6 december 2023
6 december 2023
Kees P. yn Hea

Hawwe jimme it ek sjoen: ús eigen Kees Palma fan'e Hoarnestreek wie te sjen yn Hea! 

Klik op dizze de link nei it programma

Lees verder...
5 december 2023
5 december 2023
Dorpsbelang vergadering

Voor in de agenda:
maandagavond 11 december, 's avonds om acht uur, vindt een open Dorpsbelang vergadering plaats in It Mienskar.

Op de Bijzondere Ledenvergadering van 30 november heeft toenmalig bestuur besloten hun functies met onmiddellijke ingang neer te leggen. (Zie ook ons artikel van 30 oktober). Na afloop van deze vergadering heeft een commissie van 7 personen zich beschikbaar gesteld voor de zoektocht naar nieuwe bestuursleden.

Dit heeft geresulteerd in de bereidheid van, in eerste instantie, 5 personen om het werk van Dorpsbelang Oosterbierum- Klooster-Lidlum voort te zetten. Personen woonachtig in Oosterbierum of Klooster-Lidlum mogen zich ten allen tijde beschikbaar stellen voor een zit in het bestuur.

Op 11 december wil onderstaande commissie de personen aan u voorstellen als interim bestuur van Dorpsbelang Oosterbierum- Klooster-Lidlum.

In het voorjaar van 2024 kan dit bekrachtigd worden door de leden als nieuw bestuur. Tot die tijd zullen de lopende zaken worden behartigd.

Op de agenda van de vergadering d.d. 11 december 2023 staan de volgende punten:
1. Opening
2. Voorstellen en benoemen interim bestuur
3. Rondvraag
4. Sluiting.

 

Wij, de commissie bestaande uit Paddy Bergsma, Ortwin Dijkstra, Roelof Houtsma, Jan Rommert de Jong, Harmen Westra, Erwin Wohlinger en Johannes Wolbers rekenen op uw komst en ondersteuning.

Lees verder...
3 december 2023
3 december 2023
Opendagen ZwartMachines

Afgelopen vrijdag en zaterdag waren de opendagen bij ZwartMachines aan de Swaerderwei 51 in Tzummarum. Beide dagen zijn goed bezocht.

Een ieder die binnenkwam werd getrakteerd op koffie met een stuk oranjekoek. Ook zijn er weer een aantal nieuwe contacten gelegd met ondermeer sportverenigingen.

Er was belangstelling uit de agrarische hoek die een kijkje namen, zij waren ondermeer geïnteresseerd in de volledige elektrische betaalbare vorkheftrucks die Zwart in het assortiment heeft.

Er was uiteraard ook veel belangstelling voor maaimachines groot of klein heggenschaar, bladblazers enz. Bekijk de foto's en u zult zien wat er allemaal is op het gebied van elektisch aangedreven gereedschappen in en rondom uw tuin.

Neem gerust een kijkje op de website en anders een bezoekje aan ZwartMachines.

Al met al is Tjeerd Zwart heel tevreden over het aantal bezoekers dat de opendagen heeft bezocht!

Familie Zwart hartelijk dank voor de gastvrijheid!

Tekst en foto's 

Sijbe Wop Houtsma

Lees verder...
22 november 2023
22 november 2023
St. Joris

Beste mensen

Het schiet alweer mooi op naar eind november en aangezien ons streven altijd is om de december editie voor de kerst rond te hebben, hierbij weer oproep voor het aanleveren van stukjes voor de Sint Joris.
Alle input is weer van harte welkom: van foto's, verhalen, nieuwtjes of een agenda geef het aan ons door.
Ook tips voor de wist u datjes zijn welkom.
De inleverdatum is rond 4 december!

sintjoris@oosterbierum.info 

Met vriendelijke groet
de redactie van de Sint Joris

Lees verder...
16 november 2023
16 november 2023
Demo show bij Zwartmachines Tzummarum

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 december houdt Zwartmachines in Tzummarum een demo show van 100% elektrische machines o.a. maaimachines, en verder heel veel elektrisch tuingereedschap! 

Kortom de moeite waard om er een kijkje te nemen, en natuurlijk kan Tjeerd Zwart u alle informatie geven welke machine het best bij u past!

Het adres is Zwartmachines Swaerderwei 51 in Tzummarum ( industrieterrein)

Als bijlage de Flyer met alle informatie.

Lees verder...
16 november 2023
16 november 2023
70 jaar Fries-Groningse Aardappelkwekersvereniging

4 november was het 70 jarig bestaan van de Fries-Groningse Aardappelkwekersvereniging. Wij berichten u op deze website er al over.

Ook melden we toen dat het programma "HEA" van omrop Frysân ook aanwezig was.

Hieronder de link om dit terug te zien.

 

 

https://www.omropfryslan.nl/fy/nijs/1233367/hea-ierappelsshow-yn-easterbierrum

 

Lees verder...
12 november 2023
12 november 2023
Uit de Leeuwarder Courant

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen trekt de LC door de provincie om de stemming te peilen rondom de grote verkiezingsthema’s.

In deze aflevering van Verkiezingstour zijn we in Oosterbierum en hebben we het over: migratie en asiel.

Klik op de link naar het nieuwsbericht.

Lees verder...
12 november 2023
12 november 2023
Carbidschieten en Vreugdevuren jaarwisseling

Ben je van plan om oudejaarsdag te gaan carbidschieten of wil je een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling organiseren in de gemeente Waadhoeke?
Meld het vóór 8 december 2023 bij de gemeente. Het aanmelden is namelijk verplicht.

Link naar de aanmeldpagina

Lees verder...
5 november 2023
5 november 2023
70 jaar Fries-Groningse Aardappelkwekersvereniging

Afgelopen zaterdag was het een drukte van belang aan de Hoarnestreek op het Kees Palmaplein.

De Fries-Groningse Aardappelkwekersvereniging hield haar jaarlijkse aardappelrassen tentoonstelling en tevens haar 70 jarig bestaan!

Volgens organisator Freerk Zwart hebben naar schatting een 70 tal mensen de tentoonstelling bezocht. En dit is prachtig dat er zoveel belangstelling is voor deze tentoonstelling!

Ter gelegenheid van het 70 jarige jubileum waren ook de oude friese aardappelrassen te bewonderen. En natuurlijk moet zo'n jubileum met koffie/thee en een heerlijk stukje oranjekoek worden gevierd.

Ook was het nieuwe ras van Freerk Zwart te bewonderen naast het al bestaande ras, "Armin" nl het ras "Kyra" op één van de foto's te zien de mooi opgestapelde rode aardappelen.

Ook was het tv programme "Hea" van omrop Fryslan aanwezig om opnames te maken. Dus houd de komende tijd de Omrop in de gaten voor deze uitzending.

Al met al een zeer geslaagde tentoonstelling op het Kees Palmaplein. Freerk en Sietske Zwart bedankt voor de gastvrijheid.

Tekst en foto's: Sijbe Wop

Lees verder...
4 november 2023
4 november 2023
Bladkorven gemeente Waadhoeke

Zit jouw groene container ook vol bladafval? Maak dan gebruik van de bladkorven in Waadhoeke. Deze herfst zijn er 45 bladkorven in onze gemeente geplaatst. Zo hoef je je geen zorgen te maken dat je groene container overloopt.

De locaties zijn uitgekozen door dorpsbelang en wijkraad. Wanneer de bladkorven vol zitten, worden deze geleegd door de gemeente.

Diervriendelijke korven
In de herfst verstoppen egels zich vaak tussen de bladeren. Om ervoor te zorgen dat zij niet per ongeluk vast komen te zitten, zijn de bladkorven uitgerust met een speciale bescherming.

In Oosterbierum is de bladkorf te vinden aan de Statsjonsreed.

Lees verder...
31 oktober 2023
31 oktober 2023
Interim bestuur neemt taken over demissionair bestuur Dorpsbelang.

Na een bewogen Bijzondere Ledenvergadering van het Dorpsbelang afgelopen maandag, waarbij het zittende bestuur zich demissionair verklaarde, zijn wij toch blij dat uit het aanzienlijke aantal aanwezige leden onder aanvoering van Harmen Westra een interim-bestuur is opgestaan dat in ieder geval garant staat voor het voortbestaan van het Dorpsbelang.

De komende tijd zal in het teken staan van verdere taak- en rolverdeling en overdracht van lopende zaken met het "oude" bestuur.

Het interim-bestuur bestaat uit 7 personen. Nadere toelichting en informatie volgt te zijner tijd vanuit het interim-bestuur.

Als contactpersoon neemt Harmen Westra de honneurs waar.
Contactgegevens:
Mail: h.westra@knid.nl
Tel. 06-53168897

Uiteraard is mailen naar dorpsbelang@oosterbierum.info ook altijd nog mogelijk. 

Link naar het verslag van 30 oktober 2023

Lees verder...
28 oktober 2023
28 oktober 2023
Dorpskrant Sint Joris

Nieuwsgierig naar de herfsteditie van dorpsblad Sint Joris?

Open de link: Sint Joris Herfst 2023

Lees verder...
27 oktober 2023
27 oktober 2023
Tulpenplanten rondom Oosterbierum

Voordat wij in het voorjaar weer die prachtige bollenvelden zien rondom ons dorp  moeten de tulpenbollen eerst geplant worden. Daar is het nu de tijd voor.

De gebroeders Tjibbe en Cronius Hanenburg van de maatschap Hanenburg-Hettinga uit Pietersbierum zijn deze weken hard bezig om de vele bloembollen te planten. Dit gaat met een speciale en heel kostbare plantmachine. Dit gevaarte wordt bestuurd door vaste medewerker Jildert Stienstra.

Het planten gaat moeizaam vertelt Tjibbe, dit omdat we de laatste twee weken heel veel regen hebben gehad. Maar, zegt Tjibbe, wachten is geen optie, wie zegt ons dat het over een paar weken beter zal zijn. We komen steeds verder in de tijd en de periode van drogen is nagenoeg voorbij.

