25 december 2019
25 december 2019
Kerst in de Sint Joris Tsjerke
Kerst in de Sint Joris Tsjerke begon natuurlijk met de kerstavonddienst op 24 december. Het kerstproject was 'Geef Licht'. Dat was goed gelukt: de kerk was sfeervol verlicht, niet alleen in de kerk maar ook rondom de kerk. In de kerk begeleidde een deel van muziekvereniging De Bazuin uit Tzummarum de kerkgangers bij de kerstmuziek. Het was een mooie avonddienst.
Wist u dat De Bazuin, in samenwerking met live band 'The Last Minutes' op zaterdag 28 december in hun gebouw (De Klang) de Top 2000 in Concert organiseren? Vanaf 17:00 uur in- en uitloop, gratis entree.

Eerste Kerstdag begon de kerk om 10 uur, ditmaal met orgelmuziek door Simon Bouma. Er was een Kerstmusical: 'Operatie Kerstpost', uitgevoerd door Martha, Paul, Dirk en kinderen van de jeugdclubs.
Lees verder...
23 december 2019
23 december 2019
December editie dorpskrant St. Joris
Als u op onderstaande link klikt kunt u de december editie van de St. Joris bekijken
Lees verder...
21 december 2019
21 december 2019
Kerstbomen versnipperen
In het nieuwe jaar worden de kerstbomen weer versnipperd. Per boom krijgen de kinderen €0,50. Graag van te voren het plastic en de potten van de kerstboom afhalen.

Daarna wordt er getrakteerd op patat en een frikadel bij Ype in it Mienskar. Dit is voor alle kinderen!

Wanneer? Vrijdag 3 januari
Waar? Naast de speeltuin
Tijdstip om de bomen in te leveren: 11.15-11.45 uur
Lees verder...
21 december 2019
21 december 2019
Let it Snow, 'Lutske in concert'
Zaterdagavond 21 december vond er in de Sint Joris Tsjerke een kerstconcert plaats.

Lutske Visser zit in het laatste jaar van het conservatorium. In opdracht van het vak ondernemerschap heeft ze het concert georganiseerd. Hiervoor heeft ze dankbaar gebruik gemaakt van haar familie, vrienden en dorpsgenoten.

Lutske bespeelt zelf al 15 jaar de saxofoon, een saxofoonkwartet van 4 vriendinnen was dus een logische keuze. Vader Fokke was ingezet om met 'zijn' zangkwartet (Lokaal Vocaal) te zingen en 'buurman' Dirk Wolbers bespeelde het kerkorgel. Lutske komt uit een muzikale familie, broer Durk speelt gitaar. Fokke zong onder andere 'You raise me up', muzikaal ondersteund door Lutske en Durk.

Er was de nodige interactie doordat het publiek zelf mee kon zingen met onder andere 'Ere zij God'. Klassiekers als 'Have yourself a merry little christmas', 'Komt allen tezamen' maar ook 'Shine a light in every corner of my hart' kwamen langs.

Na het concert was er gelegenheid om onder het genot van koffie of thee nog even na te praten.

Kortom: leuk concert, gepresenteerd door een hele enthousiaste Lutske (whoowie!!)
Lees verder...
20 december 2019
20 december 2019
Uilenkasten

Het Greenteam maakte afgelopen weken uilenkasten voor steenuiltjes en hing die om het dorp op. Bijgaand een aantal foto's van het Greenteam in aktie.Lees verder...
20 december 2019
20 december 2019
Mûntsewei
Eind november heeft dorpsbelang een brief geschreven aan de Waadhoeke met het verzoek om iets te doen aan de bermen van de Mûntsewei (Bjusse Kloosterlidlum). De bermen worden kapotgereden. Hier hebben we begin december over bericht.

Het is inmiddels meer dan 3 weken geleden maar tot op heden heeft dorpsbelang nog geen antwoord. Inmiddels heeft er ook al een bericht in de Leeuwarder Courant gestaan. Dorpsbelang hoopt toch in ieder geval binnenkort een reactie op de brief te krijgen van gemeente de Waadhoeke.
Lees verder...
10 december 2019
10 december 2019
Oproep huisvesters arbeidsmigranten,
meldt u voor 1 januari voor Bed- voor-Bed regeling!

In Waadhoeke is nieuw beleid van kracht op het gebied van de huisvesting van arbeidsmigranten. In het nieuwe beleid staat ook een Bed-voor-Bed regeling.

Binnen de regeling gaat de gemeente met huisvesters die nu (nog) niet voldoen aan het nieuwe beleid, op zoek naar maatwerkoplossingen. Ze maken daarbij afspraken over de stappen op weg naar de gewenste situatie. Huisvesters kunnen zich melden bij de gemeente voor deze regeling. Meldt u voor 1 januari 2020.

Bent u op dit moment huisvester van arbeidsmigranten met of zonder vergunning, en wilt u in aanmerking kunnen komen voor de Bed-voor-Bed regeling? Dan kunt u zich voor 1 januari 2020 melden bij Harrie Siegersma, coördinator arbeidsmigranten van de gemeente. U kunt hem mailen op h.siegersma@waadhoeke.nl of bellen op 06 – 8261 0743.
Lees verder...
1 december 2019
1 december 2019
Mûntsewei
Bij vele mensen een doorn in het oog: de kapotgereden bermen aan de Mûntsewei.
Dorpsbelang strijdt er al jaren voor om aan de Mûntsewei passeerstroken te krijgen zodat de bermen daar niet meer worden 'verreden'. Helaas krijgen ze nog steeds nul op het rekest.

Nu blijkt dat er aan de Ottemaleane en de Kapellewei wel passeerstroken worden aangelegd, roeren ze het onderwerp weer aan bij de gemeente. Zie pdf bestand (link) en de foto's van de berm.

We hopen dat het pleidooi van dorpsbelang richting de raadsleden van de Waadhoeke tot een goed resultaat zullen leiden.


Lees verder...
30 november 2019
30 november 2019
informatieavond over verbreding Kapellewei en Ottemaleane
Binnenkort start de verbreding van de Ottemaleane en de Kapellewei. De bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen nodigt u van harte uit voor de inloopbijeenkomst op donderdag 12 december int dorpshuis It Mienskar. U kunt binnenlopen tussen 19.00 en 21.00 uur. Men vertelt u graag over de aanpak en de planning. Verder is er volop gelegenheid om vragen te stellen en de kaarten en bestektekeningen te bekijken.
Lees verder...
19 november 2019
19 november 2019
Wijkbeheer Waadhoeke, Team 2
Het alledaags beheer van het groen, de wegen of de riolering is belangrijk. Dit wordt vertrouwd en dichtbij in ons dorp door Team 2 van gemeente Waadhoeke verzorgd.
De beheerder van deze enthousiaste groep medewerkers is de heer Michiel Vlaskamp. Op de foto van links naar rechts zijn dit de namen van de personen die wellicht in uw wijk het groen beheren.

Achterste rij: Nico Postma, Auke Rekker, Teake Douma, Ernst Bruinsma en Fokke Mosselman.
Voor: Michiel Vlaskamp (wijkbeheerder) en Paul Spoelstra.
Team 2 is actief in de onderstaande dorpen:
Oosterbierum, Klooster Lidlum, Firdgum, Ried, Tzummarum, Minnertsga, Wier, Sexbierum, Pietersbierum, Boer, Dongjum, Slappeterp, Peins, Skingen.
Beheerder: Michiel Vlaskamp.

Hoe bereikt u het wijkteam?
Heeft u een vraag voor dit wijkteam? Neem dan gerust contact op. Uiteraard kunt u altijd de medewerkers zelf benaderen, maar u kunt ook contact opnemen met het gemeentehuis. Zij geven de vragen en/of opmerkingen door zodat ze precies weten wat er aan de hand is en wat opgelost moet worden.

Gemeente Waadhoeke
Telefoon: (0517) 380 380
E-mail: info@waadhoeke.nl
Lees verder...
3 november 2019
3 november 2019
800 vrijwilligers geven Fries landschap opknapbeurt
‘Samen voor de biodiversiteit’ was dit jaar het motto van de Natuurwerkdag. Plusminus 800 vrijwilligers hielpen deze zaterdag op verschillende locatie in Friesland met klussen als bomen planten, opslag verwijderen uit de heide, snoeien van bomen en broeihopen klaar maken voor het volgende seizoen.

Dit jaar werd de Natuurwerkdag officieel geopend in de Kloostertuin van Oosterbierum. Veertig kinderen gooiden bloembollen in de lucht en plantten deze bollen waar ze terecht kwamen. Het resultaat wordt een prachtige bloemenweide in het vroege voorjaar waar insecten veel profijt van hebben. De werkdaglocatie is de eerste stap die de jongeren van ‘Greenteam van het Noorden’* zetten om het dorp groener te maken. Ruim zestig vrijwilligers – waaronder de kinderen en de jongeren van het Greenteam – hebben tijdens de Natuurwerkdag in de Kloostertuin van Oosterbierum gewerkt. Naast het planten van de bloembollen zijn de vrijwilligers in de weer geweest om een insectenhotel en een muizenruiter te realiseren en de Kloostertuin winterklaar te maken. Na het harde werk stond er een heerlijke lunch in dorpshuis It Mienskar klaar waar dankbaar gebruik van werd gemaakt. Want dat harde werken maakt erg hongerig.

Landschapsbeheer Friesland, coördinator van de Natuurwerkdag in Friesland, kijkt terug op een zeer geslaagde Natuurwerkdag en wil graag iedereen die zich heeft ingezet bedanken. Al het werk dat verzet wordt op de Natuurwerkdag levert een belangrijke bijdrage aan het beschermen en behouden van natuur. Zorg voor landschap zoals onderhoud aan (knot)bomen, hagen, boomgaarden en houtwallen is steeds meer in vrijwilligershanden. Dankzij hen kan iedereen blijven genieten van het
karakteristieke Friese landschap.

