17 oktober 2021
17 oktober 2021
Reanimatietraining omgeving Oosterbierum / Tzummarum

Zoals bij de meesten wel bekend, hangt er bij It Mienskar een AED-apparaat.
Gelukkig wordt deze weinig gebruikt! Echter, in het geval dit wel nodig is, is het fijn als er mensen zijn die weten hoe zij moeten handelen.

Reanimatieonderwijs Noord-West Fryslân geeft op woensdag 27 oktober om 19:15 uur in Tzummarum een training voor mensen die nog niet eerder een reanimatietraining hebben gevolgd en voor mensen die al langere tijd geen herhaling meer hebben gevolgd.
De kosten voor deze training bedragen € 37,50 en worden door de meeste ziektekostenverzekeraars volledig vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Voor de training op 27 oktober zijn nog 4 plekken beschikbaar.
Mocht je deze avond niet kunnen, maar wel interesse hebben, dan kun je je toch opgeven! Bij voldoende deelname zal er in december nog een training worden gegeven in Oosterbierum.

Dorpsbelang wil een ieder stimuleren om deze training te volgen.
Als tegemoetkoming vergoedt Dorpsbelang voor leden welke niet aanvullend verzekerd zijn de kosten van deze training.

Dus: Geef je snel op!
Dit kan bij Sietske van der Mei – Bader
E-mail: reanimatieonderwijsNWF@hotmail.com

Lees verder...
10 oktober 2021
10 oktober 2021
Dorpskrant Sint Joris

Vorige week lag hij weer in de brievenbus: dorpskrant Sint Joris.

Via deze link komt u bij de digitale versie.

Lees verder...
9 oktober 2021
9 oktober 2021
Dorpsbelang Oosterbierum presenteert plannen voor dorpsuitbreiding

Dorpsbelang Oosterbierum wil het dorp uitbreiden met nieuwbouwwoningen en veel groen. Dat werd duidelijk tijdens de twee avonden die het bestuur in it Mienskar had belegd om dorpsbewoners en andere belangstellenden bij te praten.

Plan is om plusminus 18.000 m2 grond aan te kopen tussen de Stasjonsreeds en Eilanswei.
Om een groot deel van de woningen te ontwikkelen sluit Dorpsbelang een overeenkomst met Stichting Knarrenhof. Knarrenhof is in Nederland steeds meer een begrip in de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen.

Naast de woningen die Knarrenhof ontwikkelt komen er ook een klein aantal vrije kavels.
De nieuwe huizen zijn eerst en vooral bedoeld voor inwoners van Oosterbierum en Oosterbierumers 'om utens' die nu geen woning in het dorp kunnen vinden. Dat kunnen starters zijn, maar ook ouderen die op zoek zijn naar een aangepaste woning waar zij hun oude dag kunnen doorbrengen.

Naast nieuwbouw wil Dorpsbelang ook een recreatiegebied met natuurwaarden ontwikkelen waar iedereen in het dorp profijt van heeft. Daarbij kun je denken aan een parkachtige omgeving waarin groen, water en wandelpaden zijn gecombineerd.

Voor de nieuwbouw blijkt veel belangstelling en naar aanleiding van de voorlichtingsavonden is de lijst van belangstellenden verder gegroeid.

Eind oktober gaat Dorpsbelang naar Franeker om in het gemeentehuis de leden van de gemeenteraad bij te praten over de plannen voor het dorp.

Verder wil Dorpsbelang dit najaar of komend voorjaar samen met Stichting Knarrenhof een voorlichtingsavond voor inwoners van het dorp organiseren.

Zodra daarvoor een datum bekend is leest u dat op onze site.

Ook belangstelling voor de nieuwbouw? Mail nieuwbouw@oosterbierum.info.

Met dank aan Paul de Cock voor tekst en foto's.

Lees verder...
8 oktober 2021
8 oktober 2021
Mais hakselen 2021

Op deze mooie zonnige vrijdag en zaterdag ronken de motoren van de maishakselaar en de tractoren op de velden van de familie Faassen. De mais is rijp en wordt gehakseld en ingekuild.

Na een paar mooie droge dagen, nadat we vorige week meer dan 70 mm regen hebben gehad, gaat de oogst voorspoedig en het land wordt netjes achtergelaten zonder diepe sporen.

Er is in 2 dagen tijd zo'n 14.5 hectare geoogst. Dit wordt gevoerd aan 170 koeien welke per dag 12 kg mais eten.

Het is een echt familiebedrijf zoals op de foto's is te zien. De hakselaar wordt bestuurd door Bart Faassen, de chauffeurs op de trekker met wagens zijn Thijs Faassen en Ferdinand Visser. Op de maisbult is vader Antoon Faassen bezig om de bult vlak te maken en in te rijden.

En ook niet onbelangrijk tijdens deze drukke werkzaamheden worden de koeien gemolken door moeder Jannie!

Lees verder...
6 oktober 2021
6 oktober 2021
Uitnodiging: informatiebijeenkomst over mogelijk kunstwerk in Oosterbierum

Onderstaande bericht ontvingen we van Kunstenaar Nienke Brokke, Sense of Place en gemeente Waadhoeke.


Op woensdagavond 27 oktober a.s. is er een informatiebijeenkomst over een kunstwerk dat mogelijk naar Oosterbierum komt. Dit is nog geen definitieve beslissing. Daarom informeren we u graag over het kunstwerk en de mogelijke locatie. Ook horen we graag wat u er van zou vinden.

Om welk kunstwerk gaat het?
Het gaat om een kunstwerk van Sense of Place. Sense of Place ontwikkelt culturele landschapsprojecten in de Waddenkustregio . Dit kunstwerk is onderdeel daarvan. Er staan al een paar kunstwerken langs de Waddenkust. Bijvoorbeeld ‘Wachten op hoog water’ op de zeedijk bij Holwerd. Een beeld bestaande uit twee, van metaal gelaste, vrouwen van vijf meter hoog. Een volle vrouw en een dunne vrouw die uitkijken over zee.

Dijk van een Wijf
Het kunstwerk waar het hier om gaat is ‘Dijk van een Wijf’. Dit is een kunstwerk gemaakt door kunstenaar Nienke Brokke. Het is een groot kunstwerk: een liggende vrouw, met gras overdekt. Het kunstwerk is zo’n tachtig meter lang bij drie à vijftien meter breed en een hoogte van één tot vijftien meter hoog.

Waar zou dit kunstwerk kunnen passen?
Een mogelijk passende plek voor dit kunstwerk zou het perceel van de voormalige afvalstort zijn, bij de zeedijk bij Oosterbierum. Nabij de start- en finischlocatie van de Slachtemarathon.

Welkom op de bijeenkomst!
We horen graag uw ideeën en we vertellen graag meer. Op de bijeenkomst zijn aanwezig: kunstenaar Nienke Brokke, Sense of Place en gemeente Waadhoeke. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en is in dorpshuis It Mienskar in Oosterbieurm.

Aanmelden
Wanneer u aanwezig bent horen we dit graag vooraf. Aanmelden voor de bijeenkomst kan door een mail te sturen naar i.algra@waadhoeke.nl.

Coronatoegangsbewijs
Voor deze bijeenkomst is het nodig de aanwezigen te vragen om een coronatoegangsbewijs. Dat kan bijvoorbeeld met de CoronaCheck-app. Meer informatie vindt u op https://coronacheck.nl/nl/faq. Daar leest u bijvoorbeeld ook hoe u een bewijs maakt via een app of een bewijs kunt printen.


Graag tot ziens!
Kunstenaar Nienke Brokke, Sense of Place en gemeente Waadhoeke

Link naar de website van Sense of Place met het onderdeel Dijk van een Wijf

Lees verder...
5 oktober 2021
5 oktober 2021
De kassen in Oosterbierum

 In kassengebieden is het tegenwoordig donkerder, ook in de Friese. Kwekers zetten lampen uit om energie te besparen. Het is één van de effecten van de exploderende gasprijs.

