27 december 2020
27 december 2020
Kerstbomen

Onderstaande bericht ontvingen we van Gemeente Waadhoeke: 

Helaas zit Nederland in een harde lockdown. Het bijeenkomen van groepen in de openbare ruimte is daar zoals u weet een onderdeel van.

Wij kunnen als gemeente dergelijke evenementen dus niet (mede) organiseren.

Om die reden hebben wij in overleg met het crisisteam moeten besluiten dat het ophalen van de kerstbomen niet kan plaatsvinden.

Dit houdt in dat alle inwoners van de gemeente Waadhoeke zelf zorg moeten dragen voor het afvoeren van de kersbomen.

Dat kan door de kerstbomen in stukken te knippen/ zagen en in de groencontainer te deponeren of tijdens de reguliere route van het snoeiafval de kerstbomen aan te bieden.

Dit moet door de inwoner zelf worden aangemeld bij Omrin. Dit kan via de website van Omrin of via de Omrin App.

Lees verder...
20 december 2020
20 december 2020
De Klos

Onderstaande bericht ontvingen we van het bestuur van de kaart- en biljartvereniging 'De Klos'.

Aan de leden van kaart- en biljartvereniging “de Klos”,

In dit bizarre corona jaar is er heel veel wat geen doorgang kan vinden, zo ook onze biljartavonden zoals wij jullie al eerder hebben bericht. Wij hebben daarom als bestuur ook besloten dit jaar (mocht het wel weer iets ruimer worden) onze biljart en kaart activiteiten voor dit seizoen helemaal te schrappen! Voor diegene die de contributie al hebben betaald, die hoeven dus volgend jaar niet meer te betalen.

Desondanks dit vervelende corona jaar wensen wij jullie allen gezondheid, en pas goed op jullie zelf, hele fijne kerstdagen en een hopelijk goed begin van het nieuwe jaar!

De hartelijke groeten namens het bestuur,

Sijbe Wop Houtsma

Lees verder...
20 december 2020
20 december 2020
De Flambou

Aandacht voor elkaar

In deze adventstijd willen we als IKC De Flambou een klein beetje licht doorgeven aan alle bewoners van Oosterbierum in deze bijzondere coronatijd. We hebben de verbinding met het dorp gemaakt door iedereen een door de kinderen gemaakte kerstkaart te bezorgen.

Dit is gebeurd huis aan huis in het hele dorp door de kinderen èn de ouders, namens de kinderen en het team van de Flambou.

Wonen Noordwest Friesland heeft ons project gesteund met een bijdrage van Losse fearren. Losse fearren is er voor initiatieven om je dorp leuker, mooier of leefbaarder te maken..

Lees verder...
9 december 2020
9 december 2020
Gezocht: stembureauleden Tweede Kamerverkiezingen!
Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Door de coronamaatregelen zijn meer mensen op het stembureau nodig om de verkiezingen in goede banen te leiden. Iedereen van 18 jaar of ouder kan zich aanmelden als lid van het stembureau. Voor het werken op het stembureau ontvang je een vergoeding van de gemeente.

Wat doet een stembureaulid?
Als lid van het stembureau kun je verschillende taken uitvoeren. Wij zijn op zoek naar voorzitters en stembureauleden. Je kunt zelf aangeven waar je voorkeur naar uit gaat. Vooraf krijg je een gratis (digitale) training van de gemeente.

Voorzitter
Jij hebt de leiding over de stemlocatie, zorgt ervoor dat alle benodigdheden er zijn en ziet erop toe dat alles goed verloopt. Je zit samen met een stembureaulid aan tafel en controleert de identiteitsdocumenten en stempassen. Ook ben jij degene die na het tellen de uitslag doorgeeft via de stembureau app.

Stembureaulid bij ingang
Je beoordeelt of er voldoende ruimte in het stemlokaal is om een nieuwe kiezer binnen te laten. Is dit niet het geval, dan vraag je aan de kiezer om even buiten te wachten;
Je wijst op de regels van 1,5 meter afstand bewaren en het desinfecteren van de handen.

Stembureaulid aan tafel
Je controleert de identiteit van de kiezer aan de hand van een identiteitsdocument;
Je neemt de stempas in ontvangst en controleert de echtheid;
Je controleert of het stempasnummer voorkomt in het register van ongeldige stempassen;
Je deelt een stembiljet en een rood potlood uit.

Stembureaulid bij stembus
Je ziet erop toe dat de kiezer het stembiljet in de bus doet;
Je zorgt dat iedereen 1,5 meter afstand bewaart;
Je geeft hulp aan kiezers die daarom vragen.

De stembureauleden kunnen tussendoor van plek wisselen. We werken met 2 groepen. Je wordt ingedeeld in de ochtend van 7.00 tot 14.00 uur of in de middag van 14.00 tot 21.00 uur. In beide gevallen tel je vanaf 21.00 uur de uitgebrachte stemmen.

Vergoeding
Als stembureaulid ontvang je een vergoeding van € 130,-. Een voorzitter ontvangt een vergoeding van € 157,50. Deze vergoeding is niet belastingvrij, maar wordt meegerekend bij de inkomstenbelasting.

Aanmelden als stembureaulid
Ben je 18 jaar of ouder en wil je bij de verkiezingen je steentje bijdragen? Meld je dan aan via deze link: https://waadhoeke.mijnverkiezing.nl/mijnverkiezing...

Vragen?
Heb je nog vragen over de verkiezingen of hoe het werken op een stembureau in zijn werk gaat? Stuur een e-mail naar verkiezing@waadhoeke.nl of bel met Bureau Verkiezingen via 0517-380380.

Lees verder...
9 december 2020
9 december 2020
Buitenspelen 2.0, op zoek naar QR Codes
Het beweegteam van Waadhoeke komt met een nieuw initiatief om basisschoolkinderen te motiveren om buiten te spelen. In elk dorp en in Franeker zijn stickers geplakt met QR codes. Door deze op te sporen en te scannen kunnen kinderen een code oplossen. Wethouder Caroline de Pee trapte maandag het initiatief af en ging met de kinderen van basisschool De Toermalijn in Franeker op zoek naar de QR codes.