Het persbericht dat wij van Landschapsbeheer Friesland ontvingen hebben we iets aangepast naar locatie Oosterbierum, foto's zijn van de hand van Jolanda.

Opmerking: staat u of uw kind ten onrechte op de website en wilt u de foto verwijderd hebben dan ontvangen we graag een mail van u.
Lees verder...
30 oktober 2019
30 oktober 2019
Natuurwerkdag op 2 november
Dit jaar vindt de officiële aftrap van de Natuurwerkdag op 2 november a.s. plaats in Oosterbierum, een klein terpdorp aan de Waddenzee. Kinderen gooien massaal stinzenbollen in de lucht en planten deze waar ze terecht komen. Het resultaat wordt een prachtige bloemenweide in het vroege voorjaar waar insecten veel profijt van hebben. Daarna gaan vrijwilligers aan de slag om Oosterbierum groener te maken met snoeiwerk, bollen planten en het maken van een insectenhotel.

Deze Natuurwerkdag-actie wordt georganiseerd door jongeren van ‘Greenteam van het Noorden’ in het kader van het Groen Traineeship*. Twaalf jongeren maken zich de komende maanden tijdens het traineeship sterk voor de biodiversiteit in en rondom Oosterbierum. Dit doen zij door één dag per week aan de slag te gaan in het dorp. De deelnemers zijn tussen de 16 en 30 jaar en krijgen zo de kans om een netwerk op te bouwen in de ‘groene’ sector en bij te dragen aan een biodiverser Friesland.
Het organiseren van de Natuurwerkdag in Oosterbierum is de eerste stap die door de jongeren gemaakt wordt om het dorp groener te maken. Zij kunnen hierbij nog extra handen gebruiken. Vrijwilligers die willen helpen kunnen zich opgeven via www.natuurwerkdag.nl.

Twintig locaties in Friesland Vrijwilligers kunnen zich dit jaar bij twintig Friese locaties inzetten voor de biodiversiteit. Al het werk dat verzet wordt op de Natuurwerkdag is van belang voor de bescherming van natuur, landschap en dieren. Zorg voor het
landschap, zoals onderhoud van heidegebieden, boomgaarden, het aanleggen van bloemenweiden en schoonmaken van poelen is steeds vaker in vrijwilligershanden.

Beheerders zijn nog hard op zoek naar vrijwilligers. Wil je meehelpen? Geef je dan op via www.natuurwerkdag.nl.
Lees verder...
25 oktober 2019
25 oktober 2019
Flessenactie goed voor bijna 500 euro
Met een kleine 20 vrijwilligers verdeeld over 6 groepen werd op donderdag 24 oktober rond de klok van 18.30 uur gestart met de flessenactie.
Een kleine 2 uur later was de oogst binnengehaald. Ruim 640 flessen, 12 lege kratten en ruim 250 lege bierflesjes, zegelboekjes en contant geld bracht het totaal bedrag op € 493.10. Stichting Maher India, voedselhulp voor Moldavië en stichting Doe Een Wens krijgen allemaal een bijdrage.

Met dank aan Johannes Wolbers voor foto en tekst.
Lees verder...
15 oktober 2019
15 oktober 2019
St. Joris herfst 2019
Klik op de link om de St. Joris te bekijken
Lees verder...
2 oktober 2019
2 oktober 2019
Burendag 2019
Bijgaand een paar foto's van de burendag 2019
Lees verder...
22 september 2019
22 september 2019
Lamb Weston / Meijer
Onderstaande bericht ontvingen we via de woordvoerder van Lamb Weston / Meijer:

Geachte buurtbewoner,

Graag informeren wij u over het volgende:
Lamb Weston / Meijer viert dit jaar haar 25-jarig bestaan.
In 1994 is het Zeeuwse Meijer Frozen Foods het partnership aangegaan met het Amerikaanse Lamb Weston. Sinds die tijd heeft de organisatie zich internationaal verder doorontwikkeld. Vandaag-de-dag worden de diepvries aardappelproducten met de merknaam Lamb Weston® verkocht aan o.a. restauranthouders in meer dan 100 landen.

Van half september tot half oktober zijn er een aantal lustrumactiviteiten, waarin de erkenning van onze medewerkers en de trots op onze organisatie centraal staan.
Het gaat om een personeelsfeest op 2 oktober van 16.30 tot 22.00 uur.
Deze activiteiten zullen plaatsvinden op het terrein van onze locatie zelf.
De opbouw en afbouw zullen plaatsvinden op 30 september t/m 2 oktober (opbouw) en 2 t/m 3 oktober (afbouw)

Wij zullen onze medewerkers, de event organisatie en samenwerkende lokale partners verzoeken om rekening te houden met de omwonenden. We vertrouwen erop dat dit bijzondere moment voor alle direct betrokkenen en omwonenden naar tevredenheid zal verlopen.

Mocht u op voorhand vragen hebben, laat het ons dan weten.

Met vriendelijke groet,
Lamb Weston / Meijer vof

Klaas Jan Streekstra
Lees verder...
7 september 2019
7 september 2019
Filmhuis 'The Mienskar'
De "R" zit weer in de maand, de dagen beginnen al korter te worden en daarmee de avonden langer. Tijd om weer een filmpje te pakken in filmhuis "The Mienskar"

Er is de komende periode weer een aantal mooie films te zien in It Mienskar.

Het seizoen start op vrijdag 27 september met de film "Little Miss Sunshine"

Aanvang 20.00 uur, de financiële bijdrage is € 3,50.

Kijk voor het overige programma (inclusief trailers) in onze agenda.
Lees verder...
2 september 2019
2 september 2019
VVN
Veilig Verkeer Nederland geeft aan dat er na de zomervakantie gestart gaat worden met een intensief handhavingstraject. Minimaal 1x per week zal er een controle uitgevoerd worden door de politie.

Aan het einde van het jaar zal er een onopvallende meting gedaan worden om in kaart te brengen wat het effect is geweest tot dan toe en de beslissing worden genomen of de intensieve handhaving nog even door moet blijven gaan.
Lees verder...
22 augustus 2019
22 augustus 2019
Radio Eenhoorn
Simmertoer in Oosterbierum

Aanstaande zaterdag 24 augustus staat de reportagewagen van Radio Eenhoorn in de Kloostertuin in Oosterbierum. De presentatoren Yntze Bosma en Fred de Lange presenteren van 13.00 tot 15.00 uur het programma Simmertoer rechtstreeks van uit Oosterbierum.

Vooral de mensen uit Oosterbierum zelf zullen aan het woord komen met de meest uiteenlopende verhalen over bijvoorbeeld de Zorgkwekerij onder de Wadden en de energiecoöperatie Oosterbierum. Ook de familie Shahhaf komt aan het woord en spreken over de integratie in het dorp.

Tevens is de zingende brandweerman uit Franeker André Kooistra te gast. Hij zal meerdere keren voor ons optreden in de uitzending.

De gasten en onderwerpen en de presentatoren staan garant voor een bijzondere en levendige uitzending. Iedereen is van harte welkom aan te schuiven aan tafel en een bijdrage te leveren aan het programma.
Lees verder...
22 augustus 2019
22 augustus 2019
Jong geluk
In de oeverwand aan de Konkelswei zijn jonge oeverzwaluwen gesignaleerd. Via Renske Mons hebben we een paar mooie foto's gekregen van dit jonge geluk.
Lees verder...
22 juli 2019
22 juli 2019
Kabelbaan speeltuintje Idsingawei
Om veiligheidsredenen hebben medewerkers van de gemeente Waadhoeke het touw van de kabelbaan weggehaald. Er is iets kapot en zij zorgen ervoor dat het wordt gemaakt. Zodra het is goedgekeurd zal het touw weer worden bevestigd en kunnen de kinderen er weer mee spelen.
Lees verder...
17 juli 2019
17 juli 2019
Spijkerdorp Umdorpen
De afgelopen dagen waren er behoorlijk wat bouwactiviteiten op het kaatsveld aan de Brits. Met pallets, planken, spijkers en ander bouwmateriaal werden er enorme bouwwerken gemaakt door kinderen van de basisscholen uit Sexbierum, Tzummarum en Oosterbierum. In totaal hadden 130 kinderen zich opgegeven.

Naast het bouwen had de organisatie ook andere activiteiten bedacht. Zo had Jan van der Werf een kleine bootcamp voor de jeugd bedacht en werd er de volgende dag gevolleybald. Voor de jongste jeugd was een kasteel gebouwd en zij konden zich onder andere uitleven op het maken van een stokpaardje en prinsessenhoeden. Ook konden ze zich laten schminken. Maar vooral het spelen op en rond het kasteel viel goed in de smaak.

Op woensdag was de prijsuitreiking. De eerste prijs ging naar de Timmer Girly's, de tweede prijs ging naar de Timmerhut. De derde prijs werd gewonnen door Gangster.

De vierde editie van Spijkerdorp Umdorpen was een succes mede dankzij de sponsoren, vrijwilligers en de organisatoren.
Lees verder...
14 juli 2019
14 juli 2019
Snelheid binnen de bebouwde kom
De bestuursleden van Dorpsbelang hebben van verschillende dorpsgenoten te horen gekregen dat er binnen de bebouwde kom nog steeds te snel gereden wordt.

Voor ons dorp is er, in overleg met gemeente en provincie, afgesproken dat we 50 km per uur rijden en in het hart van het dorp de snelheid verder minderen naar 30 kilometer per uur. Met verkeersborden wordt dit duidelijk aangegeven.

Vanuit Dorpsbelang is er een mailing naar de diverse bedrijven gegaan waarvan het bekend is dat de chauffeurs het gaspedaal vaak net wat te lang en stevig ingetrapt houden.

Maar eigenlijk moeten we als dorpsbewoners ook de hand in eigen boezem steken, ook wij rijden al snel met een te hoge snelheid door ons dorp.

Daarom langs deze weg het verzoek aan de diverse chauffeurs om zich aan de afgesproken snelheid te houden.