Voorlopig voor het laatst groeien in de kassen van QLP in Oosterbierum komkommers, snoep- en cherry-tomaten. Als over een paar weken de oogst gedaan is, zet QLP de kassen te koop of te huur.

Men was al van plan om de productie op termijn te concentreren in Sexbierum, maar door de hoge gasprijs wordt men gedwongen om de afdelingen in Oosterbierum eerder te sluiten. Het kan daar gewoon niet uit vertelt manager Meinte Meinsma aan de LC.

De vestiging in Oosterbierum werkt nog met een oude ketel die veel minder efficiënt is en daardoor duurder in gebruik dan de moderne wkk-installaties (warmtekrachtkoppeling) in Sexbierum.

Lees verder...
5 oktober 2021
5 oktober 2021
Kern met pit

Wil je ook graag een buurtmoestuin, een speeltuin of een kunstproject in je wijk opzetten? Of heb je een ander idee voor je buurt? Dan is het nu tijd voor actie!

Kern met Pit daagt je uit om binnen een jaar deze droom te verwezenlijken. Maar hoe krijg je dat voor elkaar, hoe kom je aan geld? Hoe kom je aan extra handjes? Hoe regel je een vergunning bij de gemeente? Kern met Pit helpt jou, met 200 KNHM-adviseurs door het hele land, om aan de slag te gaan.


Je krijgt een eigen adviseur, je kunt gratis workshops volgen en je hebt de mogelijkheid om je (online) netwerk uit te breiden of de expertise van ingenieursbureau Arcadis in te zetten.
En lukt het je om samen met je buurtgenoten het project binnen een jaar uit te voeren? Dan krijgen jullie 1.000 euro én het predicaat Kern met Pit.

Schrijf je nu in!

Lees verder...
2 oktober 2021
2 oktober 2021
Geart en Pytsje Andringa halen het landelijke nieuws!

Geart en Pytsje Andringa stonden 28 september in dagblad Trouw.

Ze werden geïnterviewd ten behoeve van het nieuwsartikel: 'De schrik van het fietspad'.
Aan de titel is te zien dat het over senioren op de e-bike gaat. Zijn ze een gevaar op de weg of niet?

Duidelijk is dat onze senioren toch vooral baat hebben bij de e-bike. Ze leggen heel wat kilometers af per jaar. 

Het hele artikel is te lezen via deze link: 28 september 2021, Trouw

Lees verder...
28 september 2021
28 september 2021
Startsein voor Friese campagne ‘Modder op de weg’

De Friese campagne ‘Modder op de weg’ is weer van start. Wethouder Boukje Tol van de gemeente Waadhoeke gaf maandagmiddag het officiële startsein.

Dit gebeurde bij loonbedrijf Joostema in Minnertsga. De wethouder plaatste, met hulp van een van de eigenaren van het loonbedrijf, langs de weg een modderbord. Iets wat agrariërs de komende tijd ook gevraagd wordt te doen als ze modder op de weg achterlaten. 

Het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) voert ook dit jaar de campagne 'Modder op de weg'. Dat is belangrijk, nu de oogsttijd er weer aankomt.

Tijdens de oogsttijd rijden er dikwijls landbouwvoertuigen op de weg en die kunnen na hun oogst nog wel eens modder op de weg verliezen. Vooral in combinatie met regen kan dit gladheid veroorzaken.

Pas op modder op de weg
Om ongevallen te voorkomen, worden weggebruikers tijdens de campagneperiode gewaarschuwd voor de gevaren van modder op de weg. Ze worden gevraagd om langzamer te rijden. Agrariërs wordt verteld wat zij moeten doen als ze modder op de weg hebben achterlaten.

Dat gebeurt door middel van spandoeken langs de weg, advertenties, posters en een radiospot op Omrop Fryslân.

Daarnaast stelt het ROF de folder ‘Modder op de weg’ beschikbaar voor bestuurders van landbouwvoertuigen. Daarin staat wat ze moeten doen als ze modder op de weg hebben achtergelaten.

De folder is verspreid via het blad Nieuwe Oogst, Friese gemeenten en landbouworganisaties zoals LTO en CUMELA Nederland.

De campagne is een initiatief van het ROF. Het ROF werkt aan het verbeteren van de Friese verkeersveiligheid, via campagnes, activiteiten op het gebied van verkeerseducatie en verkeersveiligheidsprojecten.

Meer informatie over het ROF: www.rof.frl.

Lees verder...
27 september 2021
27 september 2021
Aardappelkweekbedrijf F&S Zwart

Aardappelen rooien op het kweekbedrijf van Freerk en Sietske Zwart
Al ruim 15 jaar kweekt Freerk Zwart nieuwe rassen/nummers aardappelen.


Op het perceel achter de bloemenkas van de familie Krijgsheld werden de afgelopen tijd ruim 80 nieuwe nummers/rassen geteeld en gerooid voor het derde en vierde jaar.


Er wordt geteeld door Freerk of de aardappelrassen geschikt zijn voor o.a. opbrengst, frites, parijse aardappeltjes, wedges. En op kleur, houdbaarheid enz.


In de afgelopen jaren is op het kweekbedrijf van Freerk en Sietske een eigen aardappelras gekweekt wat nu ook in de rassenlijst is opgenomen
Dit is het ras “ARMIN” . Er zijn inmiddels enige hectares uitgezet/geplant. Dit ras wordt als pootgoed geëxporteerd naar Georgië en Kroatië.


Op de foto’s is te zien hoe Freerk de verschillende rassen/nummers uit de grond haalt met zijn éénrijïge rooier, welke met maar een snelheid van 30 meter per uur rijdt.

En een foto van het ras “ARMIN”

Lees verder...
25 september 2021
25 september 2021
Burendag 2021

De derde zaterdag van september staat al een aantal jaar in het teken van Burendag. Ook in Oosterbierum werd het gevierd. Het was een soort combinatie van NLdoet en Burendag. De buurt werd opgetrommeld om de handen uit de mouwen te steken. En tijdens de pauze was er tijd voor koffie/thee met een lekker hapke en bijkletsen. 

Niet alles dat blinkt is goud: de speeltuin en de stamboomtafel aan de Keatsebuorren kregen een flinke poetsbeurt en staan er weer spic en span bij. Het speeltuintje aan de Keatsebuorren werd schoongemaakt mbv de hogedrukspuit. Onder de groene laag kwam een mooie gele glijbaan tevoorschijn. De stamboomtafel kreeg ook een poetsbeurt. De vrijwilligers hebben eer van hun werk.

Op de Kloostertuin werd gesnoeid, geschoffeld, geoogst en gepoetst. De tuin deels winterklaar maken. Dat lukte niet in 1 dag, daar zullen nog wel wat zaterdagen aan besteed gaan worden.

Om half 1 was het lunchtijd op de Kloostertuind, samen eten van de soep met broodjes die Ype had klaargezet.

Het was een goed geslaagde ochtend, in de middag zijn de werkzaamheden op de Kloostertuin nog even doorgegaan.

Lees verder...
11 september 2021
11 september 2021
Dorpsuitbreiding

Er is in Oosterbierum een behoefte aan nieuwe woningen. Dorpsbelang strijdt hier al een paar jaar voor. Er ligt nu een plan voor een dorpsuitbreiding met nieuwe woningen, water en meer groen waar alle inwoners van gaan profiteren.

Dorpsbelang organiseert twee informatiebijeenkomsten in It Mienskar om de plannen te presenteren. De inloop is vanaf 19:45 uur, aanvang is 20.00 uur.

Opmerking: in iedere straat worden de bewoners om en om uitgenodigd voor òf donderdag 23 september òf maandag 27 september. Wie op de datum waarop hij of zij is uitgenodigd niet kan is natuurlijk ook welkom op de andere dag. Zo hoopt Dorpsbelang het aantal aanwezigen tijdens de bijeenkomsten te spreiden.

Open voor meer informatie de bijgaande bestand:
Link: Brief bewoners  

Aangepaste uitnodiging ivm maatregelen Corona:
Link: Donderdag 23 september
Link: Maandag 27 september

Komt u ook?

