18 juni 2024
18 juni 2024
Slachtemarathon, deel 1

Wat was het een drukte aan de Slachtedyk in Oosterbierum. Er werd heel veel werk verzet om de 6de editie van de Slachtemarathon weer een succes te maken.

Tijdens de voorbereidingen was het nog redelijk weer maar op de dag zelf: oh, oh, oh, wat een water! Dat was voor iedereen vervelend, zo ook voor de fotografen. Sijbe Wop en Jolanda hebben hun best gedaan om het digitaal vast te leggen. De website zal deze week gevuld worden met de foto's. Soms is een foto niet helemaal scherp maar wanneer er een bekende Oosterbierumer op staat hebben we de foto toch geplaatst.

Al met al was ook de 6de editie een succes en de vrijwilligers kregen een groot compliment van het bestuur van Stichting Slachte: 'jullie hadden het super voor elkaar bij de start!' Dat is toch een leuk compliment.

En zou de finish over 4 jaar inderdaad in Oosterbierum zijn?

Bij de foto's: de voorbereidingen, versieringen, hardlopers en wandelaars.

Lees verder...
13 juni 2024
13 juni 2024
Reünie De Flambou

Basisschool de Flambou gaat sluiten. Ooit was u, was jij leerling of leerkracht. Om iedereen de gelegenheid te geven om nog één keer door het schoolgebouw dwalen is de school open op vrijdag 12 juli van 16.00 tot 20.00 uur.

Wij zijn nog op zoek naar oude schoolfoto’s en anekdotes. Deels voor de dag zelf, om herinneringen op te halen, deels voor een boek over onderwijs in ons dorp. Er was reeds in 1600 sprake van onderwijs in Oosterbierum.
Meer info over het boek volgt via www.oosterbierum.info

Graag willen wij zo veel mogelijk mensen in de gelegenheid stellen om op 12 juli de school nog een keer “in bedrijf” te zien. Dat kan alleen met uw / met jullie hulp. Vertel, mail, app, bel of op welke manier u dat doet is aan u, alles helpt. Alvast hartelijk dank.

Mocht je nog een aandenken van de Flambou mee naar huis willen nemen dan kan dat. Op het schoolplein is een heuse schoolpleinmarkt waar voor een symbolisch bedrag tafeltjes, stoeltjes en meer uitgestald staat.

Foto’s, anekdotes of vragen? Bel, mail of app.
Johannes Wolbers
Buorren 2
8854AH Oosterbierum
06-20647416
Mail: fam.wolbers@gmail.com

Lees verder...
13 juni 2024
13 juni 2024
Oproep Sint Joris


Beste dorpsgenoten, begin juli verschijnt er weer een Sint Joris en hierin willen we graag wat
aandacht besteden aan de Slachtemarathon van 15 juni.


We zouden het erg leuk vinden als jullie (wandelaars/vrijwilligers/publiek) je verhalen/anekdotes/
foto’s met ons zouden willen delen op sintjoris@oosterbierum.info


Dus maak je iets leuks/bijzonders mee, laat het ons weten (denk niet te moeilijk) dit kan ook gewoon
een kreet, statement of korte reactie zijn, zodat wij dit tot een leuke samenvatting/prikbord kunnen
maken.


We horen graag van jullie, maar stiekem toch wel het liefst voor 19 juni


Iets leuks over de slachtemarathon, mail het naar: info@oosterbierum.info   

Lees verder...
3 juni 2024
3 juni 2024
Foto's Mudrun

Koningsnacht werd er door de gezamenlijke Oranjeverenigingen van Sexbierum en Oosterbierum een Mudrun georganiseerd. Het was een groot succes!

Dankzij Renske Mons kunnen we een aantal foto's op de website zetten (waarvoor onze dank).

Lees verder...
2 juni 2024
2 juni 2024
Basisscholen vormen een groen lint tijdens Slachtemarathon

Maar liefst 92 basisschoolleerlingen van 10 basisscholen, gelegen aan de route van de Slachtemarathon, gaan samen de wandelmarathon van 42 km afleggen. Dat gebeurt in Estafette-vorm waarbij scholen samen oplopen.

De hele dag vormen de leerlingen een groen lint over de Slachtedyk en laten ze op symbolische wijze zien hoe sterk de dorpen langs de route met elkaar verbonden zijn. De Slachtemarathon organiseert dit samen met Sport Fryslan en De Friesland.

De Kids-Estafette start om 8.00 uur in Oosterbierum. De kinderen vormen dan samen een eigen startgroep. Naar verwachting zal de laatste groep tussen 19.45 uur en 20.15 uur in Raerd arriveren. Zardy de Haan, Fries freerunner en de mascotte van de Slachtemarathon, sluit de Estafette spectaculair af waarbij de estafettevlag wordt overgedragen aan een basisschoolleerling die in 2028 met de eerstvolgende Kids-Estafette van de Slachtemarathon mag meedoen.

Lees meer in deze linkLees verder...
20 mei 2024
20 mei 2024
60-kilometerwegen

Tijdens de ledenvergadering van Dorpsbelang werd het al genoemd: de provincie verlaagt de snelheid van de N393, wegvak Tzummarum - Harlingen, naar 60 km per uur. Vorige week is het gepubliceerd in Overheid.nl. 

Link naar het PDF-bestand

Link naar de website overheid.nl

Vanuit de tekst kun je lezen:

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes (6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar;

e. de handtekening van de indiener.

Meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure vindt u op Externe link:www.fryslan.frl onder “contact”, of u kunt bellen met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, tel. 058 – 292 59 25.

Houd met een eventueel bezwaarschrift rekening met de datum van publicatie op overheid.nl, dit is 10 mei.

Lees verder...
20 mei 2024
20 mei 2024
11-stedentocht motoren

Pinkstermaandag, 20 mei. De Elfstedentocht voor motoren reden dit keer ook door Oosterbierum. Het was prachtig weer en veel buurtgenoten genoten van het mooie weer en de motoren, amerikanen, trikes, etc.

Een paar plaatjes....

Lees verder...
15 mei 2024
15 mei 2024
Dijk van een Wijf

Op woensdagavond, 15 mei, was er een informatieavond over het project van Sense of Place: 'Dijk van een Wijf'. 

Het grote Sense of Place-project Dijk van een Wijf krijgt beplanting met wilde bloemen. Het terrein wordt aangekleed met lage wilgen en rond het groene naakt komt een stevig pad voor wandelaars of rolstoelers. Het zadenmengsel dat de Kruidhof in Buitenpost aanbeveelt, zal geen overlast geven voor de omringende boeren. Vanwege mogelijke erosie ligt de dame het gunstigst met haar achterwerk richting Slachtdyk. 

Het kunstwerk wordt 65 meter lang, 19 meter breed en 11 meter hoog. Helmer Westra van bouwgroep Dijkstra Draisma garandeerde de aanwezigen dat ze de Slachtedyk met rijplaten zullen beschermen en eventuele schade zullen herstellen.

Suggesties als het gebruiken van de Ottemaleane en zand via een buis spuiten worden meegenomen in de plannen. Wethouden Jan Dijkstra gaf aan dat er wordt gezocht naar een oplossing met de minste belasting (en duurzaam).

 

Lees verder...
11 mei 2024
11 mei 2024
It is drok yn it fjild

Het is weer een drukte van belang in de velden rondom Oosterbierum en Klooster Lidlum. We hebben er een tijdje op moeten wachten omdat het een heel nat voorjaar was, maar gelukkig komt het dan ook weer goed.

Op de verschillende foto's is te zien dat het zaaien van bieten, uien en het poten van aardappelen in volle gang is! Zo ook het inkuilen van gras, de loonwerkers maken weer overuren om zo iedereen zo goed mogenlijk van dienst te zijn.

Nu maar hopen op een mooi groeiseizoen!

Tekst en foto's: Sijbe Wop

Lees verder...
10 mei 2024
10 mei 2024
Underweis mei 2024

Hierbij, in deze link, de Underweis van mei 2024 van Sint Joris Tsjerke Oosterbierum.

Lees verder...
5 mei 2024
5 mei 2024
Uitnodiging informatieavond ‘Dijk van een Wijf’

Informatieavond op 15 mei 2024.

Wil je weten hoe het gaat met het project ‘Dijk van een Wijf’? In het najaar van 2021 werd een eerste bewonersbijeenkomst georganiseerd. Daarna is onderzocht wat er nodig is om dit kunstwerk ook echt te realiseren. Sense of Place, ontwikkelaar van dit kunstwerk, en gemeente Waadhoeke praten je daarover woensdagavond 15 mei 2024 graag bij.

Dijk van een Wijf
Dijk van een Wijf is gemaakt door kunstenaar Nienke Brokke. Het is een liggende vrouw, met een biodivers grasmengsel overdekt. Het kunstwerk is zo’n 65 meter lang bij 11 meter breed en een hoogte van 11 meter.

Nieuwsgierig naar het verhaal?
Kom dan woensdagavond 15 mei naar het voormalige schoolgebouw van OBS de Barraboech, Adelenstrjitte 6 in Sexbierum. Vanaf 19:00 uur ben je welkom voor koffie of thee. Om 19:15 starten we. De eindtijd staat op 21:00 uur.

Wat kun je verwachten?
Sense of Place en de gemeente vertellen je de laatste stand van zaken. We kijken terug en blikken vooruit. Natuurlijk is er ook ruimte voor jouw vragen.

Ze hopen je op 15 mei te verwelkomen. Aanmelden is niet nodig. Oant sjen!

Lees verder...
4 mei 2024
4 mei 2024
Dodenherdenking

De jaarlijkse dodenherdenking begon bij basisschool De Flambou. Vanaf de school werd er in optocht gelopen naar de kerk, daar staat het monument. De school heeft indertijd dit monument geadopteerd en het is inmiddels een goed gebruik dat een aantal leerlingen van de school een gedicht voorleest tijdens de herdenking. We hopen de tekst binnenkort te mogen ontvangen zodat we hem op de site kunnen plaatsen.

Dat Struiksma 'the Last Post' en het 'Wilhelmus' speelt is inmiddels ook al traditie. Dit doet hij al sinds 2000. 

Bijgaand een aantal foto's van het samenkomen, de optocht, de leerlingen en de bloemleggingen.

Tekst en foto's: Jolanda

Lees verder...
4 mei 2024
4 mei 2024
Dominee J.P van Olffen nieuwe predikant

Een blijde boodschap protestantse gemeente.
Op de gezamenlijke gemeente avond van 9 april jl. is er door de leden van beide gemeenten door middel van schriftelijke stemming positief gestemd om ds. J.P. van Olffen te beroepen als predikant voor de gemeenten van Tzummarum- Firdgum en Oosterbierum- Wijnaldum. Beide voor 50%.

Op vrijdag 19 april heeft een afvaardiging van de beide kerkenraden de beroepsbrieven overhandigd aan ds J.P. van Olffen in Menaam. Dat was precies een jaar na de gezamenlijke kerkenraadsvergadering waarin besloten werd om samen naar een nieuwe dominee te zoeken.

Ds J.P. van Olffen heeft het beroep direct aanvaard. Op 27 april kregen we ook de goedkeuring van de classis. We mogen na zomer onze nieuwe predikant verwelkomen. De datum voor de intrede is vastgesteld op zondag 11 augustus s ’middags om 15.00 uur. Dankbaar en blij zijn wij met dit nieuws.

Tekst: Johannes Wolbers

 

Lees verder...
3 mei 2024
3 mei 2024
maaibeleid gemeente Waadhoeke

In een aantal kranten stond het maaibeleid van gemeente Waadhoeke omschreven. Bijgaand een link naar het PDF + een link  naar de website van de gemeente.

Link naar het maaibeleid, pdf
Link naar de website van Waadhoeke inzake maaibeleid.

