Welkom op de site van Oosterbierum

Oosterbierum, gelegen aan de Waddenzee, is een klein dorp met ongeveer 500 inwoners. Vanaf de dijk hebt u een prachtig uitzicht over de omgeving. Bij helder weer ziet u zelfs de eilanden Vlieland en Terschelling liggen.

Meer van Oosterbierum zien? Klik op "lees verder" en u kunt foto's van het dorp bekijken. Onder het nieuws staan vaak foto's van het dorp, dorpsgenoten en de activiteiten.
Link "alles over het dorp".

  Lees verder

  25 februari 2020, Een huis met een ruime tuin, zonnepanelen en goed gezelschap.

  Dat zijn de woonwensen van kinderen uit Oosterbierum
  De kinderen van groep 6, 7 en 8 van CBS De Flambou uit Oosterbierum hebben met elkaar nagedacht over het wonen van de toekomst. Wat vinden zij belangrijk en welke woonwensen hebben ze. Maar ook wat is er goed en minder goed in Oosterbierum. Op 13 februari presenteerden ze de resultaten in de klas, aan Dorpsbelang en aan Wonen Noordwest Friesland.

  Alle partijen waren onder de indruk van de enthousiaste presentaties van de verschillende groepjes. De kinderen gaven goed onderbouwde adviezen en willen actief meedenken en meedoen in het dorp. Prachtig om te zien hoe enthousiast er is nagedacht over het dorp en wonen in de toekomst!

  Woonwensen
  De kinderen hebben goed voor ogen in wat voor woning ze willen wonen: een normaal huis, liefst vrijstaand, met een grote en opgeruimde tuin en ruimte voor dieren. Milieubewust zijn ze ook: veel kinderen willen zonnepanelen en een milieuvriendelijke woning. De woning moet bestaan uit meerdere kamers, een leefkeuken en een ruime woonkamer. Maar het belangrijkste in de woning vinden ze toch wel prettig en goed gezelschap!

  Leefbaar Oosterbierum
  Om goed advies over de woonomgeving en leefbaarheid van Oosterbierum te kunnen geven, hebben de leerlingen in tweetallen praktijkonderzoek in het dorp gedaan. Daarbij maakten ze foto’s en tekeningen van woon- en leefsituaties die goed zijn, maar ook van situaties waar het beter kan.

  Een gat in de speeltuin is alle groepen een doorn in het oog. Daar zijn zelfs al ongelukken mee gebeurd. Het blijkt het gat van de dorpskerstboom te zijn... Dorpsbelang neemt hierop direct actie. Afval op straat, hondenpoep en te snel rijdende auto’s zijn allemaal zaken die de kinderen graag anders zouden zien.

  Pluspunten in Oosterbierum zijn de aanwezige picknickbank met watertappunt en de Kloostertuin. De kinderen missen een zwemplek, goaltjes en een pannakooi in het dorp. Ook speeltoestellen of andere activiteiten voor de wat oudere jeugd zijn niet aanwezig. Daarnaast worden een supermarkt en discotheek gemist in het dorp.
  De kinderen vinden het een groot voordeel dat de mensen in het dorp ontzettend aardig zijn. Graag wil de jeugd meedenken en meehelpen om de leefbaarheid in het dorp te vergroten!

  Tekst en foto's zijn van
  Wonen Noordwest Friesland
  Sint Annaparochie

   Lees verder

   23 februari 2020, Flyer Toneelvereniging

   Hij viel afgelopen week in de bus: de flyer van de toneelvereniging.
   In de bijlage informatie over het stuk. Wat vooral opvalt is de nieuwe toneelspelers.

   Hieronder de rolverdeling:

   Tjitske Zuidema is hoofdzuster Helga Schmid
   Baukje Houtsma is stagiaire Willemijn
   Sybren Klaas Visser is fysiotherapeut / psycholoog Benno
   Aart Jousma is buurman Steven
   Klaas Hibma is een agrariër die in de war en vergeetachtig is, Kees Vrieswijk
   Wiepie Politiek is de vrouw van Kees, Bea Vrieswijk
   Sara Mulder is een aan drank verslaafde vrouw met Korsakov Bep
   Rinske Wolbers is de mensenschuwe vrouw Louise
   Sylvia Serné is een aan de drugs verslaafde vrouw Trix
   Patricia Westra is de bemoeizuchtige schoonmaakster Anne

   Het beloofd een gezellige avond te worden. Aanvang 19:45 uur in It Mienskar.
    Lees verder

    14 februari 2020, Heel Oosterbierum playbackt

    Vanuit de jeugdclubs wordt er jaarlijks een playbackshow georganiseerd. Meestal wordt er alleen door de leden en begeleiders van de jeugdclubs geplaybackt maar dit jaar werd heel Oosterbierum in de gelegenheid gesteld om mee te doen. En daar werd gehoor aan gegeven. Er was een enorme line up met geweldige artiesten (zie foto 1) en in alle genres wel wat.

    Het werd dan ook een muzikale avond waarbij het publiek fanatiek meedeed. Voor aanvang en in de pauze was er draaiend rad. Gerrie Westra en Rommy Posthumus mochten prachtige, lekkere en nuttige prijzen uitreiken. Stalspreekmeester Johannes Wolbers had een valentijnspel voorbereid zodat het publiek werd vermaakt tijdens het beraadslagen door de jury. De jury had daar een flinke kluif aan maar ze zijn er uit gekomen.

    Winnaars van het spel: Naomi en Johan.

    Winnaars van de playbackshow:

    Jongste jeugdclub:
    1) Sterre, Isa en Ilse met Grease Lightning
    2) Janneke en Sybren Klaas met Samen voor altijd

    Oudste jeugdclub:
    1) Ziva met Wie kan mij vertellen
    2) Fenne Jetske en freondinnen met Alle kleuren

    Groep/verenigingen
    1) Tonielferiening met I wil follow him
    2) Jeugdclub Koekefretters met 6 heksen

     Lees verder

     8 februari 2020, nieuws over de reanimatiecursussen

     Klik op onderstaande link voor nieuws over de reanimatiecursussen
     Lees verder

     20 januari 2020, Verkoop kaartjes Slachtemarathon

     Op 18 januari was er aan de Slachte in Oosterbierum de mogelijkheid om kaartjes te kopen voor de Slachtemarathon. De Leeuwarder Courant heeft hier een leuk stukje over geplaatst in de krant van 20 januari. Open de link om de scan van dit artikel te lezen.
      Lees verder
      Agenda
      07 maart
      Toneelvereniging 'Ferdiverdaasje' Lees verder...
      09 maart
      Preclub Lees verder...
      12 maart
      Vrouwen van Nu Lees verder...