De grond wordt gefreesd en diep gespit in één werkgang. Hiervoor wordt loonbedrijf Joostema van Minnertsga ingehuurd met een zware trekker de chauffeur op deze trekker is Arjen Houtsma.

Al met al hopen we op een niet te natte herfst en winter zodat we in het voorjaar de prachtige gekleurde bollenvelden weer kunnen aanschouwen rondom Oosterbierum.

 

Tekst en foto's: Sijbe Wop 

Lees verder...
26 oktober 2023
26 oktober 2023
Vrijwilligers Kerstmarkt

De organisatoren zijn nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het opbouwen en afbreken van de kerstmarkt. Ze kunnen zich aanmelden via mail bij renskemons@live.nl.

Vrijdag 8 december is er naast It Mienskar van 16:00 tot 21:00 uur een Kerstmarkt.

Bezoekers krijgen lokale producten en nijverheid aangeboden, heerlijke gerechten uit de keuken maar ook warmte en gezelligheid.
Een aantal mensen uit Oosterbierum is bereid gevonden om zichzelf te presenteren aan het dorp en hun creativiteit te laten zien en te verkopen. Er is een prijsvraag voor een dagje varen met een eigen kapitein voor 4 personen.

Niet alleen volwassenen worden vermaakt, ook aan de kinderen is gedacht.

Link naar de flyer


We hopen op mooi weer!

Lees verder...
25 oktober 2023
25 oktober 2023
Fries-Groningse Aardappelkwekersverening

De rassenshow, en tevens het 70 jarige bestaan van de vereniging wordt gehouden op 4 november a.s. van 10.00 tot 14.00 uur op het Kees Palma plein aan de Hoarnestreek 19a Oosterbierum. Klik op de 2de foto om het hele programma te lezen.

Lees verder...
21 oktober 2023
21 oktober 2023
Tonielferieniging "Ferdividaasje in de prijzen

Onze toneelvereniging "Ferdividaasje" heeft dankzij de Rabobank clubsupport actie weer een mooie boost gekregen!


Rabobank is groots voor kleine clubs zoals die van ons. Wij kunnen weer zorgen voor mooie decors en kleding voor onze sterren op het podium.

Het sponsorbedrag bedraagt € 159,74

Zet de datum alvast in uw agenda om onze sterren te zien in onze nieuwe outfit op zaterdagavond 9 maart 2024. 


Bedankt leden van de Rabobank die op ons hebben gestemd!

 

Tekst: Sara Mulder

Foto's: Ype Bonnema

Lees verder...
7 oktober 2023
7 oktober 2023
Jukema Bio

Al enige jaren teelt Oane P. Jukema rode kool op biologische wijze. Het is de bedoeling ze zo te telen dat ze zoveel mogelijk het zelfde gewicht hebben. 

Dit valt echter niet altijd mee omdat ook Oane afhankelijk is van moeder natuur.

De prijs is dit jaar goed te noemen en de kwaliteit is prima.

Dit jaar snijdt Oane de rode kool in één keer van het land, omdat hij verschillende gewichten levert aan zijn vaste afnemer. De biologische rode kool rond 1 kilo gaan naar de winkels van Albert Heijn en de Jumbo, waar ze in de schappen komen te liggen.

De kleine kool(tjes) vanaf 500 gram tot 1 kilo komen in een pakket met een zakje aardappelen, een appel, blaadje laurier en even verder op in de winkel een bal gehakt. Heerlijk!

Ook worden de kleine kooltjes aan "Hello Fresh"geleverd.

Dus als jullie een biologische rode kool kopen bij de Albert Heijn of de Jumbo, is het heel goed mogelijk dat die in Oosterbierum bij "Jukema Bio" is geteelt.

Op de foto's is te zien hoe ze worden geoogst, getransporteerd en bewaard in kratten in de koelcel.

 

Tekst en foto's: Sijbe Wop

Lees verder...
4 oktober 2023
4 oktober 2023
opbrengst flessenactie

De lege flessen actie van 4 oktober in Oosterbierum, Klooster-Lidlum en daarbuiten bracht het geweldige bedrag op van 850 euro. De opbrengst is ten behoeve van de noodlijdenden in Marokko en Libië 

Hartelijk dank aan de gevers, ophalers en organisatie. 

Lees verder...
19 september 2023
19 september 2023
Verkeerssituatie Muntsewei

Niet iedereen was het blijkbaar eens met de gewijzigde situatie van de Muntsewei/Bjusse (zie bericht van 7 september 2023). De borden met daarop de melding van bestemmingsverkeer zijn er weggehaald.

De bewoners die aan de weg wonen hopen dat de gemeente Waadhoeke zo snel mogelijk ervoor zorgt dat er nieuwe borden worden geplaatst en geven aan dat de weg ook zonder borden alleen bestemd is voor bestemmingsverkeer.

 

Lees verder...
12 september 2023
12 september 2023
Vanuit de Leeuwarder Courant

Robert en Juliët de Bruin uit Oosterbierum sprintten de straat op na de aardbeving maar sliepen daarna in hun eigen hotelbed in Marrakech. ,,It is hiel tichtby, mar it fielde ek fier fuort.’’

Ze waren de hele vrijdagavond in de medina, de oude binnenstad, van Marrakech geweest. Robert (30) en Juliët (29) de Bruin uit Oosterbierum sloten met hun dochter Jelline van 1,5 jaar hun drieweekse rondreis door Marokko af in de bekendste stad van het land.

Ze lagen nog maar net in hun hotelbed, op een kwartiertje rijden van het vliegveld, toen ,,alles’’ begon te trillen. ,,De flier, de muorren, it plafond’’, vertelt Robert. ,,Dan hast noch gjin idee wat der oan ’e hân is.’’ Omdat het beven niet stopte, sprintten ze - Jelline op de arm - de gang op. ,,De earste gedachte is dan dochs: wy moatte hjirwei. Wy sliepten op de tredde ferdjipping, dan wolle je sa gau mooglik nei bûten ta.’’

 

De lift lieten ze rechts liggen, via het trappenhuis vluchtten ze met de andere hotelgasten de parkeerplaats op. Pas toen kwam het besef: dit is een aardbeving. Een zware, bleek, met 6,8 op de schaal van Richter, de zwaarste in meer dan zestig jaar voor het Afrikaanse land. ,,Mar dan steane je bûten’’, vertelt Juliët. En dan? ,,Eins wit net ien wat te dwaan’’, zegt ze. Komt er een naschok? Moeten we buiten blijven? Inpakken en wegwezen?

‘Binne wy te nuchter?’

Misschien, zeiden ze tegen elkaar, ,,binne wy te nuchter’’, maar ze keerden terug naar hun kamer. Op de gang was grote paniek. Andere gasten trapten de deur van hun kamer in, toeristen buitelden met snel ingepakte koffers over elkaar heen, op weg naar de uitgang. ,,It wie surrealistysk. Je begjinne oan jesels te twiveljen, dogge we it wol goed?’’

Na één stevige naschok - ,,sitst fuortendaliks rjochtop yn bêd’’ - vielen ze snel in slaap. ,,Dochs raar hoe’t dat dan wurket’’, zegt Robert. ,,Ek al sitst fol adrenalie.’’ De volgende ochtend bleek dat ze als een van de weinigen op hun eigen kamer hadden geslapen. ,,Dy hiele lobby lei fol mei sliepende minsken.’’

‘In dei as alle oaren’

In hun gehuurde auto trokken ze naar het vliegveld voor hun geplande terugvlucht. In de middenbermen en op rotondes stonden auto’s en sliepen mensen in de buitenlucht. ,,Fier fuort fan gebouwen’’, zegt Juliët.

Ze zien weinig grote schade. Op beelden die ze online zien en toegestuurd krijgen van familie en vrienden, bleek hoe groot de schade is in vooral de oude binnenstad. ,,It is hiel tichtby, mar it fielde ek fier fuort’’, zegt Robert. ,,Wy sliepten yn it nijere diel fan de stêd, dêr wie dochs minder skea.’’

Op de luchthaven leek het een ,,dei as alle oaren’’, lang niet alle mensen hadden het besef wat er nu echt was gebeurd. Wel zagen Robert en Juliët scheuren in de muren, kapotte parfumflesjes op de vloer in de tax-free zone en ,,sa no en dan ien yn panyk, mar it libben gie ek gewoan wer troch’’, zegt Juliët.

Zaterdagavond sliepen ze weer in hun eigen bed in Oosterbierum. ,,Ek wol wer fyn.’’ Toch knaagt het ook, zegt Juliët. ,,It is sa’n machtich lân mei leave minsken dy’t dit no ferwurkje moatte. Eins wolle je langer bliuwe om de minsken in hert ûnder de rym te stekken, helpe wêr’t it kin.’’

Lees verder...
7 september 2023
7 september 2023
verkeerssituatie Muntsewei gewijzigd

Even een kleine herinnering: sinds begin september is de Muntsewei (Bjusse) geen doorgaande weg meer maar alleen bestemd voor bestemmingsverkeer. Aan zowel de kant van de Lidlumerwei als aan de kant van de Tzummarumerweg staan inmiddels de welbekende borden. 

De bewoners van de Muntsewei (Bjusse) zijn er blij mee en hopen op meer veiligheid voor het langzame verkeer.

Lees verder...
5 september 2023
5 september 2023
Underweis, Sint Joris Tsjerke

We ontvingen de nieuwe digitale versie van kerkblad Sint Joris.

Klik op de link om het te openen.

Lees verder...
25 augustus 2023
25 augustus 2023
Onderhoudsstop fabriek LambWeston

Onderstaande bericht ontvingen we van LambWeston.

Van 11 september tot en met 1 oktober wordt de productie stilgelegd. Er vindt onderhoud plaats aan het machinepark. Een groot gedeelte van het dak van de fabriek wordt vervangen. Hiermee zorgen we ervoor dat de fabriek gereed is voor de toekomst.

Er zal 24/7 in de onderhoudsstop gewerkt worden. We zullen trachten om overlast voor de omgeving zoveel als mogelijk te voorkomen.

