Welkom op de site van Oosterbierum

Oosterbierum, gelegen aan de Waddenzee, is een klein dorp met ongeveer 500 inwoners. Vanaf de dijk hebt u een prachtig uitzicht over de omgeving. Bij helder weer ziet u zelfs de eilanden Vlieland en Terschelling liggen.

Meer van Oosterbierum zien? Klik op "lees verder" en u kunt foto's van het dorp bekijken. Onder het nieuws staan vaak foto's van het dorp, dorpsgenoten en de activiteiten.
Link "alles over het dorp".

  Lees verder

  27 december 2020, Kerstbomen

  Onderstaande bericht ontvingen we van Gemeente Waadhoeke: 

  Helaas zit Nederland in een harde lockdown. Het bijeenkomen van groepen in de openbare ruimte is daar zoals u weet een onderdeel van.

  Wij kunnen als gemeente dergelijke evenementen dus niet (mede) organiseren.

  Om die reden hebben wij in overleg met het crisisteam moeten besluiten dat het ophalen van de kerstbomen niet kan plaatsvinden.

  Dit houdt in dat alle inwoners van de gemeente Waadhoeke zelf zorg moeten dragen voor het afvoeren van de kersbomen.

  Dat kan door de kerstbomen in stukken te knippen/ zagen en in de groencontainer te deponeren of tijdens de reguliere route van het snoeiafval de kerstbomen aan te bieden.

  Dit moet door de inwoner zelf worden aangemeld bij Omrin. Dit kan via de website van Omrin of via de Omrin App.

   Lees verder

   20 december 2020, De Klos

   Onderstaande bericht ontvingen we van het bestuur van de kaart- en biljartvereniging 'De Klos'.

   Aan de leden van kaart- en biljartvereniging “de Klos”,

   In dit bizarre corona jaar is er heel veel wat geen doorgang kan vinden, zo ook onze biljartavonden zoals wij jullie al eerder hebben bericht. Wij hebben daarom als bestuur ook besloten dit jaar (mocht het wel weer iets ruimer worden) onze biljart en kaart activiteiten voor dit seizoen helemaal te schrappen! Voor diegene die de contributie al hebben betaald, die hoeven dus volgend jaar niet meer te betalen.

   Desondanks dit vervelende corona jaar wensen wij jullie allen gezondheid, en pas goed op jullie zelf, hele fijne kerstdagen en een hopelijk goed begin van het nieuwe jaar!

   De hartelijke groeten namens het bestuur,

   Sijbe Wop Houtsma

    Lees verder

    20 december 2020, De Flambou

    Aandacht voor elkaar

    In deze adventstijd willen we als IKC De Flambou een klein beetje licht doorgeven aan alle bewoners van Oosterbierum in deze bijzondere coronatijd. We hebben de verbinding met het dorp gemaakt door iedereen een door de kinderen gemaakte kerstkaart te bezorgen.

    Dit is gebeurd huis aan huis in het hele dorp door de kinderen èn de ouders, namens de kinderen en het team van de Flambou.

    Wonen Noordwest Friesland heeft ons project gesteund met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

     Lees verder

     9 december 2020, Gezocht: stembureauleden Tweede Kamerverkiezingen!

     Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Door de coronamaatregelen zijn meer mensen op het stembureau nodig om de verkiezingen in goede banen te leiden. Iedereen van 18 jaar of ouder kan zich aanmelden als lid van het stembureau. Voor het werken op het stembureau ontvang je een vergoeding van de gemeente.

     Wat doet een stembureaulid?
     Als lid van het stembureau kun je verschillende taken uitvoeren. Wij zijn op zoek naar voorzitters en stembureauleden. Je kunt zelf aangeven waar je voorkeur naar uit gaat. Vooraf krijg je een gratis (digitale) training van de gemeente.

     Voorzitter
     Jij hebt de leiding over de stemlocatie, zorgt ervoor dat alle benodigdheden er zijn en ziet erop toe dat alles goed verloopt. Je zit samen met een stembureaulid aan tafel en controleert de identiteitsdocumenten en stempassen. Ook ben jij degene die na het tellen de uitslag doorgeeft via de stembureau app.