Dat biedt veiligheid voor onze kinderen, andere bewoners en overige verkeersdeelnemers, maar scheelt ook een hoop ergernis.
Lees verder...
13 juli 2019
13 juli 2019
OuderKindPartij 2019
Zaterdag 13 juli werd de OuderKindPartij gekaatst. Een partij waarbij de jeugdkaatser samen met een ouder/tante/oom/buurman/neef/vriendin kaatst. Er werd gekaatst met zachte bal want niet alle deelnemers zijn frequente kaatsers.

In totaal waren er 12 parturen, onderverdeeld in 2 categorieën: 6 parturen welpen en 6 parturen schooljeugd. De secretaris vond het wel een uitdaging om tegen iedereen in de poule te kaatsen dus dat werd 5x een partij. Om het toch niet overdreven laat te laten worden werd er bij de start van ieder partij meteen 2 eersten aan de telegraaf gehangen. Om kwart over 1 werd er begonnen met kaatsen. De laatste partij was om ongeveer 6 uur afgelopen. Kortom: een hele middag kaatsen. De één wat fanatieker dan de ander maar iedereen had het erg naar zijn/haar zin. Het was een gezellige middag.

De prijzen waren de moeite waard, kadobonnen en een beker voor de jeugd en een zuivelhoevepakketje voor de 'ouder'.

De prijzen gingen naar:
Welpen:
1) Ilse Bergsma en Baukje Houtsma
2) Fenne Bergsma en Ilya Bergsma
3) Brent Dijkstra en Jasper Nammensma

Schooljeugd:
1) Naomi de Jong en Johan Kwast
2) Fenna J. Dijkstra en Sys Dijkstra
3) Yse J. Dijkstra en Ortwin Dijkstra

Met dank aan de sponsoren: Frans Bleeker, Bloemenhuis Krijgsheld en Seerden Sportprijzen.
Lees verder...
12 juli 2019
12 juli 2019
Aardappelkwekers Oosterbierum
De aardappelkwekers van Oosterbierum (in dit geval Freerk Zwart) waren weer even in het nieuws.

Hierbij de link naar Omroep Fryslân, het artikel in de LC en een een foto van het artikel in het Fries Dagblad.
Lees verder...
12 juli 2019
12 juli 2019
Kloosterhoeve
Wat een bijzonder bezoek! Gister was burgemeester Marga Waanders bij Zorg- en educatieboerderij Kloosterhoeve. Tijdens de kennismaking maakte ze de geboorte van een kalfje mee. Wat een timing!

De burgemeester kreeg de kans alle activiteiten te beleven die de Zorg- en educatieboerderij biedt. Het was een prachtige ochtend.

Foto's en tekst via Johannes Wolbers
Lees verder...
12 juli 2019
12 juli 2019
Kerkuilen ringen
Het stond al heel lang op mijn verlanglijstje maar het was er nog niet van gekomen. Op donderdag 4 juli was het dan eindelijk zover, de uilskuikens van de kerkuil aan de Hoarnestreek onder Tzummarum waren oud genoeg om te worden geringd en wij mochten erbij zijn.

Om 20.30 uur waren we te gast bij Pascal en Nandi Thulin. Nadat de uilskuikens waren gevangen werden ze 1 voor 1 gewogen en er werd gekeken naar de algehele conditie van de vogels. Natuurlijk is het ook belangrijk om te weten of het een mannetje of een vrouwtje is, dit kun je zien aan een bepaalde tekening op de vleugel maar het is erg lastig. Bij Pascal en Nandi waren 4 kuikens: 2 dames en 1 heer. Van het jongste kuiken was de tekening van de veren nog niet duidelijk genoeg om te zien of het een vrouwtje of een mannetje is. Alle vier uilskuikens zijn in goede gezondheid. Na het wegen en de keuring kregen de kuikens een ring met een uniek nummer zodat ze overal ter wereld individueel herkenbaar zijn.

Het schijnt dit jaar een goed jaar te zijn voor de uilen. De heren die het ringen verzorgden hadden al meer dan 50 uilskuikens in onze streek geringd en misschien komt het nog wel tot een tweede leg dit jaar. Dat wachten we in spanning af.
Dit was een geweldige en unieke ervaring.

Renske Mons
Lees verder...
10 juli 2019
10 juli 2019
Nawerk versiering dorpsfeest
Ons dorpsfeest is helaas alweer achter de rug en de meeste rommel is opgeruimd. Soms komen we nog wel eens een slinger of aanplakbiljet tegen. Dit is geen probleem: even oppakken, weggooien en klaar.

Wat wel vervelend is, is dat de stoeptegels niet allemaal goed teruggelegd zijn nadat de straatversiering is weggehaald. Dit kan tot nare valpartijen leiden.
Daarom langs deze weg de oproep om de gaten te dichten en de stoeptegels goed in het trottoir terug te leggen. Alvast bedankt.
Lees verder...
9 juli 2019
9 juli 2019
ANWB AutoMaatje Waadhoeke

Sinds oktober 2018 is de ANWB in de gemeente Waadhoeke gestart met het project ANWB AutoMaatje.

ANWB AutoMaatje is een vervoerservice waarbij vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren. De vrijwillige chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. ANWB AutoMaatje is niet alleen bedoeld voor vervoer naar het ziekenhuis, maar bijvoorbeeld ook voor een boodschap doen of een bezoekje aan een familielid die ver weg woont. Aanmelden voor ANWB AutoMaatje is gratis!

ANWB AutoMaatje Waadhoeke is momenteel ook op zoek naar vrijwillige chauffeurs.
Chauffeurs krijgen 30 cent per kilometer vergoed van de persoon die meereist.

Meer weten?

  • Hieronder vind u een brochure.
  • Via de link ANWB AutoMaatje Waadhoeke komt u ook al meer te weten.
  • Liever een informatiepakket? Bel met 06-1842 2894 (maandag t/m vrijdag van 9:00-12:00) of mail naar automaatje@deskule.nl.
Lees verder...
8 juli 2019
8 juli 2019
Tsjerkepaad 2019
De komende zomerperiode is er weer een Tsjerkepaad. In de Sint Joris Tsjerke is een tentoonstelling te zien in het kader van het thema ‘kunst in de kerk’. Er zijn speksteenbeelden te bewonderen van Adeline Jukema, Martha Boersma en Betty Hibma en schilderijen van beeldend kunstenaar Jaap van Dijk. Jaap heeft zijn atelier aan de Hoarnestreek boven Tzummarum en heeft in de kerk schilderijen opgehangen van het wad, Harlingen en dieren die we in onze omgeving tegen komen.

U bent allen van harte uitgenodigd iedere zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur.
Lees verder...
4 juli 2019
4 juli 2019
College adviseert snel actie huisvesting arbeidsmigranten
Het college van B&W stelt de gemeenteraad van Waadhoeke voor het advies van de werkgroep huisvesting arbeidsmigranten over te nemen. Ze stellen voor de geadviseerde acties snel in gang te zetten en vragen de raad voor de komende jaren € 275.000,- beschikbaar te stellen.

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van dorpsbelangen en wijkraden, huurdersverenigingen, huisvesters, werkgevers, arbeidsmigranten en de gemeente. Er is met meer dan 100 betrokkenen gesproken en de verschillende belangen zijn meegenomen in het advies. Het advies is aangeboden aan burgemeester Marga Waanders.

Dinsdag 9 juli bespreekt de raad het collegevoorstel onderling in een kernsessie zodat ze op 11 juli in de gemeenteraad een besluit kunnen nemen.

Klik op de link voor het volledige persbericht.
Lees verder...
3 juli 2019
3 juli 2019
Takomstpartij
Woensdag 3 juli werd de Takomstpartij op het kaatsveld gekaatst. De Takomstpartij is een partij waarbij de sterken voor de zwakkeren werken. De kaatsers moesten elk 70 reepkoeken verkopen, de opbrengst was de inleg.

Voordat de wedstrijd begon mocht Johannes Wolbers het goede doel (zorgboerderij Gerbrandastate in Pietersbierum) het mooie bedrag van 2.500 euro aanbieden. Zij willen graag een dierenweide bij de boerderij opzetten met hierin ezeltjes en kippen.

De fotograaf had haar apparatuur niet op orde dus de foto's over de dag heen zijn niet gelukt. De belangrijkste foto gelukkig wel: een foto van de prijswinnaars. Dankzij Desiree Seerden kunnen we ook een foto van de uitreiking van de cheque en een foto van Marjolein met enkele van haar medewerkers publiceren. Dank je wel Desiree.

De uitslag:
Jongens
1) Stan van den Berg, Jorn Lars van Beem en Steven Koster
2) Haye Tseard van der Hem, Hessel Postma en Karel Monfils
3) Allard van Wigheren, Rutger Torensma en Jitse Floris

Meisjes
1) Lisanne Leijenaar, Corrie Kroondijk en Fiera de Vries
2) Julia Marthine Rienks, Gerde Lycklama à Nijeholt en Jessie Rekker

Gefeliciteerd met jullie prijzen.
Lees verder...
25 juni 2019
25 juni 2019
Oeverzwaluwen
Eerlijk is eerlijk, toen dorpsbelang vertelde over de plannen om een wand voor oeverzwaluwen te creëren had ik er een hard hoofd in. Gelukkig waren Joop J., Ortwin D. en Irolt D. wel enthousiast over de plannen en waren ze bereid om te kijken naar de mogelijkheden. De oeverwand is december 2018 aan de Konkelswei geplaatst.

Inmiddels is het er een drukte van belang. Een aantal oeverzwaluwen is druk in de weer met gezinsuitbreiding. Geweldig om dit te zien.

Harrie Mons heeft er een paar prachtige foto's van gemaakt die ik hier mag delen. Dank je wel Harrie.
Lees verder...
22 juni 2019
22 juni 2019
Dorpsfeest, zaterdag optocht
Op zaterdagavond werd de optocht nog eens overgedaan. Waren er vrijdagmorgen tijdens de optocht regenbuien, op zaterdag was het prachtig weer. Dat was dus genieten in de optocht en aan de kant.

