23 december 2018
23 december 2018
Kerstboom inzameling
Dorpsbelang Oosterbierum Klooster-Lidlum zet zich in voor het dorp en haar bewoners en organiseert een kerstboominzameling.

De jeugd kan op 5 januari tussen 10.00 uur en 11.00 uur kerstbomen inleveren en krijgt 50 cent per boom. Inleveren kan naast de pastorie van de Sint Joris Tsjerke.

Lees verder...
23 december 2018
23 december 2018
Dorpsblad Sint Joris
Hierbij de link naar de digitale versie van ons dorpsblad Sint Joris.
Lees verder...
23 december 2018
23 december 2018
Taalcursus
Dorpsbelang Oosterbierum Klooster-Lidlum zet zich in voor het dorp en haar bewoners. Nieuwe bewoners zijn welkom in ons dorp. Daarbij moet de (Nederlandse) taal geen struikelblok zijn. In samenwerking met andere dorpen in Waadhoeke organiseert zij taalcursussen voor cursisten die deze taal (nog) niet beheersen.

In januari starten op dinsdag- en woensdagavond deze cursussen in It Mienskar onder leiding van gediplomeerde leerkrachten. Daarbij roept Dorpsbelang de hulp in van assistenten voor ondersteuning van deze leerkrachten. Voor de dinsdag is dit geregeld, voor de woensdag is Dorpsbelang nog op zoek naar een assistent en een hulp assistent. Iedereen die de Nederlandse taal beheerst kan en mag meehelpen. De “werktijden” zijn van 19.00 tot ± 21.00 uur.

Meer info en opgave bij Paul de Cock 0518-481494 of paul@terptien.nl.

Lees verder...
21 december 2018
21 december 2018
Kerstfeest De Flambou
Donderdag 20 december vierde de leerlingen van de Flambou, samen met leraren, ouders, verzorgers, pakes, beppes, dorpsgenoten en andere belangstellenden, kerstfeest in de Sint Joris Tsjerke.

Onder muzikale begeleiding van Johny van Santen en juf Lisanna werden kerstliedjes gezongen. Het kerstverhaal werd uitgebeeld, er werden kaarsen aangestoken en gedichten voorgelezen. Om acht uur was het programma afgelopen, tijd voor warme chocolademelk met krentenbrood. De leerlingen kregen een cadeautje.

Het was een zeer geslaagde avond, nu eerst vakantie.

Staat uw kind op internet terwijl u dat niet wilt? Neem contact met ons op via de contactknop zodat wij de foto kunnen verwijderen.
Lees verder...
20 december 2018
20 december 2018
Kerstfeest 60+
Donderdag 20 december, 's middags kerstviering in It Mienskar voor 60+.

Het was een leuke middag georganiseerd door de diakonie van de Sint Joris Tsjerke. Dankzij Jessy, Petra, Jantsje, Max, Dirk en Adelheid was het een goed gevulde kerstviering met: bijpraten, koffie of thee met een hapke, luisteren, zingen, kaarsen aansteken, koffie of thee met chocolaatje, nog meer bijpraten, luisteren, zingen, kaarsen aansteken, warme chocolademelk, suikerbrood en krentenbrood.

Goed geslaagd, kin wol wer us.
Lees verder...
19 december 2018
19 december 2018
Streekwurk Fryslân
Streekwurk Fryslân is op zoek naar initiatiefrijke bewoners die een goed idee hebben om de leefbaarheid in hun dorp, wijk of buurt te verbeteren. Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om de projecten van inwoners verder te helpen. In 2019 worden drie subsidierondes opengesteld. De eerste is van 21 januari tot 15 februari.

Lees voor meer informatie het pdf bestand.
Aanvragen kan via: www.fryslan.frl/idee.
Lees verder...
6 december 2018
6 december 2018
Zwaluwwand
Het materiaal stond al klaar, het wachten was op een kraan om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. En dat moment was op dinsdag 4 december. Op de korte termijn zullen de vrijwilligers nog een aantal kleinere dingen oplossen. Daarnaast wil de commissie aan beide kanten van de muur nog een muurtje (laten) metselen maar daar is meer geld en zijn ook vrijwilligers voor nodig. Dat ligt dus in de toekomst.

Door eigen werkzaamheden is het de redactie van de website niet gelukt om zelf foto's te maken. Maar dankzij Pascal Thulin en Johannes Wolbers kunnen we toch een paar actiefoto's laten zien, waarvoor onze dank.

De wand staat aan de Konkelswei, aan de rand van het water.
Lees verder...
2 december 2018
2 december 2018
Geen kerstbomen inzameling
Gemeente De Waadhoeke haalt de kerstbomen niet meer op. De jeugd hoeft ze dus niet meer te verzamelen.

U kunt uw boom eventueel kwijt op de onderstaande manieren:
- kosteloos inleveren bij de dichtstbijzijnde milieustraat
- kerstboom verknippen en in de biobak deponeren
- aanmelden om op te laten halen bij de eerstvolgende takkenroute in februari
- de oude kerstboom door een andere inzamelaar op te laten halen. de kosten voor deze laatste optie zijn voor de eigenaar van de kerstboom
Lees verder...
1 december 2018
1 december 2018
Sinterklaasbingo
Op 1 december werd er in It Mienskar een Sinterklaasbingo georganiseerd.
Alle ingrediënten om een gezellige middag te hebben waren aanwezig: Sara en Francisca voor het in goede banen leiden van de bingo, bingokaarten, pepernoten, lieve kinderen, behulpzame ouders en prijzen, heel veel prijzen.

Ieder kind ging met minimaal 1 prijs naar huis dus iedereen was dik tevreden.
Lees verder...
1 december 2018
1 december 2018
Zwaluwwand
Aan de Konkelswei wordt een zwaluwwand gecreëerd.
Een zwaluwwand biedt broedgelegenheid aan meerdere oeverzwaluwen. In de wand zitten meerdere gaten met een diameter groter dan 9 cm. Deze gaten worden invlieggaten genoemd. Ze zijn precies groot genoeg voor een oeverzwaluw om doorheen te kruipen. Oeverzwaluwen willen altijd eerst door een gaatje kruipen voordat zij ergens gaan broeden. Achter het invlieggat wordt een mengsel van zand en leem toegepast waarin gangen worden gemaakt die schuin naar beneden lopen. De gangen zijn ongeveer 1.50 meter diep. Deze gangen zijn ideaal voor oeverzwaluwen omdat zij van nature ook schuine gangen graven voordat zij holletjes graven waarin zij vervolgens gaan broeden.

Het materiaal ligt grotendeels klaar, zodra het zware materiaal (kraan) beschikbaar is kunnen de vrijwilligers aan de slag. We hopen u op de hoogte te kunnen houden.
Lees verder...
25 november 2018
25 november 2018
Gedachtenisdienst

In de Sint Joris Tsjerke werden de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar herdacht. Dit is altijd een mooie dienst waarbij voor de overledenen een kaars wordt aangestoken.

Tijdens de dienst zong sopraan Vronie de Vreeze, afwisselend onder begeleiding van Henk Gemser en dominee Ulbe Tjallingii, onder andere: 'The Rose', 'Als alles duister is' en 'Wishing you were somehow here again'.

Overbodig te zeggen dat tijdens de dienst en de muziek een ieder in gedachten ook naar de overleden dierbaren gaan.
Lees verder...
22 november 2018
22 november 2018
Friesch Dagblad
In het Friesch Dagblad van 22 november jl stond onder 'opinie' een artikel geschreven door de voorzitter van Dorpsbelang, Paul de Cock. De redactie van de website ontving een foto van het artikel, zie bijlage.
Lees verder...
18 november 2018
18 november 2018
Flessenactie, de opbrengst
Lege flessen, dranklucht en doppen.

In voor- en najaar rijden er op een zaterdagmorgen auto 's met vrijwilligers door Oosterbierum, Kloosterlidlum en buitengebied om lege flessen, lege kratten en zegelboekjes op te halen. Via flyer, krant en mond op mond reclame zijn de meeste bewoners op de hoogte van de actie. Vaak staat er een doos of tas klaar, vaak ook een leeg krat. Soms moet er even gezocht worden of alles reeds is ingeleverd. Bij de laatste optie wordt het bedrag en niet de flessen gedoneerd. Een sorteerploeg staat klaar bij Steenstra's tuinhout om de flessen te sorteren op winkel en soms glasbak. 's Middags worden de flessen bezorgd in de daarvoor bestemde winkels en worden de diverse bedragen bij elkaar opgeteld.

