31 december 2016
31 december 2016
Biljartkampioenschappen
De afgelopen week was weer het traditionele biljarttoernooi tussen Kerst en Oud en Nieuw in It Mienskar. Er waren 40 deelnemers en aan het eind mocht Ype, de beheerder van It Mienskar, Marc Visser feliciteren met de eerste prijs. Bijgaand diverse foto's met oa. alle prijswinnaars

Lees verder...
30 december 2016
30 december 2016
Winternummer st. Joris
Als u op onderstaande link klikt kunt u het winternummer van de st. Joris lezen
Lees verder...
23 november 2016
23 november 2016
Verkeersoverlast
De overlast door de herinrichting ligt al weer een tijdje achter ons. We zijn blij met het resultaat maar daarnaast wordt in het dorp geklaagd dat er zo hard wordt gereden op de doorgaande weg. Dit is aangegeven bij de gemeente en de wijkagente. Men wil het project m.b.t. snelheid in Oosterbierum wel op/aanpakken en heeft het daarom ook voorgelegd aan VVN. VVN ziet het wel zitten om er een handhavingsplan voor te maken en te gaan handhaven. Volgens VVN is de inrichting van de weg geen probleem.
Men vroeg nadrukkelijk vanuit VVN of er enkele mensen via de website van VVN melding willen maken c.q. klachten wilden indienen over de snelheid. Dit is nodig voor de start van het project.
Het verzoek aan het dorp is dan ook om uw klacht kenbaar te maken bij Veilig Verkeer Nederland zodat zij het projectmatig op kunnen pakken. Ga hiervoor naar de website van VVN en ga verder bij doe een melding.

Lees verder...
22 november 2016
22 november 2016
Voortgang herinrichting
De herinrichting van het dorp is voor een groot deel klaar. De stamboomtafel wordt in het voorjaar van 2017 geplaatst. Dan wordt ook het straatmeubilair (bankjes en prullenbakken geplaatst. De ontbrekende bomen, heggen en struiken zullen waarschijnlijk in week 48 de grond in gaan.

De Woningstichting is voornemens begin 2017 te gaan bouwen. Hiervoor volgt later een preciezere tijdsplanning.

De werkgroep die de plannen voor de herinrichting gemaakt heeft wordt begin 2017 bijeengeroepen voor een evaluatie. De werkgroep gaat dan samen ook bekijken waar eventueel nog aanpassingen moeten worden doorgevoerd. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de snelheidsmetingen uitwijzen dat er bij de doorgaande weg nog altijd te hard wordt gereden.
Lees verder...
20 november 2016
20 november 2016
Sint Joris Tsjerke
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar werden de doden die dit jaar overleden herdacht. En hoewel buiten de wind om het kerkgebouw gierde was het een warme dienst met veel licht. Klik op "lees verder" voor sfeerfoto's.Lees verder...
4 november 2016
4 november 2016
Bazaar 2016
Update: de totale opbrengst van de bazaar is uiteindelijk meer dan 5.650 euro! Een prachtig resultaat.

Na heel veel voorbereiding was het vrijdag 4 november dan zover: big bazaar in Oosterbierum. Traditioneel een hele gezellige dag/avond met veel aanbiedingen en prijzen.

In totaal heeft de bazaar ruim 5.100 euro opgebracht. De opbrengst gaat naar het kerkelijk deel van de dorpsvernieuwing.
Lees verder...
2 november 2016
2 november 2016
Herfsteditie dorpsblad St. Joris
Klik op onderstaande link om het dorpsblad te bekijken
Lees verder...
26 oktober 2016
26 oktober 2016
Coop komt naar je toe
Coop Sexbierum komt vanaf 1 november 2x per week in Oosterbierum met de rijdende coop. De verkoopwagen staat op woensdag en vrijdag van 11.00 tot 15.00 uur bij It Mienskar.
Lees verder...
20 oktober 2016
20 oktober 2016
Fryske Flinter
Kees de Boer van Fryske Flinter meldt dat er sinds eind april al meer dan 150 zonnepanelen besteld zijn! Er is offerte opgevraagd om de panelen op de Flambou te plaatsen. Meedoen met Fryske Flinter voor een tweede dak kan nog altijd via de site fryskeflinter.nl.

Oosterbierum krijgt eigen energiecoöperatie. Via Fryske Flinter kunt u uzelf, ons dorp en het klimaat op verschillende manieren helpen.
Fryske Flinter legt op het dak van de Flambou ruim 150 zonnepanelen en zoekt voor nog een 200 panelen een tweede dak. De panelen zijn aantrekkelijk geprijsd: € 199,00. Elk paneel levert u jaarlijks € 20,00 korting op uw energierekening op. Bovendien bespaart elk paneel het klimaat jaarlijks zo'n 80 kg CO2-uitstoot.

Naast investeren in zonnepanelen kunt u voor uw energie ook overstappen naar Fryske Flinter. Voor ieder jaar dat u via onze coöperatie elektra en gas afneemt ontvangt Fryske Flinter € 75,00 van energiebedrijf Noordelijk Lokaal Duurzaam. Die levert u de energie en handelt administratief alles voor de coöperatie af.

Fryske Flinter investeert de binnenkomende gelden in projecten in Oosterbierum. Als lid van de coöperatie bepaalt u mee welke projecten dat zijn.
Lees verder...
19 oktober 2016
19 oktober 2016
It Kelderke gesloten
It Kelderke houdt voorlopig de deur gesloten. Het laatste jaar zijn er heel weinig bezoekers geweest waardoor het voor vrijwilligers niet motiverend is om steeds in een leeg Kelderke te staan. De verwachting is dat dat de komende tijd niet zal veranderen.

De ruimte It Kelderke blijft beschikbaar voor het jeugdwerk en mogelijk in de toekomst weer een jeugdsoos. Jongeren en/of hun ouders die nieuwe initiatieven willen ontplooien kunnen altijd contact met Ype of het bestuur van It Mienskar opnemen om hun ideeën te bespreken.
Lees verder...
17 oktober 2016
17 oktober 2016
Stamboomtafel
Onderstaande tekst is te vinden op de website van gemeente Franekeradeel:

"De kern van het openbaar gebied in Oosterbierum is het afgelopen jaar verkeersveiliger en aantrekkelijker ingericht. Als kers op de taart krijgt het dorp een fraaie ontmoetingsplaats op de nieuwe Keatsebuorren in de vorm van een stamboomtafel. In de tafel komen waarschijnlijk de namen van alle inwoners van Oosterbierum te staan. Het ontwerp is gemaakt door NRJ Architectuur."

Klik op de link om het volledige artikel op de website van gemeente Franekeradeel te lezen.
Lees verder...
14 oktober 2016
14 oktober 2016
Bouw huizen in de Buorren
De aanbesteding voor de bouw van de huizen van de woningstichting is geweest. De huizen worden in het voorjaar 2017 gebouwd door Bouwbedrijf Hiemstra. De oplevering wordt verwacht in oktober 2017.

De woningstichting is gevraagd de bouwlocatie beter op te ruimen en af te zetten met bouwhekken.
Lees verder...
12 oktober 2016
12 oktober 2016
Gebiedsontwikkeling
In onderstaande pdf-bestand vindt u informatie over de geplande (herstel)maatregelen binnen de gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen.

Door gas- en zoutwinning daalt hier de bodem. Samen met klimaatveranderingen veroorzaakt de bodemdaling problemen bij de waterafvoer in het gebied en bij de landbouw. Door te investeren in maatregelen voor landbouw, water, natuur, recreatie en de leefbaarheid dragen we bij aan een betere toekomst van het gebied. De afgelopen jaren is gewerkt aan de voorbereidingen hiervan. De uitvoering ervan startte in 2015. Het totale project duurt tot ongeveer 2022.

Neem ook een kijkje op de website van de gebiedsontwikkeling Franekeradeel/Harlingen.
Lees verder...
24 september 2016
24 september 2016
Jan de Grootpartij

De Jan de Grootpartij staat synoniem voor nachtkaatsen. Prachtig weer, mooie kaatspartijen en genoeg eten en drinken. Kortom: het werd laat maar het was erg gezellig.


Dit was meteen de laatste kaatspartij van dit seizoen. De uitslag van de enquete is nog niet bekend gemaakt maar op het veld werd wel geregeld gesproken over de toekomst van kaatsvereniging De Keatsbal.
Lees verder...
28 juli 2016
28 juli 2016
Afrondende werkzaamheden herinrichting Oosterbierum voor en na de bouwvak
Werkzaamheden tot aan de bouwvak
De doorgaande provinciale route is weer berijdbaar en al het verkeer kan hiervan weer gebruik maken! Samen met de provincie Fryslân is het werk opgeleverd. Er is een aantal punten dat nog moet worden afgewerkt. Getracht wordt om dit zoveel als mogelijk voor de bouwvak uit te voeren.

