Welkom op de site van Oosterbierum

Oosterbierum, gelegen aan de Waddenzee, is een klein dorp met ongeveer 500 inwoners. Vanaf de dijk hebt u een prachtig uitzicht over de omgeving. Bij helder weer ziet u zelfs de eilanden Vlieland en Terschelling liggen.

Meer van Oosterbierum zien?
Onder het nieuws staan vaak foto's van het dorp, dorpsgenoten en de activiteiten.

Nieuws

29 mei 2023
29 mei 2023
Bericht van gemeente Waadhoeke

Hoe betrekken we arbeidsmigranten in onze mienskip?

Dat is de vraag waar het om gaat. Het Platform Leefbaarheid richt zich op ontmoetingen tussen arbeidsmigranten en de mensen die al lang(er) in Waadhoeke wonen. Onder het motto ‘onbekend maakt onbemind’ willen we elkaar leren kennen. Maar hoe dan? Hebt u daar ideeën over, laat het weten aan het Platform Leefbaarheid.

In de eerste plaats zijn arbeidsmigranten natuurlijk gewoon mensen die hier werken maar hier niet vandaan komen. Ze wonen in de gemeente, hun kinderen gaan hier naar school, ze willen zich hier ook vermaken en misschien ook wel onderdeel zijn van ‘onze samenleving’. Natuurlijk verschilt dit per individu. Een deel verblijft hier kort om louter geld te verdienen om een betere toekomst op te bouwen in land van herkomst. Een ander deel wil hier langer verblijven.

Het platform Leefbaarheid, ingesteld door de gemeente, richt zich op de leefbaarheid van arbeidsmigranten samen met andere bewoners van de gemeente. Het platform stimuleert
initiatieven die de onderlinge contacten tussen de bewoners van wijken en dorpen verbeteren. Alle bewoners, want iedereen doet er toe. Want ook anderen dan arbeidsmigranten kunnen moeilijkheden hebben met de taal of vinden het lastig om anderen te ontmoeten.

Ideeën voor ontmoeting?
Het platform roept dorpen en wijken op om met ideeën te komen zodat allochtone en autochtone dorps- en wijkgenoten elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen. Het Platform steunt initiatieven in alle soorten en maten; hoewel we het liefst terugkerende activiteiten zien. Initiatieven kunnen financiële hulp krijgen van het Platform, tot een maximum bedrag van 1.000 euro. Als het nodig is, regelen we een tolk.

Contact
Hebt u vragen of opmerkingen, of een leuk idee, neem dan contact op met het Platform Leefbaarheid.
Contactpersonen zijn:
- Wytze Groen uit Berltsum (wytze.groen@chello.nl)
- Jildou Laan uit Berltsum (jildoulaan@gmail.com)
- Johannes Wolbers uit Easterbierrum (famwolbers@gmail.com)
- Sieta Kuipers van Connexa (s.kuipers@deskule.nl)
- en gemeentelijk coördinator Harrie Siegersma (h.siegersma@waadhoeke.nl)

Lees verder...
24 mei 2023
24 mei 2023
Dorpsfeest 2023

Het programma dorpsfeest 2023 is bekend!

Ook belangrijk: ten behoeve van de optocht is een reglement opgesteld. Reglement + inschrijfformulier tref je onder dit bericht. 

Digitale programmaboekje
Reglement optocht
Inschrijfformulier optocht

Lees verder...
23 mei 2023
23 mei 2023
Oproep vrijwilligers Slachtemarathon

Dringende oproep!

Volgend jaar in 2024 is er weer een Slachte Marathon. De start is vanuit Oosterbierum.

Er zijn vrijwilligers nodig om mee te helpen om dit te organiseren.

Dorpsbelang is daarom dringend op zoek naar mensen die de werkgroep willen vormen, en ook een vast aanspreekpunt willen zijn voor de organisatie.

Lijkt het je leuk om te doen, neem dan contact met ons op!
Per mail: dorpsbelang@oosterbierum.info

Ineke Bruggeman
Secretariaat Dorpsbelang Oosterbierum- Klooster LidlumLees verder...
20 mei 2023
20 mei 2023
Loeren bij de Waadboeren

Vandaag had een aantal Waadboeren, waaronder Kloosterhoeve Kloosterlidlum en Haerdastate Oosterbierum, de deur open om te laten zien wat ze zoal doen op hun bedrijf. 

Bij alle boerderijen (ook in Sexbierum en Pietersbierum) waren we welkom en vertelden de boeren graag over hun bedrijf. Prachtig om te horen en te zien hoe ze met passie over hun bedrijf vertellen. 

Bijgaand een aantal sfeerfoto's.

Lees verder...


Klik voor meer nieuws...