Op school krijgen kinderen hun eigen kleurencodekaart waar ze acht cijfers op moeten verzamelen. Het eerste cijfer krijgen ze cadeau. Dan kan de zoektocht naar de stickers met QR codes beginnen. Wanneer een code wordt gescand met de telefoon komt er een filmpje tevoorschijn met een cijfer voor op de kaart. Dan volgt er uitleg over de volgende QR code én een beweegopdracht.
Elk cijfer is gekoppeld aan een kleur. Met de kleurencombinatie op de kaart is de code te kraken. Door de code op te sturen maken de kinderen kans op een ‘golden ticket’ voor het Waadje sportfeest, of een leuke gadget voor de hele klas.

Beweegplekken
De stickers met QR code zijn op makkelijk bereikbare plaatsen geplakt. Op bijna alle plekken is sporten en bewegen goed mogelijk. Zo kunnen de beweegopdrachten via de codes ter plaatse uitgevoerd worden.

Inwoners in beweging
Het beweegteam wil sporten en bewegen mogelijk maken voor alle inwoners van gemeente Waadhoeke. De buurtsportcoaches van het beweegteam verzorgen het bewegingsonderwijs op basisscholen, ondersteunen sportverenigingen en creëren nieuw laagdrempelig beweegaanbod in de dorpen en wijken. Mocht het project met QR codes een succes zijn, dan wordt deze waarschijnlijk ook ingezet voor andere doelgroepen zoals volwassenen en senioren.

------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Lammert Harkema van het beweegteam via lammert@sportfryslan.nl of 06-13169152.

Lees verder...
8 december 2020
8 december 2020
Opbrengst collecte
De collecte voor voor vluchteling kinderen op Lesbos heeft ruim 1.000 euro opgebracht. Wanneer u de collecte gemist hebt kan er een bijdrage overgemaakt worden naar NL02RABO0325513007 t.n.v. diaconie Sint Joris Tsjerke Oosterbierum.

Dank aan allen die hebben meegeholpen aan de actie, zowel de gevers als de collectanten.

Lees verder...
1 december 2020
1 december 2020
Bloembollen planten 28 november
Een stevige klus, minimaal 15.000 bollen, maar de vereende krachten deden hun werk met verve. Na een uur gaven de kinderen aan dat ze bijna bevroren waren. Gelukkig waren toen de meeste bollen (blauwe anemoontjes, lenteklokjes, narcissen, krokussen, blauwe druifjes, bostulpen, sneeuwroem, sneeuwklokjes en sterhyacinten) in de grond.

Oosterbierum en Klooster-Lidlum gaan een kleurrijk voorjaar tegemoet met dank aan het Waddenfonds, gemeente Waadhoeke en Lamb Weston. Ook deze actie "bloembollen planten" is onderdeel van project Natuerlik Ferskaat en biodiversiteit.
Natuerlik Ferskaat loopt door tot voorjaar 2022 dus we kunnen nog wat acties verwachten.

Bij de foto’s: Bij de invalswegen en op diverse plaatsen in Oosterbierum worden door jong en oud bloembollen gepland.

Lees verder...
1 december 2020
1 december 2020
Energiecoach
Van de gemeente Waadhoeke ontvingen we informatie over het inzetten van een energiecoach.
Benieuwd wat dat inhoudt? Open de link naar het bestand.
Lees verder...
29 november 2020
29 november 2020
Digitale bijeenkomst Waadhoeke
Bericht van gemeente Waadhoeke:
Op woensdagavond 2 december organiseert gemeente Waadhoeke een digitale bijeenkomst over het nieuwe mobiliteitsbeleid.

Recent hebben wij als gemeente een vragenlijst uitgezet bij inwoners. We hebben hiermee opgehaald wat inwoners vinden van bijvoorbeeld de verkeerssituatie in onze gemeente. We hebben op deze manier veel input opgehaald voor het nieuwe mobiliteitsbeleid van de gemeente (het beleid dat gaat over verkeer en vervoer).

Open voor meer informatie de onderstaande link:
link naar nieuwsbericht.
Lees verder...
23 november 2020
23 november 2020
Vrijwilligers gezocht Natuurproject
Zaterdag 28 november gaan de jeugdclubs, Sint Joris Tsjerke, Dorpsbelang en Kloostertuin Oosterbierum van 9.00 tot 12.00 uur bloembollen planten bij de kerk en het kerkhof. Tussendoor is er tijd voor een kop koffie, thee of chocomelk.

Iedereen die mee wil helpen is welkom, maar gezien de Corona-maatregelen is het wel belangrijk om je aan te melden via de mail: dorpsbelang@oosterbierum.info of via club@oosterbierum.info.

Wanneer zich veel vrijwilligers aanmelden dan wordt diezelfde zaterdag begonnen aan een tweede project in het dorp. Neem je eigen schepje mee!!
Lees verder...
22 november 2020
22 november 2020
Dorpsblad Sint Joris
Hierbij een bericht van de redactie van dorpsblad Sint Joris:

Beste dorpsgenoten

De volgende editie van de Sint Joris zal eind december uitkomen.
We willen iedereen daarom in de gelegenheid stellen om zijn/haar buren, vrienden, dorpsgenoten of wie dan ook een kerstgroet te brengen via de Sint Joris.

Dus wil jij/u iemand fijne kerstdagen/ een hart onder de riem steken of een mooi 2021 toe wensen, dan kunt u dat mailen naar sintjoris@oosterbierum.info en dan zorgen wij ervoor dat het in ons dorpskrantje komt.

Maar ook andere verhalen zijn altijd welkom, de Sint Joris maken we met zijn allen.

Graag horen we ook verhalen van nieuwe inwoners van Oosterbierum. Dus lijkt het u leuk om geïnterviewd te worden of wilt u zelf wat met ons delen, schroom niet en mail ons!

De input van deze editie moet uiterlijk 7 december binnen zijn.

Redactie Sint Joris
Lees verder...
11 november 2020
11 november 2020
Mantelzorgwaardering
Gemeente Waadhoeke wil graag alle mantelzorgers waarderen die langdurige en intensieve mantelzorg in de thuissituatie verlenen.

