Welkom op de site van Oosterbierum

Oosterbierum, gelegen aan de Waddenzee, is een klein dorp met ongeveer 500 inwoners. Vanaf de dijk hebt u een prachtig uitzicht over de omgeving. Bij helder weer ziet u zelfs de eilanden Vlieland en Terschelling liggen.

Meer van Oosterbierum zien? Klik op "lees verder" en u kunt foto's van het dorp bekijken. Onder het nieuws staan vaak foto's van het dorp, dorpsgenoten en de activiteiten.
Link "alles over het dorp".

  Lees verder

  10 december 2019, Oproep huisvesters arbeidsmigranten,

  meldt u voor 1 januari voor Bed- voor-Bed regeling!

  In Waadhoeke is nieuw beleid van kracht op het gebied van de huisvesting van arbeidsmigranten. In het nieuwe beleid staat ook een Bed-voor-Bed regeling.

  Binnen de regeling gaat de gemeente met huisvesters die nu (nog) niet voldoen aan het nieuwe beleid, op zoek naar maatwerkoplossingen. Ze maken daarbij afspraken over de stappen op weg naar de gewenste situatie. Huisvesters kunnen zich melden bij de gemeente voor deze regeling. Meldt u voor 1 januari 2020.

  Bent u op dit moment huisvester van arbeidsmigranten met of zonder vergunning, en wilt u in aanmerking kunnen komen voor de Bed-voor-Bed regeling? Dan kunt u zich voor 1 januari 2020 melden bij Harrie Siegersma, coördinator arbeidsmigranten van de gemeente. U kunt hem mailen op h.siegersma@waadhoeke.nl of bellen op 06 – 8261 0743.
   Lees verder

   1 december 2019, Mûntsewei

   Bij vele mensen een doorn in het oog: de kapotgereden bermen aan de Mûntsewei.
   Dorpsbelang strijdt er al jaren voor om aan de Mûntsewei passeerstroken te krijgen zodat de bermen daar niet meer worden 'verreden'. Helaas krijgen ze nog steeds nul op het rekest.

   Nu blijkt dat er aan de Ottemaleane en de Kapellewei wel passeerstroken worden aangelegd, roeren ze het onderwerp weer aan bij de gemeente. Zie pdf bestand (link) en de foto's van de berm.

   We hopen dat het pleidooi van dorpsbelang richting de raadsleden van de Waadhoeke tot een goed resultaat zullen leiden.


    Lees verder

    30 november 2019, informatieavond over verbreding Kapellewei en Ottemaleane

    Binnenkort start de verbreding van de Ottemaleane en de Kapellewei. De bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen nodigt u van harte uit voor de inloopbijeenkomst op donderdag 12 december int dorpshuis It Mienskar. U kunt binnenlopen tussen 29.00 en 21.00 uur. Men vertelt u graag over de aanpak en de planning. Verder is er volop gelegenheid om vragen te stellen en de kaarten en bestektekeningen te bekijken.
     Lees verder

     19 november 2019, Wijkbeheer Waadhoeke, Team 2

     Het alledaags beheer van het groen, de wegen of de riolering is belangrijk. Dit wordt vertrouwd en dichtbij in ons dorp door Team 2 van gemeente Waadhoeke verzorgd.
     De beheerder van deze enthousiaste groep medewerkers is de heer Michiel Vlaskamp. Op de foto van links naar rechts zijn dit de namen van de personen die wellicht in uw wijk het groen beheren.

     Achterste rij: Nico Postma, Auke Rekker, Teake Douma, Ernst Bruinsma en Fokke Mosselman.
     Voor: Michiel Vlaskamp (wijkbeheerder) en Paul Spoelstra.
     Team 2 is actief in de onderstaande dorpen:
     Oosterbierum, Klooster Lidlum, Firdgum, Ried, Tzummarum, Minnertsga, Wier, Sexbierum, Pietersbierum, Boer, Dongjum, Slappeterp, Peins, Skingen.
     Beheerder: Michiel Vlaskamp.

     Hoe bereikt u het wijkteam?
     Heeft u een vraag voor dit wijkteam? Neem dan gerust contact op. Uiteraard kunt u altijd de medewerkers zelf benaderen, maar u kunt ook contact opnemen met het gemeentehuis. Zij geven de vragen en/of opmerkingen door zodat ze precies weten wat er aan de hand is en wat opgelost moet worden.

     Gemeente Waadhoeke
     Telefoon: (0517) 380 380
     E-mail: info@waadhoeke.nl
      Lees verder

      3 november 2019, 800 vrijwilligers geven Fries landschap opknapbeurt

      ‘Samen voor de biodiversiteit’ was dit jaar het motto van de Natuurwerkdag. Plusminus 800 vrijwilligers hielpen deze zaterdag op verschillende locatie in Friesland met klussen als bomen planten, opslag verwijderen uit de heide, snoeien van bomen en broeihopen klaar maken voor het volgende seizoen.

      Dit jaar werd de Natuurwerkdag officieel geopend in de Kloostertuin van Oosterbierum. Veertig kinderen gooiden bloembollen in de lucht en plantten deze bollen waar ze terecht kwamen. Het resultaat wordt een prachtige bloemenweide in het vroege voorjaar waar insecten veel profijt van hebben. De werkdaglocatie is de eerste stap die de jongeren van ‘Greenteam van het Noorden’* zetten om het dorp groener te maken. Ruim zestig vrijwilligers – waaronder de kinderen en de jongeren van het Greenteam – hebben tijdens de Natuurwerkdag in de Kloostertuin van Oosterbierum gewerkt. Naast het planten van de bloembollen zijn de vrijwilligers in de weer geweest om een insectenhotel en een muizenruiter te realiseren en de Kloostertuin winterklaar te maken. Na het harde werk stond er een heerlijke lunch in dorpshuis It Mienskar klaar waar dankbaar gebruik van werd gemaakt. Want dat harde werken maakt erg hongerig.

      Landschapsbeheer Friesland, coördinator van de Natuurwerkdag in Friesland, kijkt terug op een zeer geslaagde Natuurwerkdag en wil graag iedereen die zich heeft ingezet bedanken. Al het werk dat verzet wordt op de Natuurwerkdag levert een belangrijke bijdrage aan het beschermen en behouden van natuur. Zorg voor landschap zoals onderhoud aan (knot)bomen, hagen, boomgaarden en houtwallen is steeds meer in vrijwilligershanden. Dankzij hen kan iedereen blijven genieten van het
      karakteristieke Friese landschap.

      Het persbericht dat wij van Landschapsbeheer Friesland ontvingen hebben we iets aangepast naar locatie Oosterbierum, foto's zijn van de hand van Jolanda.

      Opmerking: staat u of uw kind ten onrechte op de website en wilt u de foto verwijderd hebben dan ontvangen we graag een mail van u.

       Lees verder
       Agenda
       12 december
       Inloopbijeenkomst Waadhoeke Lees verder...
       14 december
       Oud papier Lees verder...
       17 december
       Koekefretters jeugdclubs Lees verder...