De opbrengst van deze zaterdag was € 355,00. De lege doppen worden gedoneerd aan de Hulphond- geleidehond. Wat achterblijft is de dranklucht uit de lege bierflesjes, maar dat hoort bij de actie. De opbrengst wordt verdeeld onder 3 doelen te weten: Maher – India onderwijs aan kansarme kinderen, Voedselbank- De Helpende Hand en
Het Passion – onvoorwaardelijke hulp aan mensen aan de rand van de samenleving.

Tekst en foto's: Johannes Wolbers
Lees verder...
5 november 2018
5 november 2018
Reanimatiecursus 19-11
De beide avonden zijn inmiddels vol, aanmelden is dus niet meer mogelijk.

Reanimatie lessen met AED-bediening bij EHBO vereniging Sexbierum e.o. voor beginners.

De cursusavond van 12 november zit vol. Daarom wordt er nog een cursusavond georganiseerd. Deze vindt plaats op maandag 19 november 2018, 19.30 uur in Bjirmenstate te Sexbierum.

Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met Dieuwke de Jong van de EHBO vereniging Sexbierum, telefoon 06 22 96 14 00. Of per email: ehbosexbierum@gmail.com

Deze cursus wordt kosteloos aangeboden dankzij “Losse fearen”
Lees verder...
17 oktober 2018
17 oktober 2018
bloemschikken, pompoen
Een aantal creatieve dames was woensdag 17 oktober in It Mienskar te vinden. Zij maakten van een pompoen en bloemen prachtige creaties.

Gezien de goede sfeer en de mooie resultaten 'kin it wol wer' . Op woensdag 21 november is de volgende bloemschikavond. Dan staat er een guirlande maken op het programma.
Lees verder...
17 oktober 2018
17 oktober 2018
Oranjevereniging, ledenvergadering

In It Mienskar vond de ledenvergadering van de Oranjevereniging plaats. De drie belangrijkste zaken die werden besproken:

- Dorpsfeest 2019 zal plaatsvinden op 20, 21, 22 en 23 juni.
De vice-voorzitter roept iedereen op om plannen te gaan maken voor straatversiering en de optocht en te gaan bouwen. Er schijnt al een straat druk in de weer te zijn om de straatversiering tot in de puntjes te verzorgen.

- Bestuurswijzigingen: vanaf oktober 2019 is er een verschuiving binnen het bestuur. Een aantal bestuursleden neemt afscheid. Hier heeft het bestuur een paar jaar geleden al op voorgesorteerd door aspirant-bestuursleden aan te trekken. Op de foto ziet u een overzicht van het huidige bestuur en het bestuur vanaf oktober 2019, inclusief functie.
Er wordt nog gezocht naar in ieder geval 2 bestuursleden.

- Reünie juni 2019, het programma werd doorgenomen en er werden foto's getoond. De aanwezigen waren het er allemaal over eens: het was een bijzonder geslaagde reünie. Al met al was het een duur feest maar de OV had een financiële reserve.
Lees verder...
10 oktober 2018
10 oktober 2018
Bloembollen planten
20 oktober 2018: Bloembollen planten in Oosterbierum! Kom jij helpen?

De start is bij It Mienskar om 9.00 uur waar begonnen wordt met gezamenlijk een kopje koffie drinken.

Daarna de handen uit de mouwen om in het dorp de bloembollen planten, net als vorig jaar. Graag een eigen schep meenemen!

Je kunt je aanmelden via: dorpsbelang@oosterbierum.info.
Lees verder...
3 oktober 2018
3 oktober 2018
Doorlopende inzamelingsakties
In de Sint Joris Tsjerke is een doorlopende inzameling van: postzegels, ansichtkaarten van oa Anton Pieck of dorpen/steden, cartridges en mobieltjes. In 2017 was de landelijke opbrengst € 31.533.

Verder kunt u producten voor de voedselbank afgeven en flessendoppen. De opbrengst van de flessendoppen gaat naar KNGF (geleidehonden). Niet in de gelegenheid om het bij de Sint Joris Tsjerke in te leveren? U mag het ook afgeven bij Buorren 2.
Lees verder...
1 oktober 2018
1 oktober 2018
Burendag 2018
Zaterdag 30 september werd er in Oosterbierum burendag gevierd. Het thema: een goed gesprek.

Het feest begon al om half drie op de Kloostertuin. Daar hield de Sint Joris Tsjerke de startzondag. Vanaf 3 uur stond er koffie/thee/limonade en een lekker hapke in It Mienskar. De hapkes waren gemaakt door dorpsgenoten.

Tijdens de koffie presenteerden verschillende verenigingen hun winterprogramma of ze lieten zien wat hun vereniging precies doet. De jeugd tot en met 80 jaar konden de knobbeldobbelwandeltocht lopen: de dobbelstenen bepalen het adres. De cijfers staan voor een bepaald adres, daar naartoe lopen en weer met de dobbelstenen gooien. Degene die de meeste (kilo)meters loopt heeft gewonnen.

Sterre Kuiken liep de meeste (kilo)meters en won een leuk prijsje.
Tijd voor nog meer prijzen: het competitiekaatsen van KV De Keatbal is afgerond en de prijzen werden tijdens burendag uitgereikt. Voor alle deelnemers was er een herinneringsmedaille. Helaas waren niet alle deelnemers aanwezig dus een aantal prijzen worden bij de spelers gebracht.
Welpen meisjes Welpen jongens
1) Ziva 1) Yvan
2) Isa 2) Jannick
Schoolmeisjes Schooljongens
1) Fenne Jetske 1) Yse Johannes
2) Naomi 2) Justin

Na het uitreiken van de prijzen volgde een heel gevarieerde maaltijd: verschillende Oosterbierumers hadden lekker gekookt en aangevuld met de lekkernijen uit de keuken van Ype werd het een heerlijke maaltijd.

Tijd voor een toetje was er niet: om twintig over zeven gauw naar de Sint Joris gerent om op tijd te zijn voor het concert van VLAM, Hilbrand Westra en Ulbe Tjallingii. Saxofoon en orgelmuziek waarbij het saxofoonkwartet VLAM er een ware show van maakten. Hilbrand en Ulbe speelden op het jarige Van Dam-orgel (150 jaar!) onder andere muziek van Händel en Bach.

De vrijwilligers hebben weer heel wat werk verzet, maar we hebben de foto's nog.
(Op het internet terwijl u dat niet wilt: geef het aan ons door dan halen we de foto van de website af).
Lees verder...
22 september 2018
22 september 2018
Bloembollenmarkt
Wie volgend jaar tussen de bloemen wil zitten moet nu al bloembollen planten. En dus werd er op de kloostertuin een heuse bloembollenmarkt gehouden. Sneeuwklokjes, krokussen, narcissen en nog veel meer soorten werden te koop aangeboden.

Onder het genot van koffie met zelfgemaakte (appel)taart even bijkletsen, bollen kopen en luisteren naar de muziek van Marlinde op de dwarsfluit. Voor de jeugd werd de chocolademelk warm gemaakt boven een houtvuur. Dat zorgde niet alleen voor warme chocolademelk maar ook voor sfeer op de tuin.

En 's middags dus in de eigen tuin aan de slag, er zijn heel wat bolletjes geplant en zaaigoed ingezaaid. Dat wordt komend voorjaar een lust voor het oog en een tafeltje-dek-je voor de bijen, hommels en vlinders.

Bijgaand een aantal foto's gemaakt door Johannes Wolbers en Jolanda vd Veen-Geveke.
Lees verder...
17 september 2018
17 september 2018
Burendag: de uitdaging
Op 30 september wordt in Oosterbierum burendag gehouden. De voorbereidingen zijn al in volle gang maar er is hulp nodig!!

Mogen ze van uw / jouw kookkunsten gebruik maken?
Het recept mag geheim blijven, maar de Oosterbierumers willen wel proeven. Voor zowel bij de koffie als bij de maaltijd worden jullie uitgedaagd om mee te koken of te bakken. Taart, koekjes, nasi, rijst met.., kleine gehaktballetjes, ovenschotel, quiche, vegetarisch of iets geheel anders.