Lees verder...
10 september 2021
10 september 2021
Bericht van de redactie van de Sint Joris

*oproep*oproep*oproep*oproep*oproep*oproep*oproep*oproep*

Aan de inwoners van Oosterbierum en Kloosterlidlum

Zoals jullie in de laatste Sint Joris hebben kunnen lezen, is om’e toer van Jaike gestopt.
Hier zoeken wij een opvolger voor, dus klim in de pen en stuur jouw/uw verhaal over het reilen en zeilen van Oosterbierum en haar bewoners naar de redactie: sintjoris@oosterbierum.info

Het leukste zijn natuurlijk de verhalen die met wat fantasie wat worden aan gedikt!

We weten dat om’e toer voor veel mensen een geliefd verhaal was om te lezen, dus we hopen van harte op diverse aanmeldingen/ enthousiasme / mooie verhalen, dus stuur het in voor 17 september!

De redactie van de Sint Joris

Lees verder...
4 september 2021
4 september 2021
Pompoenen en kalebassen

Wie denkt dat Jaap en Anneke de Jong achteroverleunend van hun pensioen genieten, die heeft het goed mis! 

Al een flink aantal jaren verkopen zij pompoenen en kalebassen, het is een drukte van belang om iedere dag naar de tuin te gaan om daar de vruchten te oogsten, en ze daarna zonodig schoon te maken en te sorteren. 

Als je Oosterbierum vanuit westelijke richting binnerijdt, dan zie je de boerenwagen met de "Fryske flage" vol met pompoenen en kalebassen al staan. En kom je het dorp in dan staat het erf ook nog een vol met pompoenen en kalebassen.

Hoeveel soorten Jaap en Anneke hebben is niet precies bekend, maar het zijn er bijna wel 50 verschillende. 

De prijskaartjes staan erbij dus schroom niet om eens een kijkje te nemen op het erf, of bij de boerenwagen.

 

 

Lees verder...
2 september 2021
2 september 2021
No kinne we útsliepe, mar bin gewoan om healwei fiifen wekker.

Na ruim 30 jaar stoppen Cobie en Jappie de Groot met het bezorgen van kranten en folders in Oosterbierum en Klooster-Lidlum. Geen moeilijke beslissing, het was mooi geweest. Bij de koffie met oranjekoek komen de verhalen los.

De eerste folders waren van Scheepsma Damesmode Sexbierum. Al snel volgden meerdere folders en de Um-krant die toen nog in Sexbierum werd gedrukt. De eerste krant was het Friesch Dagblad in 1993, 5 jaar later gevolgd door de Leeuwarder Courant.
Beide kranten waren toen nog middagedities op zogenaamd broadsheet – groot – formaat. In 2011 stapte het Friesch Dagblad over op het huidige tabloid formaat, in 2012 gevolgd door de L.C. De laatste grote verandering van de regionale dagbladen was de verschuiving van middag- naar ochtendeditie in 2013. Ook de landelijke dagbladen komen in de vroege ochtend met de regionale mee en ook die bezorging werd onderdeel van de “ochtendspits” op Eilanswei 11. Op woensdag kregen de Huis aan Huis bladen samen met de Um-krant alle aandacht en tot vorig jaar werden ook de poststukken van FRL-post bezorgd.

Was het aanvankelijk de bedoeling dat de kinderen een zakcentje zouden verdienen, al snel bleek dat die gedachte op niets uitliep. Zoon Jan heeft dat overigens de laatste jaren ruimschoots ingehaald.

Na 5 fietsen en een dubbel aantal fietstassen te hebben versleten is er sinds kort een elektrische fiets. Maar die is 'foar frije tiid en net mear foar moarns betiid'. Gelukkig blijven we voorzien van kranten en folders. Sybren Klaas en Gerbrig Visser zijn per 1 september de opvolgers en daar mogen wij als dorp blij mee zijn.

 

Lees verder...
26 augustus 2021
26 augustus 2021
Aardappelen rooien

Het Nederlandse weer zit de laatste tijd onze akkerbouwers niet echt mee. Na een aantal dagen van regen is het nu weer droog en worden de rooimachines weer uit de schuur gehaald om de aardappelen te gaan rooien.

Op de eerste 5 foto's zit Freerk Zwart op de grote rooimachine bij mts Durk en Rintsje Visser. Op de andere 5 foto's zijn we op de akkers van mts Gerrit en Petra Jukema. De trekker wordt bestuurd door Gerrit en op de rooier staat zoon Joast.

Lees verder...
21 augustus 2021
21 augustus 2021
Gekostumeerd Kaatsen

Zaterdag 21 augustus organiseerde de Sport- en Spelcommissie Gekostumeerd kaatsen, met als titel 'Spannend'. En spannend was het: er was een grote groep bendeleden van 'La Casa de Papel' aanwezig. De leden van 'Peaky Blinders' vormden een kaatspartuur. Gelukkig was er ook politie op de been waardoor alles toch weer snel in evenwicht was. De angsthazen lieten zich niet kennen en deden vrolijk mee.

Het was een gezellige middag/avond en er werd leuk gekaatst.

De prijzen gingen naar:

Kaatsen:
Verliezersronde:
1ste prijs: Alie Amber, Zeya en Durk
2de prijs: Patricia, Frans en Job

Winnaarsronde:
1ste prijs: Hester, Patricia en René
2de prijs: Naomi, Fenne Jetske en Justin

Kostuums:
1ste prijs: Aafke, Iris en Ortwin
Aanmoediging: Hedwig, Berber en Jan Rients

Gefeliciteerd!!

(Foto's zijn gemaakt door Sybe Wop en Jolanda)

Lees verder...
25 juli 2021
25 juli 2021
Werken aan nieuwbouw

De werkgroep Nieuwbouw van Dorpsbelang werkt aan een eerste plan voor nieuwbouw in ons dorp. Daarvoor verzamelt het eerst overal informatie en voert het tal van gesprekken.


Woensdagavond ging de werkgroep in Zwolle op bezoek.
Na de zomer wil de werkgroep de eerste ideeën aan het dorp presenteren.

Lees verder...
16 juli 2021
16 juli 2021
Johannes Wolbers krijgt nóg meer tijd om zich in te zetten voor het dorp!

Noem Johannes Wolbers in Oosterbierum, dan zullen de bewoners hem meteen als bewogen dorpsman, zelfs soms dorpsburgemeester en zeker iemand die veel voor het dorpsgemeenschap en kerk doet.

‘Ik wol my altyd ynsette foar tsjerke en maatskippij. Dat sit yn my.’’

Maar ook als zij hem als de diepvriesmaaltijdserviceman bestempelen, klopt het als een bus. Na 49 jaren zet hij er met oprechte trots op 16 juli een punt achter.

Lees het hele bericht in de link naar het PDF-bestand (met foto).


TEKST EN FOTO: SYBE JOOSTEMA

Lees verder...
4 juli 2021
4 juli 2021
De zomer op Kloostertuin Oosterbierum begint met Cover Lover

Het zomerseizoen op de Kloostertuin Oosterbierum begint zondag met een optreden van Cover Lover. Wie in de prachtige tuin onder het genot van koffie, thee en iets lekkers wil luisteren naar akoestische feel good hits uit de jaren 60, is er van harte welkom.

De theetuin in Oosterbierum is alle zondagen in juli en augustus geopend van 13.30 tot 17.00 uur.


Hermien Moning organiseert als vrijwilliger de middagconcerten: ‘Dit is alweer het vijfde seizoen dat regionale muzikanten in de theetuin optreden. De optredens passen helemaal bij de Kloostertuin. Mooie muziek in een gezellige, gemoedelijke sfeer. In totaal zijn er deze zomer zes muzikale optredens en is er 1 middag met verhalenvertellers.

Het hele programma staat op www.kloostertuinoosterbierum.nl.
De Kloostertuin is ook te volgen op Facebook en Instagram “Kloostertuin Oosterbierum”.

-------------------------------------------------------

Op de foto staat het duo Cover Lover.