Lees verder...
2 mei 2024
2 mei 2024
opbrengst flessenactie

De lege flessenactie op woensdag 24 april werd mogelijk gemaakt dankzij de vele vrijwilligers en de coördinatie van Adeline Jukema en Klaas en Betty Hibma. Allemaal hartelijk dank voor jullie medewerking. Het ophalen van de lege flessenactie deur aan deur, de financiële bijdragen in de bus en de giften via de bank brachten het mooie bedrag op van ruim € 750.-

De Friese rijders verzorgen de transporten van goederen naar Oekraïne.
Bangladesh heeft zwaar te lijden onder klimaatverandering.

Via Kerk in Actie ondersteunen we 2 doelen. Hieronder leest u welke.
In Bangladesh hebben veel vrouwen geen eigen, of beperkte, inkomsten uit bijvoorbeeld de verkoop van landbouwproducten. Via een ingenieus kooktoestel verhogen zij hun inkomen. Het kooktoestel bespaart brandhout, stoot minder CO2 uit en produceert minder rook, waardoor het beter is voor de gezondheid van vrouwen. Het innovatieve kooktoestel kan gestookt worden met (weinig) hout of groenafval vermengd met organische mest. Het kooktoestel zet deze brandstof bovendien om in biochar: een restproduct dat lijkt op houtskool. Vrouwen gebruiken de biochar voor hun eigen stukje land of verkopen het als een natuurlijke bodem verrijker. Biochar neemt gemakkelijk voedingsstoffen op voor planten, geeft deze vervolgens geleidelijk af en houdt water langer vast. Dat laatste is een groot voordeel in perioden van droogte.

Bangladesh heeft zwaar te lijden onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen. Hier maken boeren zich geen zorgen over de gevolgen van klimaatverandering in de toekomst, maar over de gevolgen voor vandaag en morgen. Kerk in Actie ondersteunt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering. Boerengezinnen in het laaggelegen Bangladesh kampen dagelijks met de gevolgen van klimaatverandering. De stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van water en landbouwgrond, en regen valt steeds onregelmatiger. Soms valt er geen regen als er regen nodig is en veel te veel regen op momenten dat boeren het niet verwachten. Boeren zien hun landbouwinkomsten sterk dalen en hebben moeite om te overleven.

Niet thuis en u had wel willen helpen? Dat nog steeds.
Maak uw bijdrage over op NL02RABO0325513007
t.n.v. Diaconie P.G. Oosterbierum Wijnaldum o.v.v. Lege Flessenactie 24-4-24.

Lees verder...
26 april 2024
26 april 2024
Lintje voor Johannes Wolbers

Vanochtend kreeg Johannes Wolbers een lintje. Met een list van kleinzoon Iwan is hij naar het gemeentehuis gelokt. Iwan had zijn pake wijs gemaakt dat hij om 10 uur een interview had met wethouder Dijkstra. Om dat te bewijzen had hij van de secretaresse van de wethouder ook een uitnodiging voor het interview per mail gekregen.

Opdracht voor Iwan deze ochtend was ook alles te vertragen, want de rest van de familie moest ook ongezien op het gemeentehuis komen.
Daarom nam Iwan zijn pake eerst mee naar school, want hij was wat vergeten in zijn kluisje. Iets over tienen en precies op tijd kwamen Iwan en pake Johannes aan bij het gemeentehuis waar wethouder Dijkstra hen op stond te wachten. Zelfs toen Johannes de overvolle raadszaal inliep en daar familie en vrienden zag, was het nog niet tot hem doorgedrongen dat de ochtend een totaal andere wending kreeg.

Met Johannes waren nog 8 andere mensen met een lintje naar het gemeentehuis gelokt.
Johannes draagt nu met recht de titel Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Tekst en foto's: Paul de Cock

Link naar persbericht gemeente Waadhoeke

Lees verder...
16 april 2024
16 april 2024
Oranjevereniging en Dorpbelang

Op maandagavond 15 april werd de gecombineerde ledenvergaderingen van Oranjevereniging en Dorpbelang gehouden. Het eerste uur was gereserveerd voor de Oranjevereniging. Wij schrijven geen uitgebreid verslag maar wel een paar puntjes:

Oranjevereniging:
Het huidige bestuur bestaat uit: Anja Visser, Ulbe Bonnema, Richard Posthumus, Jasper Nammensma, Joost Jukema, Juliët Jukema en Marjan de Jong (van haar helaas geen foto). Er is een nieuw bestuurslid maar deze werd nog niet voorgesteld. we zijn benieuwd...
- De Mudrun (in samenwerking met Oranje Nationaal Sexbierum) is op 26 april, er zijn 160 deelnemers. Er wordt gestart met koffie en gebak bij de boerderij van Petra en Gerrit Jukema.
- de herdenking van 4 mei is dit jaar nog traditioneel vanaf de school. Voor volgend jaar wordt er gekeken hoe te handelen. Basisschool de Flambou gaat sluiten en het herdenkingsmonument bij de kerk is van de school.
Op koningsdag 27 april en bevrijdingsdag 5 mei worden er geen activiteiten door de Oranjevereniging georganiseerd.

Na een kwartier is de vergadering al afgelopen en is het de beurt aan Dorpbelang Oosterbierum/KloosterLidlum.

De bestuurstafel van Dorpbelang was iets gevulder, in totaal 10 mensen. Naast het nieuwe bestuur zaten 3 bestuursleden (Tjitske, Ineke en Alise) die demissionair waren. Dankzij hen kon één en ander gewoon doorgaan, hiervoor werden ze uitgebreid bedankt voor de nieuwe voorzitter (Roelof Houtsma).

Het nieuwe bestuur:
Roelof Houtsma (voorzitter), Claudia Nendels (penningmeester), Jantine Akkerman (secretaris), Ortwin Dijkstra, Jasper Nammensma, Rintje Visser en Jan Rommert de Jong.
Het 'oude' bestuur kreeg een kleine attentie mee.
- De provincie heeft plannen om de provinciale wegen (Sexbierum, Oosterbierum, Tzummarum) van 80 km naar 60 km per uur aanpassen.
- Nieuwbouwproject, Jaap Dries: grote kans dat de nieuwbouw aan de Stationsreed akkoord is. De commissie is nog aan het kijken wat de beste optie is: een bouwbedrijf of de gemeente. Die laatste heeft nl aangegeven ook te willen kijken of ze het op kunnen pakken. De commissie hoopt over 2 of 3 maanden meer informatie te hebben.
- School de Flambou sluit na de zomervakantie. Sijbe Geert Andringa vertelt over de gang van zaken, de problemen die er op school waren en het figuurlijke gevecht dat de ouders zijn aangegaan met de directeur van de koepelvereniging. Helaas, ze hebben verloren en eind december zal de school helemaal leeg zijn. De zonnepanelen/participaties blijven bestaan. Het gebouw is van de gemeente, we hopen dat er appartementen voor jeugd in kunnen komen.
Er zal een afscheid school (kinderen) worden georganiseerd. 
- Oud papier: de jeugdclub/diakonie/oranjevereniging hebben allemaal wel belangstelling om dit 2-maandelijks op te halen.
- Sporthokje: daar waren plannen voor, hoever is dat? Toevallig vergadert de commissie daar komende woensdag over. Er is vaak door de commissie gevraagd om met ideeën te komen of iets te organiseren maar helaas, er komt helemaal niets. De vraag is of het überhaupt wel leeft.

Lees verder...
15 april 2024
15 april 2024
Stilte voor de storm

Over twee maanden is het dan zover: de Slachtemarathon wordt weer gelopen.

Om alvast in de sfeer te komen hierbij een aantal foto's van editie 2016 + een foto van 14 april 2024: Stilte voor de Storm.

Lees verder...
15 april 2024
15 april 2024
Gezocht: tellers en (reserve)stembureauleden

Onderstaande bericht ontvingen we van Gemeente Waadhoeke.

Stembureauleden en tellers zijn onmisbaar voor een goed verloop van de verkiezingen. We komen er nu nog een aantal tekort. Helpt jouw dorp of wijk ons uit de brand? Deel dit bericht en motiveer mensen uit je omgeving om zich op te geven. Alvast bedankt!

Ben jij 18 jaar of ouder? Dan zijn we op zoek naar jou! Help mee met de Europese verkiezingen op donderdag 6 juni 2024. We zoeken nog mensen die willen helpen als (reserve) stembureaulid of teller. Lees er meer over en meld je aan!

Wat bieden we jou?

Een leuke dag/avond waarbij je samenwerkt met mensen uit de gemeente. En natuurlijk krijg je ook een vergoeding. Als teller krijg je € 50,00 en als stembureaulid € 130,00. Hebben we voldoende stembureauleden, dan kom je op de reservelijst. Word je als reservelid niet opgeroepen? Dan krijg je € 20,00 voor je beschikbaarheid.

Wat ga je doen?

Je kunt meedoen als teller of als stembureaulid.

Dit doet een stembureaulid:

Samen met de voorzitter en andere leden zorg je ervoor dat de verkiezingen goed en zo veilig mogelijk verlopen.
Je wijst kiezers op belangrijke informatie bij de ingang, controleert de identiteit en beantwoordt vragen bij de stembus.
Je helpt na 21.00 uur bij het tellen van de stemmen.

Dit doet een teller: 

Jouw avond begint om 21.00 uur op het stembureau.
Je telt in een team de stembiljetten.
Jouw taak zit erop wannneer alle stembiljetten van jouw locatie zijn geteld en het tellen klaar is.

Dit lijkt heel wat, maar maak je geen zorgen. We leiden je goed op. Je volgt een online training (verplicht). Zodat je goed voorbereid begint aan jouw werk op het stembureau.

Aanmelden

Enthousiast? Meld je eenvoudig aan door een mail te sturen naar verkiezing@waadhoeke.nl. Zet in de mail je naam, adres en telefoonnummer.

 

Met vriendelijke groet,

 

Team Verkiezingen

Gemeente Waadhoeke
Afdeling Publiekscentrum


T 0517-380380
E info@waadhoeke.nl
W www.waadhoeke.nl

 

Lees verder...
15 april 2024
15 april 2024
Zwaluwwand

De zwaluwwand is klaar voor de komst van de oeverzwaluw.

Een zwaluwwand maakt nog geen zomer.
Een vast ritueel in het vroege voorjaar is het gereed maken van de zwaluwwand, naast de Kloostertuin van Oosterbierum in een prachtige vijver naast de kassen. De eerste eenden en waterhoentjes zwemmen al rond.

De oeverzwaluwen komen iets later en maken zelf hun nest achter de gaten in de muur. Nadat de jonge zwaluwen zijn uitgevlogen blijft een leeg gat achter. Dit wordt ieder jaar gevuld, een oeverzwaluw wenst zelf zijn eigen kraamkamer te maken. Een precies werkje van zowel de vullers als later de zwaluwen.

Met lieslaarzen, zand, een halve buis en een paaltje worden de gaten weer gevuld, de zomer komt er aan!

 

Bij de foto: Onder toeziend oog van Joop Jukema vullen Ortwin Dijkstra, Albert Jukema en Jan Jukema de gaten van de zwaluwmuur.

Foto en tekst: Johannes Wolbers

 

Lees verder...
13 april 2024
13 april 2024
Open Oosterbierumer Biljart Kampioenschap

Het is donderdag 11 april 19.00 uur en dan begint het voor de 10x het Open Oosterbierumer Biljarttoernooi met 84 deelnemers, de jongste is in de 20 de oudste in de 80. We beginnen deze avond met het gebruik van 7 biljarts, er wordt gespeeld in poules van 4 deelnemers die allemaal 25 beurten moeten biljarten. Hiermee komen de spelers op een zo hoog mogelijk percentage uit om zodoende bij de eerste twee in de poule uit te komen. Om 23.30 uur zijn de partijen klaar en weet eenieder of ze door zijn en zaterdagmiddag weer mogen aantreden voor de knock out fases of dat ze kunnen gaan schoffelen.