Via deze weg willen wij jullie hiervan op de hoogte brengen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bas van Damme plantmanager

Ernst Zijlstra milieucoördinator

Lees verder...
21 augustus 2023
21 augustus 2023
Sint Joris Tsjerke, Tsjerkepaed

Op zaterdag 19 augustus bezocht Floriske Gerritsma de Sint Joris Tsjerke en mocht ook boven in de toren een kijkje nemen. Ze genoot van het prachtige uitzicht maar ook de kerk zelf was (zoals jullie wel bekend) de moeite waard. 

Op Facebook publiceerde ze een aantal foto's en dankzij Johannes Wolbers kregen wij ook foto's om op de website te zetten.

Dank je wel Floriske en Johannes.

De kerk is ook de komende 2 weken op zaterdagmiddag open van 13.30 tot 17.00 uur.

Lees verder...
20 augustus 2023
20 augustus 2023
Gekostumeerd kaatsen, Thema Hippies

Het was even spannend of er voldoende deelname zou zijn, maar uiteindelijk konden afgelopen zaterdag in totaal 8 parturen 'los'.

Op het veld was het dankzij het thema Hippies een kleurrijk geheel. Ook de muziek was op de jaren 60/70 aangepast. Het belangrijkste was natuurlijk gezelligheid en sportiviteit. En dat was ook volop op het (kaats)veld te vinden. 

De uitslag:
1ste prijs:
Jorik van der Veen
Marte Dokter
Jesse Zijlstra

2de prijs
Adrik Dijkstra
Johannes Houtsma
Ulbe Bonnema

1ste prijs verliezersronde
Jelte de Groot
Hedwig Noordenbos
Niels Dalsma

2de prijs verliezersronde
Jan Boersma
Marit Noordenbos
Sytse Boersma

Het partuur De Groot, Noordenbos en Dalsma viel 2x in de prijzen: ze wonnen ook de prijs van leukst verklede Hippies.

 

Foto's en tekst Jolanda

Lees verder...
13 augustus 2023
13 augustus 2023
Reanimatiecursus

Reanimatie- en AED-onderwijs Noordwest Fryslân zal in het najaar een aantal trainingen verzorgen in de gemeente Waadhoeke.

Voor Oosterbierum is de herhalingstraining gepland op 4 september om 19.15 uur in It Mienskar. Verder zijn er herhalingstrainingen in Tzummarum op 14 en 18 september en op 12 september in Franeker.

Via de site van de stichting kunt u alle verschillende data en plaatsen zien en u opgeven. Er zal op 25 november een beginnerstraining zijn in Franeker, 's middags van 13-17 uur. De mensen die eerder bij ons getraind hebben krijgen een persoonlijke mail.

Link naar de website: reanimatieonderwijsnoordwestfryslan.nl 

Lees verder...
7 augustus 2023
7 augustus 2023
Doe jij de lichten uit op vrijdag 1 september?

Onderstaande bericht ontvingen we via Gemeente Waadhoeke.

Dit is de aftrap van de evenementenmaand van de Landschapstriënnale 2023: Sterren op ’t Wad. Met het uitdoen van de lichten wordt aandacht gevraagd voor het belang van donkerte.

Het Waddengebied is één van de laatste plekken in Nederland waar het nog écht donker wordt. Op vrijdagavond 1 september 2023 doen we met zoveel mogelijk mensen de lichten uit. Langs de Waddenkust van Den Helder tot aan de Duitse grens. Dit is de aftrap van de evenementenmaand van de Landschapstriënnale 2023: Sterren op ’t Wad. Met het uitdoen van de lichten wordt aandacht gevraagd voor het belang van donkerte. Doe jij mee?


Om zoveel mogelijk lichten uit te doen, werken gemeentes en regio’s samen met de Landschapstriënnale en Visit Wadden. Samen roepen we iedereen op om de lichten uit te doen op vrijdag 1 september 2023 tussen 21.30 en 22.00 uur.
Dus zet buiten en binnen de lichten uit bij jou thuis en zorg er op je werk voor dat de lichten in kantoren en gevelverlichting voor reclame doven op 1 september. Vergeet niet lekker buiten te gaan zitten, en te genieten van de rust en de donkerte van de Wadden te ervaren.


Dynamische Waddendelta
De Landschapstriënnale is een festival gericht op verleden, heden en toekomst van het Nederlandse landschap. Elke drie jaar landt de triënnale in een andere regio om daar de schijnwerpers te richten op specifieke opgaven, ontwikkelingen en thema’s. De Landschapstriënnale 2023 heeft als thema: de Dynamische Waddendelta. Het festival vindt plaats van 1 t/m 30 september aan de unieke Waddenkust, van Den Helder tot aan de Duitse grens.

www.landschapstriennale.com

Lees verder...
7 augustus 2023
7 augustus 2023
Gemeente Waadhoeke, Bladkooien

We ontvingen van de gemeente Waadhoeke informatie over bladkooien (zie onderaan dit bericht).

De gemeente Waadhoeke heeft de afgelopen jaren met succes een proef gedaan met het fermenteren/composteren van onder andere bladeren. Door dit proces zijn bladeren uit de gemeente omgezet in voedingsstoffen welke in het voorjaar juist weer gebruikt konden worden.

Dit idee wil de gemeente verder uitrollen in de gemeente Waadhoeke en daarom vragen ze of de bewoners mee willen denken op welke locatie(s) in het dorp zo'n bladkooi het beste kan staan. De uiteindelijke locaties zullen worden afgestemd voordat de bladkooien geplaatst gaan worden.

U kunt uw reactie mailen naar info@waadhoeke.nl. Graag reageren voor 15 september.

Meer informatie staat in deze brief.

Lees verder...
27 juli 2023
27 juli 2023
Spijkerdorp 2023

Het is al bijna een traditie: in de eerste week van de zomervakantie op het kaatsveld in Oosterbierum het spijkerdorp van de Um-dorpen. De belangstelling was ook dit jaar weer groot en het thema was: Circus. 

De foto's zijn op woensdagmorgen gemaakt. Op het veld werd nog flink gebouwd, geverfd, ophaalbrug gemaakt, versierd, kortom: erg veel drukte. En in de tent waren de jongste deelnemers druk in de weer met evenwichtskunsten, bordje hoog houden, hoelahoepen en meer. 

's Middags en 's avonds mocht ik zelf werken en heb dan ook geen foto's gemaakt van het eindresultaat.

Foto's en tekst van Jolanda

Staat uw kind op de foto/het internet en wilt u dat niet? Neem dan contact met ons op zodat we de foto kunnen verwijderen.

Lees verder...
16 juli 2023
16 juli 2023
It bêste ierdappelras moat winne

Sneon wie omrop Fryslan op it proeffild fan ierdappelkweker Freerk Zwart oan de Hoarnestreek yn Easterbierrum.

Klik op de link foar de reportaasje. 

Lees verder...
16 juli 2023
16 juli 2023
40ste editie van de Takomstpartij

Voor de 40e editie van deze bijzondere kaatswedstrijd voor jongens en meisjes op uitnodiging op 14 juli werd alles uit de kast getrokken voor een “boppeslach”. Bij de loting op 28 juni werden bijna 3000 pakken reepkoeken uitgedeeld aan de 42 kaatsers. Met de verkoop hiervan, een programmaboekje met sponsoren en de bijdrage van de scheidsrechters die belangeloos meewerkten aan de wedstrijd werd het hoogste bedrag tot nu toe bijeengebracht. Het goede doel 'De Skulp', centrum voor leven met en na kanker, was zichtbaar overrompeld met het uiteindelijke bedrag van 4.700 euro.

Bij de dames werden er 3 poulewedstrijden gespeeld volgens het KNKB systeem met 6 partuur. De finale tussen de beste 2 was een herhaling van één van de poule wedstrijd. De uitslag was geen herhaling. De latere winnaars verloren in de poulewedstrijd met 5-4 en 6-6, maar wonen de finale met klinkende cijfers 5-1en 6-4.
Uitslag: 1e prijs: Yannah Palma Tzum, Marije Bolkma Stiens en Gerbrich Koster Tzum. 2e prijs: Sophie Kroondijk Sint Anna Parochie, Rigt van der Velde Goënga en Noa Elzinga Bolsward.

Bij de jongens 2 poules van 4 partuur uitmondend in een wedstrijd om de 3e prijs en de finale. De wedstrijd om de 3e prijs werd een prooi voor Clive van der Weerdt Makkum, Rindert Zijlstra Sexbierum en Jelvin Kaper uit Sint Anna Parochie. De finale werd een schitterend toetje met alles aan de hang. Even dreigde een eenzijdige finale, de latere winnaars kwamen snel op een 3 om 1 voorsprong. Onder leiding van Nick van der Walt uit Sexbierum werd de achtervolging ingezet en een voorsprong genomen met 4-3. De volgende eersten gingen om en om en met 5 eersten gelijk was alles nog mogelijk en niets beslist. Het voorgevoel van het publiek kwam uit en met alles aan de hang en een kaats gingen de latere winnaars naar de opslag. Het publiek werd stil, de opslagbal van Wiebe van Wier was tussenin maar kon uitgeslagen worden door Nick van der Walt. Een sprintende Van Wier kon keren voor de kaats en de winst voor zijn partuur zeker stellen.
Uitslag finale: 1e prijs: Wiebe van Wier Peins, Silvan Elzinga en Tijmen Bijlsma beide uit Bolsward. 2e Björn Idsardi Dronrijp en Nick van der Walt Sexbierum.

Na de groepsfoto namen de kranswinnaars plaats in de gereedstaande koets en met het jubilerende korps D.S.G. voorop reden ze hun ereronde door Sexbierum. Een waardige afsluiting van een prachtige dag met als enig smetje de afwezigheid van (een afvaardiging) de KNKB.

Dit jaar extra aandacht voor Teije Osinga. Hij heeft vele jaren het programmaboekje van de Takomstpartij verzorgd. Altijd met een mooi voorwoord en een stukje historie erin verwerkt.  Dit keer was het de laatste keer dat hij die taak op zich heeft genomen. Als dank kreeg hij een mooie krans, 'de hage' + een houten Kaatsbal met 2 linten daaraan: 1 in de kleuren van KV Seisbierrum-twadoarpenDios en 1 in de kleuren roodzwart: de kleuren van de voormalige kaatsvereniging De Keatsbal Oosterbierum.

