29 mei 2023
29 mei 2023
Bericht van gemeente Waadhoeke

Hoe betrekken we arbeidsmigranten in onze mienskip?

Dat is de vraag waar het om gaat. Het Platform Leefbaarheid richt zich op ontmoetingen tussen arbeidsmigranten en de mensen die al lang(er) in Waadhoeke wonen. Onder het motto ‘onbekend maakt onbemind’ willen we elkaar leren kennen. Maar hoe dan? Hebt u daar ideeën over, laat het weten aan het Platform Leefbaarheid.

In de eerste plaats zijn arbeidsmigranten natuurlijk gewoon mensen die hier werken maar hier niet vandaan komen. Ze wonen in de gemeente, hun kinderen gaan hier naar school, ze willen zich hier ook vermaken en misschien ook wel onderdeel zijn van ‘onze samenleving’. Natuurlijk verschilt dit per individu. Een deel verblijft hier kort om louter geld te verdienen om een betere toekomst op te bouwen in land van herkomst. Een ander deel wil hier langer verblijven.

Het platform Leefbaarheid, ingesteld door de gemeente, richt zich op de leefbaarheid van arbeidsmigranten samen met andere bewoners van de gemeente. Het platform stimuleert
initiatieven die de onderlinge contacten tussen de bewoners van wijken en dorpen verbeteren. Alle bewoners, want iedereen doet er toe. Want ook anderen dan arbeidsmigranten kunnen moeilijkheden hebben met de taal of vinden het lastig om anderen te ontmoeten.

Ideeën voor ontmoeting?
Het platform roept dorpen en wijken op om met ideeën te komen zodat allochtone en autochtone dorps- en wijkgenoten elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen. Het Platform steunt initiatieven in alle soorten en maten; hoewel we het liefst terugkerende activiteiten zien. Initiatieven kunnen financiële hulp krijgen van het Platform, tot een maximum bedrag van 1.000 euro. Als het nodig is, regelen we een tolk.

Contact
Hebt u vragen of opmerkingen, of een leuk idee, neem dan contact op met het Platform Leefbaarheid.
Contactpersonen zijn:
- Wytze Groen uit Berltsum (wytze.groen@chello.nl)
- Jildou Laan uit Berltsum (jildoulaan@gmail.com)
- Johannes Wolbers uit Easterbierrum (famwolbers@gmail.com)
- Sieta Kuipers van Connexa (s.kuipers@deskule.nl)
- en gemeentelijk coördinator Harrie Siegersma (h.siegersma@waadhoeke.nl)

Lees verder...
24 mei 2023
24 mei 2023
Dorpsfeest 2023

Het programma dorpsfeest 2023 is bekend!

Ook belangrijk: ten behoeve van de optocht is een reglement opgesteld. Reglement + inschrijfformulier tref je onder dit bericht. 

Digitale programmaboekje
Reglement optocht
Inschrijfformulier optocht

Lees verder...
23 mei 2023
23 mei 2023
Oproep vrijwilligers Slachtemarathon

Dringende oproep!

Volgend jaar in 2024 is er weer een Slachte Marathon. De start is vanuit Oosterbierum.

Er zijn vrijwilligers nodig om mee te helpen om dit te organiseren.

Dorpsbelang is daarom dringend op zoek naar mensen die de werkgroep willen vormen, en ook een vast aanspreekpunt willen zijn voor de organisatie.

Lijkt het je leuk om te doen, neem dan contact met ons op!
Per mail: dorpsbelang@oosterbierum.info

Ineke Bruggeman
Secretariaat Dorpsbelang Oosterbierum- Klooster LidlumLees verder...
20 mei 2023
20 mei 2023
Loeren bij de Waadboeren

Vandaag had een aantal Waadboeren, waaronder Kloosterhoeve Kloosterlidlum en Haerdastate Oosterbierum, de deur open om te laten zien wat ze zoal doen op hun bedrijf. 

Bij alle boerderijen (ook in Sexbierum en Pietersbierum) waren we welkom en vertelden de boeren graag over hun bedrijf. Prachtig om te horen en te zien hoe ze met passie over hun bedrijf vertellen. 

Bijgaand een aantal sfeerfoto's.

Lees verder...
15 mei 2023
15 mei 2023
Losse Fearren bestaat 10 jaar!

Dorpsbewoners opgelet!
BIJDRAGE VOOR STRAAT-, BUURT- EN DORPSACTIVITEITEN
Vanuit de regeling ‘Losse fearren’ kun je maximaal € 300 krijgen voor activiteiten die dorpen leuker, mooier of leefbaarder maken.

