31 december 2015
31 december 2015
Biljartkampioenschappen
Woensdag 30 december werden de finalerondes gespeeld van het inmiddels traditionele biljartkampioenschap tussen kerst en oud en nieuw. Na drie spannende dagen werd Ane Jukema voor de tweede achtereenvolgende keer kampioen. Gefeliciteerd.
Hieronder ziet u enkele foto's van de slotavond.

Lees verder...
17 december 2015
17 december 2015
Terugkijken en vooruitblikken
Na de laatste jaarvergadering in april is het bestuur van Dorpsbelang uitgebreid tot negen mannen en vrouwen. Dat werkt erg prettig. De taken kunnen nu over meer mensen worden verdeeld, en dat maakt het werk een stuk eenvoudiger. Zeker ook omdat daarnaast een heleboel anderen ons voor langere of korte tijd bij projecten ondersteunen. Afgelopen maanden konden we zo tal van zaken oppakken.

Lees verder...
17 december 2015
17 december 2015
Winternummer st. Joris
Download hieronder het winternummer van de st. Joris
Lees verder...
17 december 2015
17 december 2015
Kerstfeest 60+
Donderdag 17 december, kerstfeest voor de gemeenteleden van de Sint Joris Tsjerke, 60 plus. Georganiseerd door de Diaconie, met medewerking van Bouwe Tjallingii.

Met circa 45 bezoekers was de viering goed bezocht. Na een bakje koffie met een heerlijke stukje banketstaaf (speciaal door Ype even verwarmd) kon de kerstviering beginnen.
De diaconie nam ons mee terug in de tijd. Via de verhalen van 3 voorouders (Tamar, Rachab en Basjeeba) belandden we in het jaar 0, bij Jozef en Maria.

Na de pauze vertelde Jessie een kerstverhaal en speelden een kleine groep brassmuzikanten kerstmuziek. In het fotoalbum enkele sfeerfoto's.

Lees verder...
16 december 2015
16 december 2015
Kerstfeest De Flambou
Het kerstfeest van De Flambou werd op woensdag 16 december gevierd in It Mienskar.
De kinderen van de school waren verkleed als schapen, herders, engelen, Jozef en Maria. Er werd flink gebruik gemaakt van de techniek. Eén van de herders had zelfs een laptop bij zich. Daarop kon hij het weer (Piet Johan Paulusma) raadplegen: hoe koud wordt het vanacht? De teksten van de liedjes stonden op een groot scherm.
Weer eens een hele andere manier om naar het verhaal van Jozef, Maria en Jezus te kijken.

Na de viering natuurlijk een kado voor de schooljeugd en daarna aan de chocolademelk en kerstkrans. Het was een gezellige avond.

Lees verder...
14 december 2015
14 december 2015
Wensballen
Ieder jaar staat voor de kerk de "dorpskerstboom". En ieder jaar versiert Dorpsbelang deze, in samenwerking met de Oranjevereniging.

Afgelopen zaterdag, 12 december, werd de boom weer opgezet. Dit jaar alleen met lichtjes en slingers. Dat was wel erg weinig, de boom leek nog erg kaal. Gelukkig wilde de schoolgaande jeugd van Oosterbierum/Kloosterlidlum wel een wensbal maken. Een kerstbal met daarin een wens.

De jeugd maakte tekeningen en een kerstwens. Deze wensen liepen erg uiteen: een quad, geen ziekte meer, geen oorlog en geen ruzie in de familie.

Maandag 14 december werden de wensballen door de jeugd zelf in de boom gehangen. Het resultaat mag er zijn. Knap werk kinderen!

Lees verder...
14 december 2015
14 december 2015
Herinrichting
De herinrichting van ons dorp komt steeds dichterbij. Maandag 14 december werden we bijgepraat door gemeente en WMR.

WMR is een Grond- Weg- en Waterbouw bedrijf uit Rinsumageest. Zij zullen de werkzaamheden van de herinrichting uitvoeren.

De Keatsebuorren wordt ingericht met gebakken klinkers, Haerdawei en Lidlumerwei wordt asfalt. Langs de Hearewei en de Lidlumerwei komt een Foetsiepad. Dit is een iets bredere stoep ten behoeve van fietsers en voetgangers.
Aan de Konkelswei komt een extra strook ten behoeve van wandelaars: een schelpenpad aan de Oostkant. Tevens wordt er een voetpad aan de Brits gerealiseerd.

Het werk is opgedeeld is 6 fases. De tijdslijn is onder voorbehoud.

De werkzaamheden fase 1 starten in de tweede week van 2016 aan de Westkant van het dorp. Plandatum ca week 14.
Vanaf Haerdawei 40 tot 20 wordt de riolering vervangen.
Vanaf week 3 start de voorbereiding vanaf Haerdawei 62 tbv de herinrichting

Fase 2 is van week 15 - week 19 en betreft speciale werkzaamheden aan de kruising Haerdawei/Spoardyk.