Mantelzorgers mogen een aanvraag doen maar ook de zorgvrager mag voor de mantelzorger een aanvraag doen. Aanvragen vóór 31 december!

Lees voor meer informatie dit document.
Lees verder...
21 oktober 2020
21 oktober 2020
Hulpkaart gemeente Waadhoeke
Even de weg kwijt zijn, letterlijk of figuurlijk. Bijvoorbeeld door dementie, verslaving een verstandelijke beperking of een psychische kwetsbaarheid. Om deze mensen snel de hulp of zorg te kunnen bieden die zij op dat moment nodig hebben, is er de Hulpkaart.

Het is een klein, opvouwbaar kaartje ter grootte van een bankpas. Op de kaart staat wie de contactpersoon is en wat mensen die de kaart ontvangen wel of juist niet kunnen doen. Zo biedt de Hulpkaart de kaarthouder de mogelijkheid regie te houden in situaties waarin hij/zij zelf even geen woorden heeft. En geeft de Hulpkaart houvast aan mensen die een ander wel willen helpen, maar niet altijd weten hoe.

Klik op deze link voor een filmpje met meer informatie over de hulpkaart.
Klik op dit document voor het pdf-bericht vanuit gemeente Waadhoeke.

Lees verder...
20 oktober 2020
20 oktober 2020
Filmhuis 'The Mienskar' voor onbepaalde tijd gesloten
We hebben onderstaande bericht ontvangen:

Hallo filmliefhebbers,
Helaas heeft het coronavirus weer de kop op gestoken en het lijkt er wel op dat dit nog erger is dan de eerste keer!

Daarom is het filmhuis "The Mienskar" voor onbepaalde tijd gesloten! En dat betekent dat we ook geen films kunnen vertonen. Helaas, maar we hopen als we er allemaal op de juiste manier mee om gaan zodat we het virus eens de baas zullen worden! Als alles weer uit de "lockdown" is dan krijgen jullie allen weer bericht en hopen we dat we dan met elkaar weer mooie filmavonden kunnen en mogen hebben.

In ieder geval blijf en wees voorzichtig, houd afstand, draag een mondmasker en was je handen en vermijd drukken plekken.

De hartelijke groeten wensen wij jullie en een goede gezondheid!
Nelly, Carla, Betty en SW

Lees verder...
12 oktober 2020
12 oktober 2020
De Laatste Eer, vergadering uitgesteld
Onderstaande bericht ontvingen we van het bestuur van uitvaartvereniging De Laatste Eer Oosterbierum & Klooster-Lidlum:

Algemene ledenvergadering De Laatste Eer uitgesteld naar volgend jaar.

In de Sint Joris nr. 3 van dit jaar kondigden wij onze algemene ledenvergadering aan die gepland stond op donderdag 29 oktober.

Vanwege het coronavirus vinden wij het niet verantwoord dit door te laten gaan. We hebben besloten de ledenvergadering van dit jaar te combineren met die van volgend jaar.

Ook de aanschaf van nieuwe pakken hebben wij uitgesteld.

Wij hopen op ieders begrip en wensen iedereen een gezonde winter.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van uitvaartvereniging De Laatste Eer Oosterbierum & Klooster-Lidlum
Lees verder...
7 oktober 2020
7 oktober 2020
Dorpsblad Sint Joris
Hierbij de link naar de digitale versie van dorpsblad Sint Joris
Lees verder...
7 oktober 2020
7 oktober 2020
webredacteur gezocht
Sinds 2008 informeert onze dorpssite inwoners en andere belangstellenden over Oosterbierum en Klooster-Lidlum. Iedere maand weten zo’n veel bezoekers de site te vinden.

Al vanaf het begin zorgen Betty en Jolanda voor nieuwsberichten, mooie foto’s en leuke verhalen. Nu, na 12 jaar, zet Betty binnenkort een punt achter haar werk als redacteur.

Om onze dorpssite van nieuwe wisselende informatie te kunnen blijven voorzien zoekt Dorpsbelang een of twee nieuwe leden voor de webredactie.

Lijkt het jou leuk om mee te werken aan de nieuwsvoorziening in ons dorp en/of wil je weten wat het werk van de webredactie inhoudt dan kun je contact opnemen met Jolanda, telefoonnummer 06 232 08 896

Webredactie Betty en Jolanda

Lees verder...
3 oktober 2020
3 oktober 2020
Burendag 2020
Onder het motto "heel Oosterbierum bakt en deelt" ging een flink aantal vrijwilligers zaterdagmorgen op pad om tasjes met inhoud bij de inwoners van Oosterbierum te brengen. De bedoeling is dat de ontvanger een taart bakt en deze deelt met de buren, nieuwe inwoners of .....
Een mooie manier voor extra contact en gezelligheid.

Heeft u een leuke foto van het resultaat (met of zonder ontvanger), mail die naar info@oosterbierum.info of deel hem op de facebookgroep van Kloostertuin Oosterbierum. Hieronder alvast een voorzet van de foto's die Jolanda heeft gemaakt, zowel van de vrijdagavond (het samenstellen en inpakken van de tasjes) als van de zaterdagochtend.

Vergeet u niet om de bijgesloten enquête in te vullen? Deze wordt 16 of 17 oktober bij u opgehaald.

Dit project is mogelijk gemaakt door:
Dorpsbelang Oosterbierum Klooster-Lidlum, Kloostertuin Oosterbierum, It Mienskar en de Sint Joris Tsjerke.
Financiële steun:
Losse fearren van Wonen NoordWestFriesland

