitbetaling van de Energietoeslag.

Financiële hulp
Voor verdere financiële vragen of hulp kunnen inwoners contact opnemen met het Gebiedsteam van Waadhoeke: 0517 - 380 357.

Lees verder...
8 maart 2022
8 maart 2022
Woorden van dank vanuit Oekraïne

In de eerste week van maart vond er in Sexbierum een grote inzamelingsactie plaats waar ook veel Oosterbierumers hebben geholpen. De hulpgoederen zijn inmiddels in Oekraïne aangekomen en onderstaande bericht hebben we van hen ontvangen.

Dear all, 

Having received your email addresses from Willem I am sending you a note. 

It is difficult to put in words how grateful your amazing support has been received. Hence, I am sending you a huge thank you - on behalf of all Ukrainians who will receive this help. 

It makes you very emotional how Europe during these hard times comes together and remembers it´s core values. The people who make these values come alive are people like you - who have gathered together and organized a network of help for those who are in very deep need, who are living through the darkest hours of their lifes. 

You can rest assured that we will not forget you this. We are more than happy to welcome you to beautiful Ukraine once these difficult times are over. 

Thank you!

vrij vertaald:
Beste allemaal,

Na ontvangst van uw e-mailadressen van Willem stuur ik u een berichtje.

Het is moeilijk onder woorden te brengen hoe dankbaar jullie geweldige steun is ontvangen. Daarom stuur ik u een enorme dank u wel - namens alle Oekraïners die deze hulp zullen ontvangen.

Het maakt erg emotioneel hoe Europa in deze moeilijke tijden samenkomt en de kernwaarden onthoudt. De mensen die deze waarden tot leven brengen zijn mensen zoals jullie, die zijn samengekomen en samen hulp hebben georganiseerd voor degenen die nu in zeer diepe nood verkeren, die door de donkerste uren van hun leven gaan.

U kunt er zeker van zijn dat we u dit niet zullen vergeten. We zijn meer dan blij om u te verwelkomen in het prachtige Oekraïne zodra deze moeilijke tijden voorbij zijn.

Dank u!

Lees verder...
6 maart 2022
6 maart 2022
Jubileumwedstrijd "de Klos"

De kaart en biljartvereniging "de Klos" bestond vorig jaar 40 jaar! Een jubileum om te vieren, maar in coronatijd is dit niet gemakkelijk.

Daarom had het bestuur besloten dit te doen zodra de versoepelingen een feit waren en zaterdag 5 maart was het dan zover. Er waren 24 biljarters die de strijd met elkaar aangingen. 

Wij zijn deze dag gestart om 9.30 uur met een kop koffie en in heerlijk stuk oranjekoek.

De voorzitter Jappie Visser opende deze feestelijke dag door terug te blikken op de 40 jaren die achter ons liggen.

Op 28 september 1981 werd de vereniging opgericht en wel door Leendert Wijngaarden, Sjoerd Visser, Harm P. de Vries, Piet Wiersma, Marten Bleeker en Jappie Visser.

Op de 1ste ledenvergadering wordt de naam van de vereniging bekend gemaakt welke is verkregen door een ideeënbus waar de leden een naam konden bedenken. De naam luidt "de Klos" Er wordt gestart met 35 leden.

Er worden door middel van een circulaire een oproep gedaan aan de "niet meer deelneemde dorpsgenoten aan het arbeidsproces" lid te worden van de middagsoos. Deze circulaire wordt opgehangen bij de middenstand van Oosterbierum 1982 en wel de Spar, de SRV, de Rabobank en It Mienskar.

Ook een opmerking in de notulen, dat er nogal eens krachtige woorden worden gebruikt bij een gemiste bal. Waarop Douwe de Jong opmerkt: "it untkomt my ek wolris"

Er wordt in 1983 een ledenstop ingevoerd en wel maximaal 45 leden! In 1984 is er een wachtlijst en wordt bekeken of we ook naar 50 leden kunnen gaan. Dit is wedstrijdtechnisch niet haalbaar.

Er is een bijzondere ledenvergadering in 1995. De club wil gaan verhuizen met de vereniging van de soos naar de grote zaal van 2 naar 3 biljarts, want "it Mienskar" is bereid om een 3de biljart aan te schaffen. Hier hoefde niet lang over nagedacht te worden, doen!