Tot aan de bouwvak wordt de Buorren herstraat tot nabij het Fiskerspaed. Op de Buorren zijn nog een aantal punten die hersteld moeten worden. Deze herstelpunten worden na de bouwvak uitgevoerd.

De bermen van de Hoarnestreek worden plaatselijk nog geprofileerd en opnieuw ingezaaid.

De abri's worden net voor de bouwvak aangebracht.

Tijdens de bouwvak zijn alle wegen opengesteld voor al het verkeer.

Openbare verlichting

De openbare verlichting is nog niet klaar. Zo moeten er nog masten worden overgeschilderd en in het 50 km/u gebied moeten de definitieve armaturen nog worden aangebracht. De huidige armaturen zijn namelijk noodarmaturen.

Verder zijn de zwarte doorzichtige armaturen in het 30 km/u gebied niet goed. Deze moeten nog worden omgewisseld. Ziut heeft toegezegd dat begin oktober alle punten zijn afgewerkt.

Vandalisme

In het weekend van 16-17 juli zijn er borden beklad. Hiervan is een melding gemaakt richting de politie. Indien u meer informatie heeft over de daders verzoeken wij u dit te melden. Gelukkig konden de borden weer worden schoongemaakt.

Planning Woningstichting Noord West Fryslân

De woningstichting gaat in het najaar starten met de bouw van de woningen. De planning is dat er medio oktober wordt begonnen en dat in het voorjaar van 2017 de woningen worden opgeleverd.

Werkzaamheden na de bouwvak

In week 34 gaat WMR weer verder met de werkzaamheden.

Dan worden de parkeervakken langs de Lidlumerwei aangebracht, en wordt er bij de Konkelswei nog een stuk regenwaterriool aangelegd. Her en der worden dan de puntjes op de i gezet.

De bestratingswerkzaamheden van de Sint Jorisstrjitte, tussen de Fiskerspaed en de Skoalstrjitte, vinden dan plaats.

De bomen en hagen van de tweede fase van de herinrichting worden in de herfst aangeplant.

De verwachting is dat in week 40 alle werkzaamheden van de WMR zijn afgerond.
Lees verder...
28 juli 2016
28 juli 2016
Herinrichting in beeld


De bouwvakvakantie is bijna aangebroken. Op donderdag 28 juli de laatste foto's gemaakt van de bouwvakkers. Hierbij foto's van 12 tot en met 28 juli. Na de vakantie de afronding dus dan weer meer foto's.

Lees verder...
20 juli 2016
20 juli 2016
Spikerdoarp Umdoarpen
Een groep vrijwilligers uit de Umdoarpen hebben de eerste drie dagen van de schoolvakantie Spikerdoarp Umdoarpen georganiseerd. In totaal konden 150 kinderen aan het feest meedoen.

Onder stralende weersomstandigheden zaagden, timmerden en verfden de 150 kinderen, met af en toe hulp van een vrijwilliger, de prachtigste bouwwerken. In de breedte, in de hoogte en met: trap, terras, vlag, bar, postbus. Er was van alles te zien. En deze geweldige hutten hadden creatieve namen: Cola Keet, Blob Vis, Sappige Mannen, Bytsy Bryk, De Boven Kraker, De Beste Vrienden Keet, De Coole Meiden, Spykermûzen en nog veel meer.

Af en toe was het wel erg warm maar daar was de organisatie op klaar. Er werden geregeld spellen gedaan met water. Vooral de waterglijbaan was een groot succes.

Op woensdagavond waren de ouders welkom om de hutten te bekijken. Twee juryleden hadden de taak om te hutten te beoordelen op bouwkwaliteit, stevigheid en creativiteit. Een moeilijke taak, uiteindelijk gingen de mannen van "De Beste Vrienden Keet" er met de hoofdprijs vandoor: een heuse wisselbeker/hamer.

Neem een kijkje in ons fotoalbum: foto's van de tweede dag + foto's van de prijsuitreiking.
Lees verder...
11 juli 2016
11 juli 2016
Jawis in Kloostertuin

Jawis gaf op zondag 10 juli een klein optreden voor belangstellenden in de Kloostertuin.Genieten van de muziek, bijpraten met dorpsbewoners en met andere belangstellenden. Kortom: het was goed toeven op de tuin.
Lees verder...
9 juli 2016
9 juli 2016
Ouder-kind partij

Er staat altijd 1 partij op het programma van de kaatsvereniging waar de jeugd graag aan meedoet: de ouder-kind partij. Ook dit jaar was de belangstelling goed.

De kaatspartij begon onder prachtige weersomstandigheden. Er werden leuke partijen gekaatst, ook nadat het weer omsloeg en er geregeld een bui viel.

Sommige kaatsers waren fanatiek. Hierdoor liep het programma iets uit. Aan het einde van de middag mocht de voorzitter van de kaatsvereniging de prijzen uitreiken. Nog even nagenieten met de foto's.
Lees verder...
5 juli 2016
5 juli 2016
Zomereditie St. Joris
Download hier de zomereditie van de St. Joris, themanummer de Slachte
Lees verder...
5 juli 2016
5 juli 2016
Dick Postma in Kloostertuin
Zondag 3 juli was de Kloostertuin open voor publiek. Onder het genot van koffie, thee en limonade konden de bezoekers bijpraten en luisteren naar de muziek van Dick Postma. Mede dankzij de bezoekers, de muziek en het prachtige weer was deze eerste open middag een succes.

De zondagmiddagen in juli en tot en met 21 augustus is de tuin open tussen 13.00 en 17.00 uur.
Lees verder...
27 juni 2016
27 juni 2016
Muziek op Kloostertuin Oosterbierum
Wie in juli en augustus een doel of tussenstop zoekt voor een zondagse fietstocht, kiest Oosterbierum als bestemming. Iedere zondagmiddag is de Kloostertuin van 13.00 tot 17.00 uur open voor publiek en kan men er iets eten en drinken. Bovendien biedt de Kloostertuin op zondagmiddag 3, 10 en 31 juli een podium aan regionale musici. Achtereenvolgens treden Dick Postma, Jawis en Trekzak Sociaal op.

Muzikant Dick Postma bijt aanstaande zondag 3 juli om 14 uur het spits af. Postma - bekend van festivals in de regio – begeleidt zichzelf op akoestische gitaar en mondharp. Postma zingt Engelse, Friese en Nederlandstalige nummers van onder meer de Beatles, Gurbe Douwstra en Boudewijn de Groot.
Zondag 10 juli treedt de drieman formatie Jawis op en zondag 31 juli doet Trekzak sociaal Oosterbierum aan.

De Kloostertuin van Oosterbierum is dit jaar voor het tweede jaar open. Vrijwilligers legden de tuin vorig jaar aan. Beukenhagen delen de Kloostertuin op in verschillende compartimenten met een eigen karakter. Zo is er een kindertuin, vlindertuin, groente- en kruidentuin, maar ook een theatertuin en ruimte voor hard- en zachtfruit.

De Kloostertuin werkt uitsluitend met vrijwilligers. Wie het leuk vindt hiervan deel uit te maken is welkom. Meer informatie kunt u vinden op www.kloostertuinoosterbierum.nl of vragen op zondagmiddag. Lijkt het u leuk om een zondagmiddag op de Kloostertuin zelf muzikaal in te vullen, laat het ons weten.

De Kloostertuin ligt aan een fietsroute waaraan u ook in Franeker kunt beginnen. De route is verkrijgbaar in het Museum Martena.

Lees verder...
20 juni 2016
20 juni 2016
Herinrichting

De voortgang van de herinrichting lijkt voorspoedig te gaan. Er zijn heel veel tevreden Oosterbierumers: wat fijn dat de Terp nu zo mooi bestraat is, wat begint het groen goed aan te slaan aan de Haerdawei, wat wordt het totaal plaatje prachtig, enzovoort.


Maar niet iedereen is tevreden over de plannen: wordt het niet te smal, kan het water wel wegkomen nu de bestrating richting onze tuin loopt, waarom moeten hier nu bomen, wordt er straks wel echt langzamer gereden, enzovoort.

Nog 1 maand te gaan: we zijn benieuwd hoe alles er dan uitziet. De mannen van WMR en co doen flink hun best om alles op tijd af te krijgen.
Lees verder...
18 juni 2016
18 juni 2016
Seerdenpartij en Zachte Bal partij

Zaterdag stonden 2 partijen op de agenda: de Seerdenpartij voor de jeugd en de Zachte Bal partij voor de senioren.


Er stonden weinig parturen op het programma maar de deelnemers waren fanatiek.
Onder droge weersomstandigheden werden er leuke partijen gekaatst.

Aan het einde van de middag kon voorzitter Sys Dijkstra de prijzen uitreiken.
Lees verder...
15 juni 2016
15 juni 2016
Loting Takomstpartij

Woensdag 15 juni werd er geloot voor de Takomstpartij.
Een kaatswedstrijd met als motto "de sterken voor de zwakken".