Af en toe komen er nog foto's met bedankjes binnendruppelen, zoals bijvoorbeeld van de familie Grassi aan de Haerdawei: "Bij deze het resultaat van de appeltaart actie. Veel plezier gehad en diverse buren blij kunnen maken. Leuk initiatief!"
Lees verder...
30 september 2020
30 september 2020
Afscheid Minke Boersma Flambou
Vandaag nam Minke Boersma afscheid van de Flambou. Minke was 42 jaar in dienst van Stichting CBO Noardwest Fryslân en haar rechtsvoorgangers als vaste schoonmaakster van de school. Een uitstervend beroep. Minke heeft, de laatste jaren samen met haar man, de school met veel plezier schoongemaakt. Nu is de tijd gekomen om te genieten van hun pensioen. Een feestelijk afscheid van de kinderen en een envelop met inhoud vanuit het bestuur van de Stichting en natuurlijk voor alle kinderen een traktatie
Lees verder...
29 september 2020
29 september 2020
Biljartvereniging De Klos
De nieuwe Coronamaatregelen hebben tot gevolg dat er bij Biljartvereniging De Klos de komende 3 weken niet wordt gebiljart.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sijbe Wop: 06 1251 4102.
Lees verder...
29 september 2020
29 september 2020
Heel Oosterbierum Bakt en Deelt
Burendag vierden wij als dorp altijd in het laatste weekend in september. Op deze dag konden de nieuwe inwoners kennis maken met Oosterbierum, de verenigingen en It Mienskar. Ook de onderlinge contacten konden worden aangehaald. Helaas kon dat niet doorgaan.

Wij hebben het volgende bedacht, maar daar hebben wij uw hulp bij nodig.
De fruitbomen op de Kloostertuin hingen vol met appels en daar kun je heerlijke appeltaarten van bakken. Wij plukten de appels en u mag de appeltaart bakken.

Daarom:
Zaterdag 3 oktober tussen 10.00 en 12.00 uur komen wij bij u langs met de ingrediënten van een appeltaart: appels – bak mix – rozijnen – slagroom, alles in een papieren tas.
Vervolgens bakt u de appeltaart, de helft voor u zelf en de andere helft voor iemand anders ( bv. voor de buren, nieuwe dorpsgenoten of ….).
Graag zien wij de resultaten op de facebook site van de Kloostertuin, of info@kloostertuinoosterbierum.nl

Bakkers klaar - Bakken maar

Burentaart is mogelijk dankzij een financiële bijdrage van Losse Fearren van Wonen Noordwest Friesland.

Met ovenverse groeten van Dorpsbelang, Kloostertuin, It Mienskar en Sint Joris Tsjerke.


Lees verder...
27 september 2020
27 september 2020
Week van de opvoeding
Van 5 tot en met 11 oktober doet gemeente Waadhoeke weer mee met de landelijke Week van de opvoeding. In verband met het coronavirus zijn de activiteiten enkel gericht op ouders en verzorgers. Er worden gratis webinars georganiseerd in plaats van fysieke bijeenkomsten.

Onderwerpen zijn:
7 oktober - Gamen: een leuke hobby of een probleem?
8 oktober - Omdenken: Stop met opvoeden!

Aanmelden vóór 2 oktober via de website van de gemeente.

Vanaf 5 oktober – In beweging met Beweegbox
Naast de webinars kunnen inwoners tijdens de week van de opvoeding gratis een Beweegbox lenen voor een periode van vier weken. De Beweegbox bestaat uit sportmateriaal die te gebruiken zijn in de woonkamer, slaapkamer of tuin. In de Beweegbox zit een schema van drie activiteiten per week en het benodigde materiaal. Het Beweegteam van Waadhoeke stelt deze box beschikbaar.
Aanmelden kan via remco.kooistra@sportfryslan.nl.

Lees in de bijlage meer informatie over de webinar en de starttijden.
Lees verder...
15 september 2020
15 september 2020
oudtzummarum.nl
Wietse Leistra van www.oudtzummarum.nl gaat voor de familie J.Jukema uit Oosterbierum het archief van hun bedrijf uit de oorlogsjaren en even daarna enkele boekjes scannen. Daarin staan gegevens van wat er verbouwd werd, op welk landperceel, met vaak de opbrengst en prijzen. Ook de lonen van de arbeiders werden vaak vermeld.
Binnenkort terug te vinden op de website van oudtzummarum.
Lees verder...
6 september 2020
6 september 2020
Mûntsewei
Beste Dorpsgenoten,
Om naar Franeker te rijden maken velen van ons gebruik van de Mûntsewei of de doorgaande weg over Tzummarum naar Franeker (de N384). Nu de N384 is afgesloten is er meer verkeersdruk op der Mûntsewei.
De gemeente vraagt ons echter de Mûntsewei te mijden en gebruik te maken van de omleiding via Sexbierum. Dorpsbelang steunt dat verzoek.
Door tijdelijk om te rijden via Sexbierum zorgen we er voor dat de bermen van de Mûntsewei minder worden kapotgereden en onze jongeren daardoor veiliger naar hun school in Franeker kunnen fietsen. Ook besparen we onze dorpsgenoten aan de Mûntsewei zo veel overlast.
De Mûntsewei wordt echter niet alleen door inwoners van Oosterbierum gebruikt. Ook vrachtverkeer en inwoners van ons buurdorp Tzummarum maken nog veelvuldig gebruik van het smalle weggetje.
Dorpsbelang vraagt de gemeente daarom een bord te plaatsen dat de weg voor doorgaand verkeer is afgesloten en alleen gebruikt mag worden door fietsers en bestemmingsverkeer.
Ook vraagt Dorpsbelang de gemeente haar verantwoordelijkheid als beheerder van de Mûntsewei te nemen en met spoed de gaten langs de weg te herstellen om zo de veiligheid onze schoolgaande jeugd te vergroten.
Vragen:
gemeente Waadhoeke: 0517-380380
Dorpsbelang Oosterbierum Klooster-Lidlum: 06-29 054 024 (Paul de Cock)
Lees verder...
31 augustus 2020
31 augustus 2020
Underweis september 2020
Via deze link opent u de verkorte versie van de Underweis.
Lees verder...
31 augustus 2020
31 augustus 2020
Zeventig euro voor energiebesparende producten
De gemeente Waadhoeke heeft een waardebon bezorgd bij huiseigenaren voor energiebesparende productuen, Voor meer informatie kunt u bijgaand persbericht openen
Lees verder...
9 augustus 2020
9 augustus 2020
Kloostertuin / Citroënclub
Zondagmiddag was de kloostertuin van 14.00 tot 17.00 uur geopend voor publiek. Deze week was de kloostertuin een relaxpunt van de Citroënclub. Zij hielden een autorit voor hun leden en in Oosterbierum hielden ze even stil voor een hapje en een drankje. De leden en niet-leden konden de mooie deux cheveauxtjes, snoekebekken en andere bijzondere citroënen bewonderen.