Op vrijdag 12 april 19.00 uur begint de avond met het gebruik van alle 8 biljarts en ook deze avond is om 23.30 afgelopen. Ook hier weet iedereen of ze zaterdag weer moeten biljarten.

Zaterdagochtend om 9.30 gaan we los met de rest van de deelnemers voordat we met de finales kunnen beginnen. Om 15.45 starten de finales en na 164 partijen en 20 uren biljarten zijn de winnaars rond 20.30 uur bekend.

De prijzen zijn dit jaar uniek en gemaakt door Jaap de Geus en Petrus Houtsma.

De deelnemers komen uit alle hoeken van Friesland maar 1 persoon komt altijd speciaal helemaal uit Callantsoog en de dichtstbijzijnde woont tegenover het Mienskar.
De prijswinnaars zijn:

A- klasse
1. Piet de Vries Stiens
2. Erwin van Wier Peins
3. Rika Hoekstra

B- klasse
1. Rudolf Huisman Bolsward
2. Tjeerd Sinnema
3. Daan de Vries Oosterbierum

C- klasse
1. T.T. Osinga franeker
2. Tjeerd Huizinga Nij Altoenae
3. Jan Maarten Zijlstra

D- klasse
1. Albert Van der Wal Callantsoog
2. Aldrik Dijkstra Sexbierum
3.Dee Jellema Sexbierum

Volgend jaar wordt het toernooi op 10, 11 en 12 april gehouden, houdt deze data vrij in uw agenda.

De foto's zijn gemaakt door Joop van der Linden.
Meer foto's van het kampioenschap zien? Klik op deze link.

Lees verder...
9 april 2024
9 april 2024
fietstocht langs Waddenkust

Uitnodiging informatieve fietstocht op 15 mei 2024 langs de Waddenkust

Gemeente Waadhoeke nodigt u graag uit voor een leuke, informatieve fietstocht langs de Waddenkust, op woensdag 15 mei om 14.30 uur.

Dit wordt georganiseerd omdat ze u graag laten zien wat er vanuit het project ‘Op paad lâns it Waad’ de afgelopen periode hebben gerealiseerd. 

Aanmelden kan door een mail te sturen naar bestuur@waadhoeke.nl. Het uitgangspunt daarbij is dat u op uw eigen fiets komt of deze meeneemt. Indien dit niet mogelijk is, vermeld dan bij uw aanmelding dat u gebruik wilt maken van een (elektrische) leenfiets.

Open deze link voor meer informatie

Lees verder...
21 maart 2024
21 maart 2024
Prokkelduo's tijdens verkiezingen 6 juni

Mensen met en zonder (licht) verstandelijke beperking als vrijwilligers op stembureaus: doe je mee?

Op 6 juni 2024 zijn de Europese Parlementsverkiezingen. Ook deze keer zullen in veel
gemeenten ook mensen met een (licht) verstandelijke beperking als vrijwilliger samen met een andere vrijwilliger actief zijn op een stembureau, ook in Waadhoeke.

Vele inclusieve stembureaus in november
Bij de verkiezingen in november 2023 waren in bijna 200 gemeenten meer dan 350
Prokkelduo’s actief als vrijwilliger. Mensen met een (licht) verstandelijke beperking vormden samen met iemand zonder beperking een vrijwilligersduo dat de reguliere stembureautaken uitvoerde. De duo’s en de andere vrijwilligers op de stembureaus hebben het erg positief ervaren.

Prokkelduo’s in juni
Bij de komende verkiezingen op donderdag 6 juni kunnen ook weer prokkelduo’s ingezet
worden. Het is ook mogelijk dat mensen met een (licht) verstandelijke beperking alleen even meekijken of onderdeel zijn van een welkomstteam. Vanuit het VN-verdrag Handicap wordt ook gevraagd om te zorgen voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en dit is een van de manieren waarop onze gemeente er vorm aan geeft.

Twee prokkelduo’s in Waadhoeke 
Ook in de gemeente Waadhoeke is er ruimte voor twee prokkelduo’s, bij de komende
verkiezingen voor het Europees Parlement op donderdag 6 juni. Inwoners van Waadhoeke met een (licht) verstandelijke beperking, die het leuk lijkt om een dagdeel mee te helpen op het stembureau, kunnen zich daarom aanmelden.
Voor deelname geldt, wie eerst komt, eerst maalt.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.prokkel.nl/inclusieve-stembureaus. Nog steeds vragen? 
Even mailen of bellen met Saschkia Warners van de gemeente Waadhoeke kan ook, via
telefoon 0517 – 380 380 of e-mail s.warners@waadhoeke.nl.

Lees verder...
16 maart 2024
16 maart 2024
NL Doet 2024

Om 9 uur stond er een grote groep mensen klaar om zich in te zetten voor ons dorp. Appelbomen werden geplant aan de Konkelswei, in de kerk werd flink opgeruimd, het hekwerk rondom de begraafplaats werd gepoetst, bij de school werd gesnoeid/gekapt, It Mienskar kreeg een opfrisbeurt en de Kloostertuin werd lenteklaar gemaakt.

Kortom: er werd veel, heel veel werk verricht door de vrijwilligers.

Ype en Liesbeth hadden voor alle vrijwilligers heerlijk gekookt dus hierna met volle maag op naar huis (of toch nog even de laatste klusjes afgerond).

Tekst en foto's: Jolanda

Lees verder...
15 maart 2024
15 maart 2024
Slachtedyk, Een dijk van een dijk

De Slachtedyk is een eeuwenoude slapersdijk van iets meer dan 42 kilometer vanaf de waddenkust bij Oosterbierum tot Raerd. De dijk beschermde eeuwenlang een flink deel van Noordwest-Fryslân tegen het water. Sinds 2000 is It Fryske Gea eigenaar en beheerder van de dijk.

Dit jaar wordt de Slachtemarathon weer gelopen, daarom stond in het kwartaalblad 'Ús Gea' van It Fryske Gea een artikel over de Slachtedyk. 

Link naar het artikel
Link naar de website It Fryske Gea

Lees verder...
10 maart 2024
10 maart 2024
Toneelvereniging Ferdivedaasje

Zaterdagavond (maar ook vrijdagmiddag) konden Oosterbierumers en andere belangstellenden genieten van het toneelstuk 'Wat in jubileum'. Het stuk werd speciaal voor de toneelvereniging geschreven door hun eigen regisseur Otto Adema. De toneelvereniging bestond november 2023 alweer 40 jaar, dus een prima reden voor een bijzonder optreden/toneelstuk.

En wat een toneelstuk werd het, geweldig. Iedereen genoot van de belevenissen en het plot die zich op het toneel ontvouwden. Een geweldig toneelstuk en een super uitvoering door de toneelspelers en mede mogelijk gemaakt door de man van het licht&geluid. de souffleuse en natuurlijk de schrijver/regisseur Otto Adema.

Adeline was de stalspreekmeester, ze vertelde over het ontstaan van de toneelvereniging. Ien 1984 waar de tonielferiening oprichte. Tiet wie bij de oprochting. Se spielen foar it earst in tonielstik foar de Keatsferiening. It stik hiette 'Ut fanhus bij de frou'. Twa jier letter waar it stik 'in .. keardel ut ien stik' spile en der spile Andries mei as feint en Jellie wie do al as ienstekster fan de partij. Tiet, Andries en Jellie binne dus al 40 jier fan de partij.

Bij de foto's: een aantal foto's back-stage en natuurlijk foto's van de toneelspelers.
De foto met daarop de rolverdeling van het toneelstuk uit 1984 hebben we ontvangen van Adeline.

Tekst en foto's: Jolanda

Lees verder...
5 maart 2024
5 maart 2024
Input St. Joris dorpskrant

De volgende Sint Joris zal eind maart weer uitkomen, wie input hiervoor heeft bijvoorbeeld in de vorm van foto's, verhaaltjes of andere wetenswaardigheden, altijd welkom. Deze maal graag voor 13 maart.

Op mailadres: sintjoris@oosterbierum.info 

Lees verder...
17 februari 2024
17 februari 2024
Playbackshow

Vrijdag 16 februari konden we weer genieten van een geweldige playbackshow. Wat heeft de jeugd weer uitgepakt: leuk verkleed, prachtige make-up, geweldige danspasje, mooie auto, echte gitaren en drumstel. Kortom: het was weer een hele belevenis. 

De wisselbekers gingen naar:
Daniël, Benjamin en Hylke met hun versie van 'High way to hell' van AC/DC
en
Benthe en Silke met het swingende 'Automatisch' van Flemming

Staat uw kind op de website en wilt u dat niet? Neem dan via het contactformulier contact met ons op zodat we de betreffende foto kunnen verwijderen.

Lees verder...
16 januari 2024
16 januari 2024
Petitie Mûntsewei

Sinds september 2023 is de verkeerssituatie Mûntsewei gewijzigd van doorgaand verkeer naar bestemmingsverkeer.

Gevolg: doorgaand gemotoriseerd verkeer is niet meer welkom aan de Mûntsewei. Reden voor actiecommité Mûntsewei om in Oosterbierum deur aan deur met een petitie langs te gaan om de gemeente Waadhoeke ertoe te bewegen om het genomen besluit weer om te keren.

Ondanks het feit dat meer dan 85% van de Oosterbierumers de petitie heeft ondertekend, heeft de gemeente besloten om de nieuwe situatie niet te wijzigen. 

Hieronder linkjes naar de diverse stukken.

De petitie die door circa 85% van de Oosterbierumers is ondertekend

De reactie van de gemeente op de petitie
Het telrapport Mûntsewei
Het verkeersbesluit Mûntsewei

Lees verder...
15 januari 2024
15 januari 2024
Albert Jukema biljart kampioen

Hieronder een verslag van de Oosterbierumer Biljartkampioenschappen, december 2023.


Verdeelt over 10 poules deden 40 biljarters een greep naar het kampioenschap van Oosterbierum. Slechts 3 vrouwen durfden het aan om mee te strijden, ook waren er 3 nieuwelingen en verder geoefende en gelegenheids biljarters.

Het werd wederom een geslaagd toernooi met dank aan organisator en stimulator beheerder Ype Bonnema met steun van wedstrijdleider Harrie Mons, stand in reserve Gerrit Jan Visser en vele vrijwilligers. Verdeeld over 2 avonden met voorrondes en een finaleavond op de zaterdag streden deelnemers uit de wijde omgeving om de fel begeerde eeuwige roem, de bekers en de envelop met inhoud.

Exact volgens het door Ype voorspelde schema konden de prijzen rond de klok van 10 uur in de avond worden uitgereikt. Na het bedanken van sponsor It Mienskar was er de vermelding van de hoogste serie door Rocco Tolsma met 24 caramboles. De kortste partij werd bij de heren gewonnen door Ypke Dijkstra in 8 beurten. Bij de dames door Renske Mons, tevens beste toernooispeler bij de dames, met als tegenstander Harrie Mons in 11 beurten. Beste nieuwkomer van het toernooi werd Marianna Mons. De enige remise partij werd gespeeld door Daan de Vries en Richard Zeinstra, zij kwamen niet uit in 30 beurten.

Uitslag wedstrijd:
1e prijs, kampioen 2023 Albert Jukema
2e prijs Renske Mons
3e prijs Niels Groendijk
4e prijs Izaak Syswerda
5e prijs Willem Huizenga

Link naar de foto's, met dank aan Joop van der Linden

 

(we willen zonder de toestemming van Joop geen foto plaatsen, daarom een eigen foto bij het artikel)

Lees verder...
15 januari 2024
15 januari 2024
Fryske Flinter Fonds

Op de St. Joris Kerstmarkt op 8 december mochten 2 cheques van Fryske Flinter Fonds worden uitgereikt.