Voor vragen bel met Ype – It Mienskar 0518-481956. De organisatoren dragen graag bij in de onkosten.
Lees verder...
16 september 2018
16 september 2018
Reanimatiecursus
Beste inwoners van Oosterbierum en Tzummarum,

Zoals de meesten wel zullen weten, hebben we in onze dorpen de handen ineen geslagen en de reanimatienetwerken “aan elkaar gekoppeld”.
Veel mensen volgden een aantal jaren geleden een reanimatietraining. Dit om de
juiste hulp te kunnen bieden daar waar het nodig zou zijn. De diploma’s zijn door
iedereen in één avond te behalen, zijn twee jaar geldig met het advies ieder jaar een
herhalingstraining te volgen. Met het diploma kan men zich ook als vrijwilliger bij
HartslagNu aanmelden, dit is zeker wenselijk, maar niet verplicht.

Zowel in Oosterbierum als in Tzummarum werden er AED-apparaten geplaatst in
kasten aan buitenmuren. Deze kunnen door iedereen worden gebruikt in het geval er
iemand in de omgeving gereanimeerd moet worden.
In Tzummarum zijn deze maand weer de herhalingstrainingen gestart. Hieraan
nemen ook mensen uit Oosterbierum deel.

Er is nog plaats voor de herhalingstraining op donderdag 1 november as.
Het ligt in de bedoeling een beginnerstraining te organiseren op 8 oktober as.
om 19.00 uur. De locatie wordt nog nader bepaald. We proberen deze training in
Oosterbierum door te laten gaan. Mocht dit niet lukken, dan wordt het Tzummarum.

De kosten voor deze training bedragen € 37,50 per persoon en worden volledig
vergoed vanuit de meeste aanvullende ziektekostenverzekeringen.
Omdat er zowel in Oosterbierum als in Tzummarum een aantal mensen om
verschillende redenen (verhuizing, gezondheid, leeftijd) inmiddels niet meer
deelnemen aan de trainingen en dus ook niet meer zijn aangemeld bij HartslagNU,
doen we hierbij een oproep aan u om deel te nemen.

Een hartstilstand kan iedereen, jong en oud, overkomen.
U kúnt het verschil maken door dan direct te gaan reanimeren!

Voor deelname aan deze, ook nog gezellige avond, kunt u mailen naar:
reanimatieonderwijsnwf@hotmail.com
Of even bellen naar 06-16523067
Lees verder...
9 september 2018
9 september 2018
Jan de Groot nachtpartij
De laatste kaatspartij van het jaar is traditiegetrouw de Jan de Groot Nachtpartij. Gesponsord door de familie De Groot.

Jan de Groot is meer dan 40 jaar verbonden geweest aan KV De Keatsbal Easterbierrum. In de zomerperiode kon je Jan de Groot iedere week op het kaatsveld vinden. Tijd voor vakantie was er eigenlijk niet maar heel af en toe kreeg Sietske toch haar zin. Op de vraag van Sietske hoe hij de omgeving vond volgde het antwoord: "al die bomen lijken op elkaar, als je 1 boom hebt gezien dan heb je ze allemaal wel gezien".
Toen Jan 80 werd hebben zijn kinderen een bijzonder cadeau bedacht: een partij die naar hem zou worden genoemd. En sinds die tijd organiseert de KV de Jan de Groot nachtpartij. Helaas laat de gezondheid van Jan het niet toe om nog naar het kaatsveld te komen. Daarom een archieffoto van Jan de Groot.

Ook dit jaar was er een aparte dames- en herenklasse. Bij de dames waren 8 parturen en bij de heren 12. Het veld was glad door de regen en na 21 uur was het zicht een stuk minder doordat er 1 lichtmast stond maar dat mocht de pret niet drukken.

Er waren leuke partijen, er werd sportief maar vooral ontspannen gespeeld. Dat resulteerde in de volgende uitslagen:

Dames:
1ste prijs: Baukje en Patricia
2de prijs: Thea en Tamara

Heren:
1ste prijs: Erik en Izaak
2de prijs: Joost en Oane
3de prijs: Lennart en Pascal
4de prijs: Aldrik en Arjen

Het bestuur van de KV bedankt iedereen voor het sportieve kaatsseizoen.
Lees verder...
3 september 2018
3 september 2018
Nieuws van de Kloostertuin
Oosterbierum als Proeftuin is een project van 2 jaar met als doel een beter leefklimaat te realiseren voor vogels, bijen, vlinders en insecten. Een van de onderdelen daarvan is het realiseren van een zwaluwmuur. Dankzij een bijdrage van 3.500 euro van de Rabobank kan deze nu gerealiseerd worden.

Op de Kloostertuin in Oosterbierum zijn verschillende panelen geplaatst met uitleg en voorbeelden van het leefbaar maken van eigen tuin en omgeving. Een ander onderdeel van het project is een vleermuizen- en nachtvlinderexcursie op woensdag 5 september, 's avonds om 21.00 uur.

Bij de foto's:
foto 1: Johannes Wolbers neemt de cheque van Rabobank in ontvangst.
foto 2: Gerrit Tuinstra bekijkt zijn scherm met honderden nachtvlinders.
foto 3: Duo Shift en gastmuzikant Bert de Jong op de Kloostertuin

Foto's en tekst van Johannes Wolbers
Lees verder...
22 augustus 2018
22 augustus 2018
In gebruik name nieuwe rioolleiding Lamb Weston
Vanaf vorige week is de nieuwe leiding voor het afvoeren van afvalwater in gebruik genomen. Het afvalwater wordt verpompt naar een gemeentelijke rioolput vlak voor het pompstation van Wetterskip Fryslân van Oosterbierum.

E.Zijlstra milieucoordinator en Bas van Damme Plantmanager willen alle inwoners van Oosterbierum bedanken voor het begrip tijdens de werkzaamheden.
Lees verder...
6 augustus 2018
6 augustus 2018
Oosterbierum als proeftuin
Voor het project 'Oosterbierum als proeftuin' organiseert Dorpsbelang ism Kloostertuin Oosterbierum komend najaar verschillende activiteiten zoals:
 • cursus snoeien fruitbomen
 • nachtexcursie vleermuizen en nachtvlinder
 • voorlichtingsavond aanleg vlindertuinen
Heeft u belangstelling voor een of meerdere van deze activiteiten?
Geef dit dan door via info@kloostertuinoosterbierum.nl.
Lees verder...
22 juli 2018
22 juli 2018
Tentoonstelling 'verborgen verleden'
Het onderstaande artikel is geschreven door Ria Algra, secretaris van DLE Berlikum en sinds kort ook van de Friese Federatie voor uitvaartverenigingen. Zij heeft ook de foto gemaakt.

Open artikel
Lees verder...
15 juli 2018
15 juli 2018
Ouder-kind partij KV de Keatsbal
Een stralende zon en een licht groene grasmat vormden de basis van een van de leukste kaatswedstrijden van het jaar. Om het de ouders niet te moeilijk te maken werd er gekaatst met de luchtbal. Een veld van 17 paren verdeeld in 3 categorieën en dus een veld vol met perken zodat iedereen gelijk aan de bak moest.

Niet elke ouder kon of durfde de strijd aan, zodat er “gewerkt” werd met pleegouders voor een middag.

Bij de kabouters, de jongste talenten, 4 paren die behoorlijk aan elkaar gewaagd waren. Uitslag: 1e prijs: Isa Visser en Sjoerdje Houtsma. 2e prijs Janneke en Gerbrig Visser. 3e prijs Ilse Bergsma en Maaike Jukema.

De pupillen lijst was een uitdaging met 5 paren. Kaatsen in een poule en dus 4 keer alles uit kast. Voor de kinderen geen probleem, bij de ouders kwamen die de volgende morgen. Uitslag: 1e prijs: Ziva Thulin en Isaak Syswerda; 2e prijs: Jannick en Sybren Dijkstra; 3e prijs: Yvan de Jong en Johannes Wolbers.

De schooljeugd kaatste in 2 poules van 4 met een finale tussen de winnaars en een wedstrijd om de 3e prijs. Het harde veld eiste zijn tol, maar blessureleed kon de pret niet drukken. Een schaafwondje en enkelpijn waren geen reden om te stoppen. Uitslag: 1e prijs: Elvira Houtsma en Pascal Thulin; 2e prijs: Winne Durk en Sys Dijkstra; 3e prijs: Justin de Jong en Kaylee Kwast.

Alle deelnemende jeugd kreeg een medaille met lint in de rood-zwarte clupkleuren. De slotwedstrijd van seizoen 2018 is op 8 september met een bijpassende bbq.