Lees verder...
16 juli 2023
16 juli 2023
Vrijwilligers gezocht

Onderstaande bericht van vrijwilligersorganisatie Connexa ontvingen we via Johannes Wolbers.

Na een rustige start begint het bij de locatie in Sexbierum redelijk vol te lopen in de opvang en beginnen de eerste hulpvragen voor vrijwilligers te komen. We vragen eerst hoofdzakelijk hulp met bezoekjes aan huisarts, gemeente, consultatiebureau of ziekenhuis.

Hoe wij werken:
We hebben een groepsapp met vrijwilligers, waarin ik de hulpvraag stel. Wanneer iemand in de groepsapp reageert dat hij of zij kan, is de hulpvraag opgelost en neem ik contact op met de vrijwilliger om een en ander door te spreken. De app blijft dus “schoon”.

Omdat de Oekraïners de taal niet beheersen is het fijn om een begeleider mee te hebben die naast hun staat en vervolgens de locatiebeheerder kan vertellen wat er is gedaan of gezegd.

In het begin zijn er veel van dit soort vragen, daarom hopen we ook op veel vrijwilligers. Vele handen maken immers licht werk en wanneer je dan niet kan, is het geen probleem, omdat er dan vast wel iemand anders is die wel kan.

Op dit moment hebben we helaas niet genoeg vrijwilligers, waardoor we belangrijke afspraken wel eens moeten afzeggen. Dat is ontzettend jammer. Vandaar deze oproep!

Wilt u als vrijwilliger de Oekraïners ondersteunen?

Neem dan contact op met:
Petra van der Zee
Coördinator vrijwilligers Oekraïne
opvang@connexa.nl
06-18422837

Lees verder...
15 juli 2023
15 juli 2023
Energieteam Fryslân

Onderstaande bericht ontvingen we via Dorpsbelang.

Wij, Marjan Faber en Klaas Bijlsma, zijn Regiocoördinatoren voor het Energieteam Fryslân. De Provincie Fryslân en de Friese gemeenten willen graag lokale initiatieven ondersteunen die aan de slag gaan of al bezig zijn met energiebesparing. Namens hen zijn wij op zoek naar lokale initiatieven die zich willen inzetten om samen energiearmoede aan te pakken en woningen te verduurzamen.

Tussen oktober 2022 en mei 2023 zijn in Friesland ruim 35 acties uitgevoerd om woningen te voorzien van kleine energiebesparende maatregelen. Met de geleerde lessen vanuit deze acties willen we graag in de 2de helft van 2023 door met nog meer lokale initiatieven die, met ondersteuning van een Regiocoördinator, zelfstandig acties uitvoeren. Denk hierbij aan acties zoals:

  • Een Energiemarkt of een Bespaarmarkt organiseren;
  • Met klusteams woningen voorzien van kleine energiebesparende maatregelen;
  • Woningeigenaren helpen met het doorvoeren van grotere isolerende maatregelen;
  • …of misschien hebben jullie zelf een mooi voorstel waar wij bij kunnen helpen.

Dit alles met als doel mensen te helpen hun energierekening te verlagen en samen te kijken hoe zij duurzamer kunnen leven. En op die manier de lokale leefbaarheid te verbeteren.

Wij kunnen jouw initiatief helpen met bijvoorbeeld:

  • De verschillende subsidiemogelijkheden;
  • Beschikbare andere financiële middelen;
  • Communicatiemiddelen voor werving en PR;
  • Opleiding van klusteams;
  • Afstemming met sociale organisaties;
  • Procesbegeleiding van de actie.

Ook kunnen wij je meer vertellen over de mogelijkheden rondom de inzet van Stichting Energiebank Fryslân die zich belangeloos inzetten om energiearmoede tegen te gaan. Wij bieden ondersteuning bij de aanpak van energiearmoede, en werken samen met u aan energierechtvaardigheid! Wij komen graag uitleggen wat de mogelijkheden zijn en wat we voor jullie kunnen betekenen.

Mail bij interesse naar energieteamfryslan@marjanfaber.nl of bel 06 - 1142 4102 (Klaas Bijlsma voor de regio Noordwest Friesland) of 06 - 5113 8854 (Marjan Faber voor de regio Noordoost Friesland).

Met energieke groet

Lees verder...
8 juli 2023
8 juli 2023
Gemeente Waadhoeke

Onderstaande bericht ontvingen we van Gemeente Waadhoeke:

Doe je mee met onze videocampagne ‘Hoe gasvrij zijn wij?’ Ben jij je huis duurzamer aan het maken? Door bijvoorbeeld je ramen te vervangen, de kruipruimte te isoleren of zonnepanelen of een warmtepomp te installeren? Ga je met je huis aan de slag? Dan zijn wij op zoek naar jou! Mogen wij meekijken bij jouw verbouwing? Voor onze videocampagne ‘Hoe gasvrij zijn wij?’ willen we een aantal mensen volgen die bezig zijn met energie besparen en isoleren.

Wat is het doel?
Met een videocampagne, voornamelijk op sociale media, willen wij onze inwoners inspireren en motiveren om zelf bezig te gaan met isoleren en besparen. In de videocampagne laten wij voorbeelden zien van inwoners van onze gemeente die hiermee bezig zijn.

Wat verwachten wij van jou?
We willen graag een kijkje nemen in hoe jullie nu bezig zijn met energie besparen en isoleren. We komen in de zomer drie keer bij jullie thuis langs om te filmen en foto’s te maken. We willen weten waarom jullie willen besparen en isoleren, wat jullie uitdagingen zijn en welke keuzes jullie maken. Daarnaast hopen we ook videomateriaal van jullie zelf te ontvangen.

Hoe worden de beelden gebruikt?
Het campagnemateriaal (de video’s en foto’s) wordt gebruikt op allerlei gemeentelijke
communicatiemiddelen, zoals waadhoeke.nl, social media en de krant.

Wat krijg je van ons?
Het is nogal wat, zo’n kijkje geven in je privéleven. Dat snappen we heel goed! Daarom zetten we er graag wat tegenover. Wanneer de ISDE-subsidie is toegekend, verdubbelen* wij het toegekende subsidiebedrag. (* Wij vergoeden maximaal €1000,-.)

Voorbeeld: Je krijgt 440 euro ISDE-subsidie voor vloerisolatie. Wij verdubbelen de toegekende subsidie. Van ons krijg je dan ook 440 euro.

Meer informatie?
Lijkt het je leuk om mee te doen aan deze videocampagne? Lees dan de verdere informatie op www.waadhoeke.nl/nieuwsbericht/videocampagne. Daar staat ook hoe je je kunt aanmelden.

Aanmelden kan tot en met zondag 16 juli.

Lees verder...
8 juli 2023
8 juli 2023
Zomersluiting van ANWB AutoMaatje

Bij ANWB AutoMaatje vervoeren plaatsgenoten met hun eigen auto minder mobiele mensen die niet meer zelf voor vervoer kunnen zorgen of lastig van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken.

Tijdens de bouwvakvakantie, van 7 t/m 27 augustus, is ANWB AutoMaatje Waadhoeke en Harlingen niet bereikbaar. Wel zijn er in deze periode chauffeurs beschikbaar om voor u te rijden. Wilt u er tijdens de bouwvakvakantie op uit? Vraag uw rit dan zo vroeg mogelijk aan, maar uiterlijk op dinsdag 1 augustus; via 06-18422894. De matchmakers zullen dan hun best doen om uw rit nog voor de vakantie geregeld te krijgen.

Vanaf maandag 28 augustus is men weer iedere werkdag bereikbaar van 9 tot 12 uur.
Inwoners van Waadhoeke of Harlingen die graag deelnemer of vrijwilliger willen worden bij ANWB AutoMaatje kunnen contact opnemen met Connexa (voorheen De Skûle Welzijn) via 06-18422894 of automaatje@connexa.nl.

Niet bekend met AutoMaatje van de ANWB? Open deze link voor meer informatie.

Lees verder...
4 juli 2023
4 juli 2023
Dorpsfeest 2023, Tentdienst

Op zondag 25 juni vond in de feesttent de tentdienst plaats. 

Via Johannes Wolbers ontvingen we de foto + het bericht dat de collecte voor de vluchtelingen 220 euro heeft opgebracht. 

Lees verder...
4 juli 2023
4 juli 2023
Underweis, Sint Joris Tsjerke

Onderstaande link brengt je naar de digitale Underweis.

Underweis juli/augustus 2023

 

Opmerking: in de zomerperiode wordt niet wekelijks 'gekerkt' in Oosterbierum maar staan de deuren van de kerken in de omliggende dorpen voor iedereen open. Open de link voor meer informatie.

Lees verder...
27 juni 2023
27 juni 2023
Dorpskrant Sint Joris

Vlak voor het dorpsfeest werd het dorpskrantje Sint Joris langs gebracht. 

Hieronder de link naar de digitale versie. Omdat er vraag naar was: de foto op de voorpagina is in 2011 gemaakt.

Dorpsblad Sint Joris, zomer 2023

Lees verder...
26 juni 2023
26 juni 2023
Dorpsfeest 2023, in en rond de tent

Een feest is leuk, spelletjes zijn leuk maar er moeten natuurlijk wel feestgangers en fans zijn. En wat is er leuker dan mensen kijken? Mensen op de foto zetten.

Sijbe Wop en ik hebben ons best gedaan om leuke sfeerfoto's te maken maar ook hier geldt: Staat je kind (of jij) op de foto op het internet en wil je dat niet? Neem contact met ons op zodat we de foto kunnen verwijderen.

Jolanda

Lees verder...
26 juni 2023
26 juni 2023
Dorpsfeest 2023, kinderkermis en schuimpartij

Kinderkermis, altijd een hit. De kinderdisco werd uiteindelijk een schuimpartij. Dolle pret en niet alleen voor de kinderen zoals jullie op de foto's kunnen zien.