 

Lees verder...
1 juli 2021
1 juli 2021
dorpsfeest 2021, op en rond het veld

Op en rond het veld gebeurt van alles: springen op luchtkasteel, spelen met luchtpaard, lucht 'dart'bord en gekleurd blokken. Tijdens de kindervoorstelling genieten van suikerspin en popcorn.

En natuurlijk praten, vooral bijpraten.

Lees verder...
29 juni 2021
29 juni 2021
Dorpsfeest 2021, Zeskamp

Zaterdagmiddag was het tijd voor de traditionele en minder traditionele spelletjes: de zeskamp.

Veel valt daar niet over te vertellen, er was vooral veel lol!! Wie er gewonnen heeft? Geen idee, we waren net te laat voor de prijsuitreiking. Dus als iemand daar nog een foto van heeft, mail hem zodat we het fotobestand compleet hebben.

De foto's staan NIET in chronologische volgorde maar zijn natuurlijk wel leuk om te bekijken.

Lees verder...
29 juni 2021
29 juni 2021
De dorpspomp wordt gerepareerd

De dorpspomp bij de stamboomtafel lekt. De gemeente is hierover al gebeld door verschillende dorpsgenoten. Om de pomp te kunnen maken moet er echter een onderdeel worden geleverd. Dat laat nog even op zich wachten. Zodra het onderdeel binnen is, repareert de gemeente onze pomp weer.


Om water te besparen had de gemeente de pomp kunnen afsluiten. Dat deed ze niet om dorstige wandelaars, fietsers en dorpsgenoten toch de kans te geven zich bij warm weer aan het koele water te kunnen laven.

 

Lees verder...
29 juni 2021
29 juni 2021
Broodjes van Ype

De broodjes van Ype vielen ook dit feestweekend weer in de smaak. 

Lees verder...
28 juni 2021
28 juni 2021
Dorpsfeest 2021, Dauwpartij

Zaterdagmorgen acht uur: de dauwpartij werd gespeeld op het sportveld in Oosterbierum. 

Er waren wedstrijden voor de jeugd èn voor de 'senioren'.
Leuke wedstrijden, soms een beetje erg fanatiek maar er hing een goede sfeer. Niet iedereen was even fit, de drive-in-bioscoop heeft toch wel wat invloed gehad op het sportieve gestel.

De uitslagen:
Jeugd:
1ste prijs:
Ziva Thulin, Benthe Kuiken en Patrick Stellingwerf
2de prijs:
Hendrik Steenstra, Anniek de Vries en Sterre Kuiken
Gedeelde 3de prijs:
Brent Dijkstra en Geert Andringa
Lysanne Groeneveld, Jannick Dijkstra en Isa Visser

(scheidsrechters/begeleiders bij de jeugd waren Sara Mulder en Johannes Wolbers)

Senioren:
1ste prijs:
Anne Steenstra, Arjen Bleeker en Bauke Syswerda
2de prijs:
Alise Steenstra, Sybe Geert Andringa en Patricia Westra
3de prijs:
Tamara Sijbesma, Sys Dijkstra en Arwin de Vries

Verliezersronde:
1ste prijs:
Marije Bleeker, Yse Johannes Dijkstra en Hedwig Noordenbos
2de prijs:
Ypke Dijkstra, Joost Jukema en Carmen Polman

Lees verder...
27 juni 2021
27 juni 2021
Dorpsfeest 2021, drive in bioscoop

Aan de Konkelswei was een heuse Drive-in-bioscoop gerealiseerd. Op het terrein van Jelgerhuis konden 50 auto's geparkeerd staan om vanuit de auto naar de film te kijken. Niet iedereen kwam echter met de auto, er stond een aantal fietsen en er waren toch best wel veel bezoekers met de benenwagen.

Bart en Anja verwelkomden ons met een lach en een vlag. Als je een hapje of drankje wilde hebben dan werd je verzocht om het vlaggetje omhoog te houden zodat een bestuurslid van de Oranjevereniging de bestelling op kon nemen. Verse popcorn, een veel te zoete suikerspin of een ander hapke: er was van alles te koop.

En de film? Dat was natuurlijk Grease!! Heerlijke nostalgie, lekker wegzwijmelen en genieten van de muziek. Kortom: een goed geslaagde avond.

Lees verder...
27 juni 2021
27 juni 2021
Dorpsfeest 2021, kinderspelen en eten

Een aangepast dorpsfeest en toch gezellig. Vrijdagmorgen om 6.30 uur werden we allemaal gewekt door de "wekker van de jongens en meiden van keet "it Kratsje". Een ludiek idee van deze jonge mensen.

Om 9.00 uur konden we genieten van de schooljeugd op het sportterrein met de kinderspelen. De hele morgen was er gratis koffie met koek.

Rond de klok van twaalven had Ype voor ons allemaal genoeg heerlijke soep en broodjes! Hier hebben dan ook verschillende dorpsgenoten heel erg van genoten.

 

Opmerking bij de foto's: staat u of uw kind op het internet en wilt u dat niet? Neem dan contact met ons op zodat we de foto kunnen aanpassen/verwijderen.

Lees verder...
25 juni 2021
\
25 juni 2021
Ludieke actie van it Kratsje

De jongens en de meiden van keet "it Kratsje" waren vanmorgen 25 juni al vroeg op pad om het aangepaste dorpsfeest in te luiden met een wekdienst.

In hele ludieke actie van deze jongeren.

Lees verder...
Lees verder...
20 juni 2021
20 juni 2021
Fietsen door de Middeleeuwen

Op zaterdag 3 en 10 juli wordt een unieke fietstocht georganiseerd. Starttijden tussen 11.00-16.00 uur bij Dykstra State, Bitgumerdyk 24 te Menaam.

Het wordt een unieke cultuurhistorische fietstocht door de prachtige natuur en het coulissenlandschap van Berltsum/Bitummole/Bitgum. De fietstocht is ongeveer 12 kilometer. Onderweg komt u eerst langs Josse Pietersma, die bij de Hege Wier in Menaam een bijzondere act opvoert over de cultuurhistorische waarde van deze stins uit de 13e eeuw. Daarna bezoekt u de beleeftuinen van Joostema met daar tussenin de oude Middelzee en fietst u door het Hemmemapark waar u informatie krijgt over het park. Voor een korte pauze komt u langst de nieuwe Menno Simons Theetuin en expositie in de Vermaning. Tenslotte fietst u via de ecologische tuinen met klassieke rozen van familie De Lang door het coulissenlandschap in Bitgummole en daarna fietst u weer terug naar de Dykstra State te Menaam.


De fietstocht is voor iedereen: gezinnen, ouderen, scootmobielen want de paden zijn goed toegankelijk. Deelname kost € 5,- per persoon incl. consumpties. Iedereen is van harte welkom op deze bijzondere fietsdagen! Reserveren is niet nodig.


Info: www.friesvleespakket.nl of via F Friesvleespakket

Bij de foto:
Josse Pietersma, een cultuurhistorisch verteller voert een unieke act op bij de Hege Wier

Bijlage 2: poster van Fietsen door de Middeleeuwen

Lees verder...
20 juni 2021
20 juni 2021
Online vragenlijst Arbeidsmigranten Waadhoeke

 In 2019 is het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Waadhoeke vastgesteld.

Afgesproken is dat er een evaluatie zou plaatsvinden. De evaluatie wordt na de zomer aangeboden aan de gemeenteraad van Waadhoeke.

Onderdeel van de evaluatie is een online vragenlijst voor betrokkenen en geïnteresseerden. Deze vragenlijst kunt u hier vinden: www.kaw.nl/evaluatiewaadhoeke.

De vragenlijst bestaat uit meerkeuzevragen en open vragen. Invullen is anoniem. De open vragen zijn niet verplicht.

De gemiddelde invultijd voor de meerkeuzevragen is 10-15 minuten.