De Takomstpartij is een kaatspartij op uitnodiging voor jongens en meisjes (15-17 jaar). Voordat er gekaatst kan worden moeten de deelnemers een flink aantal koeken verkopen (Oosterbierumers zijn natuurlijk koekefretters...). De opbrengst is, na aftrek van de kosten, voor het goede doel. Dit jaar is dat Stichting Onbeperkt. Deze stichting geeft zwemlessen aan kinderen en volwassenen met lichamelijke, zintuigelijke of autistische beperking. Deze mensen hebben net wat meer aandacht nodig bij zwemlessen.

De Takomstpartij wordt op woensdag 13 juli gekaatst.
Lees verder...
12 juni 2016
12 juni 2016
Stremming Oosterbierum
Vanaf 13 juni wordt er gestart met de reconstructie van de Buorren.
Vanaf 15 juni wordt er gestart met de reconstructie van de dorpsentree tussen Konkelswei en Lamb Weston.

Het dorp ligt dus op meerdere plaatsen tegelijk open. Dit komt omdat er een paar weken met extra personeel wordt gewerkt. WMR hoopt hiermee de periode van overlast tot een minimum te beperken.

In onderstaande document treft u informatie aan over de voortgang van de herinrichting en de stremming van het dorp die daarbij gemoeid gaat.

Lees verder...
8 juni 2016
8 juni 2016
Stekjes Slachte Oosterbierum

Langs de Slachte zijn, in verband met de Slachtemarathon 2016, een aantal stekjes (fries voor hekjes) geplaatst. Een mooi punt op de route waarbij via de website van Slachtemarathon een spannend verhaal wordt verteld.


Vlak bij Oosterbierum, ter hoogte van de boerderij van Seerp en Brecht, is ook zo'n stekje. Het verhaal dat verteld wordt: Der blinkt wat oars as Sint Joris op 'e toer. (er blinkt iets anders dan Sint Joris op de toren). Plaatselijke kunstenaars Tjisse Ypma en Dirk de Vries hebben bord en sabel gemaakt, het echt gebeurde verhaal is opgeschreven door Neeltje Bonnema.

Ook na de Slachtemarathon blijven kunstwerken en digitale verhaal te bekijken en te beluisteren.

Luister naar het Fries gesproken verhaal #4.

Fotocredits Roelie Greidanus
Lees verder...
5 juni 2016
5 juni 2016
Wandeltocht Slachtemarathon 4 juni

Onder prachtige weersomstandigheden werd zaterdag 4 juni de Slachtemarathon gelopen, 42,195 kilometer door een deel van het prachtige Friesland.

Er zijn heel veel foto's gemaakt van de sportieve en soms rijkelijk uitgedost wandelaars. Ook door uw paparazzi van website Oosterbierum.info. Genieten van al die vrolijke mensen die (vreemd genoeg) best wel even op de foto willen. Helaas kunnen niet alle foto's op de website dus er is een selectie gemaakt.

Zoveel mogelijk de foto's van sportieve Oosterbierumers op de website gezet maar ik heb niet van alle Oosterbierumers een foto kunnen maken. Als jullie wèl een leuke foto hebben die op de website kan worden geplaatst mail deze dan aan ons door. Dan zorgen wij dat ze erbij op komen te staan.

Zodra alle wandelaars op pad waren begon het grote opruimen door de vrijwilligers. Tussendoor konden ze een kop soep met broodjes in It Mienskar eten. Ook hiervan zijn een aantal foto's gemaakt.
Lees verder...
4 juni 2016
4 juni 2016
Snelste wandelaar Slachtemarathon

Eerste wandelaar die over de finish van de Slachtemarathon gaat is Irolt Dijkstra uit Oosterbierum.
Klik op de link om de video te bekijken.
Lees verder...
4 juni 2016
4 juni 2016
Wedstrijd Slachtemarathon

Zaterdag 4 juni, half 7 's morgens: de start van de wedstrijdloop Slachtemarathon. Maar voor het zover was moest er veel werk verzet worden. Dit werd grotendeels door A.V. Horror uit Sneek verzorgd. Zij hebben hier jarenlange ervaring mee en het liep (volgens mij) op rolletjes.

De start van de wedstrijd was om 6.30. Binnen 10 minuten was de hele ploeg van 1.366 hardlopers op pad. Onze lokale helden waren Erik Bakker (gefinisht in 3:46:) en Ortwin Dijkstra (gefinisht in 4:10:01).
De grote winnaar was Erik Negerman met een tijd van 2:33:46. Beste dame was Ylona Kruis met een tijd van 03:12:21. (bovenstaande gegevens komen van www.slachtemarathon.frl.

Bij de foto's: een aantal actiefoto's van de marathon hardlopers. Helaas niet beide lokale helden op de foto kunnen krijgen.
Lees verder...
4 juni 2016
4 juni 2016
Laatste voorbereidingen Slachtemarathon

Zaterdag kwamen de vrijwilligers voor de Slachtemarathon om kwart over vier 's morgens bij elkaar. Tijd om de laatste dingen door te nemen en de puntjes op de i te zetten voor de marathon.


Op de foto's: voorbereidingen in It Mienskar, aan de zeedijk en voor de start van de wedstrijdlopers.

Lees verder...
3 juni 2016
3 juni 2016
Piet's weer bij Slachtemarathon
Vrijdag, de dag vóór de Slachtemarathon. De laatste voorbereidingen worden genomen zodat het hardloop/wandelevenement morgen echt los kan barsten.

De Slachtedyk wordt verder aangekleed, de voorbereidingen voor de hardloopwedstrijd in de loods bij Jelle Jukema zijn in volle gang, de horeca bij de zeedijk is op orde, tenten staan klaar. Genoeg te doen in en rond de Slachtedyk. Nu nog een bezoekje van Piet Paulusma aan de Slachte. Opmerkelijk: het bericht dat Piet "Bui" in Oosterbierum langs zou komen stond nog maar net op het internet of het begon te regenen, gevolgd door enorme buien.

De link naar Piet's weer van 4 juni 2016 met gastoptredens van onder andere diverse Oosterbierumers.
Lees verder...
2 juni 2016
2 juni 2016
Brief aan deelnemers Slachtemarathon
De deelnemers van de Slachtemarathon hebben een brief ontvangen over het opstappen bij de bussen in Raerd, Leeuwarden en Pietersbierum. Het verzoek aan hen is om zich goed aan de opstaptijden en opstapplaats te houden. Lees voor meer informatie de bijgaande brief.
Lees verder...
2 juni 2016
2 juni 2016
Kunstwerk Slachte

Tijdens de Slachtemarathon van komende zaterdag is er veel te zien langs de 42 kilometerslange route. Onder andere ter hoogte van nummer 5 in Oosterbierum. Dirk de Vries en Tjisse Ypma hebben een mooi kunstwerk gemaakt, gebaseerd op een waar gebeurd verhaal uit ca 1939.


Omdat het nog niet op de website van www.slachtemarathon.frl/stekjes staat, is het hier nog niet openbaar gemaakt.
Wordt vervolgt....
Lees verder...
1 juni 2016
1 juni 2016
Onkruidbestrijding op verharding milieuvriendelijker

Door een verbod van de Rijksoverheid mag het bespuiten van verhardingen in de openbare ruimte met chemische middelen niet meer. Vanaf nu bestrijdt de gemeente het onkruid met heet water waardoor de celstructuur van de onkruidplant kapot gaat.


Het is een meer milieuvriendelijke aanpak maar het kost ook meer moeite omdat herhaling vaker nodig is.
Lees de bijgaande brief van de gemeente voor meer informatie.
Lees verder...
1 juni 2016
1 juni 2016
Voorbereidingen Slachtemarathon


Nog 3 dagen en dan "giet it oan". Hoog tijd dus om met de opbouw te beginnen.Lees verder...
31 mei 2016
31 mei 2016
Informatiebrief Slachtemarathon

Aanstaande zaterdag 4 juni is het zover, de Slachtemarathon 2016! Alle dorpsbewoners ontvingen een informatiebrief over dit evenement, zie bijlage.

Lees verder...
30 mei 2016
30 mei 2016
Omrop Fryslân/Bynt
Vanavond was in het televisieprogramma Bynt van Omrop Fryslân een item over de Slachtemarathon.
Miranda bracht een bezoekje aan de startplaats Oosterbierum. Natuurlijk even een linkje gelegd naar útstjoering mist. Bij 14.00 is Miranda bij het startpunt van de Slachte en bij 23.00 ontmoet ze een aantal kinderen uit Oosterbierum die vlaggen hebben gemaakt.
Lees verder...
29 mei 2016
29 mei 2016
MAS Maritieme Academie op Kloostertuin

Tijmen Rijs en Vico Rolie hebben een week lang stage gelopen op de Kloostertuin in Oosterbierum. Geen zeevaart of binnenvaart maar groene vingers en graafwerk.