Het was prachtig weer, warm maar wel een lekker briesje van zee. Kortom: genieten.

De komende paar zondagen is de kloostertuin ook geopend voor publiek.
Lees verder...
2 juli 2020
2 juli 2020
Afscheid juf Petra
Juf Petra heeft 18 jaar les mogen geven aan de CBS De Flambou en nu is het tijd om afscheid te nemen. Vanmorgen stond er een erehaag van kinderen om haar toe te zingen. De school is 3-talig, dus het lied ook! Hierna kreeg ze van Ryan een mooie decoratiebloem om op te spelden en uit handen van Hendrik kreeg ze een mooi boeket bloemen.

Wat de dag verder brengt dat weten we (maar ook juf Petra) niet. Waarschijnlijk wordt het een dag om nooit meer te vergeten, dat is ons al wel duidelijk.

Petra: veel plezier vandaag en geniet hierna van je pensioen.

De plaatselijke pers was uitgenodigd; klik op de link naar de Franeker Courant.

(Staat uw kind te duidelijk in beeld en wilt u dat niet op de website hebben staan, neem dan contact met ons op)
Lees verder...
1 juli 2020
1 juli 2020
Sint Joris
Hierbij de link naar de Sint Joris van juni 2020 met daarin onder andere verhalen over het leven tijdens Covid-19.

Sint Joris juni 2020
Lees verder...
22 juni 2020
22 juni 2020
Lege flessen voor Grannies2Grannies en Rwanda.
In Nederland zitten ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen, in Uganda wonen ze in krotjes met hun kleinkinderen. De aidsepidemie heeft een hele generatie weggevaagd en 80% van de weeskinderen wordt verzorgd door grootouders. De erbarmelijke omstandigheden waarin zij wonen greep beppes in Fryslân, Groningen en Drenthe aan. Zij helpen met het bouwen van huisjes en voorzien hen van zaden voor groente om in eigen levensbehoefte te voorzien.
Een geweldig doel dat ondersteuning verdient en de opbrengst van een kleine €600.- is o.a. daar voor bestemd. Vele inwoners hadden de lege flessen opgespaard en werden door jong en oud verzameld. Dankbaar werk wat nu weer opgepakt kon worden.

Lees verder...
3 juni 2020
3 juni 2020
Frans en Baukje Idsinga – Kobus 50 jaar getrouwd.
Ze hadden een groot feest in gedachten. Een weekend met de kinderen en kleinkinderen en voor de buurt misschien wel een barbecue bij mooi weer. Helaas konden beide niet doorgaan, zoals dit jaar vele feesten en partijen het onderspit moeten delven aan Covid 19.

De buurt was het niet vergeten en verraste hen op vrijdag 29 mei s ’morgens met een ontbijt in een door de kinderen versierde woning in de Buorren. Rond de klok van 6 uur werden ze toegezongen door de buren van de Buorren, Keatsebuorren en de Terp. Het feest moest uitgesteld worden, maar een feestelijke dag werd het zeker.
Lees verder...
4 mei 2020
4 mei 2020
Dodenherdenking
Dit jaar geen normale dodenherdenking door het Corona-virus. Toch werd er ook in Oosterbierum stil gestaan bij 75 jaar dodenherdenking.

Wethouder Dijkstra van gemeente Waadhoeke heeft samen met voorzitter Bart Broos van de Oranjevereniging Oosterbierum bloemen gelegd bij ons oorlogmonument. In de loop van de dag werden er meer bloemen bij gelegd.
Lees verder...
28 april 2020
28 april 2020
Werkzaamheden fietspad Oosterbierum/Sexbierum
Vanuit provincie Fryslân kregen we onderstaande mailbericht:

Namens de provincie Fryslân wil ik u op de hoogte stellen van de werkzaamheden aan het fietspad tussen Sexbierum en Oosterbierum (N393). Het fietspad is toe aan groot onderhoud toe en zal worden voorzien van een nieuwe laag beton. Zo kan het fietspad de komende jaren weer veilig worden gebruikt. Helaas gaat werk aan de weg vaak samen met hinder. Die hinder proberen we zoveel mogelijk te beperken. In deze mail vertellen we graag wat we wanneer aanpakken en welke hinder dat met zich meebrengt.

Hinder
Om het onderhoud uit te voeren sluiten wij het fietspad af in de periode van 4 mei tot 12 juni 2020. Aanwonenden kunnen thuiskomen. Gedurende de uitvoering is voor de fietsers een omleidingsroute ingesteld via lokale wegen (zie bijlage). Omdat het fietspad wordt uitgevoerd in beton en een lange uithardingstijd (minimaal 10 dagen) nodig heeft, willen wij u ook uitdrukkelijk verzoeken geen gebruik te maken van het fietspad om schade te voorkomen.

Vragen?
Houd onze website www.fryslan.frl/fietspadverbreding in de gaten.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Nynke Bergema, n.bergema@fryslan.frl of bel met 058-2925925.

Tweebaksmarkt 52 (besikersadres)
Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
(058) 292 5925 / provincie@fryslan.frl
WhatsApp: 06 10 26 88 31

www.fryslan.frl

Lees verder...
27 april 2020
27 april 2020
Zwerfafval
Tijdens je dagelijkse ommetje kan je in de Coronatijd ook gewoon zwerfafval opruimen. Normaal kan je via Samen Waadhoeke Schoon een leuke schoonmaakactie organiseren voor je dorp, vereniging of wijk en daarmee een leuk bedrag verdienen. Na de Coronacrisis kan dat ook gewoon weer!

En zolang het nog niet met een grote groep kan, kunnen jullie wel alleen of met je gezin afval opruimen.

Zo doe je mee:

- Ruim zwerfafval op, maar houd je wel aan de 1,5 meter afstand én gebruik handschoenen of een grijper.

- Normaliter wordt er materiaal geregeld door FMF, gebruik nu je eigen handschoenen en afvalzak. Afval doe je in je eigen container.