Fase 3a, week 16 - week 27, Lidlumerwei
Fase 3b, start Keatsebuorren

Fase 4, week 13 - week 16, Schelpenpad aan de Konkelswei en voetpad aan de Brits.

Fase 5, week 12 - week 16: parkeerplaats It Mienskar.

Fase 6, nog geen tijdslijn bekend: herstraten Buorren vanaf nummer 12 tot Sint Jorisstrjitte tot nummer 13. Dit is afhankelijk van de bouw van de woningen.

Bereikbaarheid:
Ten tijde van werkzaamheden volledige stremming werkvak
Fietsers en voetgangers kunnen doorgang vinden
Werkvaklengtes afhankelijk van bewerking
Woningen te allen tijde te voet of per fiets bereikbaar
Parkeren auto's buiten werkvak

Communicatie:
Huis-aan-huis bericht indien werkzaamheden starten
Inloopuren woensdagmiddag 13.00-14.00
Omgevingsmanager: uitvoerder Jan Jelle Braaksma. Contactgegevens staan in huis-aan-huis bericht

Lees verder...
10 november 2015
10 november 2015
Nieuwe Dorpsvisie
Graag nodigt Dorpsbelang u uit met hen mee te denken over de toekomst van ons dorp.Vijf jaar geleden werden de ideeën over de toekomst vastgelegd in een dorpsvisie. Die visie vormde 5 jaar lang de leidraad voor het werk van Dorpsbelang. De visie is daarmee ook een soort werklijst.
De meeste taken uit de Dorpsvisie konden de afgelopen jaren worden afvinkt. Nu -5 jaar later- is het dan ook weer tijd om opnieuw vooruit te kijken en denken. In een nieuwe Dorpsvisie worden nieuwe ideeën en nieuwe doelen vastgelegd. Dat is belangrijk voor het dorp, omdat we dan helder hebben wat we samen willen bereiken.
Het is echter ook een officieel document waar de gemeente waarde aan hecht.

Vindt u het ook belangrijk om mee te werken aan en na te denken over de Dorpsvisie, twijfel dan niet en meldt u aan. Het is echt leuk om dit met elkaar te ontwikkelen!

Wilt u uw ideeën en doelen toesturen of wilt u zitting nemen in de werkgroep Dorpsvisie? Mail dan viad.wolbers@filternet.nl of neem persoonlijk contact op.

Met vriendelijke groet namens Dorpsbelang,
Romke Veenstra (06 - 31669143)
Adelheid Wolbers (482092)

Lees verder...
10 november 2015
10 november 2015
Dorpsvisie
Dorpsbelang stelt een nieuwe dorpsvisie op voor de periode 2016-2021. Dat doet ze niet alleen. Integendeel. Dorpsbelang formeert een werkgroep die deze taak (van oktober tot en met maart) op zich neemt. Wil jij meedenken, meewerken, meeschrijven? Meld je aan bij Adelheid Wolbers (482092) of Romke Veenstra (06- 31 66 91 43). Of mail: dorpsbelang@oosterbierum.info
Lees verder...
10 oktober 2015
10 oktober 2015
Hoe hoog zetten we in?
Het is zondagmiddag. Zojuist met hulp van Moon de heg gesnoeid, grasrandjes langs de tuinpaden netjes gemaakt en het kippenhok uitgemest. Daarna thee gedronken met een stukje eigengemaakte appeltaart en de krant er bij. Uitstelgedrag, want op mij wachtte dit verhaal dat voor de Sint Joris geschreven moest worden. Ik had geen idee voor het onderwerp.
In de bijlage van de Volkskrant trof me één alinea in het verhaal van journaliste Greta Riemersma. Ik citeer die u graag, omdat het tot nadenken stemt en ook voor ons in Oosterbierum een les kan zijn.

Je bewondert president Obama, door hem kwam er een einde aan de periode van angst en kreeg je weer hoop, schrijf je. Hij had ook grote ambities, maar lange tijd is daar weinig van terecht gekomen:

'Obama heeft uiteindelijk toch best veel voor elkaar gekregen? Mijn vraag aan cynici is: had hij dit bereikt als hij niet hoog had ingezet? En weet je, als hij niets had bereikt, zou ik blij zijn dat er een president heeft gezeten die tenminste iets heeft geprobeerd. Wie had er dan moeten zitten, een doetje? Iemand die zegt: ik ga alleen voor alles wat haalbaar is, want stel je voor dat het tegenvalt? Nou, joepie!'