Staat je kind (of jij) op de foto op het internet en wil je dat niet? Neem contact met ons op zodat we de foto kunnen verwijderen.

Lees verder...
25 juni 2023
25 juni 2023
Dorpsfeest 2023, zeskamp

De traditionele 6-kamp was op zaterdagmiddag. De beelden spreken voor zich: heel veel lol!

Lees verder...
25 juni 2023
25 juni 2023
Dorpsfeest 2023, demonstratie brandweer

Vrijdagavond, half 8, op het programma staat een demostratie door de vrijwillige (jeugd)brandweer. Het klinkt spannender dan dat het is. Alhoewel: voor de jeugd is het wel erg leuk. Zelf aan de brandspuit staan om een (fictieve) brand in een huis te blussen of een kleine brandweerauto vooruit te spuiten.

Ook kunnen ze brandweerbroek hangen boven een bak met schuimwater. Fijn bij dat warme weer. Staat je kind (of jij) op de foto op het internet en wil je dat niet? Neem contact met ons op zodat we de foto kunnen verwijderen.

Lees verder...
24 juni 2023
24 juni 2023
Dorpsfeest 2023, kinderspelen

Na de optocht is het tijd voor de kinderspelen. Puzzel maken, emmer met water vullen, spijkerpoepen, ring stapelen, het stond allemaal weer op het programma. En dat in samenwerking met je teamgenoten. Altijd leuk te doen en nog leuker om naar te kijken. En de beloning? Een prachtig vliegtuig!!

Staat je kind (of jij) op de foto op het internet en wil je dat niet? Neem contact met ons op zodat we de foto kunnen verwijderen.

Lees verder...
24 juni 2023
24 juni 2023
Dorpsfeest 2023, kaatsen

Dit jaar geen dauw-partij kaatsen op zaterdagmorgen. De kaatsers werden om 11:00 verwacht op het feestterrein op vrijdagmorgen. Niet onaardig: lekker fris en fruitig aan de start. In totaal waren er 17 parturen die zich op het strijdtoneel begaven. 

Het werden leuke partijen onder de warme zon. Er werd goed gehoor gegeven aan het advies om goed te drinken maar dat wordt ook wel gedaan zonder dat advies.

Winnaarsronde
1e prijs: Robert de Bruin, Marthe de Boer, Niels Groendijk
2e prijs: Nynke Koopmans, Martijn Broersma, Jasper Nammensma
3e prijs: Johannes Houtsma, Hedwig Noordenbos, Yse Johannes Dijkstra

Verliezersronde 
1e prijs: 3. Hein Dijkstra, Marianne Mons, Ziva Thulin
2e prijs: Sybrand Wijngaarden, Berdien Hiemstra, Willem Buwalda

Lees verder...
23 juni 2023
23 juni 2023
Dorpsfeest 2023, de optocht

Wat hadden we mooi weer tijdens het dorpsfeest!! En eigenlijk is het nu ook té mooi om achter de computer te zitten om foto's te be- en verwerken. Maar omdat ik weet dat iedereen vol ongeduld zit te wachten op de resultaten ben ik toch maar begonnen. Als eerste de optocht, ontzettend mooi en goed verzorgd. 

De juryrappporten volgen.

Lees verder...
29 mei 2023
29 mei 2023
Bericht van gemeente Waadhoeke

Hoe betrekken we arbeidsmigranten in onze mienskip?

Dat is de vraag waar het om gaat. Het Platform Leefbaarheid richt zich op ontmoetingen tussen arbeidsmigranten en de mensen die al lang(er) in Waadhoeke wonen. Onder het motto ‘onbekend maakt onbemind’ willen we elkaar leren kennen. Maar hoe dan? Hebt u daar ideeën over, laat het weten aan het Platform Leefbaarheid.

In de eerste plaats zijn arbeidsmigranten natuurlijk gewoon mensen die hier werken maar hier niet vandaan komen. Ze wonen in de gemeente, hun kinderen gaan hier naar school, ze willen zich hier ook vermaken en misschien ook wel onderdeel zijn van ‘onze samenleving’. Natuurlijk verschilt dit per individu. Een deel verblijft hier kort om louter geld te verdienen om een betere toekomst op te bouwen in land van herkomst. Een ander deel wil hier langer verblijven.

Het platform Leefbaarheid, ingesteld door de gemeente, richt zich op de leefbaarheid van arbeidsmigranten samen met andere bewoners van de gemeente. Het platform stimuleert
initiatieven die de onderlinge contacten tussen de bewoners van wijken en dorpen verbeteren. Alle bewoners, want iedereen doet er toe. Want ook anderen dan arbeidsmigranten kunnen moeilijkheden hebben met de taal of vinden het lastig om anderen te ontmoeten.

Ideeën voor ontmoeting?
Het platform roept dorpen en wijken op om met ideeën te komen zodat allochtone en autochtone dorps- en wijkgenoten elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen. Het Platform steunt initiatieven in alle soorten en maten; hoewel we het liefst terugkerende activiteiten zien. Initiatieven kunnen financiële hulp krijgen van het Platform, tot een maximum bedrag van 1.000 euro. Als het nodig is, regelen we een tolk.

Contact
Hebt u vragen of opmerkingen, of een leuk idee, neem dan contact op met het Platform Leefbaarheid.
Contactpersonen zijn:
- Wytze Groen uit Berltsum (wytze.groen@chello.nl)
- Jildou Laan uit Berltsum (jildoulaan@gmail.com)
- Johannes Wolbers uit Easterbierrum (famwolbers@gmail.com)
- Sieta Kuipers van Connexa (s.kuipers@deskule.nl)
- en gemeentelijk coördinator Harrie Siegersma (h.siegersma@waadhoeke.nl)

Lees verder...
24 mei 2023
24 mei 2023
Dorpsfeest 2023

Het programma dorpsfeest 2023 is bekend!

Ook belangrijk: ten behoeve van de optocht is een reglement opgesteld. Reglement + inschrijfformulier tref je onder dit bericht. 

Digitale programmaboekje
Reglement optocht
Inschrijfformulier optocht

Lees verder...
23 mei 2023
23 mei 2023
Oproep vrijwilligers Slachtemarathon

Dringende oproep!

Volgend jaar in 2024 is er weer een Slachte Marathon. De start is vanuit Oosterbierum.

Er zijn vrijwilligers nodig om mee te helpen om dit te organiseren.

Dorpsbelang is daarom dringend op zoek naar mensen die de werkgroep willen vormen, en ook een vast aanspreekpunt willen zijn voor de organisatie.

Lijkt het je leuk om te doen, neem dan contact met ons op!
Per mail: dorpsbelang@oosterbierum.info

Ineke Bruggeman
Secretariaat Dorpsbelang Oosterbierum- Klooster LidlumLees verder...
20 mei 2023
20 mei 2023
Loeren bij de Waadboeren

Vandaag had een aantal Waadboeren, waaronder Kloosterhoeve Kloosterlidlum en Haerdastate Oosterbierum, de deur open om te laten zien wat ze zoal doen op hun bedrijf. 

Bij alle boerderijen (ook in Sexbierum en Pietersbierum) waren we welkom en vertelden de boeren graag over hun bedrijf. Prachtig om te horen en te zien hoe ze met passie over hun bedrijf vertellen. 

Bijgaand een aantal sfeerfoto's.

Lees verder...
15 mei 2023
15 mei 2023
Losse Fearren bestaat 10 jaar!

Dorpsbewoners opgelet!
BIJDRAGE VOOR STRAAT-, BUURT- EN DORPSACTIVITEITEN
Vanuit de regeling ‘Losse fearren’ kun je maximaal € 300 krijgen voor activiteiten die dorpen leuker, mooier of leefbaarder maken.

Op www.lossefearren.nl staan bij ‘Inspiratie’ tientallen voorbeelden. Van buitenbioscoop tot appeltaart-van-eigen-bodem, van dorpsontbijt tot een Friestalige Christmas Carol, en bijvoorbeeld ook samen straatversiering maken voor het dorpsfeest. Die tijd komt er weer aan!

10 jaar Losse fearren
Wonen Noordwest Friesland startte deze regeling ruim 10 jaar geleden omdat dorpen gebaat zijn bij een vitale, sterke gemeenschap.
Dit zijn de voorwaarden:
 huurders van Wonen NWF zijn actief betrokken
 er komen persoonlijke ontmoetingen tot stand, er worden nieuwe verbindingen gelegd of mensen gaan samen aan de slag
Let op: Losse fearren richt zich op kleinschalige activiteiten en steunt projecten eenmalig.

Een voorbeeld
In Berltsum werden bepaalde straten met het merendeel huurwoningen tijdens het dorpsfeest al jarenlang niet meer versierd. Er waren veel wisselingen in de woningen en sommige nieuwe bewoners kenden het fenomeen ‘dorpsfeest’ helemaal niet. Eén buurtvereniging ging zelfs ter ziele. Vorig jaar besloot een drietal bewoners echter langs de deuren te gaan. Ze legden in meerdere talen de geschiedenis en betekenis van het dorpsfeest uit en uiteindelijk werd de straat weer samen versierd. “Tijdens het opbouwen gingen veel deuren open en leerden allerlei buren elkaar kennen”, zeggen de initiatiefnemers. “Zo is de straat nu hechter en gezelliger dan voorheen.”

Maar ook in Oosterbierum wordt geregeld gebruik gemaakt van de subsidie van Losse Fearren. In de afgelopen periode waren de Krystkuier, het Sprankelconcert en het project 'samen zuinig de winter door' allemaal initiatieven die dankzij Losse Fearren mogelijk werden gemaakt.

Heb jij een goed idee?
Kijk voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier op www.lossefearren.nl

Lees verder...
15 mei 2023
15 mei 2023
Copy voor dorpsblad Sint Joris

Onderstaande bericht ontvingen we van de redactie van dorpsblad Sint Joris.

Het schiet alweer mooi op richting juni, dus bij deze willen we jullie weer vragen voor het aanleveren van input voor de Sint Joris.