Bankje en prullenbak plaatsen, schoffelen en ook het plaatsen van een bordje voor de Slachte zijn slechts een greep uit de werkzaamheden. Ook andere jongeren die hun maatschappelijke stage op de Kloostertuin willen lopen zijn van harte welkom.

Elke zaterdagmorgen zijn de vrijwilligers aanwezig op tuin voor werk en uitleg, iedereen is welkom voor meehelpen of een bezoek. Meer informatie op kloostertuinoosterbierum.nl.
Lees verder...
29 mei 2016
29 mei 2016
Aanleg rotonde Franeker-Noord

Aan de noordzijde van Franeker kruist de provinciale N384 met de op- en afrit van de rijksweg A31. Dit kruispunt is de laatste jaren drukker geworden en voldoet niet langer aan de eisen. Hierdoor zijn er relatief veel ongevallen en zijn Franeker en Dongjum minder goed bereikbaar. Dus gaat de provincie het kruispunt aanpakken.

Vóór de zomer van 2016 worden kabels en leidingen verlegd. De uitvoering van het werk aan de provinciale weg, de rotonde en de noordelijke aansluitingen op de A31 is na de zomer, van eind augustus tot begin november. Omdat de fasering op dit moment nog niet precies bekend is, verwijzen wij u graag naar de website www.fryslan.frl/franekernoord; hierop plaatsen wij updates.

Vooruitlopend daarop, zodat u de impact op uw dorp en/of bedrijven kunt inschatten, alvast de volgende informatie: tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in het najaar is er een bypass voor fiets- en autoverkeer. De op- en afrit van de A31 worden afgesloten. De N384 zelf wordt ter plekke één weekend afgesloten voor afrondende werkzaamheden, eind oktober 2016. Tijdens de werkzaamheden vóór de zomer heeft het verkeer geen tot weinig hinder.
Lees verder...
29 mei 2016
29 mei 2016
Bouwen aan de Buorren

Wonen Noordwest Friesland bereidt op dit moment de aanbesteding voor van de twee nieuwbouwhuizen aan de Buorren. De woningstichting hoopt dat voor de zomer bekend is welk bedrijf de troffel ter hand gaat nemen.
Voor de bouwvak wordt in ieder geval niet meer met de bouw begonnen. Hoe lang de bouw zal duren is nu nog onbekend, maar de verwachting is dat bewoners pas begin 2017 hun intrek in de twee woningen kunnen nemen.

Lees verder...
26 mei 2016
26 mei 2016
Voortgang herinrichting, 26 mei
Up-date 26 mei:
Terp: De Terp wordt momenteel aangepakt: een laag rommel werd van de weg afgehaald, er zijn momenteel graafwerkzaamheden en als dat klaar is dan worden er klinkers gelegd.
Lidlumerwei: De laatste oude klinkers zijn eruit gehaald. Daarmee is de verkeersdrempel (die eigenlijk net geen verkeersdrempel was maar wel voor veel geschud in de huizen zorgde) ook verdwenen.


19 mei
Er wordt flink aan de weg getimmerd in Oosterbierum. Inmiddels zijn de mannen van WMR, Van der Wiel bestrating en anderen al 4 maanden druk in de weer om van ons dorp een plaatje te maken.

De werkzaamheden aan de Haerdawei zijn grotendeels afgerond, het groen zit in de grond en de groene blaadjes laten zich al zien.
De Keatsebuorren ligt volledig op z'n kop: doorgang is niet mogelijk. Het lijkt wel 1 grote zandbak. Maar langzamerhand worden de contouren weer zichtbaar.
De Lidlumerwei ligt er nog redelijk rustig bij: inmiddels is er een asfaltzager langs de kanten geweest om een stuk af te zagen.
Aan de Konkelswei ligt het eerste deel van het skilpaed (schelpenpad) er netjes bij.
De Brits krijgt een netjes trottoir langs de school.


Nog 2 maanden te gaan....
Lees verder...
25 mei 2016
25 mei 2016
Instructieavond Slachte
Woensdag 25 mei was de instructieavond voor de vrijwilligers die helpen om de start van de Slachtemarathon soepel te laten verlopen. Dit jaar is de start in Oosterbierum maar ook nu zijn er weer veel vrijwilligers nodig: verkeersregelaars, gastheren/gastvrouwen en horeca.


De instructieavond verliep goed, iedereen weet nu wat hij/zij moet doen en waar op te letten. Op naar zaterdagmorgen, 04.15; verzamelen bij It Mienskar. Voor de rekenaars onder ons: dat zijn nog 13.455 minuten.

De weersvooruitzichten zijn volgens spreker Johannes goed: tussen de 15 en 22 graden, zonnig weer met af en toe een wolkje en kans op een bui dus mooi wandelweer.
Lees verder...
22 mei 2016
22 mei 2016
Afsluiting N393
Houdt u / hou je er zaterdag 4 juni rekening mee dat de N393 tussen Sexbierum en Oosterbierum van 4.30 tot 12.00 uur is afgesloten vanwege de 4-jaarlijkse Slachtemarathon? In verband met de herinrichting is de weg langs de Buorren afgesloten en kan Oosterbierum dus niet vanaf de Westkant worden verlaten.
Lees verder...
20 mei 2016
20 mei 2016
Trottoir
Het trottoir op de hoek van de Sint Jorisstrjitte en de Skoalstrjitte wordt steeds kapot gereden. Dit is al een paar keer hersteld.
De paaltjes en (kapotte) tegels zullen worden verwijderd en er wordt een laagje granulaat aangebracht om het veilig en begaanbaar te houden. Als de doorgaande route weer open is, dan zal het weer hersteld worden naar de oude situatie.
Lees verder...
14 mei 2016
14 mei 2016
Bjussepartij

Op zaterdag 14 mei werd de Bjussepartij gekaatst. Er stond een stevige, koude Noordenwind. De belangstelling was niet groot en het aantal kaatsers was beperkt. Maar de kaatsers waren fanatiek.

Neem een kijkje in het fotoalbum om de sfeer te proeven.
Lees verder...
12 mei 2016
12 mei 2016
Ideeën gezocht voor de Keatsebuorren
De herinrichting van ons dorp is in volle gang. Voor de Keatsebuorren is een ruimte gereserveerd voor een ontmoetingsplaats. Die plannen zijn nog niet klaar, drie ontwerpers krijgen de opdracht om hiervoor een plan te bedenken en te schetsen. Hebt u ideeën hoe het ontmoetingsplaats eruit zou kunnen zien? Lever uw idee dan voor 16 mei in bij Renske Mons (Eilânswei 7) zodat de ontwerpers dit mee kunnen nemen in hun plan.
Lees verder...
11 mei 2016
11 mei 2016
Woningbouw aan Buorren

De gemeente heeft 25 april gepubliceerd dat de aanvraag van een bouwvergunning aan de Buorren in Oosterbierum niet behandeld wordt. Hierdoor vragen blijkbaar een aantal mensen zich af of de woningbouw nog wel doorgaat.

Bij navraag door Dorpsbelang bij Wonen Noordwest Friesland blijkt dat de aanvraag eerst is ingetrokken en bijna direct daarna al weer is ingediend. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze nu snel worden goedgekeurd. De reden van intrekking was een detail dat specifiek was voor het straatbeeld daar ter plaatse. Door ontbrekende informatie aan de bouwaanvraag toe te voegen voldoet de aanvraag nu wel aan de voorwaarden van de gemeente en kan deze nu wel behandeld worden.

Kortom: geen reden tot zorgen of paniek. Het is in behandeling.

Inmiddels is het huizenblok naast Ruben en Marjan afgebroken.
Lees verder...
10 mei 2016
10 mei 2016
Containers aan de Buorren

Is het u al opgevallen? Er staat een nieuwe flescontainer en kledingcontainer aan de Buorren. Ze zijn niet alleen veel kleiner maar ze zijn ook verhuisd naar de andere kant van de weg.
Lees verder...
4 mei 2016
4 mei 2016
Dodenherdenking

Het thema van de dodenherdenking was:
Samen herdenken! U komt toch ook?Om half acht verzamelden de dorpsbewoners van Oosterbierum zich bij De Flambou om gezamenlijk naar de Sint Joris Tsjerke te lopen. Na het rondje om de kerk hield de voorzitter van de Oranjevereniging een toespraak. Anne Steenstra en Berber Syswerda lazen het gedicht 'vanavond ben ik stil' van Floortje Agema voor. Na de kranslegging en het leggen van de bloemen speelde de heer Stuiksma uit Tzummarum The Last Post, gevolgd door 2 minuten stilte. Aansluitend werd het Wilhelmus gezongen en hierna werd de herdenking afgesloten.
Lees verder...
3 mei 2016
3 mei 2016
Herinrichting

Hierbij een update van de herinrichting in Oosterbierum.
De doorgaande weg van Sexbierum/Tzummarum en vice versa is helemaal afgesloten. Er is geen sluiproute. Omrijden via Dongjum (in ieder geval de vrachtwagens) of de Hoarnestreek.