 

Lees verder...
19 juni 2021
19 juni 2021
Workshop op de Kloostertuin

Sinds vorig jaar woont Lydia Elisabeth Pieksma aan de Sint Jorisstrjitte in Oosterbierum. Lydia is keramist en deelt graag haar passie voor keramiek. Vandaag gaf ze haar eerste workshop in de Kloostertuin van Oosterbierum: planten drukken in klei. 

De opgave was niet overweldigend maar wat een leuke middag hebben we gehad. 
Eerst zoeken in de Kloostertuin naar bladeren en bloemen met een mooie structuur. Daarna bedenken wat voor compositie het moet worden. En: ga ik voor een groot plateau of worden het toch een aantal kleinere bordjes van verschillend formaat? Gaandeweg kreeg de klei de fijne structuren van de bladnerven.

Lydia laat de klei nu eerst aan de lucht drogen, hierna gaat het een aantal uur de oven in op bijna 1.000 °C.  Hierdoor wordt de klei biscuit. Dan volgt een glazuurlaag en dan kan alles worden afgebakken: op 1.260 °C. Deze laatste processen worden door Lydia zelf uitgevoerd omdat het erg tijdrovend is. De resultaten kunnen we dus niet op de website zetten.

Lydia heeft nog een aantal workshops in de agenda staan:
zaterdag 3 juli 13-00 – 15:00
zaterdag 31 juli 13:00 – 15:00
zaterdag 7 augustus 13:00 – 15:00
Zaterdag 14 augustus 13:00 – 15:00

Geef je op voor één van deze middagen: het is erg gezellig, je bent creatief bezig èn je krijgt uiteindelijk een bijzonder origineel stukje keramiek thuis.

Nieuwsgierig wat Lydia nog meer doet? Klik op deze link om op haar website te komen.

Lees verder...
18 juni 2021
18 juni 2021
Wie heeft iets gezien en/of gehoord?

Helaas heeft iemand ijzeren buizen tekort gehad en heeft het nodig gevonden om het buitelrek aan het schelpenpad bij Durk Visser met een flex af te zagen en het geheel mee te nemen.

Nu maakt een flex lawaai dus we hopen dat iemand iets heeft gezien of gehoord heeft.

Wilt u deze informatie alstublieft delen? Dat kan via de mail: dorpsbelang@oosterbierum.info of anoniem: gooi een briefje met de informatie in de bus op Eilanswei 7.

Namens dorpsbelang alvast hartelijk dank.

Lees verder...
18 juni 2021
18 juni 2021
Slachtedyk

Wat ziet de Slachte er mooi uit. De gemeente heeft nog niet gemaaid waardoor er verschillende soorten gras en bloemen groeien en bloeien. Op twee landerijen staan bijenkasten met bijen die zich tegoed doen aan de nectar vanuit de berm en het koolzaadveld. 

Nu nog even genieten voordat alles eraf wordt gehaald. 

Lees verder...
17 juni 2021
17 juni 2021
Collectanten gezocht in Oosterbierum

MS collecteweek van 28 juni t/m 3 juli 2021:

Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in Oosterbierum (FRANEKERADEEL). Help jij ons in de strijd tegen de zenuwslopende ziekte multiple sclerose (MS)? 

Word collectant

We zijn op zoek naar collectanten! Collectanten kunnen ervoor kiezen om huis-aan-huis of thuis vanaf de bank te collecteren. De opbrengst van de landelijke collecteweek is van essentieel belang voor de 25.000 mensen met MS in Nederland die iedere dag met een ziekte moeten leven die hun zenuwen letterlijk sloopt. Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS moet daarom doorgaan.

Collecteren kost maar twee uurtjes tijd per jaar. En het is nog leuk ook! 

Ziekte van het centrale zenuwstelsel

MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag om de zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen signalen van en naar de hersenen niet (goed) door, waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland hebben 25.000 mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 1000 mensen bij. De eerste symptomen treden meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar. Dat maakt MS de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. 

Onderzoek hard nodig

Er is nog geen oplossing voor MS. Onderzoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe de ziekte te genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Het Nationaal MS Fonds besteedt de opbrengst uit de MS Collecteweek onder andere aan wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelingen en een betere kwaliteit van leven voor mensen met MS. 

 

Meer informatie en aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

 

Lees verder...
17 juni 2021
17 juni 2021
Flessenactie Samen tegen Corona

Op donderdag 17 juni verzamelden zich een groep vrijwilligers bij de stamboomtafel en na instructies van Adeline Jukema en Klaas Hibma zwermden zij uit over Oosterbierum en Klooster-Lidlum. In ruim een uur werden flessen, soms leeg, soms met een restje, lege bierkratten of / en zegelboekjes opgehaald. Ook hadden vele dorpsgenoten de flessen zelf reeds ingeleverd en droeg men bij aan de actie via een gift.


De doppen van de flessen worden gespaard voor de geleidehonden en blijven altijd welkom. De actie zelf gaat via de samenwerkende hulporganisaties, naar Giro 555. Het bedrag wordt besteed aan de acute medische noodsituatie in India en Nepal. Er is grote behoefte aan zuurstof en beschermde kleding voor de hulpverleners. Ook hulp bij de organisatie van het vaccineren en de materialen hiervoor zijn van levensbelang.

De diaconie van de Sint Joris Tsjerke is blij verrast met de geweldige opbrengst. Het eindbedrag van € 733,85 is mede te danken aan Poiesz supermarkt die alle flessen inneemt en het bedrag naar boven afrond. Naast dank aan de vrijwilligers ook dank aan Steenstra voor de verzamel plaats en Broos voor de bus voor het flessenvervoer.

Tekst en foto's: Johannes Wolbers

Lees verder...
2 juni 2021
2 juni 2021
Kuilen

Na een lange periode van regen en te koud voor de tijd van het jaar is de start van het voorjaar voor de meeste agrariërs een minder goede start. Maar nu dan éénmaal de zon schijnt en de temperatuur omhoog schiet is het uit met de rust in het veld.


Bij maatschap Wijngaarden-Zijlstra aan de Jelle Zijlstraleane in Oosterbierum wordt de eerste snee gras ingekuild. Er is in geen jaren zoveel gras geoogst van de eerste snee. Op de foto’s is loonbedrijf Joostema uit Minnertsga bezig om al het gras “aan de bult” te brengen. Op de foto verdeelt Arjen Houtsma het gras op de kuilbult met de shovel. Hein Lieuwe Joostema en Dirk Reinder de Jong rijden het gras van het land naar het erf van de familie Wijngaarden.

 

Lees verder...
29 mei 2021
29 mei 2021
Internetfraude, informatie gezocht

Op woensdag 26 mei, rond 21.30 uur, is er in Oosterbierum internetfraude gepleegd. Hiervan is aangifte gedaan bij de politie. Deze criminele aktie komt, samen met nog 2 aangiftes, op een totale schade van 63.890 euro.

Een jongeman van rond de 20 jaar, met mondkapje op, heeft heel geraffineerd zichzelf bij een dorpsgenoot naar binnen gekletst en heeft toen computervredebreuk gepleegd. Waarschijnlijk stond zijn auto geparkeerd in de buurt van de speeltuin.

Het kan zijn dat ze met meerdere personen waren en dat ze geprobeerd hebben om bij meer personen gegevens en spullen los te praten. Ze komen heel overtuigend over en weten bijna alles van hun slachtoffer.

Wie heeft er op deze dag of in de dagen/uren voorafgaande hieraan iets bijzonders gezien? 

U mag het melden bij dorpsbelang@oosterbierum.info en anders direct aan de politie. Heeft u videobeelden? Dan wil de politie die graag ontvangen.


Meer informatie over de computervredebreuk:
Criminelen geven zich uit als bankmedewerker. Ze bellen vaak met een nummer van een bank en zeggen dat er fraudeleuze handelingen plaats vinden op de bankrekening. Of ze benaderen hun slachtoffer via Whatsapp. Waarschijnlijk achterhalen ze het telefoonnummer via een advertentie op een verkoopsite. Ze bezoeken hun slachtoffer, installeren een remote access tool waarmee ze de computer kunnen besturen en bij al de (bank)gegevens kunnen komen.

