15 december 2014
15 december 2014
Sint Joris december 2014
Download hier de nieuwe Sint Joris!
Lees verder...
10 november 2014
10 november 2014
Sint Joris Tsjerke
De Sint Joris Tsjerke is in ca 1200 - 1225 nieuw gebouwd. In de loop der tijden zijn er diverse zaken aan de kerk bijgebouwd, verbeterd, vernieuwd. De laatste grote restauratie was in 2002/2003. Naar aanleiding hiervan is het boekwerk "Een tijd om bij stil te staan" door de heren De Cock, Elsinga en Reinstra uitgebracht. Een mooi en informatief boekwerkje over de diverse (eigen)aardigheden van onze kerk.

De bijgaande foto's zijn gemaakt tijdens een open monumentendag in 2010.
Lees verder...
10 november 2014
10 november 2014
Reconstructie Dorpskern
Al heel wat besturen van Dorpsbelang bogen zich over de verbetering van de oude kern van ons dorp.
Waar ooit de kade, Eilân, Buorren, Keatsebuorren een fraai geheel vormden, bleef daar in de loop der jaren te weinig van over.
In 2006 kreeg Adema Architecten van Dorpsbelang en Wonen Noordwest Friesland opdracht een visie te ontwikkelen op de kern van het dorp.
Hun plannen presenteerden zij in 2008 op de jaarvergadering. Dorpsbewoners toonden zich enthousiast en gaven met een staand applaus hun instemming van het plan duidelijk.
Daarna bleef het stil. De provinciale gelden die uitvoering van het plan financieel mogelijk moesten maken bleven uit.
Het tij lijkt echter definitief gekeerd. Tegelijkertijd met de gesprekken over de verkeersveiligheid en het Lang en zwaar vrachtverkeer kwam er schot in de zich voortslepende discussie over gebiedsgelden voor Tzummarum, Sexbierum, Wijnaldum en Oosterbierum.
In 2014 kan Oosterbierum - op basis van de plannen van Adema architecten - zich opnieuw buigen over reconstructie van de dorpskern. In 2015 komt het werk dan in uitvoering. De kans ligt voor ons dorp aanzienlijk te verfraaien en verkeersveiliger te maken. Het budget hiervoor bedraagt maar liefst 1,4 miljoen euro.
Lees verder...