Op 3 mei werd er met de sloop van de bejaardenwoningen aan de Buorren begonnen. Aan het einde van de dag was alles plat en was er een heel ander uitzicht.
De glascontainer en kledingcontainers aan de Buorren worden vervangen, vandaag werden de nieuwe containers gebracht.
Aan de Konkelswei werd gewerkt aan het schelpenpad. Het monument stond in de weg en zou midden op het schelpenpad komen te staan. Daarom werd het monument iets verzet.
Het kruispunt Keatsebuorren/Buorren/Jelle Zijlstraleane is een zandbak maar de contouren van de nieuwe weg worden al zichtbaar.

Bijgaand een aantal foto's van de werkzaamheden, geschoten op 29 april en 2 en 3 mei.
Lees verder...
30 april 2016
30 april 2016
3 Dorpenpartij, jeugd

Zaterdag 30 april werd de 3-dorpenpartij door de Keatsbal georganiseerd.

Het weer werkte goed mee, geregeld zon en helemaal geen regen.


Het was wel duidelijk dat de spieren nog niet helemaal soepel waren. De deelnemers moesten behoorlijk wennen aan het kaatsen. Het kaatsseizoen is nu echt begonnen.

Opmerkingen bij de foto's: vooral de jeugd van Oosterbierum is in beeld gebracht. Klik op de foto voor een vergroting. De foto's zijn "verkleind" en daarom van iets minder mooie kwaliteit. Sta je leuk op de foto en zou je het origineel willen hebben? Neem dan contact met ons op.

De uitslag:
Welpen:
1ste: Remco Post en Fenne Jetske Dijkstra
2de: Nick van der Walt en Hendrik Steenstra

Schooljeugd:
1ste: Autger Zijlstra en Jan Bauke Weewer
3de: Sil vd Geest, Jesse Zijlstra en Anne Steenstra
2de: Sigrid Post, Alyse Steenstra en Germ Wielenga
Lees verder...
28 april 2016
28 april 2016
Vrijwilligers gezocht

Oosterbierum, let op uw zaak.

De volgende verenigingen staan te springen om vrijwilligers:Dorpsbelang: penningmeester, info dorpsbelang.
It Mienskar: hulp in de keuken en bar dienst. Info bij Ype Bonnema.
Kaatsvereniging: bestuursleden (meedenkers, kaatstalent niet nodig). Info:Tjitske Zuidema.
Kloostertuin: info Hermien Moning en Gerd Honkoop.
Kerk - Bazaar commissie: info Gerrie Westra.
Groencommissie: info dorpsbelang.
Slachtemarathon: opbouwers en afbrekers van de start hardlopers en wandelaars.
Info: t.koster88@live.nl.
Leuke functie gevonden? Mail ons zodat wij uw/je naam door kunnen geven.
Lees verder...
27 april 2016
27 april 2016
Koningsdag

In It Mienskar was er kleedjesmarkt voor de jeugd, koffie drinken en toasten op de koning. En tijd om bij te kletsen met de dorpsgenoten.


Klik op de foto's voor een kleine impressie.
Lees verder...
27 april 2016
27 april 2016
Verlichting

Aan de Keatsebuorren zijn een aantal nieuwe model lantaarnpalen geïnstalleerd. Het zacht oranje licht zal plaats moeten maken voor feller wit licht.


Het lijkt erop dat ze wel erg fel branden: een bewoner aan de Keatsebuorren vertelde dat ze 's avonds het licht op de overloop niet meer aan hoeven, zo'n licht geeft het. We gaan er maar vanuit dat één en ander nog beter afgesteld gaat worden.
Lees verder...
26 april 2016
26 april 2016
Koningsnacht

Om eens een ander programma te kunnen bieden hebben de Oranjevereniging, kaatsvereniging en It Mienskar dit jaar koningsnacht georganiseerd: BBQ, kinderdisco en nachtkaatsen.


Het weer werkte niet helemaal mee. Er stond een koude wind en af en toe regende het.
Het eten was goed. De Oranjevereniging heeft heel wat vlees op de BBQ gebakken. Ype had prachtige salades gemaakt.
De jeugd kon zich in It Kelderke uitleven. En dat deden ze....
Het kaatsen kwam iets later dan gepland op gang. Door het koude weer hadden ze niet veel publiek. Om één uur 's nachts heeft Tjitske Z. de foto's van de prijswinnaars gemaakt (waarvoor mijn dank).
1ste prijs: Johan Kwast en Nancy Boomstra
2de prijs: Baukje Houtsma en Jasper Nammensma
1ste prijs verliezersronde: Sys Dijkstra en Rinske Wolbers
Lees verder...
25 april 2016
25 april 2016
Ledenvergadering Oranjevereniging en Dorpsbelang
Oranjevereniging en Dorpsbelang hielden de gezamenlijke ledenvergadering.

De visie 2016-2020 en het jaarverslag van Dorpsbelang hangen onderaan dit bericht maar ook onder Verenigingen/Dorpsbelang.


In een notendop:
De Oranjevereniging gaf aan wanneer het dorpsfeest in 2017 (zie agenda) en het jubileumfeest in 2018 wordt gehouden (idem). De datum van het jubileumfeest is onder voorbehoud van o.a. een eventuele Slachtemarathon.
De uitgaven stijgen, de inkomsten niet. Daarom geeft de vergadering akkoord om het ledengeld iets te verhogen.

Dorpsbelang had wat meer punten op de agenda staan.
Participeren in duurzame energie in eigen dorp, dorpsvisie 2016-2010 en Slachtemarathon.
Verder werden onder andere de herinrichting en de voortdurende vernielingen besproken.
De ledenvergaderingen van Dorpsbelang worden altijd bezocht door afgevaardigden van gemeente Franekeradeel. Dit keer nam burgemeester Eduard van Zuijlen het woord tijdens de vergadering.

We verwachten binnenkort de dorpsvisie en informatie over de duurzame energie op de website te kunnen zetten. Nu alvast een aantal foto's.

Oosterbierum, let op uw zaak.
De volgende verenigingen staan te springen om vrijwilligers:
Dorpsbelang: penningmeester, info dorpsbelang.
It Mienskar: hulp in de keuken en bar dienst. Info bij Ype Bonnema.
Kaatsvereniging: bestuursleden (meedenkers, kaatstalent niet nodig). Info:Tjitske Zuidema.
Kloostertuin: info Hermien Moning en Gerd Honkoop.
Kerk - Bazaar commissie: info Gerrie Westra.
Groencommissie: info dorpsbelang.
Slachtemarathon: opbouwers / afbrekers start hardlopers en wandelaars: info: t.koster88@live.nl.
Leuke functie gevonden? Mail ons zodat wij uw/je naam door kunnen geven.
Lees verder...
24 april 2016
24 april 2016
Clubkas campagne
Begin april vroegen Tonealferiening Ferdivedaasje en Kaatsvereniging De Keatsbal aan de leden van Rabobank om op hen te stemmen tijdens de clubkas campagne. Inmiddels zijn de stemmen geteld. De clubkas van Ferdivedaasje wordt met 91,64 euro gespekt en de clubkas van De Keatsbal met 135,88 euro.
De volledige uitslag.
Lees verder...
21 april 2016
21 april 2016
Voortgang herinrichting Keatsebuorren
Update 21 april:
De doorgaande weg is inmiddels helemaal geblokkeerd. De bestrating aan de Keatsebuorren ligt eruit. Een situatie die waarschijnlijk 8 weken aanhoudt. Het doorgaande verkeer van Tzummarum naar Sexbierum en andersom is dus echt gestremd.

18 april:
WMR heeft het werkterrein van de herinrichting iets verlegd. Er is begonnen met de werkzaamheden aan de Keatsebuorren. De bestrating is uit het plein gehaald en er zijn graafwerkzaamheden. Bij de werkzaamheden kwam WMR bekabeling en pijpen tegen die niet op de tekeningen stonden. Waarschijnlijk hebben die bij de huizen gehoord die er vroeger stonden.

De speeltoestellen van het speeltuintje waren al verwijderd. Er liggen tijdelijk rijplaten om in de "nijbou" te komen, naast de woning van mw S. de Jong en over het oude speeltuintje.
Lees verder...
21 april 2016
21 april 2016
Wijkagente
Ter informatie:
de gegevens van de wijkagente worden onder voorzieningen opgenomen.
Mailadres: Annelies.miedema@politie.nl.