Op www.lossefearren.nl staan bij ‘Inspiratie’ tientallen voorbeelden. Van buitenbioscoop tot appeltaart-van-eigen-bodem, van dorpsontbijt tot een Friestalige Christmas Carol, en bijvoorbeeld ook samen straatversiering maken voor het dorpsfeest. Die tijd komt er weer aan!

10 jaar Losse fearren
Wonen Noordwest Friesland startte deze regeling ruim 10 jaar geleden omdat dorpen gebaat zijn bij een vitale, sterke gemeenschap.
Dit zijn de voorwaarden:
 huurders van Wonen NWF zijn actief betrokken
 er komen persoonlijke ontmoetingen tot stand, er worden nieuwe verbindingen gelegd of mensen gaan samen aan de slag
Let op: Losse fearren richt zich op kleinschalige activiteiten en steunt projecten eenmalig.

Een voorbeeld
In Berltsum werden bepaalde straten met het merendeel huurwoningen tijdens het dorpsfeest al jarenlang niet meer versierd. Er waren veel wisselingen in de woningen en sommige nieuwe bewoners kenden het fenomeen ‘dorpsfeest’ helemaal niet. Eén buurtvereniging ging zelfs ter ziele. Vorig jaar besloot een drietal bewoners echter langs de deuren te gaan. Ze legden in meerdere talen de geschiedenis en betekenis van het dorpsfeest uit en uiteindelijk werd de straat weer samen versierd. “Tijdens het opbouwen gingen veel deuren open en leerden allerlei buren elkaar kennen”, zeggen de initiatiefnemers. “Zo is de straat nu hechter en gezelliger dan voorheen.”

Maar ook in Oosterbierum wordt geregeld gebruik gemaakt van de subsidie van Losse Fearren. In de afgelopen periode waren de Krystkuier, het Sprankelconcert en het project 'samen zuinig de winter door' allemaal initiatieven die dankzij Losse Fearren mogelijk werden gemaakt.

Heb jij een goed idee?
Kijk voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier op www.lossefearren.nl

Lees verder...
15 mei 2023
15 mei 2023
Copy voor dorpsblad Sint Joris

Onderstaande bericht ontvingen we van de redactie van dorpsblad Sint Joris.

Het schiet alweer mooi op richting juni, dus bij deze willen we jullie weer vragen voor het aanleveren van input voor de Sint Joris.

We willen deze graag vóór het dorpsfeest bij de mensen thuis bezorgen, dus voor nu zou het fijn als julie het materiaal (foto's, activiteiten, algemeen iets over julie organisatie) aan willen leveren voor 1 juni. (Let op deze datum kan nog enigszins veranderen)

Tevens willen we proberen hier wat een dorpsfeest tintje aan te geven, dus ook leuke anekdotes, foto's, verhaaltjes van voorgaande dorpsfeesten (maakt niet uit hoe lang geleden) zijn van harte welkom. Maar ook een samenvatting van het clubreisje, verslag koningsdag of iets anders wat net geweest is, vinden we leuk om binnen te krijgen.

We horen graag van jullie, input kan gestuurd worden naar sintjoris@oosterbierum.info.

Lees verder...
15 mei 2023
15 mei 2023
G-sportinstuif

Houd jij van sporten maar kun je door een lichamelijke en/of verstandelijke beperking niet deelnemen bij een reguliere vereniging? Dan is de G-SPORTINSTUIF iets voor jou!
Want sport is voor iedereen.

Iedere maand zal sporthal de Trije in Franeker een zaterdag omgetoverd worden tot een G-SPORTINSTUIF. Verschillende verenigingen/aanbieders uit gemeente Waadhoeke zullen hun sport aanbieden.

De ouders, verzorgers en vrijwilligers zijn ook van harte welkom voor ontmoeting en gezelligheid. Zien we jullie daar?

G-SPORTINSTUIF
FRANEKER

Lees verder...
15 mei 2023
15 mei 2023
8 vragen over Veiligheid en Openbare Orde in Waadhoeke

Onderstaande bericht ontvingen we van de gemeente Waadhoeke.

Wat vindt u belangrijk als het gaat om openbare orde en veiligheid? Daarvoor houdt de gemeente een korte online enquête. Met maar 8 vragen. Vult u de enquête ook in?

Scan de QR-code (klik eerst op de foto om deze volledig in beeld te krijgen) en laat weten wat u belangrijk vindt! Invullen kan tot en met 22 mei. Het gaat met name over onderwerpen die te maken hebben met veiligheid en criminaliteit. Dit geeft de gemeente inzicht in wat er bij de inwoners leeft en wat er in de omgeving goed gaat en beter zou kunnen. Des te meer inwoners deze vragenlijst invullen, des te beter wij een beeld krijgen.