(Tekst Johannes, foto's Jolanda)
Lees verder...
4 juli 2018
4 juli 2018
Takomstpartij goed voor € 2.500.-

Een handicap is geen beperking is het motto van de scoutinggroep de Ontdekkers uit Harlingen. Veel van hun leden kwamen gesloten deuren tegen bij sportclubs of organisaties. Bij de ontdekkers is ieder kind welkom, maar ook elke bijdrage. Een extra bijdrage werd geregeld door de jongens en meisjes kaatsers van de KNKB. Tranen van ontroering waren er bij de overhandiging van de cheque van € 2.500.- waar op maximaal € 800.- was gerekend.

Het kaatsveld aan de Brits was droog en hard, maar prima bespeelbaar. Beide categorieën kenden 3 voorrondes. Uit de 6 deelnemende parturen bij de meisjes streden de 2 beste in de finale. Een redelijk eenzijdige finale gezien de uitslag 5-2 en 6-6. Een zitbal van Anna Ennema maakte een einde aan de wedstrijd.

Bij de jongens streden 8 partuur om een plaats in de finale of om de 3e prijs. Op 5-2 en 6-0 trok het partuur van de ingevallen Steven Koster aan het langste eind. In de finale was partuur Aizo Veltman de winnaar op 5-3 en 6-6 door een bovenslag van Jelle Cnossen.

Uitslag Meisjes
1e prijs: Anna Ennema, Sexbierum, Selma de Boer, Easterein, Rixt Wijnia, Wommels
2e prijs: Tessa Reitsma, Berlikum, Marit Folkertsma Folsgare, Corrie Kroondijk, Easterein

Uitslag Jongens
1e prijs: Aizo Veltman, Hommerts, Jelle Cnossen, Bolsward, Gjalt Sjirk de Groot, Mantgum
2e prijs: Hidde Poelstra Minnertsga, Ignas Dijkstra, Mantgum, Pieter Jan Leijenaar Exmorra
3e prijs: Steven Koster Tzum, Thomas Dijkstra Berltsum, Durk Henk Kuipers Arum

Lees verder...
2 juli 2018
2 juli 2018
AED
Heeft u hem al zien hangen: de nieuwe flitsende AED aan de buitenmuur van dorpshuis It Mienskar? We hopen dat hij niet vaak gebruikt hoeft te worden, maar in geval van nood.....
Lees verder...
2 juli 2018
2 juli 2018
Oranjefondscollecte
De collecte van het Oranjefonds heeft in Oosterbierum € 257,70 opgebracht. De helft hiervan komt ten goede aan Oosterbierum.
Lees verder...
2 juli 2018
2 juli 2018
Vakantieplanning huisartsenpraktijk Tzummarum
Week 33-34-35 : 13 augustus t/m 31 augustus is de praktijk gesloten i.v.m. vakantie.

Bij spoedgevallen of zaken die niet kunnen wachten kunt u tijdens vakanties en op
donderdagmiddagen na 12:00 contact opnemen met Huisartsenpraktijk
Bjirmenstate te Sexbierum. Telefoon: (0517) 59 12 55
Website: www.huisartssexbierum.nl.

Denkt u eraan tijdig uw medicatie te bestellen?
Lees verder...
1 juli 2018
1 juli 2018
Zomerconcerten op de Kloostertuin
Iedere zomer organiseert Kloostertuin Oosterbierum in juli en augustus concerten op zondagmiddag. Ook dit jaar biedt de Kloostertuin zes keer het podium aan muzikanten uit Noordwest Friesland.

Dit jaar bijt troubadour Harry Goosensen het spits af. Zondag 8 juli speelt hij vanaf 14.00 uur bekende Nederlands- en Engelstalige nummers.
Zondag 15 juli zijn Dick Postma en Inge Teertstra te gast op de Kloostertuin. Ook zij spelen vanaf 14.00 uur. Liefhebbers van muziek en mooie tuinen zijn van harte welkom om op de Kloostertuin om te komen genieten van goede muziek, koffie en thee.

De Kloostertuin in Oosterbierum is een vrijwilligersproject. De Kloostertuin verbouwt groenten, kweekt bloemen en kruiden en biedt kinderen van de basisschool een eigen tuin zodat zij kennis kunnen maken met tuinieren.
Zomers organiseert de Kloostertuin ook culturele bijeenkomsten, zoals de zomerconcerten.

De Kloostertuin kan nog vrijwilligers gebruiken. Wie wil kijken of dat iets voor haar of hem is, is welkom iedere zaterdag om 10 uur op de tuin aan de Sint jorisstrjitte.
Meer informatie: www.kloostertuinoosterbierum.nl
Lees verder...
1 juli 2018
1 juli 2018
Zomerconcerten op de Kloostertuin
Iedere zomer organiseert Kloostertuin Oosterbierum in juli en augustus concerten op zondagmiddag. Ook dit jaar biedt de Kloostertuin zes keer het podium aan muzikanten uit Noordwest Friesland.

Dit jaar bijt troubadour Harry Goosensen het spits af. Zondag 8 juli speelt hij vanaf 14.00 uur bekende Nederlands- en Engelstalige nummers.
Zondag 15 juli zijn Dick Postma en Inge Teertstra te gast op de Kloostertuin. Ook zij spelen vanaf 14.00 uur. Liefhebbers van muziek en mooie tuinen zijn van harte welkom om op de Kloostertuin om te komen genieten van goede muziek, koffie en thee.

De Kloostertuin in Oosterbierum is een vrijwilligersproject. De Kloostertuin verbouwt groenten, kweekt bloemen en kruiden en biedt kinderen van de basisschool een eigen tuin zodat zij kennis kunnen maken met tuinieren.
Zomers organiseert de Kloostertuin ook culturele bijeenkomsten, zoals de zomerconcerten.

De Kloostertuin kan nog vrijwilligers gebruiken. Wie wil kijken of dat iets voor haar of hem is, is welkom iedere zaterdag om 10 uur op de tuin aan de Sint jorisstrjitte.
Meer informatie: www.kloostertuinoosterbierum.nl
Lees verder...
24 juni 2018
24 juni 2018
Oranjevereniging 100 jaar, tentdienst
In Oosterbierum wordt ieder dorpsfeest met een tentdienst afgesloten, zo ook met de reünie-editie. In samenwerking met De Bazuin uit Tzummarum werd de dienst geleid door Ds Ulbe. Het thema was: 'heb het leven lief'.

De jeugd mocht tijdens de dienst nog een boodschap schrijven voor de toekomst zodat dat ook nog in de tijdscapsule kon worden toegevoegd. De jeugd was het wel met elkaar eens: geen oorlog en geen milieuproblemen.

Staat u per abuis met uw foto op het internet en wilt u dat niet? Neem dan contact met ons op: info@oosterbierum.info.
Lees verder...
23 juni 2018
23 juni 2018
Oranjevereniging 100 jaar, de reünie
100 jaar Oranjevereniging, dat mag gevierd worden. En wel met een reünie. Vanaf ongeveer 10 uur 's morgens was het een feest van herkenning op het sportveld in Oosterbierum. Meer dan 300 gasten kwamen af op de reünie die de Oranjevereniging had georganiseerd.

Er waren exposities door hobbyisten georganiseerd en een aantal bedrijven had de deuren geopend voor belangstellenden. Er reden 2 historische schoolbussen om de bezoekers overal heen te rijden, het zogenaamde hop on - hop off systeem was ingezet. Op het sportveld werd gekaatst en de tent bleef open voor degenen die niet van het veld af wilden. Voor de jeugd was er een draaimolen en een springkussen.

Het programma was zo vol dat de fotograaf een keuze moest maken uit de diverse programmaonderdelen. Neem een kijkje in het fotoalbum om mee te genieten van deze dag. Staat u per abuis met uw foto op het internet en wilt u dat niet? Neem dan contact met ons op: info@oosterbierum.info.
Lees verder...
23 juni 2018
23 juni 2018
Oranjevereniging 100 jaar, buffet en revue
In het kader van de reünie werd er ook gezorgd voor de innerlijke mens. In opdracht van de Oranjevereniging had het team van Ype voor een prachtig maar vooral erg lekker buffet gezorgd. Vlees, salades, fruit, brood, er was geen nee te koop.