We willen deze graag vóór het dorpsfeest bij de mensen thuis bezorgen, dus voor nu zou het fijn als julie het materiaal (foto's, activiteiten, algemeen iets over julie organisatie) aan willen leveren voor 1 juni. (Let op deze datum kan nog enigszins veranderen)

Tevens willen we proberen hier wat een dorpsfeest tintje aan te geven, dus ook leuke anekdotes, foto's, verhaaltjes van voorgaande dorpsfeesten (maakt niet uit hoe lang geleden) zijn van harte welkom. Maar ook een samenvatting van het clubreisje, verslag koningsdag of iets anders wat net geweest is, vinden we leuk om binnen te krijgen.

We horen graag van jullie, input kan gestuurd worden naar sintjoris@oosterbierum.info.

Lees verder...
15 mei 2023
15 mei 2023
G-sportinstuif

Houd jij van sporten maar kun je door een lichamelijke en/of verstandelijke beperking niet deelnemen bij een reguliere vereniging? Dan is de G-SPORTINSTUIF iets voor jou!
Want sport is voor iedereen.

Iedere maand zal sporthal de Trije in Franeker een zaterdag omgetoverd worden tot een G-SPORTINSTUIF. Verschillende verenigingen/aanbieders uit gemeente Waadhoeke zullen hun sport aanbieden.

De ouders, verzorgers en vrijwilligers zijn ook van harte welkom voor ontmoeting en gezelligheid. Zien we jullie daar?

G-SPORTINSTUIF
FRANEKER

Lees verder...
15 mei 2023
15 mei 2023
8 vragen over Veiligheid en Openbare Orde in Waadhoeke

Onderstaande bericht ontvingen we van de gemeente Waadhoeke.

Wat vindt u belangrijk als het gaat om openbare orde en veiligheid? Daarvoor houdt de gemeente een korte online enquête. Met maar 8 vragen. Vult u de enquête ook in?

Scan de QR-code (klik eerst op de foto om deze volledig in beeld te krijgen) en laat weten wat u belangrijk vindt! Invullen kan tot en met 22 mei. Het gaat met name over onderwerpen die te maken hebben met veiligheid en criminaliteit. Dit geeft de gemeente inzicht in wat er bij de inwoners leeft en wat er in de omgeving goed gaat en beter zou kunnen. Des te meer inwoners deze vragenlijst invullen, des te beter wij een beeld krijgen.

De vragenlijst is tot en met 22 mei (anoniem) in te vullen. Daarna worden de resultaten verwerkt. De resultaten worden vervolgens gebruikt voor het opstellen van een nieuw veiligheidsplan voor de komende vier jaar. Dit plan wordt waarschijnlijk in juli 2023 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Lees verder...
10 mei 2023
10 mei 2023
Dorpsschouw

Naar aanleiding van onderstaande bericht dat Dorpsbelang ontving van Gemeente Waadhoeke nodigt Dorpsbelang de inwoners van Oosterbierum en Kloosterlidlum uit om mee te denken. Vragen en/of opmerkingen kunnen jullie mailen naar: dorpsbelang@oosterbierum.info.

Bericht van Gemeente Waadhoeke:
Eens in de 3 jaar nodigen wij u uit voor een dorpsschouw. Dit jaar is Oosterbierum- Kloosterlidlum weer aan de beurt.

Waarom een schouw?
We vinden het belangrijk om samen met u te kijken naar de staat van de openbare ruimte en eventuele aanwezige huurwoningen. Een schouw gaat om de staat van de openbare ruimte.

Denk bijvoorbeeld aan een vernielde lantaarnpaal of het maaien van openbaar groen. Daarnaast kunt u ook de plekken in uw dorp of wijk laten zien waar u trots op bent.

Een schouw is niet bedoeld om problemen en wensen die groter zijn dan het dagelijkse beheer en onderhoud door te geven. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een reconstructie of een verkeersprobleem.

Wie schouwen mee?
Vanuit de gemeente zijn een vertegenwoordiger van de afdeling beheer Openbare Ruimte, de wijkbeheerder en uw dorpen- of wijkencoördinator aanwezig.

Ook een vertegenwoordiger van de woningcorporatie is aanwezig (indien er huurwoningen aanwezig zijn).

 

Lees verder...
4 mei 2023
4 mei 2023
Dodenherdenking 4 mei 2023

Dit jaar hebben we samen weer onze doden van de tweedewereldoorlog herdacht in Oosterbierum-Klooster Lidlum bij het monument bij de St Joris tsjerke. Ook denken wij in deze tijd van oorlog aan onze medemensen in Oekraïne.

mevrouw Anja Algera, directeur van onze school "de Flambou" las een heel mooi verhaal voor wat begon met: Leven met een oorlog, die woedt heden ten dage nog altijd in de wereld! Deze avond is een avond van herdenken, we herdenken de slachtoffers uit de tweede wereldoorlog en ook de vele oorlogen die volgden en nog steeds zijn! Vrijheid wordt niet gebouwd op grote mooie woorden, maar vrijheid komt tot stand door kleine concrete daden! Na 78 jaar is het nog altijd nodig om onze vrijheid te vieren!

Ook las Amber Bergsma een gedicht voor "vrijheid ligt niet zomaar op straat, het is dankbaarheid aan hen die hun leven gaven voor onze.......vrijheid.

dhr. Jacob Struiksma speelde de Last post, waarna wij 2 minuten stilte in acht namen, om vervolgens de plechtigheid af te sluiten het Wilhelmus.

 

Lees verder...
2 mei 2023
2 mei 2023
Kloostertuin Oosterbierum-Vernielingen door onverlaten

Nog geen twee dagen na de zeer geslaagde opening van de nachttuin – het nieuwste onderdeel van de Kloostertuin - hebben vandalen gemeend te moeten huishouden in de kweekkas. De boel is overhoop gehaald en er zijn gaten geslagen in het plastic.

We zijn boos, verdrietig en voelen ons machteloos bij dit soort vandalisme. Er is aangifte gedaan en er zijn camera’s geplaatst. De vernielingen zijn gepleegd op maandag 24 of dinsdag 25 april. Iets gezien of gehoord? Neem contact op via info@kloostertuinoosterbierum.nl of 06-20647416. Na bushokjes, afvalbakken en geldbakjes bij stalletjes weer een vernieling.

De Kloostertuin is een project van vrijwilligers. Iedereen is welkom. Je kunt daar heerlijk vertoeven en op de zaterdagmorgen meehelpen met zaaien, poten, schoffelen, klusjes et cetera. Maar ook kan en mag iedereen daar een maaltje groente en fruit halen. Daarvoor kun/mag je een donatie doen. De Kloostertuin is van ons allemaal en iets van jezelf maak je niet stuk en laat je niet stuk maken…toch?

Bovenstaande tekst + foto's ontvingen we van de vrijwilligers van de Kloostertuin.

 

 

Lees verder...
1 mei 2023
1 mei 2023
Verkeersbesluit Mûntsewei Klooster Lidlum

Verkeersbesluit voor de afsluiting voor alle verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer voor de Mûntsewei te Klooster Lidlum.

Door dorpsbelang Oosterbierum Klooster-Lidlum (DB-OKL) is aangegeven dat zij het aandeel sluipverkeer op de Mûntsewei relatief hoog vinden, waardoor de veiligheid van de fietsers op deze weg onnodig nadelig wordt beïnvloed.

De Mûntsewei is in de Mobiliteitsvisie van Waadhoeke gecategoriseerd als Erftoegangsweg. Dat houdt in dat de weg is bedoeld om adressen en percelen langs deze weg te bereiken (CROW/ Duurzaam Veilig) en dat alle verkeer (o.a. grote voertuigen, wandelaars en fietsers) gebruik moeten maken van de rijbaan.

Het voorkomen van snelheids- en massaverschillen zijn uitgangspunten van Duurzaam Veilig.
Uit verkeerstellingen blijkt dat er ca. 350 ritten over de Mûntsewei plaatsvinden. Daarvan rijden er zo’n 40 minder dan 50 km/h. Ervan uitgaande dat dat 40 fietsers zijn, resteren er nog zo’n 300 ritten. Er bevinden zich 12 adressen aan de Mûntsewei, ruwweg ingeschat met een generatie van 9 ritten/ adres (CROW, vrijstaande woning) wordt ca. 100 van de ritten door de bewoners gegenereerd. Hiermee is het relatief hoge aandeel sluipverkeer redelijkerwijs benaderd.

Gemotoriseerd sluipverkeer op de Mûntsewei is onnodig. Op korte afstand bevindt zich een provinciale weg, die breder is en waar langs grotendeels een vrijliggend fietspad is gelegen.
Aangenomen mag worden dat het sluipverkeer hierdoor geen hinder van het in te stellen verbod zal ondervinden.

De bereikbaarheid van de adressen/ percelen aan de Mûntsewei blijft met het in te stellen verbod onveranderd.

Link naar PDF-bestand uit gemeenteblad

Link naar de bekendmaking op Overheid.nl

Lees verder...
30 april 2023
30 april 2023
Bunkerdagen Koehoal

BUNKER KOEHOAL: MOLKSTAKING 1943
“We zetten een grote machine op de weg om de melkwagens tegen te houden. Het gevaarte stond er nog maar net, toen er in de verte een Duitse motorsoldaat met een enorme rotgang onze kant op kwam. Ik hoorde iemand roepen: “dat ding moet als de bliksem van de weg!” Dat was achteraf wel een heldere opmerking. Die Duitser had zich ongetwijfeld te pletter gevlogen en Dongjum was een tweede Putten geworden”

In de bunker van Koehoal is op zaterdag 6 mei en zondag 7 mei de tentoonstelling Molkstaking 1943 te zien. 

80 jaar geleden brak de grootste stakingsgolf uit die Nederland heeft gekend. Meer dan een half miljoen Nederlanders verlieten spontaan hun werkplek om de bezetter duidelijk te maken, dat voor hen de maat vol was. De directe aanleiding was de verplichte Arbeitseinsatz van oud militairen. Boeren die normaliter niets van verzet of staking moesten hebben, weigerden melk te leveren aan de fabrieken en kieperden hun witte goud liever in de sloot. Arbeiders maakten werkwilligen duidelijk dat aan stakingbrekers geen behoefte was. Hier en daar ging een NSB-boerderij in vlammen op.