Voor het organiseren van de Kerstmarkt werd een bedrag van € 250.- toegekend.
De lustrumeditie (10de) van het Open Oosterbierumer Biljart Kampioenschap ( 11, 12 en 13 april 2024) kreeg eenzelfde bedrag.

Namens de organisatie van de Kerstmarkt was Adeline Jukema aanwezig.Harrie Mons kreeg de andere cheque uitgereikt van Johannes Wolbers, voorzitter van het fonds.

 

Nieuwe aanvragen voor het fonds kunt u sturen naar aanvraag@fryskeflinterfonds.nl. De volgende ronde sluit op 31 maart 2024. Info: www.fryskerflinterfonds.nl.

 

Lees verder...
2 januari 2024
2 januari 2024
Sint Joris winter 2023

Hierbij de link naar dorpsblad Sint Joris, winter 2023.

Lees verder...
1 januari 2024
1 januari 2024
Gelukkig nieuwjaar!

Het is 2024! Graag wensen we iedereen alle goeds in dit nieuwe jaar.

Lees verder...
28 december 2023
28 december 2023
Jongeren in Waadhoeke krijgen €200 voor meedoen met sport en cultuur

De gemeenteraad van Waadhoeke heeft donderdag 21 december besloten om komende twee jaar een pilot sport en cultuur uit te voeren. Onderdeel is dat jongeren van 12 tot en met 16 jaar een voucher ter waarde van €200 kunnen uitgeven bij sport- en cultuuraanbieders in de gemeente. Zo krijgen zij de kans om laagdrempelig kennis te maken en mee te doen aan sportieve en culturele activiteiten.

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Betrokken zijn en deel uitmaken van een gemeenschap of vereniging zorgt voor ontspanning, sociale contacten en zorgt ervoor dat je je beter voelt. Met de pilot Sport en Cultuur wordt al het Waadhoeks aanbod op één plek samengebracht en krijgen jongeren de kans om zonder kosten om mee te doen, te ontmoeten en talenten te ontwikkelen. Daarnaast kan de pilot een impuls geven aan het lokale verenigingsleven door deelname aan activiteiten, lidmaatschappen en wellicht vrijwilligerswerk.

Wat is de bedoeling?
Jongeren die tussen 1 augustus 2007 en 31 juli 2012 geboren zijn, krijgen aan het begin van het sport- en cultuurseizoen 2024-2025 een voucher. De voucher heeft een waarde van €200 en is twee jaar geldig. De voucher kan gebruikt worden voor eenmalige activiteiten of evenementen, maar ook voor een lidmaatschap.

Inleveren via Yn Beweging
De jongeren kunnen de voucher straks inleveren via het online platform Yn Beweging. Daarop komt het volledige aanbod voor sportieve en culturele activiteiten voor alle doelgroepen, dus niet alleen voor jongeren. In het voorjaar worden de sport- en cultuuraanbieders in Waadhoeke geïnformeerd hoe zij hun aanbod hierop kunnen zetten. Ook na de pilot blijft het platform Yn Beweging actief.

Rijke Schooldag
De jongeren die in Waadhoeke naar het voortgezet onderwijs gaan, kunnen de komende twee schooljaren ook deelnemen aan het project Rijke Schooldag. Ze kunnen daarbij na schooltijd meedoen aan verschillende sport- en cultuuractiviteiten. Zo kunnen ze al kennismaken met bijvoorbeeld een sport en de voucher van de pilot gebruiken om een lidmaatschap te betalen.

Verenigingen versterken
Tijdens de looptijd van de pilot zet de gemeente extra in op ondersteuning voor verenigingen. Zo hoopt de gemeente het verenigingsleven te versterken en de jongeren die deelnemen, te behouden als lid of zelfs vrijwilliger voor de vereniging.

Blij met positief besluit
Wethouder René de Vries is heel blij dat de gemeenteraad akkoord is met het voorstel. “Dit is een kans voor veel jongeren in Waadhoeke om kennis te maken met het sport- en cultuuraanbod. Ik hoop dan ook dat er veel jongeren gebruik van gaan maken en ervaren hoe leuk het is om (samen) te sporten, muziek te maken of bijvoorbeeld toneel te spelen. Nu, maar ook in de toekomst.”

Lees verder...
17 december 2023
17 december 2023
Sortibak Omrin

Dit jaar wordt de sortibak door Omrin nog 2x geleegd:
op maandag 18 december en op donderdag 28 december.


De biobak wordt in 2023 niet meer geleegd maar is vanaf 8 januari 2024 weer aan de beurt. De sortibak wordt hierna weer op 15 januari 2024 geleegd en dan is het reguliere schema weer van toepassing.

Lees verder...
6 december 2023
6 december 2023
Kees P. yn Hea

Hawwe jimme it ek sjoen: ús eigen Kees Palma fan'e Hoarnestreek wie te sjen yn Hea! 

Klik op dizze link nei it programma

Lees verder...
5 december 2023
5 december 2023
Dorpsbelang vergadering

Voor in de agenda:
maandagavond 11 december, 's avonds om acht uur, vindt een open Dorpsbelang vergadering plaats in It Mienskar.

Op de Bijzondere Ledenvergadering van 30 november heeft toenmalig bestuur besloten hun functies met onmiddellijke ingang neer te leggen. (Zie ook ons artikel van 30 oktober). Na afloop van deze vergadering heeft een commissie van 7 personen zich beschikbaar gesteld voor de zoektocht naar nieuwe bestuursleden.

Dit heeft geresulteerd in de bereidheid van, in eerste instantie, 5 personen om het werk van Dorpsbelang Oosterbierum- Klooster-Lidlum voort te zetten. Personen woonachtig in Oosterbierum of Klooster-Lidlum mogen zich ten allen tijde beschikbaar stellen voor een zit in het bestuur.

Op 11 december wil onderstaande commissie de personen aan u voorstellen als interim bestuur van Dorpsbelang Oosterbierum- Klooster-Lidlum.

In het voorjaar van 2024 kan dit bekrachtigd worden door de leden als nieuw bestuur. Tot die tijd zullen de lopende zaken worden behartigd.

Op de agenda van de vergadering d.d. 11 december 2023 staan de volgende punten:
1. Opening
2. Voorstellen en benoemen interim bestuur
3. Rondvraag
4. Sluiting.

 

Wij, de commissie bestaande uit Paddy Bergsma, Ortwin Dijkstra, Roelof Houtsma, Jan Rommert de Jong, Harmen Westra, Erwin Wohlinger en Johannes Wolbers rekenen op uw komst en ondersteuning.

Lees verder...
3 december 2023
3 december 2023
Opendagen ZwartMachines

Afgelopen vrijdag en zaterdag waren de opendagen bij ZwartMachines aan de Swaerderwei 51 in Tzummarum. Beide dagen zijn goed bezocht.

Een ieder die binnenkwam werd getrakteerd op koffie met een stuk oranjekoek. Ook zijn er weer een aantal nieuwe contacten gelegd met ondermeer sportverenigingen.

Er was belangstelling uit de agrarische hoek die een kijkje namen, zij waren ondermeer geïnteresseerd in de volledige elektrische betaalbare vorkheftrucks die Zwart in het assortiment heeft.

Er was uiteraard ook veel belangstelling voor maaimachines groot of klein heggenschaar, bladblazers enz. Bekijk de foto's en u zult zien wat er allemaal is op het gebied van elektisch aangedreven gereedschappen in en rondom uw tuin.

Neem gerust een kijkje op de website en anders een bezoekje aan ZwartMachines.

Al met al is Tjeerd Zwart heel tevreden over het aantal bezoekers dat de opendagen heeft bezocht!

Familie Zwart hartelijk dank voor de gastvrijheid!

Tekst en foto's 

Sijbe Wop Houtsma

Lees verder...
22 november 2023
22 november 2023
St. Joris

Beste mensen

Het schiet alweer mooi op naar eind november en aangezien ons streven altijd is om de december editie voor de kerst rond te hebben, hierbij weer oproep voor het aanleveren van stukjes voor de Sint Joris.
Alle input is weer van harte welkom: van foto's, verhalen, nieuwtjes of een agenda geef het aan ons door.
Ook tips voor de wist u datjes zijn welkom.
De inleverdatum is rond 4 december!

sintjoris@oosterbierum.info 

Met vriendelijke groet
de redactie van de Sint Joris

Lees verder...
16 november 2023
16 november 2023
Demo show bij Zwartmachines Tzummarum

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 december houdt Zwartmachines in Tzummarum een demo show van 100% elektrische machines o.a. maaimachines, en verder heel veel elektrisch tuingereedschap! 

Kortom de moeite waard om er een kijkje te nemen, en natuurlijk kan Tjeerd Zwart u alle informatie geven welke machine het best bij u past!

Het adres is Zwartmachines Swaerderwei 51 in Tzummarum ( industrieterrein)

Als bijlage de Flyer met alle informatie.

Lees verder...
16 november 2023
16 november 2023
70 jaar Fries-Groningse Aardappelkwekersvereniging

4 november was het 70 jarig bestaan van de Fries-Groningse Aardappelkwekersvereniging. Wij berichten u op deze website er al over.

Ook melden we toen dat het programma "HEA" van omrop Frysân ook aanwezig was.

Hieronder de link om dit terug te zien.

 

 

https://www.omropfryslan.nl/fy/nijs/1233367/hea-ierappelsshow-yn-easterbierrum

 

Lees verder...
12 november 2023
12 november 2023
Uit de Leeuwarder Courant

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen trekt de LC door de provincie om de stemming te peilen rondom de grote verkiezingsthema’s.

In deze aflevering van Verkiezingstour zijn we in Oosterbierum en hebben we het over: migratie en asiel.

Klik op de link naar het nieuwsbericht.

Lees verder...
12 november 2023
12 november 2023
Carbidschieten en Vreugdevuren jaarwisseling

Ben je van plan om oudejaarsdag te gaan carbidschieten of wil je een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling organiseren in de gemeente Waadhoeke?
Meld het vóór 8 december 2023 bij de gemeente. Het aanmelden is namelijk verplicht.

Link naar de aanmeldpagina

Lees verder...
5 november 2023
5 november 2023
70 jaar Fries-Groningse Aardappelkwekersvereniging

Afgelopen zaterdag was het een drukte van belang aan de Hoarnestreek op het Kees Palmaplein.

De Fries-Groningse Aardappelkwekersvereniging hield haar jaarlijkse aardappelrassen tentoonstelling en tevens haar 70 jarig bestaan!

Volgens organisator Freerk Zwart hebben naar schatting een 70 tal mensen de tentoonstelling bezocht. En dit is prachtig dat er zoveel belangstelling is voor deze tentoonstelling!

Ter gelegenheid van het 70 jarige jubileum waren ook de oude friese aardappelrassen te bewonderen. En natuurlijk moet zo'n jubileum met koffie/thee en een heerlijk stukje oranjekoek worden gevierd.

Ook was het nieuwe ras van Freerk Zwart te bewonderen naast het al bestaande ras, "Armin" nl het ras "Kyra" op één van de foto's te zien de mooi opgestapelde rode aardappelen.

Ook was het tv programme "Hea" van omrop Fryslan aanwezig om opnames te maken. Dus houd de komende tijd de Omrop in de gaten voor deze uitzending.

Al met al een zeer geslaagde tentoonstelling op het Kees Palmaplein. Freerk en Sietske Zwart bedankt voor de gastvrijheid.