En na het buffet een stukje vermaak: revue bedacht en uitgevoerd door Sybren, Fokke, Frouke en Teije. Ze zijn in de historie van de Oranjevereniging gedoken, lazen veel oude notulen en wisten ons veel te vertellen over de Oosterbierumers en hun bijnamen/gekkigheden. Een hilarische revue en voor herhaling vatbaar.

Na de revue werd iedereen bedankt voor de inzet. Een speciaal bedankje aan de leden van de reüniecommissie die veel werk hebben verzet. Het was een zeer geslaagde dag.

Staat u per abuis met uw foto op het internet en wilt u dat niet? Neem dan contact met ons op: info@oosterbierum.info.
Lees verder...
22 juni 2018
22 juni 2018
Oranjevereniging 100 jaar, de receptie
Dit jaar bestaat de Oranjevereniging 100 jaar. Een goede reden om dit jaar een extra feestje te vieren. Er staat behoorlijk wat op het programma. Vrijdag de 22ste een receptie voor genodigden en het begraven van een tijdscapsule in samenwerking met de Flambou.

Het was een gezellig samenzijn in de grote tent op het sportveld. Na de koffie met gebak verwelkomde voorzitter Bart Broos de genodigden. Er kwam onverwacht bezoek langs: de Alde Kern was niet uitgenodigd maar wilde natuurlijk wel het nodige zeggen maar vooral zingen. Wethouder De Pee had warme woorden voor de Oranjevereniging en het dorp Oosterbierum.

En daarna was de jeugd van de Flambou aan de beurt. Na het zingen van een lied werd een boek met allemaal verhalen en tekeningen aan wethouder De Pee gegeven. Aan haar de eer om dit boekwerk in de tijdcapsule te leggen. Het bestuur van It Kratsje Klooster Lidlum wilde ook een bijdrage leveren voor de tijdcapsule. Joost J. had het bekende t-shirt meegenomen om deze voor de toekomst veilig te stellen.

Philip en Jenthe mochten de tijdcapsule in de grond leggen. Na dit officiële gedeelte was het tijd voor een hapje en een drankje. Het team van Ype stond klaar om de grote schare mensen te voorzien van wat lekkers. Om circa 6 uur kwam er een eind aan de receptie. Maar gelukkig hebben we de foto's nog. Staat u per abuis met uw foto op het internet en wilt u dat niet? Neem dan contact met ons op: info@oosterbierum.info.
Lees verder...
16 juni 2018
16 juni 2018
Groei en bloei op Kloostertuin
De afdeling Groei en bloei Franeker zoekt elk seizoen nieuwe locaties voor haar ledenacties. Zaterdag 16 juni bezocht men de Kloostertuin in Oosterbierum.

Een van de onderdelen was een rondleiding over de tuin. Zo bekeek men o.a. de kindertuin, bloemenpluktuin, kruidentuin en de fruittuinen. Men zag volop plukklare rode en zwarte bessen en ook de appel oogst later dit seizoen lijkt goed te slagen.

Na de koffie met taart van rabarber en aardbeien, uiteraard van de Kloostertuin, werden diverse eigen gedichten door Janke Zijlstra-Nicolay voorgelezen. Kruidenolie maken was het laatste onderdeel van de middag, waarna er nog nagepraat kon worden.
Lees verder...
10 juni 2018
10 juni 2018
Verborgen verleden
Maandenlang heeft een aantal vrijwilligers gewerkt om de tentoonstelling verborgen verleden gestalte te geven en het resultaat mag er zijn. Aan een aantal houten stellages zijn foto's met verhalen geplaatst en er zijn originele vitrines met daarin onder andere oude notulenboeken en bodemvondsten.

De opening van de tentoonstelling was op 9 juni. Dûmny Ulbe vertelde over de renovatie van de begraafplaats en de tentoonstelling. Anna Bakker had een verhaal voor de jongere bezoekers: een spannend verhaal over priester Alef en de jonge Eelco. Een koortje zong, onder begeleiding van dûmny Ulbe, 'tears in heaven' van Eric Clapton.
Na de onthulling van de stellages en vitrines door Sietske Douma, Johannes Wolbers, Jetske Nouta en Gerrie Tichelaar was het tijd om de tentoonstelling en de begraafplaats zelf te bewonderen maar vooral ook om met iedereen bij te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Aanleiding voor de tentoonstelling was het gereedkomen van de renovatie van de begraafplaats in combinatie met de reünie eind juni. De tentoonstelling is te bezoeken als de kerk open is voor Tsjerkepaad en tijdens het reünieweekend van 23-25 juni.
Lees verder...
10 juni 2018
10 juni 2018
Kees Palma, 72 jaar èn 50 jaar tuinder
Hebben jullie het artikel over Kees Palma in de Leeuwarder Courant gelezen? Een prachtige foto en een mooi artikel om te lezen. Van harte bij de beide jubilea Kees!!

Hierbij de link naar de LC.
Lees verder...
7 juni 2018
7 juni 2018
Takomstpartij, de loting
Woensdag 6 juni was de loting voor de Takomstpartij. Een KNKB kaatspartij voor 14-16 jarigen. Het motto was de afgelopen 35 jaar 'de sterken voor de zwakkeren' en die traditie wordt doorgezet. De kaatsers verkopen een flink aantal koeken, de opbrengst is de inleg.

Ieder jaar gaat de opbrengst naar het goede doel. Dit jaar is dat Scoutinggroep 'de Ontdekkers' in Harlingen. Deze scoutinggroep is er voor alle kinderen en (jong)volwassenen met een beperking. Klik op de link om hun website te openen. Mariek en Henny van de Scouting vertelden enthousiast over 'hun' kinderen.

Teije Osinga heeft de avond met veel flair gepresenteerd. De kaatsers hebben, onder het toeziend oog van 'notaris' Dijkstra, hun eigen lot bepaald door het nummer van een partuur te trekken.

Ditmaal iets minder foto's door de dubbele pet van de fotograaf.
Klik op het document om de parturen te bekijken.
Lees verder...
2 juni 2018
2 juni 2018
Federatiekaatsen
Afgelopen vrijdag was er federatiekaatsen voor de jeugd in Oosterbierum.

Niet alle categorieën hadden voldoende opgaven, uiteindelijk stonden alleen de pupillen en de schooljeugd op het kaatsveld te kaatsen. Er werd weer leuk en fanatiek gekaatst. De prijzen gingen naar de volgende sportievelingen:

Pupillen:
1ste prijs: Sophie Kroondijk en Davy de Haan
2de prijs: Koost Jorna en Lotte Nagel

Schooljeugd:
1ste prijs: Otte Algra en Martijn Broersma
2de prijs: Rick Holwerda, Dido Iedema en Justin de Jong
Lees verder...
1 juni 2018
1 juni 2018
copy st. Joris
Wij zijn bezig om een extra dikke editie te maken van de St. Joris dorpskrant in het kader van de Reünie, het 100 jarig bestaan van de Oranjevereniging. Vindt iemand het leuk om hier een bijdrage aan te leveren over zijn/haar herinneringen aan het dorpsfeest, de optocht of misschien over het huidige Oosterbierum en haar dorpsfeest, kan de copy daarvan sturen naar simmer2018@oosterbierum.info
De copy moet voor 1 juni worden aangeleverd.
Hebt u zich al opgegeven voor de reünie? Dan krijgt u ook een exemplaar van de dorpskrant met alle informatie over Oosterbierum en de reünie.

Lees verder...
1 juni 2018
1 juni 2018
Uitnodiging reünie Oranjevereniging
Het is bijna zover! De Oranjevereniging bestaat 100 jaar. Dit wordt gevierd met allerlei activiteiten waaronder een reünie op zaterdag 23 juni. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Klik op onderstaande link voor het programma en de kosten. Wij hopen u te zien op 23 juni as.
Tevens is er een link naar het definitieve programma en de route van de bussen met de diverse locaties waar wat te doen is en het programmaboekje
Lees verder...
24 mei 2018
24 mei 2018
Jaarverslag Wonen Noordwest Friesland
In het jaarverslag 2017 van woningstichting Wonen Noordwest Friesland staan 2 dorpsbewoners op de voorpagina. Wij hebben de 2 pagina's waar Frans en Baukje Idsinga op staan even apart opgenomen. Voor het volledige jaarverslag van 109 pagina's kunt u deze link openen.
Lees verder...
10 mei 2018
10 mei 2018
Fietsaccu gevonden
Gevonden in de Skoalstrjitte een fietsaccu. De gedupeerde kan contact opnemen met Terp 10
Lees verder...
8 mei 2018
8 mei 2018
Bjussepartij afgelast!!
Helaas, komende zaterdag zijn er te weinig kaatsers om een leuke Bjussepartij te kunnen spelen. Daarom gaat de Bjussepartij niet door.
Lees verder...
6 mei 2018
6 mei 2018
Dodenherdenking
Vrijdag 4 mei, nationale dodenherdenking, ook in Oosterbierum.

