Welkom op de site van Oosterbierum

Oosterbierum, gelegen aan de Waddenzee, is een klein dorp met ongeveer 500 inwoners. Vanaf de dijk hebt u een prachtig uitzicht over de omgeving. Bij helder weer ziet u zelfs de eilanden Vlieland en Terschelling liggen.

Meer van Oosterbierum zien?
Onder het nieuws staan vaak foto's van het dorp, dorpsgenoten en de activiteiten.

Nieuws

20 mei 2024
20 mei 2024
60-kilometerwegen

Tijdens de ledenvergadering van Dorpsbelang werd het al genoemd: de provincie verlaagt de snelheid van de N393, wegvak Tzummarum - Harlingen, naar 60 km per uur. Vorige week is het gepubliceerd in Overheid.nl. 

Link naar het PDF-bestand

Link naar de website overheid.nl

Vanuit de tekst kun je lezen:

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes (6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar;

e. de handtekening van de indiener.

Meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure vindt u op Externe link:www.fryslan.frl onder “contact”, of u kunt bellen met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, tel. 058 – 292 59 25.

Houd met een eventueel bezwaarschrift rekening met de datum van publicatie op overheid.nl, dit is 10 mei.

Lees verder...
20 mei 2024
20 mei 2024
11-stedentocht motoren

Pinkstermaandag, 20 mei. De Elfstedentocht voor motoren reden dit keer ook door Oosterbierum. Het was prachtig weer en veel buurtgenoten genoten van het mooie weer en de motoren, amerikanen, trikes, etc.

Een paar plaatjes....

Lees verder...
15 mei 2024
15 mei 2024
Dijk van een Wijf

Op woensdagavond, 15 mei, was er een informatieavond over het project van Sense of Place: 'Dijk van een Wijf'. 

Het grote Sense of Place-project Dijk van een Wijf krijgt beplanting met wilde bloemen. Het terrein wordt aangekleed met lage wilgen en rond het groene naakt komt een stevig pad voor wandelaars of rolstoelers. Het zadenmengsel dat de Kruidhof in Buitenpost aanbeveelt, zal geen overlast geven voor de omringende boeren. Vanwege mogelijke erosie ligt de dame het gunstigst met haar achterwerk richting Slachtdyk. 

Het kunstwerk wordt 65 meter lang, 19 meter breed en 11 meter hoog. Helmer Westra van bouwgroep Dijkstra Draisma garandeerde de aanwezigen dat ze de Slachtedyk met rijplaten zullen beschermen en eventuele schade zullen herstellen.

Suggesties als het gebruiken van de Ottemaleane en zand via een buis spuiten worden meegenomen in de plannen. Wethouden Jan Dijkstra gaf aan dat er wordt gezocht naar een oplossing met de minste belasting (en duurzaam).

 

Lees verder...
11 mei 2024
11 mei 2024
It is drok yn it fjild

Het is weer een drukte van belang in de velden rondom Oosterbierum en Klooster Lidlum. We hebben er een tijdje op moeten wachten omdat het een heel nat voorjaar was, maar gelukkig komt het dan ook weer goed.

Op de verschillende foto's is te zien dat het zaaien van bieten, uien en het poten van aardappelen in volle gang is! Zo ook het inkuilen van gras, de loonwerkers maken weer overuren om zo iedereen zo goed mogenlijk van dienst te zijn.

Nu maar hopen op een mooi groeiseizoen!

Tekst en foto's: Sijbe Wop

Lees verder...


Klik voor meer nieuws...