Tekst en foto's: Sijbe Wop

Lees verder...
4 november 2023
4 november 2023
Bladkorven gemeente Waadhoeke

Zit jouw groene container ook vol bladafval? Maak dan gebruik van de bladkorven in Waadhoeke. Deze herfst zijn er 45 bladkorven in onze gemeente geplaatst. Zo hoef je je geen zorgen te maken dat je groene container overloopt.

De locaties zijn uitgekozen door dorpsbelang en wijkraad. Wanneer de bladkorven vol zitten, worden deze geleegd door de gemeente.

Diervriendelijke korven
In de herfst verstoppen egels zich vaak tussen de bladeren. Om ervoor te zorgen dat zij niet per ongeluk vast komen te zitten, zijn de bladkorven uitgerust met een speciale bescherming.

In Oosterbierum is de bladkorf te vinden aan de Statsjonsreed.

Lees verder...
31 oktober 2023
31 oktober 2023
Interim bestuur neemt taken over demissionair bestuur Dorpsbelang.

Na een bewogen Bijzondere Ledenvergadering van het Dorpsbelang afgelopen maandag, waarbij het zittende bestuur zich demissionair verklaarde, zijn wij toch blij dat uit het aanzienlijke aantal aanwezige leden onder aanvoering van Harmen Westra een interim-bestuur is opgestaan dat in ieder geval garant staat voor het voortbestaan van het Dorpsbelang.

De komende tijd zal in het teken staan van verdere taak- en rolverdeling en overdracht van lopende zaken met het "oude" bestuur.

Het interim-bestuur bestaat uit 7 personen. Nadere toelichting en informatie volgt te zijner tijd vanuit het interim-bestuur.

Als contactpersoon neemt Harmen Westra de honneurs waar.
Contactgegevens:
Mail: h.westra@knid.nl
Tel. 06-53168897

Uiteraard is mailen naar dorpsbelang@oosterbierum.info ook altijd nog mogelijk. 

Link naar het verslag van 30 oktober 2023

Lees verder...
28 oktober 2023
28 oktober 2023
Dorpskrant Sint Joris

Nieuwsgierig naar de herfsteditie van dorpsblad Sint Joris?

Open de link: Sint Joris Herfst 2023

Lees verder...
27 oktober 2023
27 oktober 2023
Tulpenplanten rondom Oosterbierum

Voordat wij in het voorjaar weer die prachtige bollenvelden zien rondom ons dorp  moeten de tulpenbollen eerst geplant worden. Daar is het nu de tijd voor.

De gebroeders Tjibbe en Cronius Hanenburg van de maatschap Hanenburg-Hettinga uit Pietersbierum zijn deze weken hard bezig om de vele bloembollen te planten. Dit gaat met een speciale en heel kostbare plantmachine. Dit gevaarte wordt bestuurd door vaste medewerker Jildert Stienstra.

Het planten gaat moeizaam vertelt Tjibbe, dit omdat we de laatste twee weken heel veel regen hebben gehad. Maar, zegt Tjibbe, wachten is geen optie, wie zegt ons dat het over een paar weken beter zal zijn. We komen steeds verder in de tijd en de periode van drogen is nagenoeg voorbij.

De grond wordt gefreesd en diep gespit in één werkgang. Hiervoor wordt loonbedrijf Joostema van Minnertsga ingehuurd met een zware trekker de chauffeur op deze trekker is Arjen Houtsma.

Al met al hopen we op een niet te natte herfst en winter zodat we in het voorjaar de prachtige gekleurde bollenvelden weer kunnen aanschouwen rondom Oosterbierum.

 

Tekst en foto's: Sijbe Wop 

Lees verder...
26 oktober 2023
26 oktober 2023
Vrijwilligers Kerstmarkt

De organisatoren zijn nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het opbouwen en afbreken van de kerstmarkt. Ze kunnen zich aanmelden via mail bij renskemons@live.nl.

Vrijdag 8 december is er naast It Mienskar van 16:00 tot 21:00 uur een Kerstmarkt.

Bezoekers krijgen lokale producten en nijverheid aangeboden, heerlijke gerechten uit de keuken maar ook warmte en gezelligheid.
Een aantal mensen uit Oosterbierum is bereid gevonden om zichzelf te presenteren aan het dorp en hun creativiteit te laten zien en te verkopen. Er is een prijsvraag voor een dagje varen met een eigen kapitein voor 4 personen.

Niet alleen volwassenen worden vermaakt, ook aan de kinderen is gedacht.

Link naar de flyer


We hopen op mooi weer!

Lees verder...
25 oktober 2023
25 oktober 2023
Fries-Groningse Aardappelkwekersverening

De rassenshow, en tevens het 70 jarige bestaan van de vereniging wordt gehouden op 4 november a.s. van 10.00 tot 14.00 uur op het Kees Palma plein aan de Hoarnestreek 19a Oosterbierum. Klik op de 2de foto om het hele programma te lezen.

Lees verder...
21 oktober 2023
21 oktober 2023
Tonielferieniging "Ferdividaasje in de prijzen

Onze toneelvereniging "Ferdividaasje" heeft dankzij de Rabobank clubsupport actie weer een mooie boost gekregen!


Rabobank is groots voor kleine clubs zoals die van ons. Wij kunnen weer zorgen voor mooie decors en kleding voor onze sterren op het podium.

Het sponsorbedrag bedraagt € 159,74

Zet de datum alvast in uw agenda om onze sterren te zien in onze nieuwe outfit op zaterdagavond 9 maart 2024. 


Bedankt leden van de Rabobank die op ons hebben gestemd!

 

Tekst: Sara Mulder

Foto's: Ype Bonnema

Lees verder...
7 oktober 2023
7 oktober 2023
Jukema Bio

Al enige jaren teelt Oane P. Jukema rode kool op biologische wijze. Het is de bedoeling ze zo te telen dat ze zoveel mogelijk het zelfde gewicht hebben. 

Dit valt echter niet altijd mee omdat ook Oane afhankelijk is van moeder natuur.

De prijs is dit jaar goed te noemen en de kwaliteit is prima.

Dit jaar snijdt Oane de rode kool in één keer van het land, omdat hij verschillende gewichten levert aan zijn vaste afnemer. De biologische rode kool rond 1 kilo gaan naar de winkels van Albert Heijn en de Jumbo, waar ze in de schappen komen te liggen.

De kleine kool(tjes) vanaf 500 gram tot 1 kilo komen in een pakket met een zakje aardappelen, een appel, blaadje laurier en even verder op in de winkel een bal gehakt. Heerlijk!

Ook worden de kleine kooltjes aan "Hello Fresh"geleverd.

Dus als jullie een biologische rode kool kopen bij de Albert Heijn of de Jumbo, is het heel goed mogelijk dat die in Oosterbierum bij "Jukema Bio" is geteelt.

Op de foto's is te zien hoe ze worden geoogst, getransporteerd en bewaard in kratten in de koelcel.

 

Tekst en foto's: Sijbe Wop

Lees verder...
4 oktober 2023
4 oktober 2023
opbrengst flessenactie

De lege flessen actie van 4 oktober in Oosterbierum, Klooster-Lidlum en daarbuiten bracht het geweldige bedrag op van 850 euro. De opbrengst is ten behoeve van de noodlijdenden in Marokko en Libië 

Hartelijk dank aan de gevers, ophalers en organisatie. 

Lees verder...
19 september 2023
19 september 2023
Verkeerssituatie Muntsewei

Niet iedereen was het blijkbaar eens met de gewijzigde situatie van de Muntsewei/Bjusse (zie bericht van 7 september 2023). De borden met daarop de melding van bestemmingsverkeer zijn er weggehaald.

De bewoners die aan de weg wonen hopen dat de gemeente Waadhoeke zo snel mogelijk ervoor zorgt dat er nieuwe borden worden geplaatst en geven aan dat de weg ook zonder borden alleen bestemd is voor bestemmingsverkeer.

 

Lees verder...
12 september 2023
12 september 2023
Vanuit de Leeuwarder Courant

Robert en Juliët de Bruin uit Oosterbierum sprintten de straat op na de aardbeving maar sliepen daarna in hun eigen hotelbed in Marrakech. ,,It is hiel tichtby, mar it fielde ek fier fuort.’’

Ze waren de hele vrijdagavond in de medina, de oude binnenstad, van Marrakech geweest. Robert (30) en Juliët (29) de Bruin uit Oosterbierum sloten met hun dochter Jelline van 1,5 jaar hun drieweekse rondreis door Marokko af in de bekendste stad van het land.

Ze lagen nog maar net in hun hotelbed, op een kwartiertje rijden van het vliegveld, toen ,,alles’’ begon te trillen. ,,De flier, de muorren, it plafond’’, vertelt Robert. ,,Dan hast noch gjin idee wat der oan ’e hân is.’’ Omdat het beven niet stopte, sprintten ze - Jelline op de arm - de gang op. ,,De earste gedachte is dan dochs: wy moatte hjirwei. Wy sliepten op de tredde ferdjipping, dan wolle je sa gau mooglik nei bûten ta.’’

 

De lift lieten ze rechts liggen, via het trappenhuis vluchtten ze met de andere hotelgasten de parkeerplaats op. Pas toen kwam het besef: dit is een aardbeving. Een zware, bleek, met 6,8 op de schaal van Richter, de zwaarste in meer dan zestig jaar voor het Afrikaanse land. ,,Mar dan steane je bûten’’, vertelt Juliët. En dan? ,,Eins wit net ien wat te dwaan’’, zegt ze. Komt er een naschok? Moeten we buiten blijven? Inpakken en wegwezen?

‘Binne wy te nuchter?’

Misschien, zeiden ze tegen elkaar, ,,binne wy te nuchter’’, maar ze keerden terug naar hun kamer. Op de gang was grote paniek. Andere gasten trapten de deur van hun kamer in, toeristen buitelden met snel ingepakte koffers over elkaar heen, op weg naar de uitgang. ,,It wie surrealistysk. Je begjinne oan jesels te twiveljen, dogge we it wol goed?’’

Na één stevige naschok - ,,sitst fuortendaliks rjochtop yn bêd’’ - vielen ze snel in slaap. ,,Dochs raar hoe’t dat dan wurket’’, zegt Robert. ,,Ek al sitst fol adrenalie.’’ De volgende ochtend bleek dat ze als een van de weinigen op hun eigen kamer hadden geslapen. ,,Dy hiele lobby lei fol mei sliepende minsken.’’

‘In dei as alle oaren’

In hun gehuurde auto trokken ze naar het vliegveld voor hun geplande terugvlucht. In de middenbermen en op rotondes stonden auto’s en sliepen mensen in de buitenlucht. ,,Fier fuort fan gebouwen’’, zegt Juliët.

Ze zien weinig grote schade. Op beelden die ze online zien en toegestuurd krijgen van familie en vrienden, bleek hoe groot de schade is in vooral de oude binnenstad. ,,It is hiel tichtby, mar it fielde ek fier fuort’’, zegt Robert. ,,Wy sliepten yn it nijere diel fan de stêd, dêr wie dochs minder skea.’’

Op de luchthaven leek het een ,,dei as alle oaren’’, lang niet alle mensen hadden het besef wat er nu echt was gebeurd. Wel zagen Robert en Juliët scheuren in de muren, kapotte parfumflesjes op de vloer in de tax-free zone en ,,sa no en dan ien yn panyk, mar it libben gie ek gewoan wer troch’’, zegt Juliët.

Zaterdagavond sliepen ze weer in hun eigen bed in Oosterbierum. ,,Ek wol wer fyn.’’ Toch knaagt het ook, zegt Juliët. ,,It is sa’n machtich lân mei leave minsken dy’t dit no ferwurkje moatte. Eins wolle je langer bliuwe om de minsken in hert ûnder de rym te stekken, helpe wêr’t it kin.’’