Bijgaand een aantal foto's van de dodenherdenking.
Lees verder...
28 april 2018
28 april 2018
Aanleg nieuwe rioolleiding Lamb Weston
Onderstaande bericht ontvingen wij van Bas van Damme,Plantmanager Lamb Weston:

Vanaf de ingang van de fabriek van Lamb Weston naar het pompstation van Wetterskip Fryslân, vlak voor Oosterbierum, zal door de berm een nieuwe leiding worden gelegd voor het afvoeren van afvalwater.

Alle benodigde vergunningen zijn geregeld voor de nieuwe rioolleiding richting het dorp. Op maandag 30 april zal gestart worden met de aanleg. De schatting is dat de werkzaamheden ongeveer 2 weken gaan duren. Wij hopen dat hinder voor de omwonenden tot een minimum wordt beperkt.
Lees verder...
27 april 2018
27 april 2018
Koningsdag

Op koningsdag was er koffiedrinken in It Mienskar, toasten met een oranjebitter en kindervrijmarkt. Een kort en bondig programma met voldoende tijd om even met elkaar te praten.


Lees verder...
26 april 2018
26 april 2018
Koningsnacht Pearkekeatsen
De Oranjevereniging organiseert al een aantal jaar achterelkaar, samen met It Mienskar en kaatsvereniging De Keatsbal, Koningsnacht Pearkekeatsen.

Maar liefst 15 pearkes hadden zich opgegeven om te strijden voor heerlijke bakkersproducten. De strijd ging om circa half zeven 's avonds los en was rond twee uur afgelopen. Met recht dus nachtkaatsen. Het weer werkte mee, de inwendige mens werd verzorgd en er was veel gezelligheid. Kortom: een zeer geslaagde avond/nacht.

De prijswinnaars:
Winnaarsronde:
1ste prijs: Patricia Westra en John Mons
2de prijs: Hester Andringa en Frans Houtsma
3de prijs: Baukje Houtsma en Izaak Syswerda
Verliezerronde:
1ste prijs: Ali Amber Bergsma en Renee Kuiken
2de prijs: Welmoed Zuidema en Thomas Bakker
Lees verder...
25 april 2018
25 april 2018
Kaatsinstuif
De jeugd van Oosterbierum was weer van harte welkom op de kaatsinstuif op het kaatsveld van Oosterbierum. Dit is altijd een leuke start van het nieuwe kaatsseizoen.

De jeugd was fanatiek met de verschillende onderdelen, zoals pion-lopen, kaatsopslag, uitslaan en terugkaatsen. Aan het einde van de avond stond er ei-gooien op het programma. De eieren waren van zo'n goede kwaliteit dat ze bijna niet kapot te krijgen waren. Daar zijn dus helaas geen flitsende foto's van.

De jeugd en de organisatoren hadden onder redelijke weersomstandigheden een gezellige avond.
Lees verder...
23 april 2018
23 april 2018
Zomerseizoen barst los op de Kloostertuin
Handen uit de mouwen, korte broek, een schoffel en werken op hoogte. Een groep vrijwilligers was zaterdag actief onder een stralende zon. Bij de tunnelkas wordt de laatste hand gelegd aan het frame en kan binnenkort het plastic worden gespannen. De kruidentuin werd omgespit en ontdaan van onkruid, sla en tuinbonen planten. De aardbeien kregen water en er werd een groot veld met bloemenmengsel ingezaaid. Oosterbierum als proeftuin krijgt vorm met een vlinderweide, bijenhotel en insectenhotels. Het wachten is nu op zwaluwmuur, die binnenkort geïnstalleerd kan worden. De fruitbomen krijgen bloesems en zelfs de druivenranken geven aan dat de zomer in aantocht is. Zaterdagmorgen is er altijd koffie. Een ieder is welkom, zelfs
voor meehelpen.

De Kloostertuin ligt aan de noordzijde van Oosterbierum, tussen het dorp en
de kassen van Broos en Hartman.
Lees verder...
22 april 2018
22 april 2018
Lente aan de Konkelswei


Wolken van bloemen aan de Konkelswei 10. De pruimenbomen staan in bloei, een prachtig gezicht. De kraam kan over een paar maanden weer aan de weg staan.
Lees verder...
21 april 2018
21 april 2018
Paragliders bij Oosterbierum
Het is een sport voor jonge mannen met spierkracht, behendigheid en durf. In de zomer vanaf een berg of via en lier de lucht in. Na een winterstop moet je de spieren weer trainen. Daarvoor is een stuk grasland en Friese wind voldoende. Een imposant gezicht.

De heren Sys en Hein Dijkstra maken zich op voor een nieuw seizoen.
Lees verder...
21 april 2018
21 april 2018
Nieuw hekwerk / fietsenstalling bij de Brits
De start was bij NL Doet, de grote opruiming van de ongecontroleerde boom- en struikengroep aan de Brits. Lange tijd was het onzeker van wie de bosschage en de grond was, maar na de duidelijkheid dat dit bij de Flambou hoorde kon men aan de slag.

Er werd grote opruiming gehouden en de afgelopen zaterdagen zijn er nieuwe boompjes en struiken geplaatst. Wat miste was een plaats om de fiets te stallen tijdens een bezoek aan het sportterrein. Wanneer de beplanting aanslaat is de entree voor de reünie gereed.
Lees verder...
19 april 2018
19 april 2018
Winnaars open Oosterbierumer Biljart Kampioenschap
Twee Harlingers in de finale bij het open Oosterbierumer biljarttoernooi.
Richard Zeinstra trad aan tegen Johan Kwast en ieder verwachte spanning en sensatie. Beide waren via de poules en vervolgens het spannende knockout systeem overgebleven voor de hoogste eer. Zeinstra liet er geen gras over groeien en noteerde snel een serie van 18. Kwast moest na 12 beurten genoegen nemen met de 2e plaats. Een derde plaats was er voor Izaak Syswerda. Hoogste serie kwam van Jaap v/d Boogert met 60 caramboles.

In de B klasse waren de bloemen voor Mark Visser en een 2e plaats voor Henk Atsma. Irold Dijkstra die ook de hoogste serie van 12 noteerde werd 3e. Sys Dijkstra maakte in de C klasse korte meten met Arie Bottinga. Oud Oosterbierumer Klaas Kuiken werd 3e terwijl Frans Prins de hoogste serie noteerde met 13 caramboles.

Een geslaagd drie daags toernooi in It Mienskar met 64 deelnemers. Voor de agenda belangrijk: 11,12 en 13 april 2019 is de volgende editie.
Lees verder...
15 april 2018
15 april 2018
Clubkascampagne
Begin april konden leden van Rabobank Noordwest Friesland stemmen tijdens de clubkascampagne. Vanuit Oosterbierum waren er een aantal clubs die meededen om vanuit de clubkascampagne geld te krijgen tbv bijvoorbeeld de aanschaf van materiaal.

De Laatste Eer, Ferdiverdaasje en De Keatsbal hebben allemaal een leuke bijdrage ontvangen. Iedereen hartelijk bedankt voor het stemmen, de verenigingen hopen volgend jaar weer mee te kunnen doen.
Lees verder...
8 april 2018
8 april 2018
Jaarvergadering de Laatste Eer
Woensdag 4 april opende voorzitter Sybe Andringa om 20.00 uur de vergadering en heette iedereen welkom. Na de notulen, voorgelezen door secretaris Jetske Nauta, werden de namen van de overleden in 2017 voorgelezen en na een ogenblik stilte werd het woord gegeven aan mevrouw Ilse Douma, uitvaartspreekster uit Franeker. Aan de hand van voorbeelden vertelde zij over het gebruik van symbolen bij een uitvaart.
Na een korte pauze werden de laatste nieuwtjes over het cluster en de federatie verteld, waarna Piet Tichelaar de financiën toelichtte.
Punt 9 van de agenda gaf aan dat er een wisseling van de wacht plaats vond. Anja Noordenbos-de Vries werd gekozen in de vrijgekomen plaats. Jolanda van der Veen- Geveke werd bedankt voor haar inzet de afgelopen 6 jaar met het overhandigen van bloemen en een cheque. Na de rondvraag was er voor de blijvers een hapje, een drankje en gezelligheid, waarmee de vergadering weer haar naam waar maakte van “de gezelligste vergadering van het jaar”.
Bijgaande foto: Voorzitter Sybe Andringa bedankt Jolanda van der Veen voor haar inzet met het overhandigen van de bloemen.
Meer info over “De Laatste Eer” op deze site onder het kopje: Verenigingen.