De criminelen zetten één of meerdere betalingen klaar bij een Bitcoin platform op de computer, geven hun slachtoffer nog de opdracht om de code in te voeren en weg is het geld.
(info via Politie Noordwest Fryslân)

Lees verder...
29 mei 2021
29 mei 2021
NL Doet 2021

De NL Doet versie 2021 vond dit jaar alleen plaats op de Kloostertuin. Voornamelijk buiten en met genoeg ruimte om de 1 1/2 meter te waarborgen.

De kas werd zomerklaar gemaakt, de moestuinen geschoffeld en voorzien van pootgoed, de kruidentuin gewied en tevens nieuwe kruiden planten, het tuinhuis schoongemaakt. Kortom: genoeg werk voor de ca 15 mensen die aanwezig waren.

Ype had weer voor de innerlijke mens gezorgd: soep met broodjes op de Kloostertuin.

Volgend jaar weer een 'normale' versie?

Lees verder...
23 mei 2021
23 mei 2021
Dorpsfeest 24-27 juni 2021

Jullie zullen wel gedacht hebben, wat is het stil… Komt er nou wel of geen dorpsfeest? En hoe ziet dit er dan uit?!

Maak je geen zorgen, het bestuur van de Oranjevereniging is druk in beraad en hebben een mooi corona-proof dorpsfeest op kunnen zetten! Binnenkort (begin juni) valt het programmaboekje op de deurmat.

Een feestavond in de feesttent zit er helaas dit jaar niet in. Om jullie toch een beetje in de feeststemming te laten komen willen ze iedereen in het dorp vragen om de straatversiering weer tot leven te brengen, wel zo gezellig!

Voor de wagenbouwers: helaas geen grote optocht. Maar niet getreurd, jullie kunnen de ideeën en bouwtechnieken toch nog kwijt in een miniatuur-formaat feestwagen. Sporten mag, dus de kinderspelen, kaatsen en zeskamp staan dit jaar zeker op de planning. Wat we hebben bedacht voor vrijdag- en zaterdagavond wordt nog even geheim gehouden. Het wordt in ieder geval bijzonder en hilarisch! Het bestuur heeft er in ieder geval zin in en ze hopen iedereen gezond op het veld te treffen.

Lees verder...
23 mei 2021
23 mei 2021
Koningsnachtbingo

Tijdens de Koningsnacht werd er online bingo gespeeld ten behoeve van dorpshuis It Mienskar.

De voorzitter van It Mienskar, Petrus Houtsma, heeft namens het dorpshuis een cheque van de Oranjevereniging ontvangen ter waarde van 1.022,30 euro. Dit had niet gekund zonder de gulle sponsoren en alle enthousiaste bingo-spelers. Zonder hen was het niet zo’n succes geworden. BEDANKT!

De hoofdprijs bij de kinderen werd gewonnen door Ziva: een JBL speaker t.w.v. 150 euro. De hoofdprijs bij de superbingo werd gewonnen door Inge: een koffiebonenmachine t.w.v. 300 euro.

Ook koningsdag was een succes. Door het prachtige weer en niet te harde wind werd de Oranjevereniging blij verrast door de opkomst van 50 fietsers die een mooie fietstocht over allemaal nieuwe paadjes hebben gemaakt! Vooraf kon de moed ingedronken worden met een oranjebitter en energie opgewekt worden met een oranjekoekje. Onderweg werd er ook aan de innerlijke mens gedacht door middel van een appeltje voor de dorst en een stukje worst, kaas en komkommer. Ieder bedankt voor de deelname! En Riemer, bedankt voor het uitstippelen van de fietstocht.

(met dank aan Juliët voor foto en tekst)

Lees verder...
20 mei 2021
20 mei 2021
Dorpsbelang Oosterbierum

Ook in tweede instantie geen vergunning voor de Bauke Poelstrastrjitte.

Gemeente Waadhoeke heeft dinsdag 18 mei opnieuw besloten geen vergunning te verlenen voor kamerverhuur in het pand aan de Bauke Poelstrastrjitte 38.
Nadat de gemeente in eerste instantie de vergunning had geweigerd ging de eigenaar van het pand hier tegen in beroep.


De gemeente heeft zich - voor ze dinsdag het besluit nam - ook laten adviseren door een bezwaarschriftencommissie. Deze schrijft: 'de commissie is van oordeel dat de verleende omgevingsvergunning terecht en op juiste gronden is geweigerd'.
Met de informatie van onder meer die commissie komt de gemeente opnieuw tot het oordeel dat de vergunning niet verleend moet worden.


De eigenaar van het pand kan tegen het besluit van de gemeente in beroep gaan.

Dorpsbelang Oosterbierum Klooster-Lidlum is blij met het besluit. Het bestuur vindt het belangrijk dat in ons dorp, maar ook in andere dorpen en wijken van gemeente Waadhoeke, de hand wordt gehouden aan het maximum aantal vergunningen dat verleend mag worden.


Het bestuur betreurt dat de pandeigenaar heeft nagelaten tijdig een vergunning voor het betreffende pand aan te vragen. Die mogelijkheid was er volop.

De eigenaar nam namelijk op 27 februari 2019 deel aan een door Dorpsbelang georganiseerd gesprek in it Mienskar over kamerverhuur en leefbaarheid van het dorp.                                                                 Toen is hij er op gewezen dat er nog vergunningen beschikbaar waren en werd hij geadviseerd zo'n vergunning aan te vragen.

Lees verder...
16 mei 2021
16 mei 2021
Kopij dorpskrant Sint Joris

De redactie van dorpsblad Sint Joris doet een oproep om bijdragen aan te leveren voor de volgende Sint Joris dorpskrant. Graag ontvangen ze weer stukjes over activiteiten, foto's, verhalen, gedichten, etc.!

In verband met het weekend van het dorpsfeest 2021 is het streven om de Sint Joris rond 19 juni te bezorgen. Daarom het verzoek om de bijdragen uiterlijk woensdag 2 juni a.s. via het sintjoris@oosterbierum.info aan te leveren.

 

Lees verder...
15 mei 2021
15 mei 2021
Snelheidscontrole

Op woensdag 12 mei is er door de politie een radar-snelheidscontrole in Oosterbierum gehouden.

Tussen 15:30 en 18:15 uur werd er gecontroleerd aan de Haerdawei. Hier mag 30 km/u worden gereden.

Enkele cijfers:
Aantal passanten: 439
Aantal overtredingen: 240
Hoogste snelheid: 74 km/u
Overtredingspercentage: 55% te snel

Lees verder...
9 mei 2021
9 mei 2021
Aanmelden NL Doet

Heb je je al aangemeld voor NL Doet? Want ook in 2021 worden er vrijwilligers gezocht om helpen bij een  aantal projecten zoals:

  • 'zon en wind de baas op de Kloostertuin' en
  • 'opknappen visvlonder en bankjes schelpenpaden'.

Je kunt je nog aanmelden via deze link.

Lees verder...
5 mei 2021
5 mei 2021
Kerkdiensten Sint Joris Tsjerke

In de Sint Joris Tsjerke (en in de Andreaskerk Wijnaldum) worden weer voorzichtig kerkdiensten gehouden. Dit met inachtneming van de coronarichtlijnen van overheid (RIVM.NL) en kerk (PKN.NL), dat wil zeggen:

  • maximaal 30 kerkgangers
  • aanmelding vooraf is verplicht: ha.zwart@planet.nl
  • gezondheidscheck en presentielijst bij de ingang van de kerk
  • u wordt door een kerkenraadslid naar een zitplaats gebracht
  • steeds 1,5 meter afstand bewaren, ook bij het verlaten van de kerk
  • mondkapje dragen als u zich door de kerk beweegt, zittend mag het mondkapje af
  • geen samenzang, er zijn voorzangers

 

Lees de digitale versie van de Underweis hier.

Lees verder...
4 mei 2021
4 mei 2021
Dodenherdenking

De dodenherdenking werd in Oosterbierum sober gehouden.