Lees verder...
7 september 2023
7 september 2023
verkeerssituatie Muntsewei gewijzigd

Even een kleine herinnering: sinds begin september is de Muntsewei (Bjusse) geen doorgaande weg meer maar alleen bestemd voor bestemmingsverkeer. Aan zowel de kant van de Lidlumerwei als aan de kant van de Tzummarumerweg staan inmiddels de welbekende borden. 

De bewoners van de Muntsewei (Bjusse) zijn er blij mee en hopen op meer veiligheid voor het langzame verkeer.

Lees verder...
5 september 2023
5 september 2023
Underweis, Sint Joris Tsjerke

We ontvingen de nieuwe digitale versie van kerkblad Sint Joris.

Klik op de link om het te openen.

Lees verder...
25 augustus 2023
25 augustus 2023
Onderhoudsstop fabriek LambWeston

Onderstaande bericht ontvingen we van LambWeston.

Van 11 september tot en met 1 oktober wordt de productie stilgelegd. Er vindt onderhoud plaats aan het machinepark. Een groot gedeelte van het dak van de fabriek wordt vervangen. Hiermee zorgen we ervoor dat de fabriek gereed is voor de toekomst.

Er zal 24/7 in de onderhoudsstop gewerkt worden. We zullen trachten om overlast voor de omgeving zoveel als mogelijk te voorkomen.

Via deze weg willen wij jullie hiervan op de hoogte brengen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bas van Damme plantmanager

Ernst Zijlstra milieucoördinator

Lees verder...
21 augustus 2023
21 augustus 2023
Sint Joris Tsjerke, Tsjerkepaed

Op zaterdag 19 augustus bezocht Floriske Gerritsma de Sint Joris Tsjerke en mocht ook boven in de toren een kijkje nemen. Ze genoot van het prachtige uitzicht maar ook de kerk zelf was (zoals jullie wel bekend) de moeite waard. 

Op Facebook publiceerde ze een aantal foto's en dankzij Johannes Wolbers kregen wij ook foto's om op de website te zetten.

Dank je wel Floriske en Johannes.

De kerk is ook de komende 2 weken op zaterdagmiddag open van 13.30 tot 17.00 uur.

Lees verder...
20 augustus 2023
20 augustus 2023
Gekostumeerd kaatsen, Thema Hippies

Het was even spannend of er voldoende deelname zou zijn, maar uiteindelijk konden afgelopen zaterdag in totaal 8 parturen 'los'.

Op het veld was het dankzij het thema Hippies een kleurrijk geheel. Ook de muziek was op de jaren 60/70 aangepast. Het belangrijkste was natuurlijk gezelligheid en sportiviteit. En dat was ook volop op het (kaats)veld te vinden. 

De uitslag:
1ste prijs:
Jorik van der Veen
Marte Dokter
Jesse Zijlstra

2de prijs
Adrik Dijkstra
Johannes Houtsma
Ulbe Bonnema

1ste prijs verliezersronde
Jelte de Groot
Hedwig Noordenbos
Niels Dalsma

2de prijs verliezersronde
Jan Boersma
Marit Noordenbos
Sytse Boersma

Het partuur De Groot, Noordenbos en Dalsma viel 2x in de prijzen: ze wonnen ook de prijs van leukst verklede Hippies.

 

Foto's en tekst Jolanda

Lees verder...
13 augustus 2023
13 augustus 2023
Reanimatiecursus

Reanimatie- en AED-onderwijs Noordwest Fryslân zal in het najaar een aantal trainingen verzorgen in de gemeente Waadhoeke.

Voor Oosterbierum is de herhalingstraining gepland op 4 september om 19.15 uur in It Mienskar. Verder zijn er herhalingstrainingen in Tzummarum op 14 en 18 september en op 12 september in Franeker.

Via de site van de stichting kunt u alle verschillende data en plaatsen zien en u opgeven. Er zal op 25 november een beginnerstraining zijn in Franeker, 's middags van 13-17 uur. De mensen die eerder bij ons getraind hebben krijgen een persoonlijke mail.

Link naar de website: reanimatieonderwijsnoordwestfryslan.nl 

Lees verder...
7 augustus 2023
7 augustus 2023
Doe jij de lichten uit op vrijdag 1 september?

Onderstaande bericht ontvingen we via Gemeente Waadhoeke.

Dit is de aftrap van de evenementenmaand van de Landschapstriënnale 2023: Sterren op ’t Wad. Met het uitdoen van de lichten wordt aandacht gevraagd voor het belang van donkerte.

Het Waddengebied is één van de laatste plekken in Nederland waar het nog écht donker wordt. Op vrijdagavond 1 september 2023 doen we met zoveel mogelijk mensen de lichten uit. Langs de Waddenkust van Den Helder tot aan de Duitse grens. Dit is de aftrap van de evenementenmaand van de Landschapstriënnale 2023: Sterren op ’t Wad. Met het uitdoen van de lichten wordt aandacht gevraagd voor het belang van donkerte. Doe jij mee?


Om zoveel mogelijk lichten uit te doen, werken gemeentes en regio’s samen met de Landschapstriënnale en Visit Wadden. Samen roepen we iedereen op om de lichten uit te doen op vrijdag 1 september 2023 tussen 21.30 en 22.00 uur.
Dus zet buiten en binnen de lichten uit bij jou thuis en zorg er op je werk voor dat de lichten in kantoren en gevelverlichting voor reclame doven op 1 september. Vergeet niet lekker buiten te gaan zitten, en te genieten van de rust en de donkerte van de Wadden te ervaren.


Dynamische Waddendelta
De Landschapstriënnale is een festival gericht op verleden, heden en toekomst van het Nederlandse landschap. Elke drie jaar landt de triënnale in een andere regio om daar de schijnwerpers te richten op specifieke opgaven, ontwikkelingen en thema’s. De Landschapstriënnale 2023 heeft als thema: de Dynamische Waddendelta. Het festival vindt plaats van 1 t/m 30 september aan de unieke Waddenkust, van Den Helder tot aan de Duitse grens.

www.landschapstriennale.com

Lees verder...
7 augustus 2023
7 augustus 2023
Gemeente Waadhoeke, Bladkooien

We ontvingen van de gemeente Waadhoeke informatie over bladkooien (zie onderaan dit bericht).

De gemeente Waadhoeke heeft de afgelopen jaren met succes een proef gedaan met het fermenteren/composteren van onder andere bladeren. Door dit proces zijn bladeren uit de gemeente omgezet in voedingsstoffen welke in het voorjaar juist weer gebruikt konden worden.

Dit idee wil de gemeente verder uitrollen in de gemeente Waadhoeke en daarom vragen ze of de bewoners mee willen denken op welke locatie(s) in het dorp zo'n bladkooi het beste kan staan. De uiteindelijke locaties zullen worden afgestemd voordat de bladkooien geplaatst gaan worden.

U kunt uw reactie mailen naar info@waadhoeke.nl. Graag reageren voor 15 september.

Meer informatie staat in deze brief.

Lees verder...
27 juli 2023
27 juli 2023
Spijkerdorp 2023

Het is al bijna een traditie: in de eerste week van de zomervakantie op het kaatsveld in Oosterbierum het spijkerdorp van de Um-dorpen. De belangstelling was ook dit jaar weer groot en het thema was: Circus. 

De foto's zijn op woensdagmorgen gemaakt. Op het veld werd nog flink gebouwd, geverfd, ophaalbrug gemaakt, versierd, kortom: erg veel drukte. En in de tent waren de jongste deelnemers druk in de weer met evenwichtskunsten, bordje hoog houden, hoelahoepen en meer. 

's Middags en 's avonds mocht ik zelf werken en heb dan ook geen foto's gemaakt van het eindresultaat.

Foto's en tekst van Jolanda

Staat uw kind op de foto/het internet en wilt u dat niet? Neem dan contact met ons op zodat we de foto kunnen verwijderen.

Lees verder...
16 juli 2023
16 juli 2023
It bêste ierdappelras moat winne

Sneon wie omrop Fryslan op it proeffild fan ierdappelkweker Freerk Zwart oan de Hoarnestreek yn Easterbierrum.

Klik op de link foar de reportaasje. 

Lees verder...
16 juli 2023
16 juli 2023
40ste editie van de Takomstpartij

Voor de 40e editie van deze bijzondere kaatswedstrijd voor jongens en meisjes op uitnodiging op 14 juli werd alles uit de kast getrokken voor een “boppeslach”. Bij de loting op 28 juni werden bijna 3000 pakken reepkoeken uitgedeeld aan de 42 kaatsers. Met de verkoop hiervan, een programmaboekje met sponsoren en de bijdrage van de scheidsrechters die belangeloos meewerkten aan de wedstrijd werd het hoogste bedrag tot nu toe bijeengebracht. Het goede doel 'De Skulp', centrum voor leven met en na kanker, was zichtbaar overrompeld met het uiteindelijke bedrag van 4.700 euro.

Bij de dames werden er 3 poulewedstrijden gespeeld volgens het KNKB systeem met 6 partuur. De finale tussen de beste 2 was een herhaling van één van de poule wedstrijd. De uitslag was geen herhaling. De latere winnaars verloren in de poulewedstrijd met 5-4 en 6-6, maar wonen de finale met klinkende cijfers 5-1en 6-4.
Uitslag: 1e prijs: Yannah Palma Tzum, Marije Bolkma Stiens en Gerbrich Koster Tzum. 2e prijs: Sophie Kroondijk Sint Anna Parochie, Rigt van der Velde Goënga en Noa Elzinga Bolsward.

Bij de jongens 2 poules van 4 partuur uitmondend in een wedstrijd om de 3e prijs en de finale. De wedstrijd om de 3e prijs werd een prooi voor Clive van der Weerdt Makkum, Rindert Zijlstra Sexbierum en Jelvin Kaper uit Sint Anna Parochie. De finale werd een schitterend toetje met alles aan de hang. Even dreigde een eenzijdige finale, de latere winnaars kwamen snel op een 3 om 1 voorsprong. Onder leiding van Nick van der Walt uit Sexbierum werd de achtervolging ingezet en een voorsprong genomen met 4-3. De volgende eersten gingen om en om en met 5 eersten gelijk was alles nog mogelijk en niets beslist. Het voorgevoel van het publiek kwam uit en met alles aan de hang en een kaats gingen de latere winnaars naar de opslag. Het publiek werd stil, de opslagbal van Wiebe van Wier was tussenin maar kon uitgeslagen worden door Nick van der Walt. Een sprintende Van Wier kon keren voor de kaats en de winst voor zijn partuur zeker stellen.
Uitslag finale: 1e prijs: Wiebe van Wier Peins, Silvan Elzinga en Tijmen Bijlsma beide uit Bolsward. 2e Björn Idsardi Dronrijp en Nick van der Walt Sexbierum.

Na de groepsfoto namen de kranswinnaars plaats in de gereedstaande koets en met het jubilerende korps D.S.G. voorop reden ze hun ereronde door Sexbierum. Een waardige afsluiting van een prachtige dag met als enig smetje de afwezigheid van (een afvaardiging) de KNKB.

Dit jaar extra aandacht voor Teije Osinga. Hij heeft vele jaren het programmaboekje van de Takomstpartij verzorgd. Altijd met een mooi voorwoord en een stukje historie erin verwerkt.  Dit keer was het de laatste keer dat hij die taak op zich heeft genomen. Als dank kreeg hij een mooie krans, 'de hage' + een houten Kaatsbal met 2 linten daaraan: 1 in de kleuren van KV Seisbierrum-twadoarpenDios en 1 in de kleuren roodzwart: de kleuren van de voormalige kaatsvereniging De Keatsbal Oosterbierum.