Met die mentaliteit begonnen mijn collega en ik 15 jaar geleden met Terp 10 Communicatie. Dat we als ondernemer misschien zouden mislukken vonden we minder erg dan dat we het niet probeerden. In die houding staan we niet alleen. Ga maar eens na in onze kleine gemeenschap, hoeveel kleine ondernemingen we rijk zijn. Een opticien, kraanbedrijf, nagelstudio, schoonmaakbedrijf, kappers, pedicure, kinderdagverblijf en (zonder overdrijven) nog zoveel meer. Ook de bestuurders van Dorpsbelang vinden dat we ondernemend moeten zijn, nieuwe initiatieven moeten durven nemen die ons dorp mooier en sterker kunnen maken. Over die initiatieven denken we komend half jaar na als we de nieuwe dorpsvisie gaan opstellen.
Lees verder...
27 september 2015
27 september 2015
Voortgang
Zaterdag 27 september reden twee busjes met Oosterbierumers weg om in andere dorpen te gaan kijken naar wegen, fietspaden, voetpaden en pleinen. Ze wilden ideeën opdoen voor de herinrichting van Oosterbierum. In Brantgum werden ze ontvangen door Dorpsbelang. Zij gaven uitleg over de herinrichting ter plekke. Op de foto zie je de Oosterbierummers in Brantgum.
Lees verder...
11 september 2015
11 september 2015
Jan de Groot kaatspartij
Zaterdag 5 september werd de Jan de Groot Kaatspartij gehouden.

Dat we hier met echte bikkels te maken hadden dat werd al gauw duidelijk. Ondanks het natte veld, de harde wind, de kou, de dreigende wolken en de hoosbuien die af en toe uit die wolken kwamen werd er op het kaatsveld in Oosterbierum gestreden om de beker. Voor de jeugdige niet-kaatsers (en de jeugd die net even niet hoefde te kaatsen) stond er een springkussen.

's Middags om vier uur ging de jeugd los. Er waren 2 x 3 parturen dus het zou niet laat worden. Maar de jeugd liet leuke en af en toe spannende wedstrijdjes zien waardoor het iets uitliep. Uiteindelijk was het al half acht 's avonds voordat de prijsuitreiking voor de jeugd kon plaatsvinden.

Aansluitend was er kaatsen voor de volwassenen. Ondanks de verlichting op het veld viel het nog niet altijd mee om in het donker te kaatsen. Klik op de foto van Jan de Groot om even mee te genieten van de laatste kaatspartij die de kaatsvereniging voor dit jaar heeft georganiseerd.

Lees verder...
10 september 2015
10 september 2015
Kloostertuin
Sinds 2015 is Oosterbierum een gezellige attractie rijker: een Kloostertuin. Aan de Sint Joris Strjitte werken vrijwilligers samen aan een rijke en lekkere oogst. Helpt u ook mee?
Kijk voor meer informatie op http://www.kloostertuinoosterbierum.nl
Lees verder...
29 augustus 2015
29 augustus 2015
Losse fearren
Samen maken we van Oosterbierum een leuk en leefbaar dorp. Een steuntje van buitenaf is daarbij natuurlijk welkom.

Voor bijzondere initiatieven is er projectsubsidie aan te vragen bij Losse Fearren van de Woningstichting - www.lossefearren.nl.

Lees verder...
7 juli 2015
7 juli 2015
Sint Joris zomer 2015
Download hier de nieuwe Sint Joris!
Lees verder...
5 mei 2015
5 mei 2015
Sint Joris voorjaar 2015
Download hier de nieuwe Sint Joris!
Lees verder...
16 februari 2015
16 februari 2015
Inloopmiddag
Maandag 16 februari was er een inloopmiddag/avond waarbij de plannen voor de herinrichting van Oosterbierum in beeld werden gebracht. Het is de bedoeling dat er meer groen komt, een fietspad wordt aangelegd, een "huiskamer" wordt gecreëerd en de weg optisch wordt versmald. Er komt nieuwe verlichting en op papier stond de aanleg van de oude vaarverbinding.

De kerkrentmeesters van de Sint Joris Tsjerke waren ook aanwezig. Zij hebben al geruime tijd een plan voor een nieuw hekwerk langs de begraafplaats, een urnenwand, wijzigen van de erfverharding, etc. De fondsenwerving voor de Sint Joris Tsjerke is nog niet rond dus hier kan nog niet aan worden begonnen. Wel was het mooi om te zien dat er bij het maken van de plannen rekening met elkaar is gehouden.

De belangstelling was groot, de werkgroepleden en afgevaardigden van Provincie en Gemeente kregen de nodige vragen. Maar ze kregen ook opbouwende "kritieken": als jullie nu eens zus, of is het niet beter zo...

Kortom: een inloop die nutiig was, met mooie plannen en nog heel veel werk voor de boeg.
Lees verder...