In kleincomité (afgevaardigden van de Oranjevereniging en van CBS De Flambou) vertrok het groepje mensen vanaf It Mienskar naar de Sint Joris Tsjerke.

Gijsbert legde namens de Oranjevereniging en ons dorp een mooi bloemstuk bij het monument neer. Hierna lazen twee kinderen (Ilse en Fokke) een gedicht voor. 

We gaan ervan uit dat in de loop van vandaag nog meer bloemen bij het monument worden neergelegd en hopen dat we volgend jaar weer gezamenlijk kunnen herdenken. 

Door de harde wind was de live-verslaggeving op Faceboek niet erg duidelijk. De tekst van de gedichten zal zo spoedig mogelijk toe worden gevoegd aan dit verslag.

Lees verder...
26 april 2021
26 april 2021
Bingo

Op dit moment wordt er onder een groot aantal Oosterbierumers online een ware slag geleverd: De Koningsnacht Online Bingo!!

Het schijnt er verhit aan toe te gaan want de prijzen zijn groot.

De opbrengst gaat naar dorpshuis It Mienskar.

 

Lees verder...
17 april 2021
17 april 2021
Sint Joris, voorjaar 2021

Hierbij de digitale versie van de Sint Joris.

Lees verder...
28 maart 2021
28 maart 2021
Voedselbank Helpende hand

De Flambou en Sint Joris Tsjerke hand in hand voor de Helpende Hand.

In de week voor Pasen (29 maart - 1 april) is er een actie ten behoeve van voedselbank Helpende Hand.

 

Open het PDF bestand voor meer informatie.

Lees verder...
28 maart 2021
28 maart 2021
Stop overlast door vandalisme

Beste dorpsgenoten,

Al langere tijd gaat ons dorp gebukt onder overlast door vandalisme. Het gaat daarbij om kleinere, maar vaker ook om grote vernielingen.
Jonge bomen worden afgebroken, ruiten ingegooid, hekken en vensterbanken gesloopt.
Dat moet stoppen!
Wat mensen in ons dorp met veel liefde en inzet opbouwen, mag door anderen niet worden gesloopt.

Dorpsbelang én de politie vragen u daarom:

- altijd aangifte te doen van iedere vorm van vandalisme en
- te melden wanneer u getuige bent van die vernielingen en/of weet wie de daders zijn. Melden kan ook anoniem.

Het telefoonnummer van de politie is 0900-8844.
U kunt ook mailen naar dorpsbelang@oosterbierum.nl

Samen maken een eind aan de vernielingen en maken we Oosterbierum Klooster-Lidlum een prettig dorp om in de wonen.

Bestuur Dorpsbelang Oosterbierum Klooster-Lidlum

Lees verder...
27 maart 2021
27 maart 2021
Noch efkes trochbite

Vandaag ben ik op pad geweest met Tjitske en Gerbrig om, namens De Sint Joris Tsjerke en Dorpsbelang, de Koekefretters van Oosterbierum en Klooster-Lidlum een hart onder de riem te steken. 

In het papieren tasje zaten: de nieuwste editie van dorpsblad Sint Joris, een aantal kaarten èn een reepkoek (omdat we nog even moeten doorbijten). Als ze niet thuis waren dan werd het tasje aan de deur gehangen. Maar de meeste bewoners wèl thuis, wat al gauw tot een klein deurgesprekje leidde. 

De attentie werd bijzonder gewaardeerd!

Dit initiatief werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het Fryske Flinter Fonds.

Lees verder...
25 maart 2021
25 maart 2021
Oeverwand zwaluwen

Eén keer per jaar moet de zwaluwwand aan de Konkelswei klaar worden gemaakt voor een nieuw broedseizoen.

Dit ging op een geweldige manier: Albert Jukema kroop achter het stuur van de kraan zodat Joop Jukema en Ortwin Dijkstra samen in de bak de gaten opnieuw konden vullen. 

De zwaluwen hebben graag een open aanvliegroute dus ook het riet dat voor de gaten groeit en waar de zwaluwen last van hadden is weggehaald. Jan Jukema ging, gekleed in een waadpak, het koude water in om met een hark het riet dat in het midden groeit eruit te halen.

Dikke pluim voor de heren.

Lees verder...
23 maart 2021
23 maart 2021
verkiezingen 17 maart

Graag willen wij als medewerkers van stembureau Oosterbierum, dit heugelijke feit met jullie delen. Als team Oosterbierum konden wij rond 20.30 de 300ste stemmer verwelkomen.

Namens stembureau team,

Auke Roorda

Lees verder...
10 maart 2021
10 maart 2021
De patatfabriek in Oosterbierum

Onlangs is er een boekwerkje verschenen met als titel ‘De patatfabriek te Oosterbierum’. De ondertitel ervan luidt: ‘In historisch perspectief’. Met dat laatste wordt de bedoeling van de schrijver weergegeven. Die auteur is Teije T. Osinga, nu woonachtig in Franeker, maar met een verleden als onderwijzer in Oosterbierum. Met het geschrift wilde hij niet louter de opkomst en werkwijze van dit bedrijf beschrijven, maar ook haar oorsprong. Vandaar de historische opzet.


De schrijver vangt zijn geschrift dan ook aan met gebeurtenissen zo rond 1900. Kort daarna had Oosterbierumer Dirk Sijds de Vries zijn jonge jaren als visser op een logger erop zitten en vestigde hij zich met zijn even oude bruid Tietje Kramer in het dorp om daar aanvankelijk als beurtschipper de kost te verdienen. Al spoedig begon hij daarnaast een handel in aardappelen. Dat was niet nieuw in de voormalige gemeente Barradeel. Aardappelhandelaars waren er meer en zo ook commissionairs. De aardappelhandel van Dirk de Vries werd tot een bloeiende zaak. Zo zelfs dat hij de beurtvaart eraan gaf.


In de jaren zestig van de twintigste eeuw begon in de aardappelhandel een beetje de klad te komen. Voorheen werd er altijd geleverd aan bijvoorbeeld groenteboeren, maar die raakten steeds meer uit beeld door de opkomst van kleinere en grotere supermarkten. Bovendien ontdekten de Nederlandse huisvrouwen de Indische leuken en kenden nieuwbouwwoningen bijna geen kelder meer voor opslag. Daarom was het ene geluk dat sinds de Tweede Wereldoorlog vanuit België een nieuw aardappelproduct aan een opmars begon in ons land, de patat.


Restaurants, lunchrooms, cafetaria’s, die hun klanten het nieuwe product wilden voorschotelen, gebruikten hiervoor de wat grovere aardappels. De bereiding van patat is evenwel een bewerkelijke klus, die meerdere handelingen vergt. Daarom kwam al snel de vraag op naar centralisatie van dit proces. Zo’n vraag kwam begin jaren zestig ook terecht bij een kleinzoon van Dirk de Vries, zijn naamgenoot en zoon van Karel. Na een leerproces bij de Franeker Algera, die op verschillende plekken in de stad verkooppunten van onder meer patat had, begon deze Dirk in 1963 aan de productie van voorgebakken patat. Hij werd daarbij ondersteund door familieleden en enkele jongeren.


Na een aanloopperiode van enkele jaren ‘trial en error’ begon de patatproductie steeds beter te lopen. Zo zelfs dat dit de aardappelhandel overvleugelde. Besloten werd die handel van de hand te doen en zich voortaan met de productie van voorgebakken patat bezig te houden. Onder de noemer ‘Vriezo’, een samenvoeging van ‘De Vries en zonen’, werd niet alleen het product verkocht, maar in 1967 aan de Lidlumerwei ook een ‘bakinrichting’, ofwel een fabriek gesticht. Die werd al na een half jaar door brand getroffen, maar Dirk en zijn medewerkers lieten zich daardoor niet ontmoedigen. De fabriek werd herbouwd en ondanks de soms economisch slechte tijden heeft ze meerdere stormen kunnen doorstaan. Dat was mede dankzij pluimveeslachterij Storteboom te Korhorn uit Groningen. Bijna twintig jaar zou dit bedrijf Vriezo niet alleen financieel steunen, maar zich ook richten op vernieuwing. Dit uiteraard met het oog op de opvoering van de productie.