Na de optocht gaven de drumbands (Oranje Minnertsga en Concordia Sexbierum) allebei een muzikaal optreden. Aansluitend werden er prijzen uitgereikt. Bij project O behaalden Sipke, Fokke en Gerbrich de eerste plaats. Berber, Hedwich en Ilse de tweede en Maaike de derde.
Lees verder...
22 juni 2019
22 juni 2019
Dorpsfeest, zaterdagmiddag
Op zaterdagmiddag was het voor de jeugd griezeltijd: Professor Niks met de Geinige Griezelschool was in It Mienskar om samen met de kinderen shampoo te maken.
De grote zaal was donker, er viel net voldoende licht op de tafel om te zien wat de kinderen deden. Eerst een toverdrankje maken en daarna shampoo met een kleurtje en een geurtje.

In de tent op het sportveld werd gestart met Ik hou van Friesland. Er waren een aantal teams en door het beantwoorden van vragen moesten er zoveel mogelijk punten verzameld worden. Extra punten waren er te verdienen door het draaiend rad.
Team Oranje ging er uiteindelijk met de eerste prijs vandoor: een wisselmedaille en eeuwige roem.
Lees verder...
22 juni 2019
22 juni 2019
Dorpsfeest, Dauwpartij (kaatsen)
Op vrijdagmiddag werd het veld gelegd zodat op zaterdagmorgen (8 uur) de dauwpartij gekaatst kon worden. Dat de wekservice van de Oranjevereniging geen overbodige luxe is bleek wel weer. Niet iedereen stond 's morgens vroeg fris en fruitig op het veld. Een aantal mensen had er spijt van dat ze zich bij Baukje op hadden gegeven maar sportief als de Oosterbierumers zijn gingen ze wel kaatsen. Na wat opstartproblemen en een ontbijt in de tent kon er worden gekaatst.

Er werd redelijk gekaatst, de een wat fanatieker dan de ander. Dankzij het mooie weer was het gezellig op en rond het veld. Vanaf een uur of 10 kwamen de Menaemer Feintsjes de feestvreugde verhogen.

De prijsuitreiking was op zaterdagavond na de optocht.
1) Adnan Jarjour, Arjen Houtsma en Erwin 'Melkbus'
2) Pascal Thulin, Lieuwe Visser en Arwin de Vries
3) Sys Dijkstra, Siebe Geert Andringa en Carmen
Lees verder...
21 juni 2019
21 juni 2019
Dorpsfeest; spelletjes voor de schoolkinderen
Op vrijdagmiddag worden er, in samenwerking met de Flambou, kinderspelletjes georganiseerd. Op het moment van schrijven zijn de prijswinnaars niet bekend bij de webredactie. Zodra dit wel bekend is zal dit bericht worden aangevuld.

Staat uw kind op de website en wilt u dit niet? Neem contact met ons op zodat we de foto kunnen aanpassen of verwijderen.
Lees verder...
21 juni 2019
21 juni 2019
Dorpsfeest; in de tent en op de kermis (vrijdagmorgen)
De optocht is afgelopen, op naar de tent. Tijdens een bakje koffie/thee of limonade met kruidkoek even bijkletsen. Voorzitter Bart opent het dorpsfeest officieel en de kinderkermis gaat open. Rond het middaguur staat er soep en broodjes op het menu.

Sta je op de foto en wil je niet op het internet? Neem dan contact met ons op zodat we de foto kunnen bewerken of verwijderen.
Lees verder...
21 juni 2019
21 juni 2019
Dorpsfeest; Sterkste Oosterbierumer
Zes jaar geleden werd er voor het laatst gestreden om de titel 'sterkste Oosterbierum'. Hoog tijd dat dat werd herhaald.

Wout Zijlstra was weer aanwezig en een groot aantal Oosterbierumers wilden de strijd wel aangaan.
De uitdagingen waren gebaseerd op de Highland games.
Er werd begonnen met zak gooien. (vroeger een anker over een muur om het kasteel te kunnen bestormen).
Daarna het optillen van de steen en hierna op een ton plaatsen. Het verhaal gaat dat, wanneer de Schot wilde trouwen, hij zich eerst moest bewijzen door een zware steen op een ton te plaatsen.
Als laatste onderdeel was er een farmers walk (melkbus sjouwen). Met 50, 100 en 200 kilo een stuk lopen.

Uiteindelijk gingen de titels naar:
Meisjes: Fenne Jetske
Jongens: Ruben
Dames: Gerbrich
Heren: Jasper
Lees verder...
21 juni 2019
21 juni 2019
Dorpsfeest; vrijdag, de optocht
Vrijdagmorgen, er klinkt klokgelui. De dag van de optocht.

Het is altijd maar weer afwachten of er wel deelname is. Maar het viel mee, 8 wagens en een aantal lopers. En ook dit jaar was iedereen op de wagens en de lopers prachtig uitgedost. We zagen onder andere: opwindpoppen, Max Verstappen, de Kameleon, barbies, een imker en blokkeerfriezen (compleet met Zwarte Piet, een bus èn de rechtbank). Maar ook een enorm piratenschip (Pirates of the Caribbjirmen), omke Roel mei syn bistenboel, the Spice girls en It Kratsje giet après-ski.
Ben ik nog 1 vergeten? Waarschijnlijk wel, op naar de foto's.

(Sta je op het internet en wil je dat niet? Neem dan contact met ons op zodat ik de foto kan bewerken of verwijderen.)
Lees verder...
20 juni 2019
20 juni 2019
Sint Joris, dorpskrant
Hierbij de digitale versie van onze dorpskrant Sint Joris.
Lees verder...
20 juni 2019
20 juni 2019
Dorpsfeest; donderdag
Wat hebben we een prachtig dorpsfeest gehad! Er zijn veel foto's gemaakt maar u begrijpt dat ook de webmasters van het feest wilden genieten. Daarom komen de foto's niet meteen op de website. In de loop van deze week zal deze website zich langzaam vullen met feestfoto's.

Donderdag: de start van het programma met als thema Duitsland. Er stonden dan ook kartoffelsalat en brattwurst op het menu. Dit jaar een lopend buffet maar het was erg geslaagd.
's Avonds was er een Oktoberfest. Dresscode Lederhosen und dirndlkleid. DJ Nickey Lorenzo zorgde voor de muzikale omlijsting. De handjes gingen de lucht in en de voetjes van de vloer.
Lees verder...
16 juni 2019
16 juni 2019
Dorpsfeest 2019
Het programma van het dorpsfeest 2019 is bekend en hangt bij de meeste mensen inmiddels op een belangrijke plek in huis. Voor degenen die hem zijn kwijtgeraakt, hierbij het digitale programma met veel wetenswaardigheden.

Lees verder...
15 juni 2019
15 juni 2019
Kloostertuin
Vanaf 7 juli t/m 15 september is de Kloostertuin iedere zondagmiddag van 14 tot 17 uur geopend. Vaak is er live-muziek maar soms een spellenmiddag of ponymiddag.
Lees in onze agenda het volledige programma.

Wilt u af en toe meehelpen op de tuin of groente kopen? U bent van harte welkom. Komt u op zaterdagochtend eens kijken. Rond half elf wordt er koffie gedronken.
Lees verder...
12 juni 2019
12 juni 2019
Loting Takomstpartij
Woensdag 12 juni werd de loting van de Takomstpartij gehouden in It Mienskar. De datum was niet handig gepland. Het viel namelijk gelijk met de examenuitslagen. Dat er veel kaatsers niet hun eigen lot konden trekken vanwege examenfeestjes was het gevolg.

Bij de Takomstpartij verkopen de kaatsers reepkoeken. De verkoopopbrengst is de inleg. Na de aftrek van de diverse kosten gaat er dus een groot deel van de opbrengst naar het goede doel. Dit jaar kaatsen de famkes en jongens op 3 juli op het kaatsveld in Oosterbierum voor zorgboerderij Gerbrandastate. Marjolein heeft heel veel verteld over de zorgboerderij en het uiteindelijke doel: ezels om te verzorgen.

Teije Osinga leidde de avond en zorgde dat de loting eerlijk verliep. Bijgaand een aantal foto's van de avond + een foto van de parturen.
Lees verder...
7 juni 2019
7 juni 2019
Arbeidsmigranten
Als je op onderstaande link klikt kun je het advies en de uitkomst lezen van dorpsbelang over de arbeidsmigranten
Lees verder...
1 juni 2019
1 juni 2019
Maaien met oog voor plant en dier
Onderstaande bericht ontvingen we van de gemeente Waadhoeke:
Elk voorjaar begint de gemeente Waadhoeke met het maaien van de (weg)bermen en gazons. Maaien wordt in de eerste plaats gedaan voor de veiligheid van al het verkeer. Daarnaast gaat de gemeente in 2019 zoveel mogelijk maaien op basis van ecologisch beheer. Met andere woorden: we passen ons beheer zoveel mogelijk aan bij wat goed is voor planten en dieren om zo de verscheidenheid van de planten en dieren (de biodiversiteit) te bevorderen.

Meer bloemen en planten laten groeien
Het gras dat gemaaid werd, lieten we voorheen liggen. Waardoor de voedingsstoffen terugkomen in de bodem. Dit jaar voeren we op plaatsen waar dat geschikt is het gemaaide gras af. Er komen dus minder voedingsstoffen terug in de bodem, waardoor er meer kruidachtige soorten de kans krijgen te gaan groeien. Hier komen dan weer meerdere soorten insecten of andere dieren op af.