Wat ook nog werd genoemd was dat het "rookverbod" een uitkomst was en dan vooral voor het thuisfront. 

De voorzitter wenst ons allen een mooie en sportieve dag metelkaar, succes!

Hierna ging de strijd los en wel in 4 poules van 6 personen, zodat een ieder zoveel mogelijk kon biljarten. 

En om 12.30 uur had Ype een heerlijk buffet klaar gemaakt waar we dan ook lekker van hebben gegeten. Tijd voor uitbuiken was er niet dus de wedstrijd werd hervat.

Rond 17.45 uur was de strijd gestreden en waren de prijswinnaars bekend.

Deze werden allen van harte gefeliciteerd door de voorzitter en voorzien van een flink vleespakket: 4de prijs was voor Gerrit Jan Visser, 3de prijs was voor Christiaan Wering, 2de prijs was voor Paul Bronsgeest en de 1ste prijs was voor Jurjen de Vries.

Ook was er voor iedere deelnemer die geen prijs had gewonnen een klein vleespaketje, wat is gesponserd door een bekende van onze vereniging.

Op één van de foto's is te zien dat Toby, Brent en Nikki ook heel blij waren met de overwinning van "heit"

Wij kunnen terug kijken op een hele mooie en sportieve dag. Allen bedankt voor jullie medewerking. 

Lees verder...
3 maart 2022
3 maart 2022
Hulpgoederen naar Oekraïne

Afgelopen week was het een drukte van belang aan de Ottemaleane in Sexbierum. 

Daar staat landbouwbedrijf Nammensma. Zoon Willem Nammensma woont en werkt al een aantal jaar in Lviv, Oekraïne. Bij de eerste dreigingen heeft hij zijn vrouw Inge en de kinderen naar Friesland gebracht maar hij is zelf weer naar Lviv gegaan.

In totaal gaan er morgen 4 grote, goed gevulde vrachtwagens naar het bedrijf van Willem, net buiten Lviv. Vanaf het bedrijf worden de goederen in de stad en de dorpen verdeeld.

De chauffeurs zijn Oekraïners die hiermee dus weer huiswaarts keren.

 

Met dank aan Johannes Wolbers voor de foto's.

Lees verder...
3 maart 2022
3 maart 2022
Biljart Kampioenschap 2022

De 8ste open Oosterbierumer Biljart Kampioenschap wordt gehouden op 21, 22 en 23 april.

Voorrondes:
donderdag 21 april vanaf 19:00 uur
vrijdag 22 april vanaf 19:00 uur
zaterdag 23 april vanaf 09:30

Finales:
zaterdag 23 april vanaf circa 15:30 uur

Inleg 10 euro
Opgave voor 14 april 19:00 uur

Opgeven via de mail:
biljartkampioenschapO.bierum@gmail.com
onder vermelding van:
- naam
- woonplaats
- telefoonnummer
- moyenne (gemiddelde)
- emailadres

Let op: vol = vol

Lees verder...
2 maart 2022
2 maart 2022
Sint Joris van de toren gehaald

Tijdens de stormen van februari kon onze Sint Joris zich niet staande houden en stond scheef op de toren. Dat was dermate gevaarlijk dat Sint Joris van de toren is gehaald om hersteld te worden.

Wanneer Sint Joris weer in ere wordt hersteld is nog niet bekend.

 

Met dank aan Johannes Wolbers voor de foto's.

Lees verder...
1 maart 2022
1 maart 2022
Passeerstroken Mûntsewei

Dorpsbelang Oosterbierum Klooster-Lidlum vroeg bij de gemeente jarenlang aandacht voor de verkeersveiligheid op de Mûntsewei. Na aandringen van ook de gemeenteraad ging het college akkoord met de aanleg van passeerstroken. 

Dorpsbelang ontving nu een voorstel van de gemeente voor de aanleg van de stroken. Dorpsbelang gaat met de inwoners van Klooster-Lidlum in overleg om het voorstel van de gemeente te bespreken.

 

Lees verder...
27 februari 2022
27 februari 2022
!! Hulpaktie Oekraïne !!

Lieve mensen!

Wij, familie Nammensma uit Sexbierum, vragen jullie om ons te helpen om zo snel mogelijk goederen te verzamelen voor hulp aan Oekraïne. Via ons en jullie netwerk hopen wij zo snel mogelijk aan deze goederen te komen.