Lees verder...
2 april 2018
2 april 2018
Slotavond de Klos
Traditioneel werd het seizoen van de kaart- en biljartvereniging “de Klos” uit Oosterbierum afgesloten op dinsdag 27 maart met een ledenvergadering in “it Mienskar”. Voorzitter Jappie Visser kon 28 leden welkom heten. Er passeerden verschillende zaken de revue, zoals evalueren van het seizoen, bestuursverkiezingen, het financieel verslag, het bedanken van de wedstrijdleiders Daan de Vries, Harrie Mons en de oefenmeester Richard Zeinstra. En, ook niet onbelangrijk, de sponsoren die ook dit jaar het weer mogelijk hebben gemaakt dat we weer om mooie prijzen konden kaarten en biljarten.
De sponsoren die het afgelopen jaar hun bijdrage hebben geleverd waren:
Houtsma Timmerwerken, Stichting dorpshuis “it Mienskar”, Steenstra’s Tuinhout, Lamb Weston,Zwart Machines en Frans Bleeker auto’s en motoren.
En als klap op de vuurpijl werd de finale van de clubkampioenschappen biljarten gespeeld. Ype Bonnema ging de strijd aan met Petrus Houtsma. De wedstrijd werd gewonnen door Ype Bonnema. Hij mag zich een jaar lang clubkampioen noemen van de Klos. Hierna werden de vele prijzen uitgereikt met de bijbehorende wisselbekers. De prijzen waren allemaal vleesprijzen (wol in heale baarch aldus de voorzitter) welke ook deze keer waren geleverd door topslagerij Hiemstra uit Sexbierum.
Tot slot wenst de voorzitter iedereen een hele mooie zomer en tot ziens op 4 september. Dat wordt er gestart met de kippartij!

Mochten er mensen zijn die een verbintenis hebben met Oosterbierum en de biljartsport een warm hart toedragen: schroom niet en meld je aan of kom eens langs. De avonden zijn gezellig en is een ontmoetingsplek. swnhoutsma@ziggo.nl
Op de foto de prijswinnaars van het afgelopen seizoen, v.l.n.r. Richard Zeinstra, Hendrik Steenstra, Klaas Hibma, Wopke de Groot, Freerk Zwart, Petrus Houtsma, Izaäk Sijswerda, Harrie Mons en Irolt Dijkstra. Op de foto ontbreekt Ype Bonnema (clubkampioen)

Lees verder...
28 maart 2018
28 maart 2018
Rabo clubkas campagne
Leden van de Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland hebben een stemkaart ontvangen waarmee ze tot en met vrijdag 6 april kunnen stemmen op zijn of haar favoriete clubs. In totaal mogen ze vijf stemmen uitbrengen via de speciale website.

In Oosterbierum zijn er 3 clubs die dit jaar meedoen aan de clubkas campagne:

De Laatste Eer ten behoeve een expositie in de Sint Joris Tsjerke
Toneelvereniging Ferdiverdaasje ten behoeve van materiaal
Kaatsvereniging De Keatsbal ten behoeve van materiaal

Uw/jouw stem wordt van harte aanbevolen!
Lees verder...
26 maart 2018
26 maart 2018
Oosterbierum wint YMCA playback stars 2018.
Onder de titel “Let ’s Shine” streden 10 groepen of individuen in de leeftijd van 8 tot 15 jaar om de titel YMCA star 2018. Deze 10 waren de winnaars van de playback shows in eigen dorp of regio. Zij mochten strijden om de provinciale prijzen.

De Oosterbierumer jeugdclups deden afgelopen zaterdag met 2 acts mee op het podium van Glinstestate in Burgum. Madelief en Annabel Bergsma streden om de eer.

Gabriella (Gaby) Jablonowska zette de perfecte show neer met Heartbeat van Vayen en Rein. Gabriella: “Ik was niet zenuwachtig en had totaal niet verwacht te winnen”. De veelal in het Pools geschreven felicitaties stroomden na afloop op facebook binnen.

Foto 1: Gabi in actie
Foto 2: Gabi ontvangt haar prijs
Fotot 3: Annabel, Gabi en Madelief

(met dank aan Johannes W.)
Lees verder...
21 maart 2018
21 maart 2018
Jaarvergadering DB en OV
Woensdagavond een druk schema: 2 vergaderingen op 1 avond. Gelukkig was het keurig achterelkaar aan geregeld dus dat was 2 vliegen in 1 klap.

De Oranjevereniging vertelde over het jubileumfeest en de reünie: er is 2 dagen feest in een tent; op zaterdag ontvangst met koffie, herinneringen ophalen en het dorp verkennen. Er staat een groot aantal deuren open, zoals de kerk, zorgboerderij, school, bunker Koehoal en nog veel meer. Er rijden 2 bussen tussen de verschillende zaken om zoveel mogelijk te kunnen zien.
Er wordt momenteel gewerkt aan een revue. Op vrijdag- en zaterdagavond is er een feestavond.

Johannes Wolbers van het reünie-comité vroeg of degenen die van plan zijn naar de reünie te komen, zich op willen geven. Dit geeft de organisatoren wat moed. Er zijn namelijk nog niet veel opgaven. Komend weekend wordt er een krantenbericht geplaatst.

De Oranjevereniging had een spreker van VNN (verslavingszorg Noord Nederland) uitgenodigd om een presentatie te geven over NIX 18: wat doet alcohol met de hersenen. Na de presentatie volgde een discussie hoe om te gaan met de jeugd jonger dan 18 jaar die alcohol gebruiken in de feesttent. Het bestuur is namelijk verantwoordelijk en ze kunnen in zo'n geval op een fikse boete rekenen.

Na de vergadering van de OV was het de beurt aan Dorpsbelang.
Belangrijkste items die nog nergens op onze website zijn vermeld:
- richting de gemeente is aangegeven dat Kloosterlidlum graag passeerstroken in de Bjusse zou zien. De gemeente is hier geen voorstander van. DB is nog met de gemeente in conclaaf.
- aan de Hoarnestreek wordt door Steenstra een picknicktafel geplaatst.
- hoe om te gaan met arbeidsmigranten die hier tijdelijk/een seizoen wonen. Hoe worden zij betrokken bij het reilen en zeilen van Oosterbierum/Kloosterlidlum. En wat zijn de regels: hoeveel woningen mogen voor deze arbeidsmigranten beschikbaar zijn per dorp en hoeveel mensen mogen er in zo'n woning wonen? DB is dit aan het onderzoeken.

Alle overigen projecten en zaken zijn al terug te vinden op onze website.
Jaarverslag van Dorpsbelang 2017
Lees verder...
11 maart 2018
11 maart 2018
Toneelavond
Na een dag van inspanning (NL-doet) konden de Oosterbierumers zich 's avonds ontspannen in It Mienskar. Toneelvereniging Ferdiverdaasje voerde daar de Friestalige klucht 'bungalow 847' op.

Een hilarisch stuk over een rokkenjagende bankier/verzekeraar die op het vakantiepark een aantal stiekeme afspraakjes heeft gemaakt. Dat dat tot een aantal vreemde situaties leidde zal wel duidelijk zijn.

In de pauze was er een verloting met leuke prijzen van diverse sponsoren.

Onderstaand een aantal foto's van het toneelstuk.
Lees verder...
11 maart 2018
11 maart 2018
NL-doet succes

Zaterdag 10 maart waren er circa 60 vrijwilligers in en rond Oosterbierum aan de slag voor NL-doet. Niet alleen Oosterbierumers, maar ook vrijwilligers uit St Jacobiparochie, Midlum en andere dorpen. Dat laatste kwam ook doordat Jetske Nouta een aantal Rabobankiers enthousiast had gemaakt om de handen uit de mouwen te steken voor de kloostertuin.