Onderzoek
Dit jaar start de gemeente met het toepassen van ecologisch beheer én gaan we onderzoeken welke vormen van maaien het beste past bij de bermen en grotere gazons in dorpen. We gaan inventariseren welke planten er groeien en welke dieren er leven. Op basis van deze informatie kunnen we het beheer aanpassen op ‘wat goed is voor planten en dieren’. Daarnaast is het niet altijd mogelijk om bermen op basis van ecologisch beheer te maaien. Zo zijn er bijvoorbeeld bermen waarop veel bomen staan of bermen die te smal zijn. Daar is het op dit moment niet mogelijk om het gemaaide gras af te voeren.

Gazons
Niet alleen bermen moeten gemaaid worden maar natuurlijk ook de gazons in de dorpen en de stad. Voorheen werden alle gazons wekelijks gemaaid. Maar ook in dorpen en de stad zijn er gazons die geschikt zijn om minder vaak te maaien. Bijvoorbeeld grote oppervlakten die bij een waterpartij liggen of niet direct grenzen aan woningen. Van deze gazons worden de eerste één of twee meter wekelijks gemaaid langs wegen en paden. De rest van het gras op deze gazons blijft staan en wordt twee of drie keer per jaar gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd.
Lees verder...
24 mei 2019
24 mei 2019
Federatie kaatsen Barradeel en omstreken
Met kaatsers uit het vroegere Barradeel, tegenwoordig vallend onder Waadhoeke en als omstreken Harlingen, werd het kaatsveld aan de Brits van K.V De Keatsbal gevuld met jeugdige kaatsers. In 3 categorieën werd een halve competitie gespeeld, bij de schooljeugd gevolgd door een finale van de beide poulewinnaars.

Bij de welpen 3 parturen d.e.l. meisjes en jongens.
1e Prijs: Roan Bruinsma Minnertsga, Lasse Boomsma Minnertsga en Rianne vd Walt Sexbierum.
2e Prijs: Brandon Cuttress Sexbierum, Aisha Mahmoud Sint Anna Parochie en Mare Zijlstra.

Bij de pupillen 4 tweetallen d.e.l. meisjes en jongens.
1e Prijs: Jörgen Postma en Hjalmar Dijkstra beide uit Sint Anna Parochie.
2e Prijs: Rens Hoekstra Sint Anna Parochie en Mar Anna Kuipers Franeker.

Bij de schooljeugd 7 tweetallen d.e.l. meisjes en jongens.
1e Prijs: Davy de Haan Harlingen en Remco Post Sexbierum.
2e Prijs: Niek Reitsma Tzummarum en Thom Posthumus Midlum.

De eerstvolgende federatie wedstrijd is op vrijdag 7 juni in Tzummarum. Aanvang 16.30 uur.

De eerstvolgende wedstrijd in Oosterbierum is op zaterdag 22 juni. Dit is de Dauwpartij tijdens het dorpsfeest. Aanvang 08.00 uur!!

(Tekst Johannes, foto's Jolanda)
Lees verder...
14 mei 2019
14 mei 2019
Flessenactie
Oosterbierum en Kloosterlidlum bedankt.

De opbrengst van de lege flessenactie van donderdag 9 mei kwam in totaal op € 540,00. Allen hartelijk dank.

Ook mochten wij voor actie Vakantietas (Kerk in Actie) kado's ontvangen. Deze actie gaat nog door tot eind juni. Van de 15 tassen zijn er nu 4 gevuld. Meer info in Underweis.

Diaconie Sint Joris Tsjerke Oosterbierum.
Lees verder...
9 mei 2019
9 mei 2019
Oranjevereniging / Dorpsbelang
Donderdag 9 mei werden de ALV van de Oranjevereniging en Dorpsbelang gecombineerd gehouden. Een aantal opvallende zaken worden hieronder genoemd.

Oranjevereniging:
Het programma voor het komende dorpsfeest wordt grofweg besproken.
Op donderdagavond is de 50+ broodmaaltijd met een twist. De avond staat in het teken van de Duitse Schlager (verkleed?: ja graag!)
Op vrijdag zijn er weinig wijzigingen. Wout Zijlstra, voorheen sterkste man, komt weer langs.
Op zaterdag wordt de brein uitgedaagd in plaats van het lichaam.

Het bestuur van de OV rekent op een mooie, grote optocht en leuk versierde straten. Paul de Cock attendeert de aanwezigen erop dat je voor de straatversiering een aanvraag kunt doen bij Losse Fearren.

Dorpsbelang:
1) Sinds een aantal jaar woont de familie Sahhaf in ons dorp. De inburgering gaat goed maar Ahmed heeft best nog moeite met de Nederlandse taal. Daarom is er voor hem, in overleg met DB en de gemeente, een functie gecreëerd in Oosterbierum. Onder leiding van Klaas Hibma is hij het komende jaar dorpsbeheerder. Hij helpt waar hij kan in onder andere It Mienskar, op de kloostertuin en in de Flambou.
2) De taalcursus voor niet-Nederlanders is een succes. Er was een groep van ca 10 personen verwacht maar het zijn uiteindelijk 2 groepen van elk 15 personen geworden.
3) Het Fryske Flinter Fonds kon voor het eerst 2x een subsidiebedrag uitreiken. De filmclub ontving 150 euro, KV De Keatsbal mocht 250 euro ontvangen. Klik voor meer informatie over het Fonds op de link.
4) Auke Wolbers en Jasper Nammensma worden beiden toegevoegd aan het algemeen bestuur van dorpsbelang.
5) Arbeidsmigranten: er zijn 3 woningen waar een akkoord op is om te laten bewonen door arbeidsmigranten. Verder zijn er 2 bedrijfswoningen die ook door arbeidsmigranten bewoond worden. De oude kleuterschool is geen bedrijfswoning en er wordt gevraagd naar suggesties om daar een andere invulling aan te geven. Drie voorstellen: appartementen voor senioren waarbij hulp aanwezig is, appartementen voor jeugd, een combinatie van de vorige twee.
6) Bouw? Een aantal jongeren uit Oosterbierum heeft aangegeven dat ze graag in Oosterbierum willen wonen maar dat dat niet lukt: de woningen die te koop komen zijn gewoon te duur voor ze. Dorpsbelang onderzoekt of het mogelijk is om een nieuwbouwplan te ontwikkelen waardoor er doorstroming wordt bewerkstelligd. In de Leeuwarder Courant stond hierover een artikel. Klik op de link om het artikel te openen.

Lees verder...
4 mei 2019
4 mei 2019
Dodenherdenking
4 mei, nationale dodenherdenking en dus ook in Oosterbierum.

Vanaf basisschool De Flambou vertrok de stoet naar de Sint Joris Tsjerke. Vanwege de kou was de korte overdenking door Bart Broos (voorzitter Oranjevereniging) dit jaar in de voorkerk. Daarna mochten Naomi, Annabel en Fenne Jetske een gedicht voorlezen. Buiten werden de bloemen neergelegd en speelde Struiksma op de trompet 'The Last Post'. Na de 2 minuten stilte werd het Wilhelmus ingezet.

Hieronder het gedicht dat werd voorgelezen en een aantal foto's van de herdenking.

Denk een aan...
Het is belangrijk
dat we stilstaan op 4 mei
Want denk een aan die mensen
die hebben gevochten voor de vrijheid
waar wij nu van kunnen profiteren

Denk een aan
de mensen die bang waren dat hun huis kapot ging door bommen
Of dat ze hun familie nooit meer kunnen zien
en wij zijn nu bang dat onze mobiel kapot gaat
of dat WhatsApp het niet meer doet.

Denk eens aan
de mensen die lef hadden om te vechten
terwijl het hun dood had kunnen zijn

Denk eens aan
de mensen die voor ons vochten
Nederland is een vrij land, omdat die mensen hun leven gaven
en voor ons gingen vechten

Denk eens aan
als jij daar stond
en je zag dat je huis kapot ging
omdat er een bom op viel
en dat je je familie uit huis zag rennen
omdat het anders het einde van hun leven had kunnen zijn

Denk eens hoe
jij het vond als je meegenomen werd door het leger
en je familie nooit meer kan zien
Sta stil op 4 mei
en leef mee
met alle mensen
die in de oorlog opgroeiden
met al dat verdriet
Denk eens aan
4 mei.
Lees verder...
28 april 2019
28 april 2019
Actie Vakantietas
In de agenda staat op 9 mei de Actie Vakantietas. Hieronder leest u meer over deze actie.

U kent vast wel het spelletje: “Ik ga op vakantie en neem mee”. Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de vakantie klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter.

De diakonie van de Sint Joris Tsjerke hebben 15 lege tassen. Deze willen ze vullen en aanbieden aan “thuisblijvers tegen wil en dank”.

U mag spullen meegeven tijdens de flessen actie, of brengen op Sint Jorisstrjitte 7 of Buorren 2 . Denk hierbij aan: pennen, viltstiften, kleurboeken, badmintonrackets, stoepkrijt, strand- of voetbal.

Doet u mee?
Lees verder...
27 april 2019
27 april 2019
Koningsdag
Zaterdag 27 april, Koningsdag in Oosterbierum.
Dit jaar begon het programma in de middag, vanaf half vier koffie drinken. Verder stond er een fietstocht op het programma, drinken op de koning, pannenkoek versieren en wijn- en bierproeverij.

Door de harde wind en de regen waren er niet veel deelnemers voor de fietstocht. Het versieren van de pannenkoeken viel in de smaak bij de kinderen. De pannenkoeken werden rijkelijk belegd en met smaak verorberd.

Er was veel belangstelling voor de proeverijen. De deelnemers van de wijnproeverij leerden over het walsen met het glas, de noodzaak van het ruiken en het slurpen uit het glas. Dit alles om het aroma en de smaak goed te kunnen proeven/op te kunnen nemen.
Bij de bierproeverij werd onder andere uitleg gegeven over de verschillende biersoorten, waaronder kriekbier. Het eerste biertje had een percentage van 6%. De proeverij zou 2 uren in beslag nemen. Ik ben benieuwd hoe de deelnemers er aan het eind van de proeverij bijzaten ;)

Staat u of uw kind op de website en wilt u dat niet, neem dan contact met ons op zodat we de foto kunnen verwijderen.
Lees verder...
26 april 2019
26 april 2019
Koningsnachtkaatsen
Het kaatsseizoen is weer begonnen!