- Mail een leuke selfie met een korte tekst (wat je aan het doen bent) naar jd.schaaf@fmf.frl

- De leukste selfies winnen een VVV-bon twv 25 euro

Lees verder...
19 april 2020
19 april 2020
Tulpen en fitness tegen het C-virus
Maar liefst 16 kratten met tulpen werden uitgedeeld in Oosterbierum en Klooster-Lidlum door vrijwilligers van Dorpsbelang en de Sint Joris Tsjerke.

Met een begeleidend schrijven werden alle dorpsgenoten een hart onder de riem gestoken en op de achterkant tips om fit te blijven in deze tijd. Rondom Oosterbierum aan de schelpenpaden staan verschillende houten toestellen die uitnodigen tot extra beweging. De wandeling alleen al langs de toestellen levert een kwart van de dagelijkse beweging op die nodig is voor en gezonde levensstijl.

Voor hen die binnen moeten blijven zijn de tulpen een teken van Mienskip.
Lees verder...
30 maart 2020
30 maart 2020
dorpsblad St. Joris maart 2020
Als u op onderstaande link klikt kunt u de St Joris van maart 2020 lezen
Het boekje was al gemaakt en naar de drukker gestuurd voordat de Corona maatregelen van kracht waren. Een aantal dingen die erin staan zijn al niet meer van toepassing.
Groet van de redactie
Lees verder...
29 maart 2020
29 maart 2020
Aan de leden van de kaart- en biljartvereniging “De Klos”
In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus is It Mienskar al een aantal weken dicht en waarschijnlijk zal dit ook nog wel even zo blijven.

Het bestuur van 'De Klos' heeft deze week besloten dat dit dan ook het einde is van het biljartseizoen. Hoe het allemaal komt is niet bekend. Ze houden u/jullie via de Um krant en de website Oosterbierum.info op de hoogte!

Het bestuur wil iedereen een goede gezondheid toewensen; houd gepaste afstand en misschien kunnen we een beetje om elkaar denken!
Lees verder...
24 maart 2020
24 maart 2020
informatie ivm Corona virus
Hij is al huis-aan-huis bezorgd, maar hierbij ook digitaal.
Informatiewijzer Corona Virus, 23 maart 2020
Lees verder...
24 maart 2020
24 maart 2020
It Keukentsje
It Mienskar is voorlopig dicht vanwege het horeca slot.

Maar: u kunt iedere vrijdag en zaterdag
tussen 17:00 en 20:00 uur uw snacks afhalen bij It Keukentsje in It Mienskar.
Telefonisch bestellen vanaf 15:00 uur via: 481956/06-30530453

Het werkt als volgt:
Bestellen / tijd afspreken / afhaalloket (voordeur) / pinnen

Zie snacklijst en informatie op www.itmienskar.nl
Lees verder...
23 maart 2020
23 maart 2020
Ottemaleane en Kapellewei
De werkzaamheden aan de kabels en leidingen verlopen veel sneller dan verwacht.
Dat betekent dat de vervolgwerkzaamheden (dus de verbreding) ook eerder kunnen starten. De planning is dat ze daarmee 1 april beginnen en rond 24 april klaar zijn.

De aannemer heeft als het goed is al vooraankondigingsborden geplaatst (of die komen één dezer dagen). De aannemer informeert aanliggende perceeleigenaren over de voortgang van de werkzaamheden.

Als perceeleigenaren hun perceel op moeten voor ploegen of anderszins dan gaat de aannemer even met zijn machines aan de kant. Zo kan de perceeleigenaar zijn werkzaamheden gewoon uitvoeren.

De werkzaamheden t.b.v. de verbreding vinden in die vier weken in april plaats langs beide wegen, dus de Ottemaleane en de Kapellewei.

Er wordt wel geprobeerd om zoveel mogelijk gefaseerd te werken. Bijvoorbeeld door eerst bij de ene weg de cunetten van de passeerstroken en verbreding aan te brengen en aansluitend bij de andere weg. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld het aanbrengen van onder- of tussenlagen van asfalt, voor zover mogelijk eerst de ene weg, en dan de andere. Men kan echter niet voorkomen dat de wegen soms beide zijn gestremd. De aannemer zorgt bij wel/niet stremmen voor het tijdig op- en afdraaien van omleidingsborden. In het voortraject is, om budgettechnische redenen, ervoor gekozen om niet volledig gefaseerd de werkzaamheden uit te voeren (dus eerst de Kapellewei volledig afronden en dan pas de Ottemaleane).

De werkzaamheden worden waar mogelijk gefaseerd uitgevoerd, maar het zal in deze 4 weken ook zeker voor kunnen komen dat beide wegen zijn gestremd en de bebording gevolgd moet worden. Klik op de link om de omleidingen te bekijken.

Via omleidingsborden zal het verkeer worden omgeleid via de Slachte. Uiteraard zal er ook wat sluipverkeer kunnen ontstaan via de dorpen, maar dat is niet te voorkomen (en dat zal verkeer zijn wat daar ter plekke bekend is). Tijdens de inloopavond in december is gecommuniceerd dat het verkeer wordt omgeleid via borden en dat hiervoor aankondigingsborden geplaatst worden.
Lees verder...
17 maart 2020
17 maart 2020
De Laatste Eer
In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus ziet het bestuur van uitvaartvereniging De Laatste Eer zich genoodzaakt de Algemene Ledenvergadering tot nader orde te annuleren.
Deze vergadering stond gepland op 30 maart aanstaande in It Mienskar te Oosterbierum.

Wij hopen op uw begrip.
Het bestuur van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Oosterbierum & Klooster-Lidlum

Lees verder...
17 maart 2020
17 maart 2020
Oorlogsheld Ralph Waldo Emerson
Vijf jaar geleden was oorlogsheld Ralph Waldo Emerson nog op de 'meet and greet' in Oosterbierum. Een tiental jaar daarvoor was er al eens een groep jonge Oosterbierumers 'overseas' geweest om een groep oorlogshelden te ontmoeten, waaronder dhr Emerson. Via via kregen we bericht dat Emerson is overleden.
Zie onderstaande bericht.