We kunnen wel stellen dat deze dag ook dit jaar weer een succes was. Heel veel klussen zijn afgerond en aan een aantal zal de komende weken nog worden gewerkt.

Johannes Wolbers is een van de organisatoren van NL-doet Oosterbierum. Hij mocht iedereen namens de kloostertuin een kleine attentie geven: een flesje met hierin zaad om zelf in de tuin uit te zaaien.

Om half een had Ype en zijn team een heerlijke warme maaltijd klaarstaan en was het tijd om bij te praten.
Lees verder...
10 maart 2018
10 maart 2018
NL-doet: mogen we ook op uw hulp rekenen?
Op 10 maart doen Dorpsbelang, De Keatsbal, de Kloostertuin, It Mienskar en de Sint Joris Tsjerke weer aktief mee aan NL-doet.
De klussen die geklaard moeten worden:
 • Dorpsbelang
  Creëren van bloemen- en bijenweides in en om het dorp. Planten van hoogstambomen, snoeien van wilgenbomen.
 • Kaatsvereniging de Keatsbal:
  Opknappen, verven en schoonmaken van sportfaciliteit.
 • Kloostertuin Oosterbierum:
  Plaatsen van nestkastjes, dakpannen voor zwaluw en mus, schutting met klimplanten plaatsen.
 • Dorpshuis It Mienskar:
  Schoonmaken van dakgoten, diverse zaken repareren en de bloemetjes buiten zetten.
Niet op NL-doet vermeld maar ook:
 • Sint Joris Tsjerke:
  Grote schoonmaak
In It Mienskar heeft Ype Bonnema met zijn team een heerlijke maaltijd klaar staan.
Lees verder...
22 februari 2018
22 februari 2018
Oosterbierum als proeftuin

Op woensdag 21 februari was een informatieavond over Oosterbierum als proeftuin. Als liefhebber van lekker eten werd ik natuurlijk aangetrokken door het onderwerp. Dat de proeftuin niet alleen de innerlijke mens betrof bleek al snel.

De afgelopen jaren hebben er in Oosterbierum een flink aantal natuur- en groenprojecten de revue gepasseerd. De kloostertuin en doarp yn't grien zijn daar een paar voorbeelden van. Oosterbierum als proeftuin borduurt voort op doarp yn't grien. Het doel is nu: meer kleur en meer dieren (lees vogels, bijen, vlinders) in het dorp. Maar ook workshops (bv snoeien), excursies, rondleidingen en bouwtekeningen op website van kloostertuin (van bv vogelhuisje, egelverblijf, insectenhotel).

Afgelopen najaar is al een begin gemaakt aan kleur in het dorp: er zijn stinzenbollen geplant. De bedoeling is dat de inwoners komend najaar zelf stinzenbollen met korting kunnen kopen en in de tuin planten.
Op de achterkant van de uitnodiging was een bestellijst afgedrukt, we kunnen bloemen, heesters en bomen kopen tegen een scherpe prijs. Het ingevulde bestelformulier kan nog worden ingeleverd bij Terp10.

Ger Honkoop heeft 5 grote en 5 kleine insectenhotels gemaakt. Ze worden gratis geleverd en in tuinen geplaatst met als voorwaarde dat het hotel zichtbaar is voor wandelaars.

Aan de Stationsreed worden 12 stoofpeer hoogstambomen geplant. Oosterbierumers mogen de gevallen peren rapen voor eigen gebruik.

Er worden nog een groot aantal ideeën getoond waarbij sommige al worden onderzocht op haalbaarheid: tuinwal, dierenhaag, takkenril, voedselbos, fruitbomen om dorp, groene dagen, egelverblijf, nestkast slechtvalk in toren, wand voor oeverzwaluw, etc.
De vraag is of er nog meer ideeën zijn. Deze kunnen worden voorgelegd aan Dorpsbelang.

Tijdens NL-doet, op 9 en 10 maart, wordt het nodige werk verzet. Er zijn vrijwilligers nodig voor de volgende klussen: knotwilgen knotten, bomen zagen, planten van fruitbomen, hagen en struiken, timmeren insectenhotels en vlinderweide inzaaien.
Lees verder...
15 februari 2018
15 februari 2018
Oosterbierummer biljarttoernooi in april
Op 12, 13 en 14 april wordt het 6e open Oosterbierummer biljarttoernooi georganiseerd. Opgeven kan tot vrijdag 6 april 19.00 uur via de mail: biljart.kampioensschap@gmail.com of bellen: 0518-482146. Bij opgave graag doorgeven: naam, adres, tel.nr. en/of mailadres, geslacht, geboortedatum en uiteraard je moyenne. De inleg is € 7,50.

Geef je snel op want VOL=VOL!!
Lees verder...
13 februari 2018
13 februari 2018
Vrijwilligers It Mienskar verrast

De vrijwilligers van It Mienskar, het plaatselijke gemeenschapscentrum of dorpshuis, werden uitgenodigd voor bijpraten en een hapje en een drankje.


Groot was de verrassing. Een geheel nieuwe kledinglijn, met dames en heren modellen. De nieuwe zwarte overhemden vervangen de rode exemplaren, die overigens nog wel gebruikt worden in de keuken en op locatie. Een van die locaties is het feestterrein, tevens kaatsveld. De finish van de Slachtemarathon is 2 jaar uitgesteld, maar op 23 juni is er de dorp reünie vanwege het 100-jarig bestaan van de Oranjevereniging.

It Mienskar beschikt over een royale groep vrijwilligers, die samen met beheerder Ype Bonnema, gastheer en -vrouw willen zijn voor de gasten die dagelijks binnenstromen.

Op de foto: de nieuwe kledinglijn met het gouden logo van It Mienskar oogstte veel lof bij de vrijwilligers, waarvan slechts en gedeelte op de foto staan.
Lees verder...
24 januari 2018
24 januari 2018
Stimuleringsprijs
Woensdagavond 24 januari werden aan de vooravond van LF 2018 al de Mienskipsprojecten in Fryslân in het zonnetje gezet. Tussen al deze bijzondere projecten kregen enkele initiatieven als extra bonus een stimuleringsprijs. Ook een nieuw initiatief van Dorpsbelang Oosterbierum Klooster-Lidlum en de Kloostertuin viel in de prijzen. Voor het nieuwe project Oosterbierum als proeftuin kwam naast de aangevraagde subsidie de eervolle vermelding en een extra bonus van € 2.018 beschikbaar.
In februari 2018 organiseren Dorpsbelang en de Kloostertuin een eerste bijeenkomst voor het dorp. Idee is om in en om het dorp tal van grotere en kleinere natuurprojecten te ontwikkelen die goed zijn voor de natuur en mooi voor de mens. De telefoonpalen op de Kloostertuin en de duizenden bloembollen (van Stinzenplanten) die eind december 2017 zijn geplant, zijn onderdeel van het project.
Voor meer informatie klik op onderstaande link
https://www.fryslan.frl/home/nieuws_3166/item/2018...
Lees verder...
17 januari 2018
17 januari 2018
Van de bazaarcommissie
De bazaarcommissie heeft besloten om zichzelf op te heffen. Onder andere leeftijd en gezondheid is een rol gaan spelen binnen de commissie.

Vele jaren hebben de commissieleden zich met hart en ziel ingezet om van de bazaardagen vrolijke, feestelijke en gezellige dagen te maken. Samen met de hulp van vele vrijwilligers en alle goede gaven die ze voor de bazaar mochten ontvangen hadden ze de mogelijkheid om veel verschillende kerkelijke projecten financieel te steunen.
Lees verder...
5 januari 2018
5 januari 2018
Vooraankondiging
Op zaterdagmiddag 9 juni vieren wij in en om de Sint Joris Tsjerke het gereedkomen van de mooie herinrichting van de begraafplaats.

Een werkgroep is daarnaast druk bezig om in de kerk een zomertentoonstelling te realiseren onder de titel ‘Verborgen Verleden’. Die tentoonstelling hopen we op diezelfde zaterdagmiddag te kunnen openen. Dit wordt dan een prachtig visitekaartje voor onze kerk en daarmee het gehele dorp. We hopen deze zomer dan ook veel bezoekers te mogen ontvangen tijdens Tsjerkepaad 2018 en het feestweekend van 22 t/m 24 juni, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Oranjevereniging, met als hoogtepunt de reünie op zaterdag 23 juni.

Wij informeren u komende maanden verder over de plannen.
Johannes Wolbers

Lees verder...