De politie stond machteloos; de burgemeester van Barradeel belde in paniek om Duitse hulp.
De Duitsers reageerden furieus en sloegen de staking met harde hand neer. Reeds na twee dagen werd het standrecht ingevoerd; personen werden zonder, of na een schijnproces, ter dood veroordeeld en vrijwel onmiddellijk daarna geëxecuteerd. Zeker 200 mensen vonden zo de dood; ruim 20 in onze provincie. Het jongste slachtoffer was 10 jaar.

Vanuit Duits perspectief slaagde hun wrede aanpak; na enkele dagen was de staking voorbij. De verhoudingen waren grondig verstoord. Het verzet ging zich organiseren; het werd nu veel makkelijker een onderduikplek te vinden. De staking werd het keerpunt in de oorlog.
De tentoonstelling in Bunker Koehoal richt zich voornamelijk op de Waadhoeke. Bijzonder interessant zijn de reacties van de ooggetuigen. Het maakt op een indringende wijze duidelijk hoe zij de staking hebben ervaren; de opgekropte woede, de eensgezindheid, maar ook de onbesuisde acties.

Die zetten we tegenover de telexberichten die de Duitsers naar hun hoogste politiechef Himmler stuurden. Het is opvallend hoe accuraat de Nazi’s de stemming onder de Friese bevolking hebben verwoord. Ze begrepen dat ze een Pyrrus overwinning hadden behaald en dat het vanaf nu een kwestie was: wij tegenover zij.

De tentoonstelling is geopend vanaf 11 uur ’s ochtends. We verwelkomen U er graag onder het genot van een kopje koffie of thee.

Lees verder...
29 april 2023
29 april 2023
Lente!

Deze fleurige lentefoto kregen we van Paul de C., té mooi om niet te plaatsen. 

Lees verder...
22 april 2023
22 april 2023
Opening nachttuin

Zaterdag 22 april stond de opening van de Nachttuin Oosterbierum op het programma. 

In eerste instantie zou één en ander plaatsvinden op de Kloostertuin maar door de slechte weersvoorspelling werd het verplaatst naar de boerderij van Rintje en Durk Visser.

Rode draad: Grote Beer.
Anna las het boek voor van Grote Beer en Kleine Beer (weltrusten Kleine Beer)
Na het warme welkom van Johannes Wolbers kreeg Koen van Waddensky het woord.
Koen vertelde over Venus maar ook hoe je de Poolster het beste kunt vinden. Dat gaat via: de billen van Grote Beer!
Paul de Cock vertelde over de acht van de nacht. En ook hier was een Grote Beer (nachtvlinder) te vinden.

Joop Jukema zou op de Kloostertuin de nachttuin openen maar de speech die hij had geschreven las hij voor in de boerderij. Om ongeveer 22 uur liep iedereen naar de Kloostertuin. Daar was het gelukkig wel wat verlicht en na een korte ceremonie konden we het bord bij de nachttuin bewonderen.

Terug bij de boerderij was het tijd voor een drankje en een hapje. We hadden geluk, de wolken waren verdwenen dus het was tijd om zelf de Poolster op te zoeken, Venus en de halve maan te bewonderen en we konden zelfs een sateliet spotten.

Kortom: leuke maar tevens leerzame avond gehad.
Tip 1: volg Waddensky via de social media (facebook, twitter en instagram) of bezoek hun website
Tip 2: overbodig te zeggen dat jullie van harte welkom zijn op de Kloostertuin.

 

Foto's en tekst: Jolanda

Lees verder...
21 april 2023
21 april 2023
DE OPTOCHT KOMT ER!

Bericht van Oranjevereniging Oosterbierum/Kloosterlidlum:

Na vier jaar kunnen jullie allemaal weer beginnen met bouwen.

De Oranjevereniging heeft geïnformeerd hoe andere dorpen zaken rondom de optocht regelen, geluisterd naar advies van verzekeraars èn naar onze leden:
Iedere trekker en wagen die WA verzekerd is voor deelname aan de optocht kan vanaf nu omgebouwd worden in een FEEST wagen.

Helaas ontkomen wij ook niet meer aan de kleine lettertjes, onder dit bericht vind je twee linkjes naar het reglement en het inschrijfformulier.

Graag willen wij een ieder vragen om zijn/haar juiste email adres aan ons door te geven.
Op deze manier kunnen we jullie beter op de hoogte houden van de georganiseerde activiteiten en het programma voor het dorpsfeest.
Dit mag naar: ovoosterbierum@hotmail.nl

Wij kijken uit naar jullie prachtige creaties tijdens de optocht op 24 en 25 juni!

Doe je best en ga er vandoor met de eeuwige roem!

Linkjes naar:
Het reglement
Het inschrijfformulier

Lees verder...
21 april 2023
21 april 2023
Kaatsen in Tzummarum

In Oosterbierum is geen kaatsvereniging meer maar dat betekent niet dat je niet meer kunt kaatsen. In Tzummarum is V.v.V. Tzummarum actief. 

Een aantal kinderen uit Oosterbierum traint en kaatst al in Tzummarum, nu de volwassenen nog. Op 11 mei starten ze de training en competitie foar de grutten.

Jullie zijn van harte welkom.

Flyer V.v.V. Tzummarum

Lees verder...
19 april 2023
19 april 2023
Sint Joris april 2023

Hierbij de digitale versie van dorpskrant Sint Joris.

Link naar de Sint Joris.

Lees verder...
18 april 2023
18 april 2023
Open Oosterbierummer Biljart Kampioenschap

Afgelopen weekend vond het open Oosterbierummer biljart kampioenschap plaats. Hoofdsponsor was VZM.

Winnaars:

poule A

Klaas Visser
Petrus Houtsma
John Mons

Poule B

Titze Minnema
Maria van der berg
Irolt Dijkstra

Poule C

Tjeerd huizinga
Piet Weijer
Jaap Hiemstra

 

Lees verder...
16 april 2023
16 april 2023
Kloostertuin breidt uit met nachttuin

Opgelet, extra informatie:
Vanwege de bar slechte weersvoorspelling is er besloten met de opening van de nachttuin op 22 april uit te wijken naar de schuur van Durk Visser. Ingang St. Joris strjitte.

Op zaterdag 22 april wordt t.o. de Sint Jorisstrite 22 de derde nachttuin in Fryslân geopend door Joop Jukema. Gelegen aan de donkere kant, de noordzijde van Oosterbierum en daardoor de ideale plek. Na Wier en de Westhoek, waar sinds vorig najaar de WierSter en de Hemisfeer als nachttuinen werden gerealiseerd, komt Oosterbierum met de Acht van de Nacht.

Het programma, dat om 20.30 uur start, brengt een programma met o.a. 'Bang in het donker',
op zoek naar Venus met introductie sterrenkijken door Koen de Driesche en het verhaal over Kleine Beer.

De Kloostertuin is dag en nacht vrij toegankelijk en bij de opening is iedereen van harte welkom.

Op kloostertuinoosterbierum.nl staat meer informatie over activiteiten en meehelpen.

Lees verder...
9 april 2023
9 april 2023
Eieren zoeken op de Kloosterhoeve

Op vrijdag 7 april was het een drukte van belang op de Kloosterhoeve bij Bart en Jannie.

Er kwamen ruim 150 kinderen met hun ouders om paaseieren te zoeken op de boerderij. Ze waren verdeeld in 2 groepen. De eerste groep was van 8.30 uur tot 10.30 uur en de tweede groep van 11.00 uur tot 13.00 uur. De één vond natuurlijk meer eieren dan de ander maar het was gezellig zo met zijn allen paaseieren zoeken.

Ook was Klaske Mollema aanwezig met workshop "mini-kookworkshop paaskoekje. Hier had Klaske ook veel werk van gemaakt wat resulteerde in een gezellige drukte.

Wel was het vieskoud dus toen de meeste eieren waren geraapt ging een ieder weer huiswaarts. 

Lees verder...
5 april 2023
5 april 2023
Ledenvergadering Oranjever en Dorpsbel

Op woensdag 5 april vond de gecombineerde ledenvergadering van Oranjevereniging en Dorpsbelang plaats.

Gezien het onderwerp dat de Oranjevereniging op het programma had staan (juridische aspecten organisatie optocht dorpsfeest) vond ik het tijdsbestek van 1 uur voor hen erg krap. En dat klopte ook wel want er waren veel vragen.
Jan Haakma, Rabobank Zakelijk Verzekeringen, vertelde over de mogelijkheden van verzekeren van praalwagens en hun deelnemers tijdens een optocht.
Er zijn 2 mogelijkheden:
1) de eigenaar van de tractor meldt bij zijn eigen verzekering dat de combinatie wordt gebruikt tijdens een optocht. Van en naar de optocht mogen er geen passagiers op de aanhanger maar tijdens de optocht wel. Ook zal de combinatie aan een aantal eisen moeten voldoen.
2) een collectieve verzekering (praalwagen-optocht verzekering). Kosten zijn circa 135 euro per wagen en ook hier zijn een aantal eisen waaraan moet worden voldaan.

Vanuit de vergadering blijkt dat de voorkeur gaat naar nummer 1. 

Wat verder werd behandeld?
Er zijn 2 nieuwe bestuursleden: Ulbe Bonnema en Joost Jukema.

Het programma voor de komende periode:
Koningsnacht 
Dit jaar niets

Koningsdag
Gebruikelijke koffie met oranjekoek, toosten op de koning, cake versieren en kleurplaat voor de jeugd. Fietstocht voor iedereen. Voor de kinderen: wie heeft de mooist versierde fiets?

4 mei gedenken
19:30 verzamelen bij de Flambou

Dorpsfeest
23, 24, 25 juni
Programma volgt circa 6 weken voor de aanvang. Door inflatie gaan de prijzen voor bands en de inkoop fors omhoog. Dit betekent dat het programma is omgegooid. Wel is duidelijk dat het programma op diverse onderdelen van voorgaande edities op andere tijdstippen worden gehouden. Zo vindt de dauwpartij waarschijnlijk niet plaats op zaterdagochtend maar op vrijdagochtend.