De Oranjevereniging, dorpshuis It Mienskar en KV De Keatsbal organiseren sinds een aantal jaar op de avond voor Koningsdag het Koningsnachtkaatsen, zo ook dit jaar.

Het weer was goed al mocht het wel een paar graden warmer zijn. Hierdoor liet het publiek het wat afweten. Maar de 14 pearkes lieten leuke partijen zien.

De volgende pearkes vielen in de (bakkers)prijzen:
Winnaarsronde:
1ste: Ali Amber en Renee
2de: Baukje en Pascal
3de: Rinske en Sys

Verliezersronde:
1ste: Hester en Frans
2de: Marije en Hein

Van harte!

De eerstvolgende wedstrijd is de Federatie Barradeelpartij voor de jeugd op 24 mei.

Op zaterdag 22 juni wordt de dorpsfeest Dauwpartij georganiseerd.
Lees verder...
22 april 2019
22 april 2019
Open Oosterbierummer biljarttoernooi prooi voor Tjitze Minnema
Voor de 7de maal op rij organiseerde de Mienskar biljartcommissie het open Oosterbierumer biljart toernooi. In 3 klassen werden de 68 deelnemers verdeeld over 17 poules met 2 voorrondes op de donderdag- en vrijdagavond, gevolgd door de finales op zaterdag. De grote belangstelling zowel bij de deelnemers als publiek zorgden voor een druk en gezellig toernooi.

Wedstrijdleider Harrie Mons en assistent Gerrit Jan Visser hadden de zaakjes goed voor elkaar en konden de wedstrijden verdelen over maar liefst 8 biljarttafels. Met een maximum van 68 deelnemers was de limiet bereikt en moesten helaas biljarters worden teleurgesteld, teken dat het toernooi geliefd en bekend is.

Dankzij biljartlessen voorafgaand aan het toernooi was er ook jonge aanwas en deze konden prima partij geven in de c-klasse. Inspirator en stimulator Ype Bonnema kon op zaterdagavond de volgende prijzen uitreiken.

C-klasse:
1.Arjen Houtsma
2. Willem Huizenga
3. Sys Dijkstra

Hoogste serie: Gerard Boersma 12

B-klasse
1.Klaas de Jong
2.Harrie Mons
3.Tije Thomas Osinga

Hoogste serie: Cees Bouma 14

A-klasse
1. Tjitze Minnema
2. Petrus Houtsma
3. Richard Zeinstra

Hoogste serie: Theo Brouwers 31

Biljartvereniging “De Klos” heeft momenteel zomerstop, maar voor de liefhebbers staan er op dinsdagmiddag 3 biljarts te wachten op spelers. Voor info over deelname kunt u contact opnemen met It Mienskar via info@itmienskar.nl of 0518-481956.
De 8ste editie van het Open Oosterbierumer Biljartkampioensschap staat gepland op 16, 17 en 18 april 2020.

Bij de foto van Renske Mons: De prijswinnaars samen met bloemenmeisje Sonja Klootwijk.
Lees verder...
13 april 2019
13 april 2019
Palmpasen/KSG dienst
In een gezellige volle kerk zaten we in spanning te wachten op de 'bijzondere gasten' die in het kerkblad waren aangekondigd.

Maar eerst gingen de kinderen van CBS de Flambou met ds. Ulbe Tjallingii voor in een speciale Paasprocessie met prachtig versierde processiekruisen. Tijdens de processie werd er gezongen: 'Hosanna, Hosanna, we maken een rij. Hosanna, Hosanna, want de Koning komt voorbij'.

En toen was het tijd om de bijzondere gasten in de kerk te ontvangen: dit waren Jezus, de door God gestuurde Koning, en de ezel waarop hij met Palmpasen Jeruzalem binnenreed. De Koning nam vervolgens plaats op de troon en de ezel, die ook gekroond was, kreeg een mooie plek in de kerk. Vlakbij de kooi met echte konijnen. Jezus werd niet alleen Koning voor de Joden, maar Koning voor alles wat leeft!

Het werd een prachtige KSG-dienst die verzorgd was door een werkgroep in samenwerking met CBS de Flambou. En mede dankzij Koning (Max), diens knecht: Paul en ezel Liesje. De mooi versierde processiekruisen werden door kerkbezoekers na afloop langs gebracht bij diverse dorpsgenoten.

Met dank aan Jetske voor de tekst en foto's.

Lees verder...
6 april 2019
6 april 2019
Dorpsblad Sint Joris
Klik op de link om de Sint Joris van april 2019 te openen.
Lees verder...
5 april 2019
5 april 2019
Kaatsinstuif
Op vrijdag 5 april werd er voor leerlingen van basisschool De Flambou, in samenwerking met KV de Keatsbal, een kaatsclinic georganiseerd. De clinic werd gegeven door Wybe van Kaatsfan. De jeugd deed leuk mee, op naar het nieuwe kaatsseizoen!

Bijgaand een aantal foto's, met dank aan Pascal.
Lees verder...
31 maart 2019
31 maart 2019
Annie de Jong-Willemze
We publiceren niet vaak (of eigenlijk nooit) een in memoriam op de website maar ditmaal stond in de Leeuwarder Courant van 30 maart een i.m. over Annie de Jong-Willemze. Daarom, voor de belangstellenden, onderstaand een link naar het artikel.

Artikel Annie de Jong-Willemze
Lees verder...
28 maart 2019
28 maart 2019
Rabobank Clubkas Campagne 2019
De leden van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland kunnen van woensdag 27 maart tot en met zondag 7 april hun stem uitbrengen op hun favoriete club. Via een speciale website brengen zij met een persoonlijke code in totaal 5 stemmen uit op de favoriete clubs.

In Oosterbierum doen toneelvereniging Ferdiverdaasje en kaatsvereniging De Keatsbal mee. Mogen zij op jullie stem rekenen?

Namens de clubs alvast bedankt!
Lees verder...
27 maart 2019
27 maart 2019
NL-doet vervolg
Tijdens NL-doet werd op 23 maart door de vrijwilligers fanatiek gewerkt om het in en rond Oosterbierum mooi en netjes te maken. Zo werd er onder andere langs het schelpenpad richting Hoarnestreek een appelboompje naast het bankje geplaatst.

Helaas bleek dat niet bij iedereen in goede aarde te vallen: binnen een week is het boompje door onverlaten kapot gemaakt.

Jammer dat iets wat voor het dorp is op deze manier wordt afgebroken.
Lees verder...
23 maart 2019
23 maart 2019
NL-doet 2019
De organisatoren van NL-doet in Oosterbierum hadden alles goed voor elkaar: mooie projecten, kleurrijke uitnodiging en voldoende vrijwilligers. Maar de originele datum (16 maart) voorspelde qua weer weinig goeds. En omdat er een groot deel van de werkzaamheden buiten waren werd er besloten om een groot gedeelte van de klussen een week uit te stellen.

Op zaterdag 16 maart onderging de Sint Joris Tsjerke de voorjaarsschoonmaak. Er werd flink op los gepoetst, hout in de was gezet (en weer uitgewreven) en het archief gesorteerd. Met 15 vrijwilligers was er ruim voldoende bemensing. Na de schoonmaak op naar It Mienskar, daar hadden Ype en Liesbeth flinke pannen snert en bruine bonensoep klaar staan.

Zaterdag 23 maart stonden er vooral veel klussen op de agenda:
- kloostertuin: de tuin klaarmaken voor het nieuwe seizoen en het opzetten van de kas
- proeftuin Oosterbierum: planten van kersenbomen en appelboom
- dorpshuis It Mienskar: rondom het dorpshuis dakgoten schoonmaken
- speeltuin Alef van Idsingawei: snoeien, opknappen van de speeltuin
- schelpenpaadjes rondom het dorp: snoeien rondom de gymtoestellen + schelpen aanvullen
- kaatsveld: schoonmaak van kantine, materiaal en opberghok

Maar we begonnen op de kloostertuin met een bak koffie/thee en koffiehapke.

Vele handen maken licht werk, we kregen hulp van wethouder Caroline de Pee en fractielid CDA Karin Nammensma. Dankzij de vele vrijwilligers werd het grootste deel van de klussen in de ochtend geklaard. Ook voor deze vrijwilligers stond er vanaf 12:30 uur snert en bruinebonensoep klaar.

Bijgaand een flink aantal foto's van de beide dagen.
Lees verder...
16 maart 2019
16 maart 2019
Provinciale playbackshow
Oosterbierum sleept 3e prijs in de wacht.

De voorrondes van de plaatselijke Playbackshow waren op 15 februari. De prijswinnaars mochten door naar de provinciale show van de YMCA stars en dat is op zich al een geweldige ervaring en natuurlijk een uitdaging.

Zaterdag 16 maart was de Skans in Gorredijk de place to be voor jong Fries talent. De jury had wederom een zware en verantwoordelijke taak, maar was daar op berekend. Op provinciaal toneel je act neerzetten is al een ervaring die niemand je af kan pakken. De beloning, een geweldige beker als 3e prijs, is meer dan een bonus.

Zoiets kun je alleen afsluiten in een locatie van de grote M. om daarna tevreden huiswaarts te keren met een prijs en unieke ervaring, op naar de volgende show. En de act? De Dikdakkers met cowboys en Indianen.

Bij de foto's: Ziva Thulin, Naomi de Jong en Fenne Jetske Dijkstra met hun 3e prijs op de YMCAstars in Gorrdijk.

Lees verder...
14 maart 2019
14 maart 2019
NL doet deels uitgesteld
De weersverwachting voor zaterdag 16 maart is erg slecht. Daarom wordt een deel van de NL-doet-klussen uitgesteld naar zaterdag 23 maart.