     Stembureaulid bij ingang
     Je beoordeelt of er voldoende ruimte in het stemlokaal is om een nieuwe kiezer binnen te laten. Is dit niet het geval, dan vraag je aan de kiezer om even buiten te wachten;
     Je wijst op de regels van 1,5 meter afstand bewaren en het desinfecteren van de handen.

     Stembureaulid aan tafel
     Je controleert de identiteit van de kiezer aan de hand van een identiteitsdocument;
     Je neemt de stempas in ontvangst en controleert de echtheid;
     Je controleert of het stempasnummer voorkomt in het register van ongeldige stempassen;
     Je deelt een stembiljet en een rood potlood uit.

     Stembureaulid bij stembus
     Je ziet erop toe dat de kiezer het stembiljet in de bus doet;
     Je zorgt dat iedereen 1,5 meter afstand bewaart;
     Je geeft hulp aan kiezers die daarom vragen.

     De stembureauleden kunnen tussendoor van plek wisselen. We werken met 2 groepen. Je wordt ingedeeld in de ochtend van 7.00 tot 14.00 uur of in de middag van 14.00 tot 21.00 uur. In beide gevallen tel je vanaf 21.00 uur de uitgebrachte stemmen.

     Vergoeding
     Als stembureaulid ontvang je een vergoeding van € 130,-. Een voorzitter ontvangt een vergoeding van € 157,50. Deze vergoeding is niet belastingvrij, maar wordt meegerekend bij de inkomstenbelasting.

     Aanmelden als stembureaulid
     Ben je 18 jaar of ouder en wil je bij de verkiezingen je steentje bijdragen? Meld je dan aan via deze link: https://waadhoeke.mijnverkiezing.nl/mijnverkiezing...

     Vragen?
     Heb je nog vragen over de verkiezingen of hoe het werken op een stembureau in zijn werk gaat? Stuur een e-mail naar verkiezing@waadhoeke.nl of bel met Bureau Verkiezingen via 0517-380380.

      Lees verder

      9 december 2020, Buitenspelen 2.0, op zoek naar QR Codes

      Het beweegteam van Waadhoeke komt met een nieuw initiatief om basisschoolkinderen te motiveren om buiten te spelen. In elk dorp en in Franeker zijn stickers geplakt met QR codes. Door deze op te sporen en te scannen kunnen kinderen een code oplossen. Wethouder Caroline de Pee trapte maandag het initiatief af en ging met de kinderen van basisschool De Toermalijn in Franeker op zoek naar de QR codes.

      Op school krijgen kinderen hun eigen kleurencodekaart waar ze acht cijfers op moeten verzamelen. Het eerste cijfer krijgen ze cadeau. Dan kan de zoektocht naar de stickers met QR codes beginnen. Wanneer een code wordt gescand met de telefoon komt er een filmpje tevoorschijn met een cijfer voor op de kaart. Dan volgt er uitleg over de volgende QR code én een beweegopdracht.
      Elk cijfer is gekoppeld aan een kleur. Met de kleurencombinatie op de kaart is de code te kraken. Door de code op te sturen maken de kinderen kans op een ‘golden ticket’ voor het Waadje sportfeest, of een leuke gadget voor de hele klas.

      Beweegplekken
      De stickers met QR code zijn op makkelijk bereikbare plaatsen geplakt. Op bijna alle plekken is sporten en bewegen goed mogelijk. Zo kunnen de beweegopdrachten via de codes ter plaatse uitgevoerd worden.

      Inwoners in beweging
      Het beweegteam wil sporten en bewegen mogelijk maken voor alle inwoners van gemeente Waadhoeke. De buurtsportcoaches van het beweegteam verzorgen het bewegingsonderwijs op basisscholen, ondersteunen sportverenigingen en creëren nieuw laagdrempelig beweegaanbod in de dorpen en wijken. Mocht het project met QR codes een succes zijn, dan wordt deze waarschijnlijk ook ingezet voor andere doelgroepen zoals volwassenen en senioren.

      ------------------------------------------------------------------------------------
      Noot voor de redactie:
      Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Lammert Harkema van het beweegteam via lammert@sportfryslan.nl of 06-13169152.

       Lees verder
       Agenda
       29 januari
       Koekefretters jeugdclubs Lees verder...
       30 januari
       Oud papier Lees verder...
       10 februari
       Koekefretters jeugdclubs Lees verder...