It is not the length of life, but depth of life.
~Ralph Waldo Emerson

Our family is so blessed to say that my Dad had both - a long life that was deep, and so well lived. He died as he lived, quietly, peacefully.

We'll miss you, always love you, and honour you in every way.
Love you Dad.
1925 - 2020

In de link ziet u twee foto's van Ralph Waldo Emerson.
Lees verder...
16 maart 2020
16 maart 2020
It Mienskar dicht
In verband met het Corona-virus is ook dorpshuis It Mienskar dicht tot 6 april 2020.

Je kunt wel een bestelling plaatsen en ophalen in It Keukentsje. Dit kan op vrijdag en zaterdag van 17:00 uur tot 20:00 uur.
Lees verder...
14 maart 2020
14 maart 2020
NL Doet
Onder geweldige weersomstandigheden hebben de vrijwilligers van NL-doet 2020 in Oosterbierum aardig wat werk verricht op de Kloostertuin, in It Mienskar en het kaatshokje.

De kas werd opgeruimd, er werd gezaaid, gesnoeid, gemaaid en de bloemetjes buitengezet. Maar ook gespeeld en koffie gedronken. Een flink aantal vrijwilligers hebben 50 bomen gepland en de kruidentuin werd bijgewerkt.

In het kaatshokje werd flink opgeruimd, heel wat rommel van de afgelopen jaren werd weggegooid. Rondom It Mienskar werd gepoetst en binnen werd een warme hap bereid door Ype, Liesbeth en Ulbe. Daar maakten de vrijwilligers dankbaar gebruik van. Onder het genot van de Chinese maaltijd (met opzet Ype?) en een drankje werden sterke verhalen uitgewisseld.

Een aantal vrijwilligers is 's middags ook nog aan de slag geweest.
Lees verder...
7 maart 2020
7 maart 2020
Toneelvereniging Ferdivedaasje
Zaterdagavond 7 maart, de plaatselijke toneelvereniging speelde een Friestalige klucht in It Mienskar. Het was extra bijzonder omdat de regisseur het stuk had geschreven.

Het ging over een kliniek met de strenge hoofdzuster Helga, stagiair Willemijn en fysiotherapeut Benno. Er zijn een aantal patiënten met zeer uiteenlopende problemen. De buurman helpt de patiënten geregeld aan hun verslavingen. De schoonmaakster heeft het goed met de patiënten voor en bemoeit zich overal mee.

Het was een leuk stuk met leuke woordspelingen en een verrassende ontknoping.
De spelers kregen terecht een staande ovatie.

En voor in de de nieuwe Sint Joris onder het kopje
'wist u dat': Oosterbierum een pin up girl rijker is??
Lees verder...
5 maart 2020
5 maart 2020
Nieuws van de Slachtewerkgroep
Zaterdag 13 juni 2020 is het zover: de Slachtemarathon 2020! Deze editie loopt de route van Raerd naar Oosterbierum en daarom organiseren wij de finish. Tijdens de Slachte editie in 2016 hebben jullie meegeholpen als vrijwilliger. Ook dit jaar kunnen wij de hulp van vrijwilligers goed gebruiken om de finish zo goed mogelijk te laten verlopen. Het gaat dan om verkeersregelaars, gastheren en gastvrouwen en blokjesgevers. Lijkt het je leuk om weer mee te helpen? Heel graag! Eind maart gaan wij in Oosterbierum bij de deuren langs om vrijwilligers te werven. Duurt dit jou te lang of woon je niet in Oosterbierum en wil je je alvast opgeven als vrijwilliger voor de Slachte, dan kun je je ook aanmelden via de mail. Hoe? Stuur een mail naar slachte@oosterbierum.info en geef jouw voorkeur aan ons door: verkeersregelaar, gastheer of gastvrouw of blokjesgever. Vooraf aan de Slachte organiseren we nog een vrijwilligersavond in it Mienskar.
We hebben veel vrijwilligers nodig en zouden het daarom erg leuk vinden als je weer wilt mee helpen tijdens de Slachte van 2020. Hopelijk tot 13 juni!
Met vriendelijke groet,
Rixt de Jong
Secretaris Slachte Wurkgroep Easterbierrum

Lees verder...
25 februari 2020
25 februari 2020
Een huis met een ruime tuin, zonnepanelen en goed gezelschap.
Dat zijn de woonwensen van kinderen uit Oosterbierum
De kinderen van groep 6, 7 en 8 van CBS De Flambou uit Oosterbierum hebben met elkaar nagedacht over het wonen van de toekomst. Wat vinden zij belangrijk en welke woonwensen hebben ze. Maar ook wat is er goed en minder goed in Oosterbierum. Op 13 februari presenteerden ze de resultaten in de klas, aan Dorpsbelang en aan Wonen Noordwest Friesland.

Alle partijen waren onder de indruk van de enthousiaste presentaties van de verschillende groepjes. De kinderen gaven goed onderbouwde adviezen en willen actief meedenken en meedoen in het dorp. Prachtig om te zien hoe enthousiast er is nagedacht over het dorp en wonen in de toekomst!

Woonwensen
De kinderen hebben goed voor ogen in wat voor woning ze willen wonen: een normaal huis, liefst vrijstaand, met een grote en opgeruimde tuin en ruimte voor dieren. Milieubewust zijn ze ook: veel kinderen willen zonnepanelen en een milieuvriendelijke woning. De woning moet bestaan uit meerdere kamers, een leefkeuken en een ruime woonkamer. Maar het belangrijkste in de woning vinden ze toch wel prettig en goed gezelschap!

Leefbaar Oosterbierum
Om goed advies over de woonomgeving en leefbaarheid van Oosterbierum te kunnen geven, hebben de leerlingen in tweetallen praktijkonderzoek in het dorp gedaan. Daarbij maakten ze foto’s en tekeningen van woon- en leefsituaties die goed zijn, maar ook van situaties waar het beter kan.

Een gat in de speeltuin is alle groepen een doorn in het oog. Daar zijn zelfs al ongelukken mee gebeurd. Het blijkt het gat van de dorpskerstboom te zijn... Dorpsbelang neemt hierop direct actie. Afval op straat, hondenpoep en te snel rijdende auto’s zijn allemaal zaken die de kinderen graag anders zouden zien.