De klussen op zaterdag 16 maart: schoonmaken in It Mienskar en de Sint Joris Tsjerke.
De klussen op zaterdag 23 maart: Kloostertuin, speeltuin, schelpenpaden en kaatshokje.

Beide keren staat het welbekende NL-doet menu om 12:30 uur in It Mienskar klaar.
Lees verder...
12 maart 2019
12 maart 2019
Bijeenkomst zoutwinning
in de bijlage een uitnodiging voor een middag over zoutwinning
Lees verder...
6 maart 2019
6 maart 2019
NL-doet 2019
Tijdens NL-doet editie 2019 zijn in totaal 6 klussen te klaren waarvan 3 schoonmaakklussen en 2 groenklussen en 1 opknapklus.
Kortom: vrijwilligers gezocht!

In de link kun je lezen waar de klussen zijn en waar je je op kunt geven.

Tussendoor is er koffie op locatie en om 12:30 uur staat het NL-doet-menu klaar in It Mienskar.
Lees verder...
2 maart 2019
2 maart 2019
Toanielferiening Ferdivedaasje
Maandenlang heeft de toneelvereniging ernaar toe gewerkt: de jaarlijkse toneelavond.
Het Fries-talige blijspel: De Klopgeast werd onder regie van Otto Adema opgevoerd.

Saakje en Foekje Engel zijn 2 zusters die een kleine bovenwoning huren. Buurvrouw Marie komt geregeld langs om van alles te lenen maar helpt ook door zware dingen voor hen naar boven te brengen. De dames willen graag naar de grotere benedenwoning verhuizen maar de huisbaas werkt niet mee. De bazige Saakje heeft een plan bedacht: ze halen hun neef Harry in huis zodat ze kans maken op de grotere woning. Maar eerst moeten de onderburen worden weggejaagd.

Er gebeuren vreemde dingen in het huis: is er een klopgeest? Huisbaas Wybenga begrijpt er niets van, buurvrouw Marie denkt dat het een geest is van een overledene. Zondervan, de nieuwe huurder van de benedenwoning, wordt er gek van.

Er volgen een aantal ontwikkelingen: Harry krijgt verkering met buurmeisje Karin, Foekje wordt door de enge verhalen van buurvrouw Marie bang voor Harry en vlucht 's nachts naar zolder, Marie blijkt proletarisch te winkelen bij de dames Vogel en Zondervan en uiteindelijk laat lieve Foekje zich niet meer op de kop zitten door de bazige Saakje.
Kortom: alle ingrediënten waren aanwezig om te genieten van een leuk blijspel.

In de pauze was er een verloting. Er waren veel prijzen waardoor eigenlijk iedereen wel met een prijs naar huis toe ging.

Het was weer een gezellige avond.
Lees verder...
27 februari 2019
27 februari 2019
Onderzoek op terp aan de Konkelswei
Eind februari en het is behoorlijk druk aan de Konkelswei. Zijn er nazoekers om de laatste aardappels van het veld te halen, zijn het bermtoeristen? Nieuwsgierig als ik ben heb ik een gesprekje met hen aangeknoopt.

Het blijkt dat het het team is van Angelique Kaspers die archeologisch onderzoek aan het uitvoeren zijn door middel van een veldkartering. Het team bestaat uit vrijwilligers, studenten en medewerkers van RUG (Rijksuniversiteit Groningen).

Angelique is een promovenda aan de RUG met als vakgebied archeologie. Haar promotieonderzoek heeft als kernvraag: hoe zat de handel in geïmporteerd aardewerk in de vroege en volle middeleeuwen in het terpen- en wierdengebied van Friesland en Groningen in elkaar? Hierbij richt ze zich onder andere op Oostergo en Westergo. De data uit het onderzoek komt van het uitvoeren van literatuuronderzoek en veldkarteringen. In 2018 zijn er reeds 7 terpen onderzocht door middel van een veldkartering, dit jaar staan er 13 op de planning.

Tijdens een kartering wordt het land in vakken van 20m x 20m opgedeeld en de vrijwilligers zoeken in ieder vak systematisch naar aardewerk. Elk stukje aardewerk dat aan de oppervlakte ligt wordt meegenomen. Het wordt later gewassen, gesplitst en onderzocht. De scherven leveren informatie op over de ouderdom van de terp, over het uitwisselingsnetwerken van de vindplaats en uiteindelijk ook over hoe de handel in elkaar zat.

Het promotieonderzoek duurt in totaal 4 jaar, dit is het 2de jaar dus Angelique heeft nog een aantal jaar voor de boeg. De kans dat ze nogmaals de terpen in Oosterbierum bekijkt is klein. Heel veel succes met je onderzoek en wie weet lezen we over een aantal jaar het eindresultaat.
Lees verder...
22 februari 2019
22 februari 2019
Ombouw fabriek LambWeston
Onderstaande bericht ontvingen we van LambWeston:

Van 2 tot en met 25 maart wordt de productie stilgelegd en wordt oude apparatuur vervangen door nieuwe, moderne machines. Hiermee zorgen we ervoor dat de fabriek gereed is voor de toekomst.

Er zal extra transporten plaatsvinden voor de aanvoer en afvoer van apparatuur. Tevens zullen veel verschillende bedrijven hun diensten verlenen tijdens de uitvoering van deze ombouw. We zullen trachten om overlast voor de omgeving zoveel als mogelijk te voorkomen.

Via deze weg willen wij jullie hier van op de hoogte brengen.
Lees verder...
15 februari 2019
15 februari 2019
Playbackshow
Vrijdag 15 februari: het showbizztalent van de jeugdclubs uit Oosterbierum kon zich op het toneel uitleven tijdens de playbackshow. De een wat overtuigender dan de ander maar iedereen met veel plezier. Stalspreekmeester was Johannes Wolbers.

Met muziek van onder andere Queen, Grease, Dolly Parton, Maywood en André Hazes werd het een 'trip down memory lane'. Maar ook nieuwerwetse muziek van bijvoorbeeld Davina Michelle, Girlys Blog en de Dikdakkers passeerden de revue. De jury, bestaande uit Bart, Wietske en Ulbe, had het niet gemakkelijk. Uiteindelijk gingen Maywood en de Dikdakkers er met de bekers vandoor.

De uitslag jongste groep:
3de - Janneke / Davina Michelle
2de - Isa en Sterre / Girlys Blog
1ste - Ziva, Baukje en Jenny / de Dikdakkers

De uitslag oudste groep:
3de - Hendrik / André Hazes sr
2de - de hele groep / Queen
1ste - Madelief en Annabel / Maywood

In de pauze was er verloting, de komende weken kan er behoorlijk wat hutspot, hachee en sipelsop worden gegeten in Oosterbierum en omstreken!!

Op zaterdag 16 maart mogen de winnaars van de eerste prijs in Gorredijk voor de jeugdclubs van Oosterbierum uitkomen. Heel veel succes dames.
Lees verder...
7 februari 2019
7 februari 2019
Open Oosterbierummer biljart toernooi 2019 in It Mienskar
Na de succesvolle voorgaande edities wordt in Oosterbierum wederom een biljarttoernooi georganiseerd in dorpshuis It Mienskar te Oosterbierum. Dit is de 7de editie waarbij in diverse klassen wordt gespeeld. Ben je een starter of allrounder, het maakt niks uit. Een ieder is welkom om mee te doen. Er wordt gespeeld op 8 biljarttafels.

Verdeeld over 3 dagen wordt bepaald welke 2 spelers per poule doorgaan naar de finales op zaterdagmiddag. Daar zal dan per klasse gestreden worden om de eer. Naast de eer ligt er ook weer een dikke envelop klaar voor de beste toppers. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door vele sponsoren.

De voorrondes zijn op donderdag 11 april vanaf 19:00 uur.
Vrijdag 12 april vanaf 19:00 uur.
Zaterdag 13 april vanaf 9:30 uur.
De finales zijn op zaterdagmiddag 13 april vanaf 16:00.

Lijkt het je leuk om mee te doen, schroom niet en geef je op via onderstaand mailadres met vermelding van de volgende gegevens:
* Naam
* Adres
* Postcode
* Woonplaats
* Telefoonnummer
* Moyenne (max. 5)

Commissie Open Biljartkampioenschappen Oosterbierum
info telefoonnummer: 051848156
E-Mail: BiljartkampioenschapO.bierum@gmail.com
Opgave tot en met 1 april.
Maximaal 80 deelnemers, vol is vol!!
Lees verder...
4 februari 2019
4 februari 2019
Kloosterhoeve/KV de Keatsbal
In 2017 heeft de jeugd tijdens de Takomstpartij gekaatst voor zorgboerderij 'De Kloosterhoeve' in Klooster-Lidlum. Onderstaande bericht hebben ze van de zorgboerderij ontvangen.

Hallo allemaal,

Door jullie inzet was ik enorm verbaasd in 2017. Iedereen heeft enorm zijn best gedaan om alle ontbijtkoekrepen te verkopen, waardoor ons als Zorgboerderij Kloosterhoeve, het mooie bedrag van € 2250,- werd overhandigd tijdens de 35ste Takomstpartij. Dit had ik totaal niet verwacht!

Bedankt voor jullie inzet!

Onze wens, een decoupeerzaag op batterij, was klein bleek achteraf. Een decoupeerzaag op batterij is makkelijk hanteerbaar, maar ook veiliger. Hij is gekocht en heeft ervoor gezorgd dat we met hout diverse dingen hebben kunnen maken. Diverse deelnemers kunnen zo nuttig bezig zijn en hun vaardigheden en eigenwaarde vergroten. Dingen die we hebben gemaakt zijn o.a. een legnest voor de kippen, huisjes ter decoratie, kerststerren, trappetje (zodat onze jonge deelnemers bij de kraan kunnen, om hun handen te wassen).

In de zomervakantie van 2017 en 2018 hebben we diverse leuke uitstapjes gemaakt naar o.a. attractiepark Drouwenerzand in Drenthe en Kameleondorp in Terherne. De deelnemers hebben zich hier erg goed vermaakt!

