Welkom op de site van Oosterbierum

Oosterbierum, gelegen aan de Waddenzee, is een klein dorp met ongeveer 500 inwoners. Vanaf de dijk hebt u een prachtig uitzicht over de omgeving. Bij helder weer ziet u zelfs de eilanden Vlieland en Terschelling liggen.

Meer van Oosterbierum zien? Klik op "lees verder" en u kunt foto's van het dorp bekijken. Onder het nieuws staan vaak foto's van het dorp, dorpsgenoten en de activiteiten.
Link "alles over het dorp".

  Lees verder

  30 maart 2020, dorpsblad St. Joris maart 2020

  Als u op onderstaande link klikt kunt u de St Joris van maart 2020 lezen
  Het boekje was al gemaakt en naar de drukker gestuurd voordat de Corona maatregelen van kracht waren. Een aantal dingen die erin staan zijn al niet meer van toepassing.
  Groet van de redactie
  Lees verder

  29 maart 2020, Aan de leden van de kaart- en biljartvereniging “De Klos”

  In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus is It Mienskar al een aantal weken dicht en waarschijnlijk zal dit ook nog wel even zo blijven.

  Het bestuur van 'De Klos' heeft deze week besloten dat dit dan ook het einde is van het biljartseizoen. Hoe het allemaal komt is niet bekend. Ze houden u/jullie via de Um krant en de website Oosterbierum.info op de hoogte!

  Het bestuur wil iedereen een goede gezondheid toewensen; houd gepaste afstand en misschien kunnen we een beetje om elkaar denken!

   Lees verder

   24 maart 2020, informatie ivm Corona virus

   Hij is al huis-aan-huis bezorgd, maar hierbij ook digitaal.
   Informatiewijzer Corona Virus, 23 maart 2020
    Lees verder

    24 maart 2020, It Keukentsje

    It Mienskar is voorlopig dicht vanwege het horeca slot.

    Maar: u kunt iedere vrijdag en zaterdag
    tussen 17:00 en 20:00 uur uw snacks afhalen bij It Keukentsje in It Mienskar.
    Telefonisch bestellen vanaf 15:00 uur via: 481956/06-30530453

    Het werkt als volgt:
    Bestellen / tijd afspreken / afhaalloket (voordeur) / pinnen

    Zie snacklijst en informatie op www.itmienskar.nl
     Lees verder

     23 maart 2020, Ottemaleane en Kapellewei

     De werkzaamheden aan de kabels en leidingen verlopen veel sneller dan verwacht.
     Dat betekent dat de vervolgwerkzaamheden (dus de verbreding) ook eerder kunnen starten. De planning is dat ze daarmee 1 april beginnen en rond 24 april klaar zijn.

     De aannemer heeft als het goed is al vooraankondigingsborden geplaatst (of die komen één dezer dagen). De aannemer informeert aanliggende perceeleigenaren over de voortgang van de werkzaamheden.

     Als perceeleigenaren hun perceel op moeten voor ploegen of anderszins dan gaat de aannemer even met zijn machines aan de kant. Zo kan de perceeleigenaar zijn werkzaamheden gewoon uitvoeren.

     De werkzaamheden t.b.v. de verbreding vinden in die vier weken in april plaats langs beide wegen, dus de Ottemaleane en de Kapellewei.

     Er wordt wel geprobeerd om zoveel mogelijk gefaseerd te werken. Bijvoorbeeld door eerst bij de ene weg de cunetten van de passeerstroken en verbreding aan te brengen en aansluitend bij de andere weg. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld het aanbrengen van onder- of tussenlagen van asfalt, voor zover mogelijk eerst de ene weg, en dan de andere. Men kan echter niet voorkomen dat de wegen soms beide zijn gestremd. De aannemer zorgt bij wel/niet stremmen voor het tijdig op- en afdraaien van omleidingsborden. In het voortraject is, om budgettechnische redenen, ervoor gekozen om niet volledig gefaseerd de werkzaamheden uit te voeren (dus eerst de Kapellewei volledig afronden en dan pas de Ottemaleane).

     De werkzaamheden worden waar mogelijk gefaseerd uitgevoerd, maar het zal in deze 4 weken ook zeker voor kunnen komen dat beide wegen zijn gestremd en de bebording gevolgd moet worden. Klik op de link om de omleidingen te bekijken.

     Via omleidingsborden zal het verkeer worden omgeleid via de Slachte. Uiteraard zal er ook wat sluipverkeer kunnen ontstaan via de dorpen, maar dat is niet te voorkomen (en dat zal verkeer zijn wat daar ter plekke bekend is). Tijdens de inloopavond in december is gecommuniceerd dat het verkeer wordt omgeleid via borden en dat hiervoor aankondigingsborden geplaatst worden.
      Lees verder
      Agenda
      06 mei
      Jeugd Clubwerk Lees verder...
      06 juni
      Oud papier Lees verder...
      13 juni
      Geannuleerd: Slachtemarathon Lees verder...