Bij spoed of op heterdaad kunt u 112 bellen
Overige meldingen kunnen worden doorgegeven via telefoonnummer: 0900-8844
Lees verder...
20 april 2016
20 april 2016
Geslaagde kaatsinstuif

Het kaatsseizoen voor de jeugd begint altijd met een kaatsinstuif. Warming up, kaatsspelletjes en heel veel lol zijn de ingrediënten voor een geslaagde avond. De jeugd en de vrijwilligers hadden een leuke avond.

Tot ziens bij de kaatswedstrijden voor de jeugd!!
Lees verder...
6 april 2016
6 april 2016
Voortgang herinrichting Oosterbierum

Er wordt flink aan de weg gewerkt. Vandaag werd er aan de Haerdawei asfalt gelegd. Ook op het parkeerterrein naast dorpshuis It Mienskar waren bouwvakkers druk in de weer.
Kortom: er is sinds de vorige keer veel veranderd.

Hierbij een aantal foto's van de voortgang.
Lees verder...
4 april 2016
4 april 2016
Slachtewerkgroep
In onderstaande pdf kunt u de namen van de werkgroepleden van de Slachtewerkgroep Oosterbierum vinden. Hebt u vragen of wilt u zich opgeven als vrijwilliger neem contact op met één van de leden
Lees verder...
2 april 2016
2 april 2016
ALV De Keatsbal (geen verslag van de vergadering)
In maart en april wordt er veel vergaderd in Oosterbierum. En waar de voorjaarsvergadering voor veel verenigingen een afsluitende vergadering van het seizoen is, is het voor kaatsvereniging De Keatsbal juist de start van het nieuwe seizoen. Er staat een belangrijk punt op de agenda: de toekomst van de kaatsvereniging.

Op zich is het een gewone agenda, met uitzondering van punt 6: de toekomst van kaatsvereniging De Keatsbal. Dat de toekomst zorgwekkend is mag duidelijk zijn.
Er wordt na dit seizoen namelijk afscheid genomen van 2 bestuursleden: Tjitske Zuidema en Sys Dijkstra. Baukje Houtsma is bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur. Ze zal dit seizoen meedraaien met de bestuurstaken. Aan het einde van dit seizoen bestaat het bestuur uit 5 bestuursleden. Dat is een flinke krimp ten opzichte van 10 jaar geleden. Toen Tjitske in het bestuur zitting nam was er een jeugdcommissie met 5 leden en een bestuur met 7 leden. Het wordt echt tè krap.
Maar niet alleen organisatorisch, ook met kaatsende leden. In 2015 is er een partij afgelast en soms zijn er erg weinig parturen. Gevolg kan zijn dat er geen kaatspartijen meer georganiseerd kunnen worden.
"Laten we dat als dorp gebeuren", als het eenmaal weg is dan komt het niet weer terug!
Er werd een aantal ideeën geopperd om het kaatsen aantrekkelijk te maken en meer gebruik te maken van het kaatsveld.
Er is een kleine commissie opgesteld om samen te bekijken wat voor mogelijkheden er zijn om mensen enthousiast te maken zodat de kaatsvereniging levensvatbaar kan blijven. Aan de aanwezigen zal het niet liggen, zij zijn nog steeds gemotiveerd.

De kaatsagenda werd doorgenomen, iets aangepast en goedgekeurd. Deze staat inmiddels op de website (wijzigingen zijn nog mogelijk maar worden op tijd aangegeven).
Lees verder...
31 maart 2016
31 maart 2016
Jaarvergadering de Klos

Traditioneel werd het seizoen van de kaart en biljartvereniging “de Klos" afgesloten op dinsdag 29 maart met een ledenvergadering in “it Mienskar".


Voorzitter Jappie Visser kon 28 leden welkom heten, wat 85% van de leden is. Een hele goede opkomst. Er passeerden verschillende zaken de revue, zoals evalueren van het seizoen, bestuursverkiezingen, het financieel verslag, het bedanken van de wedstrijdleider Daan de Vries en de oefenmeester Richard Zeinstra. En ook niet onbelangrijk de sponsoren die ook dit jaar het weer mogelijk hebben gemaakt dat we weer om mooie prijzen konden kaarten en biljarten.

De sponsoren die het afgelopen jaar hun bijdrage hebben geleverd waren:
St. “it Mienskar", Steenstra's Tuinhout, Houtsma Timmerwerken, Lamb Weston, Tj. Zwart maaimachines en Frans Bleeker auto's en motoren.

En als klap op de vuurpijl werd de finale van de clubkampioenschappen biljarten gespeeld. Hendrik Steenstra ging de strijd met Tjeerd Zwart. De finale waarvan wij allemaal dachten dat hij spannend zou worden, werd uiteindelijk met grote overmacht gewonnen door Hendrik Steenstra. Hij mag zich een jaar lang clubkampioen noemen van de club. Hierna werden de vele prijzen uitgereikt met de bijbehorende wisselbekers. De prijzen waren allemaal vleesprijzen welke ook deze keer waren geleverd door topslagerij Hiemstra uit Sexbierum.

Tot slot wenst de voorzitter iedereen een hele mooie zomer en tot ziens op 6 september, dan starten we dit jaar met de kippartij! Mochten er mensen zijn die een verbintenis hebben met Oosterbierum en de biljartsport een warm hart toedragen, schroom niet en meld je aan of kom eens langs. De avonden zijn gezellig en is een ontmoetingsplek. swnhoutsma@ziggo.nl

Op de foto de prijswinnaars van het afgelopen seizoen, v.l.n.r. Hendrik Steenstra (clubkampioen) Albert Runia, Freerk Zwart, Tjeerd Zwart, Daan de Vries, Izaäk Sijswerda, Sijbe Wop Houtsma, Riemer Posthumus, Irolt Dijkstra en Klaas Hibma. Sijds Dijkstra ontbreekt op de foto.

Lees verder...
22 maart 2016
22 maart 2016
St. Joris maart 2016
Download hier de nieuwe St. Joris
Lees verder...
21 maart 2016
21 maart 2016
Kern met Pit, de uitslag.
De strijd is gestreden, de prijzen zijn verdeeld.

Maar liefst 124 bewonersgroepen deden dit jaar mee met de leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit. In deze wedstrijd worden bewoners uitgedaagd om binnen een jaar hun idee voor verbetering van de leefomgeving te realiseren. Samen met de begeleiding van KNHM is ze dit ook gelukt.
Zaterdag 19 maart kwamen de 12 provinciale trofeewinnaars van Kern met Pit naar het auditorium van de Rabobank in Utrecht voor de landelijke prijsuitreiking. Internetstemmers, een vakjury en de deelnemers bepaalden samen de landelijke winnaar.

De landelijke winnaar was zorgproject "Wedde dat 't lukt" uit Wedde. Tweede prijs ging naar Kick mee uit Hem.
De Kloostertuin van Oosterbierum was de publiekslieveling en won de publieksprijs.
Lees verder...
12 maart 2016
12 maart 2016
Toneelavond
Toneelvereniging "Ferdiverdaasje" voerde de Friestalige klucht "Ach, een pûntsje mear of minder" op.
Het stuk ging over instituut "Slank-o-Fit".

Bij Slank-o-Fit valt iedereen snel af dankzij bewegen in zwembad en op slenderbank in combinatie van een streng dieet. Maar je kunt je ook laten verwennen met massages, algenpakking, etc. De directie is op vakantie en juist op dit moment meldt de inspectie dat ze langs komen. Dat zorgt voor heel veel vrolijke momenten.

Het was een leuk toneelstuk met enthousiaste acteurs en een fanatiek regisseur.
Ook even meebeleven? Neem dan een kijkje in het fotoalbum. De fotoserie begint bij het schminken van de acteurs.
Lees verder...
12 maart 2016
12 maart 2016
NL doet, editie 2016
Onder een strakblauwe lucht werden er in Oosterbierum een flink aantal handen uit de mouwen gestoken.

Er was genoeg te doen: de school, de kaatsvereniging, de kloostertuin, de bazaar en het dorpshuis, allemaal hadden ze de nodige klussen. En om de conditie van de Oosterbierumers te verhogen werden er langs verschillende schelpenpaden klimtoestellen geplaatst.

Heel wat klussen werden op vrijdag en zaterdag afgerond. Op zaterdag was het snert eten in It Mienskar.