Nadat Storteboom zich in 1995 uit Vriezo terugtrok nam de toenmalige leiding, Fred Sterk en Sies de Vries, de scepter over. De Oosterbierumer patatfabriek bleek echter te klein om zelfstandig voort te gaan. Anno 2000 werd de fabriek dan ook tot onderdeel van het Amerikaans/Nederlandse concern LambWeston/Meijer.


Het boekwerkje ‘De patatfabriek te Oosterbierum’ is in eigen beheer uitgegeven. Bent u geïnteresseerd en een bestelling willen plaatsen, dan kunt u contact opnemen met: sijdsdevries@home.nl (0517-390730), d.vries46@chello.nl (0517-232323) of t.t.osinga@ziggo.nl (0517-853000).

Lees verder...
10 maart 2021
10 maart 2021
Marjoleins rijdende bloemenbus

Geen tijd om naar de bloemist te gaan of zoek je de drukte nu liever niet op? Marjolein Kootwijk uit Tzummarum heeft daar iets op gevonden. Sinds maart 2020 rijdt zij met haar blauwe bloemenbus langs verschillende dorpen in de gemeente Waadhoeke.

Als een soort melkboer die vroeger door de dorpen reed, maar dan met bloemen. “Met een volle bus rijd ik iedere week een andere route. Mensen kunnen zelf een boeket samenstellen en het is ook mogelijk om van tevoren een bos te bestellen of een abonnement af te sluiten”, vertelt Marjolein.

Sinds 2015 vrolijkt Marjolein huizen op met haar bloemen, maar een grote VW bus vol met bloemen was haar grote droom. Samen met haar vriend kocht ze haar droombus, knapte deze samen op en in maart van dit jaar kon ze ermee van start. Middenin de eerste lockdown periode. “Dat was wel spannend, maar mensen werken nu veel thuis en willen daar wat gezelligs van maken. Bovendien zijn er in de dorpen waar ik kom geen bloemenwinkels meer. Dus dit kwam heel mooi samen zo.”

Ook voor speciale gelegenheden, zoals bruiloften en uitvaarten, en het aankleden van bedrijven verzorgt Marjolein graag boeketten en bloemwerk, daarnaast organiseert ze graag workshops. “Die gaan ook dit jaar gewoon door, maar dan online. Ik ben op dit moment bezig om een leuke paas workshop te bedenken. Ik maak voor de klanten leuke knutseltassen met een beschrijving erin zodat de klanten heerlijk thuis aan hun eigen keukentafel een Paasstuk leren maken en ik geef via een live verbinding alle tips en trucs die ervoor nodig zijn. Echt bij elkaar zijn is natuurlijk gezelliger, maar dat zit er voorlopig nog niet in helaas.

Marjoleins bloemenbus rijdt twee keer per week. Ze stopt onder andere in Oosterbierum, Sexbierum en Oudebildtzijl en daarnaast staat de bus iedere donderdagochtend op een vaste plek in Dronrijp en op zaterdagochtend in Tzummarum.

Bloemen bestellen bij Marjolein kan via tel. 06-83665557 of e-mail info@marjoleinsbloemen.nl

 

 

 

Lees verder...
9 maart 2021
9 maart 2021
Vervolg Arbeidsmigranten

De onderstaande berichten zijn verschenen in de media naar aanleiding van de brief die in februari deur aan deur is verspreid.

Omrop Fryslan, vanaf punt 7.20

Leeuwarder Courant digitaal

Leeuwarder Courant 26 feb 2021 pfd

Lees verder...
24 februari 2021
24 februari 2021
Kamersgewijze verhuur

Bijgaande brief van Dorpsbelang wordt vandaag bij alle huizen gebracht.

Het gaat over de vergunningverlening voor kamergewijze verhuur van woningen aan arbeidsmigranten.

Dorpsbelang maakt zich hier opnieuw grote zorgen over. De brief spreekt voor zich.

Lees verder...
23 februari 2021
23 februari 2021
Sint Joris

De voorjaarseditie van de Sint Joris komt er weer aan. We hopen dat deze bij het aanbreken van de lente bij jullie in de bus ligt.

Maar de Sint Joris maken we samen, dus hierbij een oproep aan iedereen om jullie bijdrage en/of foto's in te sturen. We ontvangen dit graag uiterlijk maandag 8 maart via sintjoris@oosterbierum.info.

Alvast hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,
de redactie Sint Joris

 

Lees verder...
13 februari 2021
13 februari 2021
Schaatsen Konkelswei

IJsmeester Yannick had de ijsbaan op tijd klaar, de jeugd van Oosterbierum stroomde massaal toe om gebruik te maken van de ijsbaan aan de Konkelswei.

Een paar dagen sneeuw- en ijspret, wat hebben we met z'n allen genoten!

 

Er kunnen nog winterfoto's in worden gestuurd natuurlijk.

Lees verder...
11 februari 2021
11 februari 2021
Winterfoto's Henk-Jan Broersma

We hebben een paar mooie winterfoto's van Henk-Jan Broersma (Eilanswei 16) binnen gekregen.

De foto's zijn gemaakt bij de Hoarnestreek, richting de zeedijk. Meer van zijn foto's zijn te zien op: https://www.instagram.com/pureframed/ 

 

Hebben jullie ook mooie (winter)foto's? Mail ze dan naar info@oosterbierum.info.

Lees verder...
11 februari 2021
11 februari 2021
Oosterbierum in de sneeuw

Wat ziet de wereld er mooi uit met zo'n wit laagje!!

Lees verder...
7 februari 2021
7 februari 2021
Der is de snie al!

De jongerein geniet fan snie en stiekum bin der ek noch wol aldere jongeren by.

Lees verder...
6 februari 2021
6 februari 2021
Der komt snie oan!

Als de weersvoorspellingen uitkomen dan is er winter en ook sneeuw opkomst.

Nu leek het ons een leuk idee als de sneeuw ons landschap verfraaid, om dan een paar leuke foto's te maken en die dan te sturen naar  info@oosterbierum.info 

Dan maken wij een compilatie van deze foto's en plaatsen die op deze website. 

Heel veel succes toegewenst!

Lees verder...
26 januari 2021
26 januari 2021
IKC De Flambou

In de laatste week van januari worden Nationale Voorleesdagen gehouden. Dit jaar is dat tot en met 30 januari. 

Burgemeester Waanders van onze gemeente zou komen voorlezen op IKC De Flambou. Dat gaat door de lockdown helaas niet door. Wel worden de digitale mogelijkheden benut.

Wanneer de scholen weer opengaan zal de burgemeester alsnog voorlezen op De Flambou.

Lees verder...
26 januari 2021
26 januari 2021
Hartslag Nu

Het kabinet stelt een avondklok in. Dit betekent dat je tussen 21:00 uur ’s avonds en 04.30 uur ‘s ochtends zonder geldige reden niet meer over straat mag. Het verlenen van dringende medische hulp vormt hierop een uitzondering. Reanimatiehulp is dus een geldige reden om over straat te mogen. HartslagNu blijft daarom ook tijdens de avondklok burgerhulpverleners alarmeren bij een hartstilstand in de buurt.

Hoe zit dat met een verklaring?

Het kabinet stelt voor dat je een getekende verklaring op zak moet hebben als je tijdens de avondklok toch naar buiten gaat. Wanneer jij als burgerhulpverlener reageert op een reanimatieoproep doe je dat namens HartslagNu. Jij bent bij HartslagNu geregistreerd en je kunt dat ook aantonen via de HartslagNu-app of MijnHartslagnu.nl. Tezamen met de reanimatieoproep is dat jouw verklaring. Loop je hier in de praktijk tegen problemen op, meld het dan bij HartslagNu.

Wil je een officiële verklaring, dan kun je die downloaden op rijksoverheid.nl.

Lees verder...
15 januari 2021
15 januari 2021
Sint Joris

In deze link opent u de digitale versie van dorpsblad Sint Joris.

Lees verder...