Lees verder...
16 juli 2023
16 juli 2023
Vrijwilligers gezocht

Onderstaande bericht van vrijwilligersorganisatie Connexa ontvingen we via Johannes Wolbers.

Na een rustige start begint het bij de locatie in Sexbierum redelijk vol te lopen in de opvang en beginnen de eerste hulpvragen voor vrijwilligers te komen. We vragen eerst hoofdzakelijk hulp met bezoekjes aan huisarts, gemeente, consultatiebureau of ziekenhuis.

Hoe wij werken:
We hebben een groepsapp met vrijwilligers, waarin ik de hulpvraag stel. Wanneer iemand in de groepsapp reageert dat hij of zij kan, is de hulpvraag opgelost en neem ik contact op met de vrijwilliger om een en ander door te spreken. De app blijft dus “schoon”.

Omdat de Oekraïners de taal niet beheersen is het fijn om een begeleider mee te hebben die naast hun staat en vervolgens de locatiebeheerder kan vertellen wat er is gedaan of gezegd.

In het begin zijn er veel van dit soort vragen, daarom hopen we ook op veel vrijwilligers. Vele handen maken immers licht werk en wanneer je dan niet kan, is het geen probleem, omdat er dan vast wel iemand anders is die wel kan.

Op dit moment hebben we helaas niet genoeg vrijwilligers, waardoor we belangrijke afspraken wel eens moeten afzeggen. Dat is ontzettend jammer. Vandaar deze oproep!

Wilt u als vrijwilliger de Oekraïners ondersteunen?

Neem dan contact op met:
Petra van der Zee
Coördinator vrijwilligers Oekraïne
opvang@connexa.nl
06-18422837

Lees verder...
15 juli 2023
15 juli 2023
Energieteam Fryslân

Onderstaande bericht ontvingen we via Dorpsbelang.

Wij, Marjan Faber en Klaas Bijlsma, zijn Regiocoördinatoren voor het Energieteam Fryslân. De Provincie Fryslân en de Friese gemeenten willen graag lokale initiatieven ondersteunen die aan de slag gaan of al bezig zijn met energiebesparing. Namens hen zijn wij op zoek naar lokale initiatieven die zich willen inzetten om samen energiearmoede aan te pakken en woningen te verduurzamen.

Tussen oktober 2022 en mei 2023 zijn in Friesland ruim 35 acties uitgevoerd om woningen te voorzien van kleine energiebesparende maatregelen. Met de geleerde lessen vanuit deze acties willen we graag in de 2de helft van 2023 door met nog meer lokale initiatieven die, met ondersteuning van een Regiocoördinator, zelfstandig acties uitvoeren. Denk hierbij aan acties zoals:

  • Een Energiemarkt of een Bespaarmarkt organiseren;
  • Met klusteams woningen voorzien van kleine energiebesparende maatregelen;
  • Woningeigenaren helpen met het doorvoeren van grotere isolerende maatregelen;
  • …of misschien hebben jullie zelf een mooi voorstel waar wij bij kunnen helpen.

Dit alles met als doel mensen te helpen hun energierekening te verlagen en samen te kijken hoe zij duurzamer kunnen leven. En op die manier de lokale leefbaarheid te verbeteren.

Wij kunnen jouw initiatief helpen met bijvoorbeeld:

  • De verschillende subsidiemogelijkheden;
  • Beschikbare andere financiële middelen;
  • Communicatiemiddelen voor werving en PR;
  • Opleiding van klusteams;
  • Afstemming met sociale organisaties;
  • Procesbegeleiding van de actie.

Ook kunnen wij je meer vertellen over de mogelijkheden rondom de inzet van Stichting Energiebank Fryslân die zich belangeloos inzetten om energiearmoede tegen te gaan. Wij bieden ondersteuning bij de aanpak van energiearmoede, en werken samen met u aan energierechtvaardigheid! Wij komen graag uitleggen wat de mogelijkheden zijn en wat we voor jullie kunnen betekenen.

Mail bij interesse naar energieteamfryslan@marjanfaber.nl of bel 06 - 1142 4102 (Klaas Bijlsma voor de regio Noordwest Friesland) of 06 - 5113 8854 (Marjan Faber voor de regio Noordoost Friesland).

Met energieke groet

Lees verder...
8 juli 2023
8 juli 2023
Gemeente Waadhoeke

Onderstaande bericht ontvingen we van Gemeente Waadhoeke:

Doe je mee met onze videocampagne ‘Hoe gasvrij zijn wij?’ Ben jij je huis duurzamer aan het maken? Door bijvoorbeeld je ramen te vervangen, de kruipruimte te isoleren of zonnepanelen of een warmtepomp te installeren? Ga je met je huis aan de slag? Dan zijn wij op zoek naar jou! Mogen wij meekijken bij jouw verbouwing? Voor onze videocampagne ‘Hoe gasvrij zijn wij?’ willen we een aantal mensen volgen die bezig zijn met energie besparen en isoleren.

Wat is het doel?
Met een videocampagne, voornamelijk op sociale media, willen wij onze inwoners inspireren en motiveren om zelf bezig te gaan met isoleren en besparen. In de videocampagne laten wij voorbeelden zien van inwoners van onze gemeente die hiermee bezig zijn.

Wat verwachten wij van jou?
We willen graag een kijkje nemen in hoe jullie nu bezig zijn met energie besparen en isoleren. We komen in de zomer drie keer bij jullie thuis langs om te filmen en foto’s te maken. We willen weten waarom jullie willen besparen en isoleren, wat jullie uitdagingen zijn en welke keuzes jullie maken. Daarnaast hopen we ook videomateriaal van jullie zelf te ontvangen.

Hoe worden de beelden gebruikt?
Het campagnemateriaal (de video’s en foto’s) wordt gebruikt op allerlei gemeentelijke
communicatiemiddelen, zoals waadhoeke.nl, social media en de krant.

Wat krijg je van ons?
Het is nogal wat, zo’n kijkje geven in je privéleven. Dat snappen we heel goed! Daarom zetten we er graag wat tegenover. Wanneer de ISDE-subsidie is toegekend, verdubbelen* wij het toegekende subsidiebedrag. (* Wij vergoeden maximaal €1000,-.)

Voorbeeld: Je krijgt 440 euro ISDE-subsidie voor vloerisolatie. Wij verdubbelen de toegekende subsidie. Van ons krijg je dan ook 440 euro.

Meer informatie?
Lijkt het je leuk om mee te doen aan deze videocampagne? Lees dan de verdere informatie op www.waadhoeke.nl/nieuwsbericht/videocampagne. Daar staat ook hoe je je kunt aanmelden.

Aanmelden kan tot en met zondag 16 juli.

Lees verder...
8 juli 2023
8 juli 2023
Zomersluiting van ANWB AutoMaatje

Bij ANWB AutoMaatje vervoeren plaatsgenoten met hun eigen auto minder mobiele mensen die niet meer zelf voor vervoer kunnen zorgen of lastig van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken.

Tijdens de bouwvakvakantie, van 7 t/m 27 augustus, is ANWB AutoMaatje Waadhoeke en Harlingen niet bereikbaar. Wel zijn er in deze periode chauffeurs beschikbaar om voor u te rijden. Wilt u er tijdens de bouwvakvakantie op uit? Vraag uw rit dan zo vroeg mogelijk aan, maar uiterlijk op dinsdag 1 augustus; via 06-18422894. De matchmakers zullen dan hun best doen om uw rit nog voor de vakantie geregeld te krijgen.

Vanaf maandag 28 augustus is men weer iedere werkdag bereikbaar van 9 tot 12 uur.
Inwoners van Waadhoeke of Harlingen die graag deelnemer of vrijwilliger willen worden bij ANWB AutoMaatje kunnen contact opnemen met Connexa (voorheen De Skûle Welzijn) via 06-18422894 of automaatje@connexa.nl.

Niet bekend met AutoMaatje van de ANWB? Open deze link voor meer informatie.

Lees verder...
4 juli 2023
4 juli 2023
Dorpsfeest 2023, Tentdienst

Op zondag 25 juni vond in de feesttent de tentdienst plaats. 

Via Johannes Wolbers ontvingen we de foto + het bericht dat de collecte voor de vluchtelingen 220 euro heeft opgebracht. 

Lees verder...
4 juli 2023
4 juli 2023
Underweis, Sint Joris Tsjerke

Onderstaande link brengt je naar de digitale Underweis.

Underweis juli/augustus 2023

 

Opmerking: in de zomerperiode wordt niet wekelijks 'gekerkt' in Oosterbierum maar staan de deuren van de kerken in de omliggende dorpen voor iedereen open. Open de link voor meer informatie.

Lees verder...
27 juni 2023
27 juni 2023
Dorpskrant Sint Joris

Vlak voor het dorpsfeest werd het dorpskrantje Sint Joris langs gebracht. 

Hieronder de link naar de digitale versie. Omdat er vraag naar was: de foto op de voorpagina is in 2011 gemaakt.

Dorpsblad Sint Joris, zomer 2023

Lees verder...
26 juni 2023
26 juni 2023
Dorpsfeest 2023, in en rond de tent

Een feest is leuk, spelletjes zijn leuk maar er moeten natuurlijk wel feestgangers en fans zijn. En wat is er leuker dan mensen kijken? Mensen op de foto zetten.

Sijbe Wop en ik hebben ons best gedaan om leuke sfeerfoto's te maken maar ook hier geldt: Staat je kind (of jij) op de foto op het internet en wil je dat niet? Neem contact met ons op zodat we de foto kunnen verwijderen.

Jolanda

Lees verder...
26 juni 2023
26 juni 2023
Dorpsfeest 2023, kinderkermis en schuimpartij

Kinderkermis, altijd een hit. De kinderdisco werd uiteindelijk een schuimpartij. Dolle pret en niet alleen voor de kinderen zoals jullie op de foto's kunnen zien.

Staat je kind (of jij) op de foto op het internet en wil je dat niet? Neem contact met ons op zodat we de foto kunnen verwijderen.

Lees verder...
25 juni 2023
25 juni 2023
Dorpsfeest 2023, zeskamp

De traditionele 6-kamp was op zaterdagmiddag. De beelden spreken voor zich: heel veel lol!

Lees verder...
25 juni 2023
25 juni 2023
Dorpsfeest 2023, demonstratie brandweer

Vrijdagavond, half 8, op het programma staat een demostratie door de vrijwillige (jeugd)brandweer. Het klinkt spannender dan dat het is. Alhoewel: voor de jeugd is het wel erg leuk. Zelf aan de brandspuit staan om een (fictieve) brand in een huis te blussen of een kleine brandweerauto vooruit te spuiten.

Ook kunnen ze brandweerbroek hangen boven een bak met schuimwater. Fijn bij dat warme weer. Staat je kind (of jij) op de foto op het internet en wil je dat niet? Neem contact met ons op zodat we de foto kunnen verwijderen.

Lees verder...
24 juni 2023
24 juni 2023
Dorpsfeest 2023, kinderspelen

Na de optocht is het tijd voor de kinderspelen. Puzzel maken, emmer met water vullen, spijkerpoepen, ring stapelen, het stond allemaal weer op het programma. En dat in samenwerking met je teamgenoten. Altijd leuk te doen en nog leuker om naar te kijken. En de beloning? Een prachtig vliegtuig!!

Staat je kind (of jij) op de foto op het internet en wil je dat niet? Neem contact met ons op zodat we de foto kunnen verwijderen.

Lees verder...
24 juni 2023
24 juni 2023
Dorpsfeest 2023, kaatsen

Dit jaar geen dauw-partij kaatsen op zaterdagmorgen. De kaatsers werden om 11:00 verwacht op het feestterrein op vrijdagmorgen. Niet onaardig: lekker fris en fruitig aan de start. In totaal waren er 17 parturen die zich op het strijdtoneel begaven. 