Hieronder een aantal foto's van de zaterdagmorgen.
Lees verder...
7 maart 2016
7 maart 2016
De sloop is begonnen

De sloop van de seniorenwoningen aan de Buorren van woningstichting WonenNoordWest is begonnen. Sinds een paar dagen staan er grote hekken om het eerste blok en inmiddels zijn de dakpannen er vanaf gehaald.Lees verder...
7 maart 2016
7 maart 2016
herinrichting, de voortgang

Hierbij enkele foto's van de voortgang van de herinrichting
De sloop van het speeltuintje en het begin van de werkzaamheden van de hoek Keatsebuorren.Lees verder...
5 maart 2016
5 maart 2016
Tuin met pit, stemmen t/m 14 maart!!
Kern met Pit: de Kloostertuin won de Friese finale en mag zich nu presenteren op de landelijke finale. Deze is in Utrecht op 19 maart. De finale bestaat uit 3 onderdelen. Eén daarvan zijn internet stemmen. Daarvoor doen wij een beroep op u. Heel simpel: ga naar www.kernmetpit.nl Hier kun je stemmen op het beste burgerinitiatief van 2015. Ook is er een link via www.kloostertuinoosterbierum.nl. Uw stem is goud waard voor de Gouden Pit 2015.
Lees verder...
4 maart 2016
4 maart 2016
Biljarten Oud Barradeel
Donderdag 1 maart biljarten 16 mannen van de dorpen van oud Barradeel in It Mienskar. In een gemoedelijke sfeer werd er gestreden in diverse klassen. Op bijgaande foto's de prijswinnaars.

1e winnaarsronde Gerrit Jan Visser Oosterbierum
2e winnaarsronde Ane Jukema Sexbierum
1e verliezersronde R. Stellingwerf
2e verliezersronde J. Hogerhuis
Hoogste serie in de poules, Daan de Vries, Oosterbierum

Lees verder...
25 februari 2016
25 februari 2016
Gevonden voorwerp
Op de verkeersdrempel bij het speeltuintje aan de Keatsebuorren is bijgaande handschoen gevonden. Als jij deze mist dan kun je contact met ons opnemen.
Lees verder...
22 februari 2016
22 februari 2016
Drone foto's
Albert Jukema (jimme witte wol, de jongste fan Jan en Adeline), heeft een prachtig stukje speelgoed. Een heuse drone waar hij erg mooie foto's mee maakt. Hij heeft ons 4 foto's toegestuurd zodat heel Oosterbierum en omstreken er van kan genieten. Bedankt voor het delen Albert!


Lees verder...
21 februari 2016
21 februari 2016
Opening Expositie Sjoerd Visser
Sjoerd Visser (1922) maakt prachtige schilderijen en pentekeningen van Oosterbierum en omstreken. Een aantal hangt standaard in de voorzaal van It Mienskar. De werken van Visser zijn zo mooi dat Dorpsbelang ervoor heeft gezorgd dat er een tijdelijke, uitgebreidere expositie in It Mienskar wordt gehouden. Vandaag was de opening. Aan belangstelling geen gebrek, ruim 100 belangstellenden waren gekomen om bij de opening aanwezig te zijn. Bij het bezichtigen van de pentekeningen ging menig bezoeker terug in de tijd. Mooie sfeerplaatjes van een nostalgisch Oosterbierum.

Het boek "Een man en zijn dorp" werd door wethouder De Pee aan Visser uitgereikt. Een boekwerkje met een aantal van zijn pentekeningen en een stukje levensgeschiedenis.

Openingstijden expositie in It Mienskar:
- maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9,00 t/m 15,00 uur
- zaterdags van 16,00 t/m 23,00 uur
- avonds (behalve zondag) van 19,00 t/m 22,00 uur

Lees verder...
20 februari 2016
20 februari 2016
Kloostertuin
Kloostertuin – omleiding en Kern met Pit.
Met dank aan de gebroeders Jelgerhuis – met name Sybren – is de dam naar de volkstuinen verlegd. De nieuwe situatie heeft als voordeel dat de aanleg van water en elektra kan worden gerealiseerd.

Nog belangrijker is de afvoer van regen en afvalwater in een rechte buis naar de weg. Omdat de sloot ter plaatse breder is dan de oude situatie zal de nieuwe binnenkort nog worden opgehoogd en breder gemaakt. Voorlopig moet hij nog inklinken en daarom liggen er rij (loop) platen.
Kern met Pit: de Kloostertuin won de Friese finale en mag zich nu presenteren op de landelijke finale. Deze is in Utrecht op 19 maart. De finale bestaat uit 3 onderdelen. Eén daarvan zijn internet stemmen. Daarvoor doen wij een beroep op u. Heel simpel: ga naar www.kernmetpit.nl Hier kun je stemmen op het beste burgerinitiatief van 2015. Ook is er een link via www.oosterbierum.info en www.kloostertuinoosterbierum.nl. Uw stem is goud waard voor de Gouden Pit 2015.
Lees verder...
19 februari 2016
19 februari 2016
Voortgang herinrichting

Paar korte berichten over de herinrichting:
- maandag trekt er een flinke ploeg straters het dorp in en hoopt WMR een flinke slag te slaan en meters te maken.
- Liander is nog altijd op zoek naar een storing in de verlichting buiten het dorp. De oplossing is er nog niet, maar men werkt er wel aan.|
- verkeersmaatregelen aan de Hoarnestreek lijken te werken. Mochten er toch nog suggesties ter verbetering van klachten zijn, dan graag bericht.
- over twee weken worden slechte oude struiken uit de speeltuin gerooid. Dorpsbelang probeert de meidoorn voor die tijd een andere plek te geven. Als mensen hierbij willen helpen. Graag. Melden bij dorpsbelang@oosterbierum.info

Lees verder...
19 februari 2016
19 februari 2016
playbackshow
Vrijdagavond 19 februari was de playbackshow georganiseerd door de clubs van Oosterbierum.
Hierbij alvast een paar foto's. Een verslag volgt in de st. Joris van maartLees verder...
17 februari 2016
17 februari 2016
Onder de Wadden bezoekt De Flambou
De kleuters van basisschool De Flambou kregen bezoek van de klanten van zorgkwekerij Onder de Wadden. De bezoekers werden hartelijk ontvangen door juf Geartsje. Ze hadden een bak met primulaatjes meegenomen, de lente in school.

De bezoekers mochten samen met de kleuters cake versieren en hierna werd er een rondleiding door de school gegeven. De belangstelling voor het schoolwerk van de kinderen was groot, er werd van alles gevraagd en verteld.

En toen was er koffie, met versierde cake. Bij de koffie ook livemuziek. Juf Berber kan prachtig gitaar spelen, de kinderen en de medewerkers van Onder de Wadden geweldig zingen. Een mooi concert was het resultaat. Het was een gezellige morgen.

De foto's geven een sfeerimpressie.
Lees verder...
15 februari 2016
15 februari 2016
Niels Visser wint goud met losse schaats
Het Oosterbierumer schaatstalent bij de junioren B: Niels Visser was (te) sterk bezig. Vlak voor de start brak Visser één van zijn beide veters, waardoor hij niets anders kon dan met een kapotte veter aan zijn race beginnen. "Ik had wel even een stressmomentje" vertelde hij nadat hij op het NK Afstanden in Alkmaar zijn felbegeerde plak om had gekregen. "Ik wilde mijn veters hard aantrekken en toen brak er één". Op een losse schaats met de lange veter door de oogjes lukte het toch om te winnen in een bijna foutloze race. Zondag volgde nog een 1000 meter met eveneens goud en een 2de plaats in het allroundklassement.
Lees verder...
11 februari 2016
11 februari 2016
Voortgang herinrichting Oosterbierum
Op maandag 11 januari is WMR begonnen met de herinrichting van Oosterbierum. Een heel karwei dat ruim een half jaar in beslag gaat nemen. Vanaf het begin van de werkzaamheden hebben wij foto's gemaakt zodat de voortgang in beeld kan worden gebracht op de website. Inmiddels zijn we een maand later, tijd om te zien of er al verschil is.

Natuurlijk zijn er een aantal ongemakkelijke zaken: Er zijn teveel lantaarns weggehaald waardoor het 's avonds erg donker is aan de Haerdawei. Overal ligt zand dus in huis kunnen de zandtaartjes worden gebakken. Een dag zonder toilet omdat er aan de riolering wordt gewerkt. Het water gaat eraf dus in het voor bedenken dat er voldoende water is getapt, etc.

Maar de opbouw is inmiddels begonnen. Aan de Haerdawei wordt gestraat.
Lees verder...
10 februari 2016
10 februari 2016
Voortgang herinrichting Haerdawei
De eerste nieuwe stenen zijn gelegd.
In de bijlage een brief aan de bewoners van de Haerdawei betreffende de herinrichting
Lees verder...
3 februari 2016
3 februari 2016
Tentoonstelling 'Een man en zijn dorp'
Sjoerd Visser is een Oosterbierumer in hart en nieren. Hij bestierde jarenlang de dorpswinkel en leerde zichzelf zeer verdienstelijk tekenen en schilderen. Zijn werk vond gretig aftrek onder vrienden, bekenden en dorpsgenoten.
Oosterbierum eert Sjoerd Visser nu met de tentoonstelling 'Een man en zijn dorp' die van 20 februari t/m 20 maart te zien is in It Mienskar.