Onder dit bericht treft u een lijst met goederen die nodig zijn. Ons doel is dat de eerste vrachtauto volgende week vertrekt naar Oekraïne. Verzamelpunt is bij familie Nammensma, Ottemaleane 1 in Sexbierum.

De goederen mogen afgeleverd worden tussen 07.00 - 22.00 uur, elke dag.
Een financiële bijdrage is ook mogelijk.
Lieve groet, familie Nammensma

Er is behoefte aan de volgende zaken:
- Warme kleding / schoeisel
- Luiers
- Kraampakketten
- Maandverband
- Helmen
- Nachtkijkers / Verrekijkers
- Stroomaggregaten
- Noodwater pompen
- Walkie talkies / CB radio's

Voor noodopvang:
- Slaapzakken
- Matrassen
- Conserven
- volle batterijen
- Lampen / Kaarsen

Medische artikelen, alles voor noodsituaties zoals:
- Medicijnen
- Pijnstillers
- Hechtmateriaal
- Verband
- Bloedzakken

Lees verder...
26 februari 2022
26 februari 2022
Copy voor dorpsblad Sint Joris

Voor de lente-editie van de Sint Joris is de redactie op zoek naar copy!

Heeft u nog leuke foto's, spannende verhalen of een activiteit op de planning staan?
Dit kunnen jullie voor 9 maart mailen naar sintjoris@oosterbierum.info.

Lees verder...
24 februari 2022
24 februari 2022
KV de Keatsbal opgeheven

Sinds 20 december 2021 is Kaatsvereniging De Keatsbal officieel uitgeschreven uit het register van de Kamer van Koophandel. 

Er moest nog wel financiële verantwoording af worden gelegd. Op 24 februari 2022 had de penningmeester eindelijk alle stukken binnen. Deze laatste kascontrole is digitaal vastgelegd, op de foto de kascommisie met 2 van de voormalige bestuursleden. Vlnr: Jolanda vd Veen-Geveke, Tjitske Zuidema, Baukje Houtsma en Teije Osinga.

Hiermee is een eind gekomen aan 82 jaar kaatsvereniging in Oosterbierum.

Lees verder...
3 februari 2022
3 februari 2022
Bericht van "de Klos" Wy kinne wer los!

Vanaf 22 februari is het de bedoeling om weer te gaan biljarten op de dinsdagavond, en wel met de clubkampioenschappen 2021/2022. Let op tot 22.00 uur! 

Het is wel de bedoeling om je op te geven zodat het bestuur een inschatting kan maken, wat ze kunnen verwachten.

Dit kan bij de wedstrijdleider Daan de Vries of de secretaris Sijbe Wop Houtsma.

Dit allemaal wel onder voorbehoud i.v.m. de coronamaatregelen en de eerstvolgende persconferentie!

Een uitnodiging volgt nog aan de leden.

P.S. leden van "de Klos" houdt alvast zaterdag 5 maart vrij!! 

Kijk voor de coronamaatregelen op de website van "it Mienskar"

 

 

 

Lees verder...
29 januari 2022
29 januari 2022
Sport en Spel commissie

Dit is een link naar een enquête over het sportveld Oosterbierum.
Hierin kunnen jullie je wensen aangeven voor het sportveld.
Het invullen duurt maar 5 minuten.
Hartelijk dank voor het invullen namens sport en spel commissie.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoCbau27pFCa56UjYV5E4RPNN2zPZJazqni6BQbe-a9g8-ew/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

Lees verder...
16 januari 2022
16 januari 2022
Oud papier

Ongeveer 1x in de 6 weken komen de vrijwilligers van basisschool De Flambou op zaterdagmorgen langs om het oud papier op te halen. De opbrengst van het oud papier gaat naar schoolmaterialen.

De opbrengst van november 2021 was 344,59 euro, wat een mooi resultaat voor een ochtend werken.

Lees verder...
3 januari 2022
3 januari 2022
Dorpskrant Sint Joris

Hier is de link naar de digitale versie van onze dorpskrant:
Sint Joris, editie winter 2021.

 

Lees verder...
3 januari 2022
3 januari 2022
Kerstbomen inzameling

Op woensdag 5 januari kunnen de kerstbomen weer in worden geleverd.
Tijd 15:00 uur
Plaats: naast de speeltuin aan de dokter Jelle Zijlstraleane.

Lees verder...