Het werden leuke partijen onder de warme zon. Er werd goed gehoor gegeven aan het advies om goed te drinken maar dat wordt ook wel gedaan zonder dat advies.

Winnaarsronde
1e prijs: Robert de Bruin, Marthe de Boer, Niels Groendijk
2e prijs: Nynke Koopmans, Martijn Broersma, Jasper Nammensma
3e prijs: Johannes Houtsma, Hedwig Noordenbos, Yse Johannes Dijkstra

Verliezersronde 
1e prijs: 3. Hein Dijkstra, Marianne Mons, Ziva Thulin
2e prijs: Sybrand Wijngaarden, Berdien Hiemstra, Willem Buwalda

Lees verder...
23 juni 2023
23 juni 2023
Dorpsfeest 2023, de optocht

Wat hadden we mooi weer tijdens het dorpsfeest!! En eigenlijk is het nu ook té mooi om achter de computer te zitten om foto's te be- en verwerken. Maar omdat ik weet dat iedereen vol ongeduld zit te wachten op de resultaten ben ik toch maar begonnen. Als eerste de optocht, ontzettend mooi en goed verzorgd. 

De juryrappporten volgen.

Lees verder...
29 mei 2023
29 mei 2023
Bericht van gemeente Waadhoeke

Hoe betrekken we arbeidsmigranten in onze mienskip?

Dat is de vraag waar het om gaat. Het Platform Leefbaarheid richt zich op ontmoetingen tussen arbeidsmigranten en de mensen die al lang(er) in Waadhoeke wonen. Onder het motto ‘onbekend maakt onbemind’ willen we elkaar leren kennen. Maar hoe dan? Hebt u daar ideeën over, laat het weten aan het Platform Leefbaarheid.

In de eerste plaats zijn arbeidsmigranten natuurlijk gewoon mensen die hier werken maar hier niet vandaan komen. Ze wonen in de gemeente, hun kinderen gaan hier naar school, ze willen zich hier ook vermaken en misschien ook wel onderdeel zijn van ‘onze samenleving’. Natuurlijk verschilt dit per individu. Een deel verblijft hier kort om louter geld te verdienen om een betere toekomst op te bouwen in land van herkomst. Een ander deel wil hier langer verblijven.

Het platform Leefbaarheid, ingesteld door de gemeente, richt zich op de leefbaarheid van arbeidsmigranten samen met andere bewoners van de gemeente. Het platform stimuleert
initiatieven die de onderlinge contacten tussen de bewoners van wijken en dorpen verbeteren. Alle bewoners, want iedereen doet er toe. Want ook anderen dan arbeidsmigranten kunnen moeilijkheden hebben met de taal of vinden het lastig om anderen te ontmoeten.

Ideeën voor ontmoeting?
Het platform roept dorpen en wijken op om met ideeën te komen zodat allochtone en autochtone dorps- en wijkgenoten elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen. Het Platform steunt initiatieven in alle soorten en maten; hoewel we het liefst terugkerende activiteiten zien. Initiatieven kunnen financiële hulp krijgen van het Platform, tot een maximum bedrag van 1.000 euro. Als het nodig is, regelen we een tolk.

Contact
Hebt u vragen of opmerkingen, of een leuk idee, neem dan contact op met het Platform Leefbaarheid.
Contactpersonen zijn:
- Wytze Groen uit Berltsum (wytze.groen@chello.nl)
- Jildou Laan uit Berltsum (jildoulaan@gmail.com)
- Johannes Wolbers uit Easterbierrum (famwolbers@gmail.com)
- Sieta Kuipers van Connexa (s.kuipers@deskule.nl)
- en gemeentelijk coördinator Harrie Siegersma (h.siegersma@waadhoeke.nl)

Lees verder...
24 mei 2023
24 mei 2023
Dorpsfeest 2023

Het programma dorpsfeest 2023 is bekend!

Ook belangrijk: ten behoeve van de optocht is een reglement opgesteld. Reglement + inschrijfformulier tref je onder dit bericht. 

Digitale programmaboekje
Reglement optocht
Inschrijfformulier optocht

Lees verder...
23 mei 2023
23 mei 2023
Oproep vrijwilligers Slachtemarathon

Dringende oproep!

Volgend jaar in 2024 is er weer een Slachte Marathon. De start is vanuit Oosterbierum.

Er zijn vrijwilligers nodig om mee te helpen om dit te organiseren.

Dorpsbelang is daarom dringend op zoek naar mensen die de werkgroep willen vormen, en ook een vast aanspreekpunt willen zijn voor de organisatie.

Lijkt het je leuk om te doen, neem dan contact met ons op!
Per mail: dorpsbelang@oosterbierum.info

Ineke Bruggeman
Secretariaat Dorpsbelang Oosterbierum- Klooster LidlumLees verder...
20 mei 2023
20 mei 2023
Loeren bij de Waadboeren

Vandaag had een aantal Waadboeren, waaronder Kloosterhoeve Kloosterlidlum en Haerdastate Oosterbierum, de deur open om te laten zien wat ze zoal doen op hun bedrijf. 

Bij alle boerderijen (ook in Sexbierum en Pietersbierum) waren we welkom en vertelden de boeren graag over hun bedrijf. Prachtig om te horen en te zien hoe ze met passie over hun bedrijf vertellen. 

Bijgaand een aantal sfeerfoto's.

Lees verder...
15 mei 2023
15 mei 2023
Losse Fearren bestaat 10 jaar!

Dorpsbewoners opgelet!
BIJDRAGE VOOR STRAAT-, BUURT- EN DORPSACTIVITEITEN
Vanuit de regeling ‘Losse fearren’ kun je maximaal € 300 krijgen voor activiteiten die dorpen leuker, mooier of leefbaarder maken.

Op www.lossefearren.nl staan bij ‘Inspiratie’ tientallen voorbeelden. Van buitenbioscoop tot appeltaart-van-eigen-bodem, van dorpsontbijt tot een Friestalige Christmas Carol, en bijvoorbeeld ook samen straatversiering maken voor het dorpsfeest. Die tijd komt er weer aan!

10 jaar Losse fearren
Wonen Noordwest Friesland startte deze regeling ruim 10 jaar geleden omdat dorpen gebaat zijn bij een vitale, sterke gemeenschap.
Dit zijn de voorwaarden:
 huurders van Wonen NWF zijn actief betrokken
 er komen persoonlijke ontmoetingen tot stand, er worden nieuwe verbindingen gelegd of mensen gaan samen aan de slag
Let op: Losse fearren richt zich op kleinschalige activiteiten en steunt projecten eenmalig.

Een voorbeeld
In Berltsum werden bepaalde straten met het merendeel huurwoningen tijdens het dorpsfeest al jarenlang niet meer versierd. Er waren veel wisselingen in de woningen en sommige nieuwe bewoners kenden het fenomeen ‘dorpsfeest’ helemaal niet. Eén buurtvereniging ging zelfs ter ziele. Vorig jaar besloot een drietal bewoners echter langs de deuren te gaan. Ze legden in meerdere talen de geschiedenis en betekenis van het dorpsfeest uit en uiteindelijk werd de straat weer samen versierd. “Tijdens het opbouwen gingen veel deuren open en leerden allerlei buren elkaar kennen”, zeggen de initiatiefnemers. “Zo is de straat nu hechter en gezelliger dan voorheen.”

Maar ook in Oosterbierum wordt geregeld gebruik gemaakt van de subsidie van Losse Fearren. In de afgelopen periode waren de Krystkuier, het Sprankelconcert en het project 'samen zuinig de winter door' allemaal initiatieven die dankzij Losse Fearren mogelijk werden gemaakt.

Heb jij een goed idee?
Kijk voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier op www.lossefearren.nl

Lees verder...
15 mei 2023
15 mei 2023
Copy voor dorpsblad Sint Joris

Onderstaande bericht ontvingen we van de redactie van dorpsblad Sint Joris.

Het schiet alweer mooi op richting juni, dus bij deze willen we jullie weer vragen voor het aanleveren van input voor de Sint Joris.

We willen deze graag vóór het dorpsfeest bij de mensen thuis bezorgen, dus voor nu zou het fijn als julie het materiaal (foto's, activiteiten, algemeen iets over julie organisatie) aan willen leveren voor 1 juni. (Let op deze datum kan nog enigszins veranderen)

Tevens willen we proberen hier wat een dorpsfeest tintje aan te geven, dus ook leuke anekdotes, foto's, verhaaltjes van voorgaande dorpsfeesten (maakt niet uit hoe lang geleden) zijn van harte welkom. Maar ook een samenvatting van het clubreisje, verslag koningsdag of iets anders wat net geweest is, vinden we leuk om binnen te krijgen.

We horen graag van jullie, input kan gestuurd worden naar sintjoris@oosterbierum.info.

Lees verder...
15 mei 2023
15 mei 2023
G-sportinstuif

Houd jij van sporten maar kun je door een lichamelijke en/of verstandelijke beperking niet deelnemen bij een reguliere vereniging? Dan is de G-SPORTINSTUIF iets voor jou!
Want sport is voor iedereen.

Iedere maand zal sporthal de Trije in Franeker een zaterdag omgetoverd worden tot een G-SPORTINSTUIF. Verschillende verenigingen/aanbieders uit gemeente Waadhoeke zullen hun sport aanbieden.

De ouders, verzorgers en vrijwilligers zijn ook van harte welkom voor ontmoeting en gezelligheid. Zien we jullie daar?

G-SPORTINSTUIF
FRANEKER

Lees verder...
15 mei 2023
15 mei 2023
8 vragen over Veiligheid en Openbare Orde in Waadhoeke

Onderstaande bericht ontvingen we van de gemeente Waadhoeke.

Wat vindt u belangrijk als het gaat om openbare orde en veiligheid? Daarvoor houdt de gemeente een korte online enquête. Met maar 8 vragen. Vult u de enquête ook in?

Scan de QR-code (klik eerst op de foto om deze volledig in beeld te krijgen) en laat weten wat u belangrijk vindt! Invullen kan tot en met 22 mei. Het gaat met name over onderwerpen die te maken hebben met veiligheid en criminaliteit. Dit geeft de gemeente inzicht in wat er bij de inwoners leeft en wat er in de omgeving goed gaat en beter zou kunnen. Des te meer inwoners deze vragenlijst invullen, des te beter wij een beeld krijgen.

De vragenlijst is tot en met 22 mei (anoniem) in te vullen. Daarna worden de resultaten verwerkt. De resultaten worden vervolgens gebruikt voor het opstellen van een nieuw veiligheidsplan voor de komende vier jaar. Dit plan wordt waarschijnlijk in juli 2023 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Lees verder...
10 mei 2023
10 mei 2023
Dorpsschouw

Naar aanleiding van onderstaande bericht dat Dorpsbelang ontving van Gemeente Waadhoeke nodigt Dorpsbelang de inwoners van Oosterbierum en Kloosterlidlum uit om mee te denken. Vragen en/of opmerkingen kunnen jullie mailen naar: dorpsbelang@oosterbierum.info.

Bericht van Gemeente Waadhoeke:
Eens in de 3 jaar nodigen wij u uit voor een dorpsschouw. Dit jaar is Oosterbierum- Kloosterlidlum weer aan de beurt.

Waarom een schouw?
We vinden het belangrijk om samen met u te kijken naar de staat van de openbare ruimte en eventuele aanwezige huurwoningen. Een schouw gaat om de staat van de openbare ruimte.

Denk bijvoorbeeld aan een vernielde lantaarnpaal of het maaien van openbaar groen. Daarnaast kunt u ook de plekken in uw dorp of wijk laten zien waar u trots op ben