Bij de tentoonstelling 'Een man en zijn dorp' verschijnt een fraai boek met dezelfde titel. Naast het levensverhaal van Sjoerd Visser vindt u daarin 20 fraaie pentekeningen van zijn hand. De gedetailleerde tekeningen tonen Oosterbierum en omgeving zols het jaren geleden was: de Easterbierrumer Feart, de Dyksfeart, de Buorren en de mooie oude bruggen. Het boek 'Een man en zijn dorp' is tijdens de tentoonstelling te koop voor € 12,50.
Lees verder...
30 januari 2016
30 januari 2016
Voortgang herinrichting
Herinrichting Oosterbierum is los - aanvullende verkeersmaatregelen worden genomen
De herinrichting van ons dorp is nu toch echt los. Tussen alle werkzaamheden door zie je ook al de contouren van de nieuwe situatie ontstaan.
De gemeente meldt ons dat het werk op schema ligt . Vorige week was er wel enig oponthoud vanwege een leiding waarvan onduidelijk was waar die toe diende. Uiteindelijke bleek het een loze leiding te zijn en kon het werk conform het plan weer worden opgepakt. Er zullen vast nog wel meer verrassingen komen.

De gemeente heeft ook de verkeerssituatie beoordeeld en gaat aanvullende maatregelen nemen. Zo gaat ze op de Ottamaleane en de Slachte eenrichtingsverkeer instellen (zie bijlage). Daarnaast gaat ze aan de Hoarnestreek (tussen de Konkelswei en Ottemaleane) een aantal passeerstroken in de bermen leggen. Ook voor de fietsers wordt binnenkort een omleidingsroute aangeven via de Hoarnestreek. Fietsers door het werk is te gevaarlijk. Tot slot gaat de gemeente met borden het verkeer attenderen op de slechte bermen en het extra verkeer.

Lees verder...
23 januari 2016
23 januari 2016
Kloostertuin wint Kern met Pit Friesland
Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM). Bewoners van wijken en dorpen worden uitgedaagd om ideeën voor hun leefomgeving binnen een jaar te realiseren. De beste ideeën mogen deelnemen aan de wedstrijd en worden gedurende het uitvoeringsjaar bijgestaan met tips en contacten. De 3 beste ideeën per provincie gaan door naar de finale. Voor Fryslân ging de finale tussen Hidaard - kaats en jeu de boules hokje, Snakkerburen - bouw openluchttheater en Oosterbierum- Kloostertuin. Oosterbierum ging naar huis met de trofee en mag zich opmaken voor de landelijke finale in Utrecht. De jury prees de verscheidenheid van het project. De tuin op zich als tuin, maar ook als ontmoetingsplaats van jong en oud, de fietsroute en de grote mate van zelfwerkzaamheid door jong en oud sprak de jury het meeste aan. Bij de foto's staat ook een pdf met het juryrapport.

Op 19 maart is de landelijke finale en ook nu zijn er weer heel veel steunbetuigingen/stemmen nodig. Dit kan via Facebook of via Kern met Pit. Stemmen jullie allemaal weer mee?
Lees verder...
18 januari 2016
18 januari 2016
Brand bij Lamb Weston Kruiningen
In de media lazen we dat er bij het bedrijf Lamb Weston Kruiningen (zusterbedrijf van Lamb Weston Oosterbierum) een middelgrote brand was.

Maandagavond brak er rond 20.25 uur brand uit in een bakoven. Er waren twee blusvoertuigen ingezet om de brand te blussen met een schuimmiddel. Al vrij snel kon het sein "brand meester" worden gegeven.

Er waren geen slachtoffers.
Lees verder...
15 januari 2016
15 januari 2016
Start herinrichting Oosterbierum
Vrijdag 15 januari was er een kleine bijeenkomst voor genodigden in It Mienskar. De reden: de start van de herinrichting van het centrum van Oosterbierum. Na een bakje koffie en een woordje door projectleider Jacob Vriese, wethouder Thiadrik Twerda en voorzitter van Dorpsbelang Paul de Cock ging iedereen op weg naar de Haerdawei/Statsjonsreed om de wethouder in actie te zien.

De functie van wethouder is namelijk bijzonder veelzijdig. Twerda klom op een kraan om hiermee een hap oud asfalt op te pakken. Dit was de handeling om de herinrichting van Oosterbierum van start te laten gaan. Dat het werken op een kraan nog best moeilijk is bleek wel: de bak van de kraan stond niet hoog genoeg waardoor Twerda bijna een verkeersbord omver drukte.

Na de officiële handeling werd er in It Mienskar nog een borrel op gedronken.
Lees verder...
8 januari 2016
8 januari 2016
Informatie over het openbaar vervoer tijdens de herinrichting
Lijn 71 wordt op werkdagen geknipt in een deel Leeuwarden-Tzummarum-Dongjum-Sexbierum-Harlingen en een deel Leeuwarden-Tzummarum-Oosterbierum. Deze keert bij Oosterbierum en rijdt terug naar Tzummarum – Leeuwarden. Lijn 75 rijdt niet meer via Oosterbierum, maar gaat vanuit Franeker via Sexbierum. Reizigers van Oosterbierum naar Harlingen moeten overstappen en zijn een half uur langer onderweg. Klik voor een overzichtsplaatje op de onderstaande pdf-link. Aanvullend op deze aangepaste buslijnen wordt op werkdagen na 18:00 uur, tijdens de vakantieperiodes en in de weekenden een vraagafhankelijke Opstapper geboden. Nadere informatie wordt bekend gemaakt via de site van www.arriva.nl.

Meer informatie is te vinden op de website van Franekeradeel.
Lees verder...
8 januari 2016
8 januari 2016
Kloostertuin in finale Kern met Pit
23 januari 2016 vindt de provinciale prijsuitreiking plaats van Kern met pit. Kloostertuin Oosterbierum is een van de finalisten en hoopt als winnaar uit de bus te komen. De Friese winnaar van kern met pit mag deelnemen aan de landelijke finale. De landelijke finale wordt in Utrecht gehouden op 19 maart 2016.

Kern met pit is een jaarlijks initiatief om bewonersgroepen te stimuleren en ondersteunen in initiatieven die de leefomgeving verbeteren. Kern met pit wordt georganiseerd door de Koninklijke Heidemaatschappij (KNHM).
Lees verder...
6 januari 2016
6 januari 2016
Herinrichting Oosterbierum
Op 11 januari 2016 starten de werkzaamheden voor de herinrichting van het openbaar gebied in Oosterbierum. De doorgaande provinciale weg, Keatsebuorren, Terp, Buorren en het gebied bij it Mienskar worden opnieuw ingericht. Het middelpunt van het dorp wordt aantrekkelijker en verkeersveiliger gemaakt. Het plan is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen en wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd.

Overlast duurt 7 maanden

De herinrichting van het dorp geeft de komende 7 maanden overlast. Wegvakken worden afgesloten, waardoor het doorgaande verkeer niet meer door Oosterbierum kan rijden. Ook zijn woningen in Oosterbierum soms voor een periode niet met de auto bereikbaar. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via Dongjum. Ook het openbaar vervoer rijdt tijdelijk niet meer door Oosterbierum. Naar verwachting is in juli 2016 de herinrichting grotendeels klaar.

Wijzigingen in busroutes

Wat betekent dit voor het openbaar vervoer vanaf 11 januari? Lijn 71 wordt op werkdagen geknipt in een deel Leeuwarden-Tzummarum-Dongjum-Sexbierum-Harlingen en een deel Leeuwarden-Tzummarum-Oosterbierum. Deze keert bij Oosterbierum en rijdt terug naar Tzummarum – Leeuwarden. Lijn 75 rijdt niet meer via Oosterbierum, maar gaat vanuit Franeker via Sexbierum. Reizigers van Oosterbierum naar Harlingen moeten overstappen en zijn een half uur langer onderweg. Klik voor een overzichtsplaatje op de onderstaande pdf-link. Aanvullend op deze aangepaste buslijnen wordt op werkdagen na 18:00 uur, tijdens de vakantieperiodes en in de weekenden een vraagafhankelijke Opstapper geboden. Nadere informatie wordt bekend gemaakt via de site van www.arriva.nl.

Waarom deze herinrichting?

Bij de inwoners van Oosterbierum leeft al vele jaren de wens om de doorgaande wegverkeersveiliger te maken. En om het dorp een aantrekkelijk woonklimaat te geven. Dit wil men veranderen door het dorp aantrekkelijk in te richten. Bijvoorbeeld door een 'vriendelijke' inrichting van twee pleintjes in het dorp. Er komt meer groen, een speelterrein het centrum van het dorp. De Buorren en het parkeerterrein bij it Miensker wordt met gebakken klinkers anders ingericht. De doorgaande weg wordt verkeersveiliger ingericht. Een deel van de weg wordt ingericht als 30 km zone, er komen parkeerplekken aan de zijkant. Aan de oostkant van de Konkelswei komt een schelpenpad als extra veilig ommetje voor de voetgangers.

Op de website van gemeente Franekeradeel treft u meer informatie aan over de herinrichting.
Lees verder...