Welkom op de site van Oosterbierum

Oosterbierum, gelegen aan de Waddenzee, is een klein dorp met ongeveer 500 inwoners. Vanaf de dijk hebt u een prachtig uitzicht over de omgeving. Bij helder weer ziet u zelfs de eilanden Vlieland en Terschelling liggen.

Meer van Oosterbierum zien? Klik op "lees verder" en u kunt foto's van het dorp bekijken. Onder het nieuws staan vaak foto's van het dorp, dorpsgenoten en de activiteiten.
Link "alles over het dorp".

  Lees verder

  16 juni 2019, Dorpsfeest 2019

  Het programma van het dorpsfeest 2019 is bekend en hangt bij de meeste mensen inmiddels op een belangrijke plek in huis. Voor degenen die hem zijn kwijtgeraakt, hierbij het digitale programma met veel wetenswaardigheden.

   Lees verder

   15 juni 2019, Kloostertuin

   Vanaf 7 juli t/m 15 september is de Kloostertuin iedere zondagmiddag van 14 tot 17 uur geopend. Vaak is er live-muziek maar soms een spellenmiddag of ponymiddag.
   Lees in onze agenda het volledige programma.

   Wilt u af en toe meehelpen op de tuin of groente kopen? U bent van harte welkom. Komt u op zaterdagochtend eens kijken. Rond half elf wordt er koffie gedronken.
    Lees verder

    12 juni 2019, Loting Takomstpartij

    Woensdag 12 juni werd de loting van de Takomstpartij gehouden in It Mienskar. De datum was niet handig gepland. Het viel namelijk gelijk met de examenuitslagen. Dat er veel kaatsers niet hun eigen lot konden trekken vanwege examenfeestjes was het gevolg.

    Bij de Takomstpartij verkopen de kaatsers reepkoeken. De verkoopopbrengst is de inleg. Na de aftrek van de diverse kosten gaat er dus een groot deel van de opbrengst naar het goede doel. Dit jaar kaatsen de famkes en jongens op 3 juli op het kaatsveld in Oosterbierum voor zorgboerderij Gerbrandastate. Marjolein heeft heel veel verteld over de zorgboerderij en het uiteindelijke doel: ezels om te verzorgen.

    Teije Osinga leidde de avond en zorgde dat de loting eerlijk verliep. Bijgaand een aantal foto's van de avond + een foto van de parturen.

     Lees verder

     7 juni 2019, Arbeidsmigranten

     Als je op onderstaande link klikt kun je het advies en de uitkomst lezen van dorpsbelang over de arbeidsmigranten
     Lees verder

     1 juni 2019, Maaien met oog voor plant en dier

     Onderstaande bericht ontvingen we van de gemeente Waadhoeke:
     Elk voorjaar begint de gemeente Waadhoeke met het maaien van de (weg)bermen en gazons. Maaien wordt in de eerste plaats gedaan voor de veiligheid van al het verkeer. Daarnaast gaat de gemeente in 2019 zoveel mogelijk maaien op basis van ecologisch beheer. Met andere woorden: we passen ons beheer zoveel mogelijk aan bij wat goed is voor planten en dieren om zo de verscheidenheid van de planten en dieren (de biodiversiteit) te bevorderen.

     Meer bloemen en planten laten groeien
     Het gras dat gemaaid werd, lieten we voorheen liggen. Waardoor de voedingsstoffen terugkomen in de bodem. Dit jaar voeren we op plaatsen waar dat geschikt is het gemaaide gras af. Er komen dus minder voedingsstoffen terug in de bodem, waardoor er meer kruidachtige soorten de kans krijgen te gaan groeien. Hier komen dan weer meerdere soorten insecten of andere dieren op af.

     Onderzoek
     Dit jaar start de gemeente met het toepassen van ecologisch beheer én gaan we onderzoeken welke vormen van maaien het beste past bij de bermen en grotere gazons in dorpen. We gaan inventariseren welke planten er groeien en welke dieren er leven. Op basis van deze informatie kunnen we het beheer aanpassen op ‘wat goed is voor planten en dieren’. Daarnaast is het niet altijd mogelijk om bermen op basis van ecologisch beheer te maaien. Zo zijn er bijvoorbeeld bermen waarop veel bomen staan of bermen die te smal zijn. Daar is het op dit moment niet mogelijk om het gemaaide gras af te voeren.

     Gazons
     Niet alleen bermen moeten gemaaid worden maar natuurlijk ook de gazons in de dorpen en de stad. Voorheen werden alle gazons wekelijks gemaaid. Maar ook in dorpen en de stad zijn er gazons die geschikt zijn om minder vaak te maaien. Bijvoorbeeld grote oppervlakten die bij een waterpartij liggen of niet direct grenzen aan woningen. Van deze gazons worden de eerste één of twee meter wekelijks gemaaid langs wegen en paden. De rest van het gras op deze gazons blijft staan en wordt twee of drie keer per jaar gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd.

      Lees verder
      Agenda
      20 juni
      Dorpsfeest, donderdag Lees verder...
      21 juni
      Dorpsfeest, vrijdag Lees verder...
      22 juni
      Dorpsfeest, zaterdag Lees verder...


      Warning: array_rand(): Array is empty in /home/oosterbierum/domains/oosterbierum.info/public_html/p/home.php on line 53

      Notice: Undefined index: in /home/oosterbierum/domains/oosterbierum.info/public_html/p/home.php on line 54