Ook hebben we eieren gekocht, om deze te laten uitbroeden in onze broedmachine. De kuikens zijn uitgegroeid tot kippen, die eieren leggen. Het zoeken van eieren is een activiteit, die alle deelnemers leuk vinden. En een eitje bakken hoort daar natuurlijk ook bij.

Regelmatig spelen we binnen of buiten een spelletje. Dit is de reden dat we diverse gezelschapspellen hebben gekocht, namelijk Monopolie extreem bankieren, Nijntje kwartet, Domino, tennis rackets. Dit bevorderd o.a. het samen spelen, maar ook het aan de regels houden, leren hoe met je verlies om te gaan en grove motorische vaardigheden.

Bakken, koken, eten proeven en het opeten is iets wat vaak gebeurd. Ons assortiment aan bakspullen is mede door jullie inzet ook vergroot. Van de zomer hebben we bijv. lekkere yoghurtijsjes met ananas smaak gemaakt.

Een kruiwagen met 2 banden hebben we gekocht, zodat het makkelijker is om deze in balans te houden en het tillen van het gewicht makkelijker is.

Onze zwager is met zijn zoontje op de arm door onze tweedehands trampoline gezakt. Het was lachwekkend om te zien en hij is gelukkig veilig met zijn voeten op de grond beland, maar hierdoor was wel onze trampoline stuk. En die werd en wordt intensief gebruikt door onze deelnemers. Elke dag dat er deelnemers (kinderen) zijn, wordt hij gebruikt. Van het gedoneerde geld hebben we een nieuwe trampline gekocht, die veilig in de grond geïnstalleerd werd.

Er is nog wat geld over en dat gaan we ook zeker nuttig gebruiken om onze deelnemers te laten groeien in een veilige omgeving, waarbij plezier voorop staat!

Nogmaals bedankt!

Groetjes Jannie Faassen-Bossers
Zorgboerderij Kloosterhoeve
Lees verder...
28 januari 2019
28 januari 2019
Boek over Bakkers van Oosterbierum aangeboden
Honger, armoede, broodoproer en revoluties. Wanneer er geen brood meer was, waren dat vroeger de gevolgen. Een mens moet eten en dan was een bakker broodnodig.

Piter van der Woude schreef, in het Frysk, samen met Reinder Nouta een boek over de bakkers van Oosterbierum. Gravend in het verleden stond de eerste en toen enige bakkerij aan de Keatsebuorren. Voor 1800 werd al geschreven over de welbeklante en gunstig aan het plein gelegen Bakkerij en woonhuis. Bakkers hadden een boven modaal inkomen, misschien wel de reden dat er eind 19 e en begin 20 e eeuw 4 bakkers gevestigd waren in Oosterbierum. De beschreven als “machinale bakkerij” aan de Keatsebuorren werd later uitgebreid met “café biljart De Landbouw”.

Op vrijdag 25 januari mocht Piter van der Woude tijdens een bijenkomst van de Oudheidkundige Vereniging Barradeel in It Mienskar het eerste exemplaar aanbieden aan Reinder Nouta. Nouta wordt in het boek beschreven als adviseur van Bakkers fan Easterbierrum, Folslein Ferline Tiid.

Exemplaren zijn o.a. te koop bij Reinder Nouta in Oosterbierum of via mail adres: OudBarradeel@outlook.com.

De eerstvolgende bijeenkomst van de oudheidkundige vereniging is op 15 februari in de Bijekoer te Wijnaldum.

Tekst: Johannes Wolbers, foto's: Jetske Nouta
Lees verder...
26 januari 2019
26 januari 2019
Biljartvereniging De Klos
Zaterdag 2 februari wordt het pearkebiljarten voor de 35ste keer gehouden. Deze traditionele partij is een jaar na de oprichting van kaart- en biljartvereniging “de Klos” in het leven geroepen, dit was op 28 september 1981. De partij werd altijd gesponsord door de patatfabriek, eerst “Vriezo BV” en heden ten dage door “Lamb Weston”. De vereniging dankt patatfabriek “Lamb Weston” hartelijk voor de sponsoring! Er is ook dit jaar weer genoeg deelname en publiek is van harte welkom.

Zaterdag 2 februari vanaf 12.30 uur in de grote zaal van “it Mienskar”

In de bijlage een krantenknipsel van de eerste “pearkebiljart” wedstrijd. Dit krantenknipsel is uit een doos gekomen tijdens het opruimen van de zolder bij Marten Bleeker, medeoprichter van biljartvereniging “de Klos”.

Voor alle duidelijkheid hier de volledige namen van de prijswinnaars die onderaan in het krantenknipsel staan:

1ste prijs, Dirk S. de Vries en Frans Bleeker
2de prijs, Harm P. de Vries en Sieger Bleeker
3de prijs, Maarten Bleeker en Hein van der Schaar
4de prijs, Wytse Schaap en Keimpe D. Visser

Krantenartikel 1981
Lees verder...
14 januari 2019
14 januari 2019
Project Bûtengewoan berikbar
Hoe reizen we in 2022 slimmer van A naar B in Noardwest-Fryslân?

In opdracht van de provincie Fryslân onderzoekt Partoer welke behoeftes en ideeën de inwoners van Noardwest-Fryslân hebben om het openbaar vervoer duurzaam en betaalbaar te houden na 2022. Met die reden worden er creatieve sessies in verschillende dorpen georganiseerd. Ook de dorpsbewoners van Oosterbierum worden uitgenodigd voor de sessie in de buurt van het dorp. De volgende data staan op de agenda:

14 januari 2019

Harlingen (MFC Het Vierkant)

15 januari 2019

Schingen (Dorpshuis Op Healwei)

21 januari 2019

Wijnaldum (Doprshuis De Bijekoer)

24 januari 2019

Minnertsga (MFA De Doarpsfinn)

28 januari 2019

Sint Annaparochie (MFC Ons Huis)

31 januari 2019

Marssum (Dorpshuis Nij Franjum)


Hoe kunt u als Oosterbierumer helpen?
Geef bij dorpsbelang Oosterbierum aan dat u mee wilt om mee te denken over bovengenoemde project. U kunt een mail sturen naar: dorpsbelang@oosterbierum.info


Lees verder...
5 januari 2019
5 januari 2019
Stem op Oosterbierum als proeftuin voor 10 januari
Steminfo: ga naar www.kernmetpit.nl via STEMMEN – Friesland naar oosterbierum als proeftuin en breng je stem uit. Niet vergeten je email adres in te vullen. Alvast bedankt.

Dit jaar is in Oosterbierum hard gewerkt met veel vrijwilligers om allerlei kleine natuurprojecten te realiseren in en om Oosterbierum: fruitbomen, insectenhotels, oeverzwaluwwand, vlinderstruiken en bloemen op verschillende plekken, bloembollenverkoop etc. Het project is een samenwerking tussen de Kloostertuin en het dorpsbelang Oosterbierum. Voor dit project hebben we subsidie aangevraagd bij Kern met Pit. Nu is het de kans om te stemmen en zo nog extra subsidie voor de projecten te krijgen. Vertel het door en stuur het door.

Informatie over Kern met Pit en het stemmen Ruim 140 deelnemers van Kern met Pit 2018 hebben een jaar lang hard gewerkt om hun droom te realiseren. Nu kun jij stemmen op jouw favoriete project. Stem tot en met 10 januari 2019 via www.kernmetpit.nl en vergroot zo de kans voor jouw favoriet op een trofee en een prijs van 1500 euro! Eén stem per mailadres.

De internetstemmen en de beoordeling van de vakjury bepalen beide voor 50% de favorieten. Op de Kern met Pit Dag op 19 januari 2019 worden de favorieten van elke provincie gekroond tot trofeewinnaar. Die trofeewinnaars gaan door naar de landelijke finale van Kern met Pit tijdens het We doen het Samen! Festival op 30 maart 2019 in Amersfoort. Daar maken zij kans op de Gouden Pit van 3.000 euro!
Lees verder...
2 januari 2019
2 januari 2019
Hidde Syswerda overtuigende winterkampioen biljarttoernooi.
Voor de 19 e keer was It Mienskar tussen Kerst en oud en nieuw toneel van het open winterkampioenschap biljarten. Na 2 avonden poule wedstrijden barste op zaterdag 29 december de knock-out fase los. Diverse oud kampioenen waren doorgedrongen
tot deze avond. Ook hier waren de ballen rond en bleek dat behaalde resultaten in het verleden geen garantie waren voor een succes richting de finale.

Al snel bleek dat Syswerda een goede avond had, alleen de laatste carambole was diverse keren een lastige. Toen rond de klok van half elf de laatste punt werd gehaald tegen verliezend finalist Arjen Houtsma viel ook deze last van zijn schouder.

De prijswinnaars werden allen persoonlijk toegesproken door animator en stimulator Ype Bonnema. Ook was er aandacht voor o.a. de beste nieuwkomers Arwin de Vries en Willem Huizenga, de kortste partij tussen Gerd Honkoop en Klaas Hibma en hoogste gemiddelden vanGerd Honkoop, Petrus Houtsma en nieuwkomer Ulbe Bonnema.

Een groot applaus kregen de vrijwilligers achter de bar – Gerda Honkoop
en Petra Andriessen – en de keukenprinsessen Lies, Inge en de zusjes Steenstra. Dank voor assistent wedstrijdleider Gerrit Jan Visser en wedstrijdleider Harrie Mons, maar ook voor vaste gast en assistent Michael.

Een opvallende opmars van de jeugd, liefst 9 nieuwelingen en een oproep aan de dames voor deelname aan de wedstrijd. Een extra oefenavond op donderdag is mogelijk. Bij de prijsuitreiking schitterde Marten Bleeker door afwezigheid en werd zijn envelop niet uitgereikt.

Op 27, 28 en 30 december 2019 is het vierde lustrum.

Met dank aan Johannes Wolbers voor de verslaglegging en Renske Mons voor de foto's.
Lees verder...