Van de voorzitter heb ik begrepen dat de optocht sowieso doorgaat, jullie kunnen gaan bouwen!

Na de pauze is het de beurt aan Dorpsbelang. 
Ook hier is een nieuw bestuurslid: Ineke Bruggeman, secretariaat. Er zijn nog 2 bestuursplekken die ingevuld moeten worden, iets voor jou?

Er worden een aantal zaken besproken: Bjusse, nieuwbouw/Knarrenhof, Dijk van een wijf, Slachtemarathon (22 juni 2024, van Oosterbierum naar Raerd ivm de financiën). 
DB gaat mensen benaderen om een nieuwe Slachtewerkgroep te maken.
De dorpsvisie Oosterbierum/Kloosterlidlum ligt momenteel in de ijskast in verband met de ontwikkeling van nieuwbouw. Dit laatste slokt erg veel tijd en energie.

Dit jaar vindt overigens een Freonekuier (vriendenwandeling) plaats. Vrienden van de Slachtemarathon kunnen in onze regio op 10 juni 18 kilometer wandelen.

Tekst en foto's: Jolanda

 

Lees verder...
30 maart 2023
30 maart 2023
Jaarvergadering BV "de Klos"

Op dinsdagavond 28 maart was weer de traditionele jaarvergadering van kaart-en biljartvereniging "de Klos" gehouden in "it Mienskar"

Onze kersverse nieuwe voorzitter Teije Osinga mocht 30 leden welkom heten, dit is 89% van de leden een hele goede opkomst! 

Allereerst wordt een moment van stilte in acht genomen voor ons trouw lid vanaf het eerste uur Wopke de Groot die deze week is overleden.

Hierna gaat de vergadering verder en krijgen we de notulen, het jaarverslag en de bestuursverkiezingen.

Andries de Haan en Sijbe Wop Houtsma zijn beide aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur heeft gelukkig Jurjen de Vries en Gerrit Jan Visser bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur.

Er volgde natuurlijk wel een stemming waar de beide heren met overgrote meerderheid werden gekozen!

Andries en Sijbe Wop worden toegesproken door de voorzitter voor hun inzet en vele werk wat ze hebben gedaan voor onze vereniging. Andries als vliegende keep, bekers verzorgen enz. heeft dit 31 jaar gedaan en Sijbe Wop maar liefst 35 jaar en hij als secretaris! Beide heren kregen een mooi aandenken uit handen van de voorzitter.

Ook werd er gestreden in de finale van de supercup door Teake Douma en Jurjen de Vries. Laatst genoemde werd tot winnaar uitgeroepen.

En dan het slotstuk van de avond, wie de clubkampioen biljarten wordt van onze vereniging dit seizoen. Petrus Houtsma en Dicky Steenstra gaan deze strijd met elkaar aan en uiteindelijk wint Petrus deze strijd en mag zich een jaar lang clubkampioen noemen van onze vereniging!

Verschillende leden kregen een mooie vleesprijs uitgereikt voor en gewonnen wedstrijd of een prijs hadden gewonnen in de competitie.

Ook worden onze sponsoren bedankt, want waar zijn wij zonder onze sponsoren!

Dit zijn: Houtsma Timmerwerken, Steenstra's Tuinhout Zwart Maaimachines, Lamb Weston, It Mienskar en Frans Bleeker motoren en auto's. 

Foto's zijn gemaakt door Joop van der Linden.

Lees verder...
28 maart 2023
28 maart 2023
Sleutel gevonden!

Dit sleuteltje is op straat gevonden op de kruising van de Buorren en it Fiskerspaed.

Wie deze sleutel mist kan hem ophalen bij Terp10.

Lees verder...
23 maart 2023
23 maart 2023
Strontplaatje

Er ligt momenteel op verschillende plaatsen binnen en buiten ons dorp en op it bietenplak veel paardenstront. Dat wordt gedumpt maar het is niet bekend door wie. Weet je/zie je wie dit doet? Spreek hem/haar erop aan, we willen graag een netjes dorp houden.


Hondenpoep wordt niet altijd meer opgeruimd. En ja het klopt, de bakken zijn regelmatig kapot. Maar het zakje met hondenpoep kan ook thuis in de grijze afvalcontainer. 

Lees verder...
18 maart 2023
18 maart 2023
Toneeluitvoering

Na een aantal jaren van afwezigheid als gevolg van het u allen bekende virus was het vrijdagmiddag èn zaterdagavond dan eindelijk weer zover: toneelvereniging Ferdivedaasje trad voor ons op met het stuk 'in skat yn it kleaster'.

Een Fries-talig toneelstuk over het nonnenklooster Soeur Reposer waar naast nonnen ook vrouwen wonen die tot rust moeten komen. Alles gaat goed totdat op een avond de broer van één van de zusters onderdak zoekt in het klooster.

En ook al waren sommige toneelspelers af en toe de tekst kwijt, het was een leuk stuk.  

Tekst en foto's: Jolanda

Lees verder...
11 maart 2023
11 maart 2023
NL Doet 2023

Het programma van NL Doet 2023 in Oosterbierum zat behoorlijk vol: veel projecten moesten worden aangepakt. Zo waren er veel werkzaamheden op de Kloostertuin, zowel de Sint Joris Tsjerke als It Mienskar kregen weer een voorjaarsschoonmaak, het hekwerk rond de begraafplaats werd aangepakt en de bankjes die rondom ons dorp geplaatst zijn waren toe aan renovatie. Allemaal zaken die zaterdag 11 maart opgepakt werden.

Het weer deed leuk mee: een heerlijk zonnetje dus beter kon het niet.

Er kwam best veel hulp van buiten Oosterbierum:
- op de Kloostertuin hielp wethouder Marja van der Meer flink mee om de nachttuin opnieuw in te richten en wat verbeteringen aan te brengen.  
- er waren heel wat pake-zeggers van Johannes Wolbers in de weer om te helpen waar ze konden (ook al wonen ze niet meer in Oosterbierum). Wist je trouwens dat NL Doet door de pakezeggers van Johannes 'Pake Doet' wordt genoemd?

Na het harde werken kon iedereen zich opwarmen in It Mienskar, onder het genot van een drankje en een lekkere warme maaltijd.

Goed geslaagde dag, namens de organisatie bedankt voor de vrijwillige inzet.

Foto's zijn gemaakt door Jolanda.
De groepsfoto is gemaakt op de Kloostertuin.

Sta je met je foto op het internet en wil je dat liever niet? Geef dat door dan halen we de foto van de website.

Lees verder...
5 maart 2023
5 maart 2023
Mooiste speelplek in Oosterbierum

Ben je 8 jaar of ouder en woon je met je ouder(s) in een huurwoning van Wonen Noordwest Friesland? Doe dan mee aan de prijsvraag: wat is de mooiste speelplek in Oosterbierum.

Maak een mooie tekening of foto van je favoriete speelplek (alleen, met vrienden of met je klasgenoten) en mail dit naar info@wonennwf.nl ovv mooiste speelplek. Misschien win jij/winnen jullie een kinder DJ feest in het dorpshuis.

Wonen Noordwest vindt speelplekken in dorpen belangrijk en draagt daar graag aan bij.Eind maart zal de winnaar bekend zijn.

Lees verder...
2 maart 2023
2 maart 2023
Noodklok, opbrengst bijna 5.000 euro

De diaconieën van Sexbierum-Pietersbierum, Oosterbierum – Wijnaldum en Tzummarum- Firdgum voerden actie voor de slachtoffers van de aardbevingen. Bovengenoemde
kerkgenootschappen werken steeds meer samen en besloten dan ook hiervoor de handen ineen te slaan.

De kerken en banknummers werden opengesteld en er werd extra gecollecteerd tijdens de erediensten. Gezien de ernst van de situatie zal dit niet de laatste actie zijn. De teller staat nu op € 4.895.- en gaat vooral naar noodhulp als voedsel en drinkwater.

Lees verder...
1 maart 2023
1 maart 2023
Geldautomaat Sexbierum

De geldautomaat in Sexbierum is vanaf 5 maart te vinden in voormalige openbare school De Barraboech, Adelenstrjitte 6.

Op termijn zal de automaat weer bij dorpshuis It Waed worden geplaatst.

Lees verder...
28 februari 2023
28 februari 2023
Noorderlicht

De afgelopen dagen was een bijzonder fenomeen te zien: het Noorderlicht aan de Waddenkust.

Henk-Jan Broersma heeft er prachtige foto's van gemaakt. Je kunt ze bewonderen op zijn website: henkjanbroersma.nl. Open de link en geniet van de prachtige foto's.

(bijgaande foto is niet een foto uit zijn serie).

Lees verder...
15 januari 2023
15 januari 2023
Geldautomaat Sexbierum

Als u bij een geldautomaat contant geld op wilt nemen dan kan dat nog steeds bij dorpshuis It Waed in Sexbierum. Daar staat een geldmaat die, ondanks de bouwperikelen van It Waed, tot nader order in gebruik blijft. 

Er wordt gekeken of de geldmaat straks tijdelijk naar een andere plek in het dorp kan verhuizen.

Lees verder...
7 januari 2023
7 januari 2023
Kerstbomen versnipperen

Zaterdag 7 januari was een zeer geslaagde kerstboom ophaalactie. Er zijn circa 90 bomen opgehaald. Dorpsbelang bedankt alle kinderen die daarvoor gezorgd hebben.

Na het verzamelen van de bomen werd er een heerlijk frietje gegeten in It Mienskar.

De bomen zijn inmiddels opgehaald door de gemeente.

(met dank aan Dorpsbelang voor de foto's en de tekst)

Lees verder...
2 januari 2023
2 januari 2023
Oudjaarsavond

Tijdens Oudjaarsnacht vierden velen feest. Anderen sloopten straatmeubilair. Veel van de vuilnisbakken stonden er nog geen jaar, want vervingen straatmeubilair dat vorig jaar vernield was.

 

Lees verder...