Pluspunten in Oosterbierum zijn de aanwezige picknickbank met watertappunt en de Kloostertuin. De kinderen missen een zwemplek, goaltjes en een pannakooi in het dorp. Ook speeltoestellen of andere activiteiten voor de wat oudere jeugd zijn niet aanwezig. Daarnaast worden een supermarkt en discotheek gemist in het dorp.
De kinderen vinden het een groot voordeel dat de mensen in het dorp ontzettend aardig zijn. Graag wil de jeugd meedenken en meehelpen om de leefbaarheid in het dorp te vergroten!

Tekst en foto's zijn van
Wonen Noordwest Friesland
Sint Annaparochie
Lees verder...
23 februari 2020
23 februari 2020
Flyer Toneelvereniging
Hij viel afgelopen week in de bus: de flyer van de toneelvereniging.
In de bijlage informatie over het stuk. Wat vooral opvalt is de nieuwe toneelspelers.

Hieronder de rolverdeling:

Tjitske Zuidema is hoofdzuster Helga Schmid
Baukje Houtsma is stagiaire Willemijn
Sybren Klaas Visser is fysiotherapeut / psycholoog Benno
Aart Jousma is buurman Steven
Klaas Hibma is een agrariër die in de war en vergeetachtig is, Kees Vrieswijk
Wiepie Politiek is de vrouw van Kees, Bea Vrieswijk
Sara Mulder is een aan drank verslaafde vrouw met Korsakov Bep
Rinske Wolbers is de mensenschuwe vrouw Louise
Sylvia Serné is een aan de drugs verslaafde vrouw Trix
Patricia Westra is de bemoeizuchtige schoonmaakster Anne

Het belooft een gezellige avond te worden. Aanvang 19:45 uur in It Mienskar.
Lees verder...
14 februari 2020
14 februari 2020
Heel Oosterbierum playbackt
Vanuit de jeugdclubs wordt er jaarlijks een playbackshow georganiseerd. Meestal wordt er alleen door de leden en begeleiders van de jeugdclubs geplaybackt maar dit jaar werd heel Oosterbierum in de gelegenheid gesteld om mee te doen. En daar werd gehoor aan gegeven. Er was een enorme line up met geweldige artiesten (zie foto 1) en in alle genres wel wat.

Het werd dan ook een muzikale avond waarbij het publiek fanatiek meedeed. Voor aanvang en in de pauze was er draaiend rad. Gerrie Westra en Rommy Posthumus mochten prachtige, lekkere en nuttige prijzen uitreiken. Stalspreekmeester Johannes Wolbers had een valentijnspel voorbereid zodat het publiek werd vermaakt tijdens het beraadslagen door de jury. De jury had daar een flinke kluif aan maar ze zijn er uit gekomen.

Winnaars van het spel: Naomi en Johan.

Winnaars van de playbackshow:

Jongste jeugdclub:
1) Sterre, Isa en Ilse met Grease Lightning
2) Janneke en Sybren Klaas met Samen voor altijd

Oudste jeugdclub:
1) Ziva met Wie kan mij vertellen
2) Fenne Jetske en freondinnen met Alle kleuren

Groep/verenigingen
1) Tonielferiening met I wil follow him
2) Jeugdclub Koekefretters met 6 heksen
Lees verder...
8 februari 2020
8 februari 2020
nieuws over de reanimatiecursussen
Klik op onderstaande link voor nieuws over de reanimatiecursussen
Lees verder...
20 januari 2020
20 januari 2020
Verkoop kaartjes Slachtemarathon
Op 18 januari was er aan de Slachte in Oosterbierum de mogelijkheid om kaartjes te kopen voor de Slachtemarathon. De Leeuwarder Courant heeft hier een leuk stukje over geplaatst in de krant van 20 januari. Open de link om de scan van dit artikel te lezen.
Lees verder...
15 januari 2020
15 januari 2020
Presentatie Greenteam van het Noorden
Twaalf jongeren maakteen zich de afgelopen maanden tijdens het traineeship sterk voor de biodiversiteit in en rondom Oosterbierum. Dit deden zij door één dag per week aan de slag te gaan in het dorp. De deelnemers zijn tussen de 16 en 30 jaar en krijgen zo de kans om een netwerk op te bouwen in de ‘groene’ sector en bij te dragen aan een biodiverser Friesland.
Vanmiddag was de afsluiting in It Mienskar. klik op onderstaande foto's voor een impressie
Lees verder...
11 januari 2020
11 januari 2020
Reanimatiecursussen
De Stichting Reanimatie- en AED-onderwijs Noordwest Fryslân verzorgt weer trainingen reanimatie+AED (BLS).

30 januari, 19.15 uur beginnerstraining
6 februari, 19.15 uur beginners- en herhalingstraining voor mensen uit het netwerk HartslagNU Tzummarum/Oosterbierum/Firdgum

Alle trainingen worden gegeven in Tzummarum.
Opgeven via: email: reanimatieonderwijsnwf@hotmail.com of een app naar
06-16523067 (Sietske vd Mei)

De kosten zijn bij ons onbekend.
Lees verder...
8 januari 2020
8 januari 2020
Jelmer de Vries winterkampioen biljarttoernooi
De 20e editie van het Kersttoernooi in gemeenschapscentrum It Mienskar is een prooi geworden voor Jelmer de Vries. Uit een veld van 44 biljarters kwam hij op de slotavond als winnaar uit de bus. Joost Jukema drong verrassend door tot de finale, maar moest in De Vries zijn meerdere erkennen in het spannende slot van dit goed bezochte en gezellige toernooi.

Naast de prijswinnaars waren er ook prijzen voor o.a. de kortste partij Aldrik Dijkstra – winnaar - versus Piet Roorda en de hoogste serie John Mons.

Helena de Vries was grootgrutter met prijzen voor beste vrouw, hoogste gemiddelde, sterkste stijger en beste nieuwkomer.

Organisator en stimulator Ype Bonnema kreeg na afloop bloemen aangeboden vanwege de organisatie van reeds het vierde lustrum van dit toernooi.

Mei groetnis fan
Johannes Wolbers
Lees verder...