De vragenlijst is tot en met 22 mei (anoniem) in te vullen. Daarna worden de resultaten verwerkt. De resultaten worden vervolgens gebruikt voor het opstellen van een nieuw veiligheidsplan voor de komende vier jaar. Dit plan wordt waarschijnlijk in juli 2023 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Lees verder...
10 mei 2023
10 mei 2023
Dorpsschouw

Naar aanleiding van onderstaande bericht dat Dorpsbelang ontving van Gemeente Waadhoeke nodigt Dorpsbelang de inwoners van Oosterbierum en Kloosterlidlum uit om mee te denken. Vragen en/of opmerkingen kunnen jullie mailen naar: dorpsbelang@oosterbierum.info.

Bericht van Gemeente Waadhoeke:
Eens in de 3 jaar nodigen wij u uit voor een dorpsschouw. Dit jaar is Oosterbierum- Kloosterlidlum weer aan de beurt.

Waarom een schouw?
We vinden het belangrijk om samen met u te kijken naar de staat van de openbare ruimte en eventuele aanwezige huurwoningen. Een schouw gaat om de staat van de openbare ruimte.

Denk bijvoorbeeld aan een vernielde lantaarnpaal of het maaien van openbaar groen. Daarnaast kunt u ook de plekken in uw dorp of wijk laten zien waar u trots op bent.

Een schouw is niet bedoeld om problemen en wensen die groter zijn dan het dagelijkse beheer en onderhoud door te geven. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een reconstructie of een verkeersprobleem.

Wie schouwen mee?
Vanuit de gemeente zijn een vertegenwoordiger van de afdeling beheer Openbare Ruimte, de wijkbeheerder en uw dorpen- of wijkencoördinator aanwezig.

Ook een vertegenwoordiger van de woningcorporatie is aanwezig (indien er huurwoningen aanwezig zijn).

 

Lees verder...
4 mei 2023
4 mei 2023
Dodenherdenking 4 mei 2023

Dit jaar hebben we samen weer onze doden van de tweedewereldoorlog herdacht in Oosterbierum-Klooster Lidlum bij het monument bij de St Joris tsjerke. Ook denken wij in deze tijd van oorlog aan onze medemensen in Oekraïne.

mevrouw Anja Algera, directeur van onze school "de Flambou" las een heel mooi verhaal voor wat begon met: Leven met een oorlog, die woedt heden ten dage nog altijd in de wereld! Deze avond is een avond van herdenken, we herdenken de slachtoffers uit de tweede wereldoorlog en ook de vele oorlogen die volgden en nog steeds zijn! Vrijheid wordt niet gebouwd op grote mooie woorden, maar vrijheid komt tot stand door kleine concrete daden! Na 78 jaar is het nog altijd nodig om onze vrijheid te vieren!

Ook las Amber Bergsma een gedicht voor "vrijheid ligt niet zomaar op straat, het is dankbaarheid aan hen die hun leven gaven voor onze.......vrijheid.

dhr. Jacob Struiksma speelde de Last post, waarna wij 2 minuten stilte in acht namen, om vervolgens de plechtigheid af te sluiten het Wilhelmus.

 

Lees verder...
2 mei 2023
2 mei 2023
Kloostertuin Oosterbierum-Vernielingen door onverlaten

Nog geen twee dagen na de zeer geslaagde opening van de nachttuin – het nieuwste onderdeel van de Kloostertuin - hebben vandalen gemeend te moeten huishouden in de kweekkas. De boel is overhoop gehaald en er zijn gaten geslagen in het plastic.

We zijn boos, verdrietig en voelen ons machteloos bij dit soort vandalisme. Er is aangifte gedaan en er zijn camera’s geplaatst. De vernielingen zijn gepleegd op maandag 24 of dinsdag 25 april. Iets gezien of gehoord? Neem contact op via info@kloostertuinoosterbierum.nl of 06-20647416. Na bushokjes, afvalbakken en geldbakjes bij stalletjes weer een vernieling.

De Kloostertuin is een project van vrijwilligers. Iedereen is welkom. Je kunt daar heerlijk vertoeven en op de zaterdagmorgen meehelpen met zaaien, poten, schoffelen, klusjes et cetera. Maar ook kan en mag iedereen daar een maaltje groente en fruit halen. Daarvoor kun/mag je een donatie doen. De Kloostertuin is van ons allemaal en iets van jezelf maak je niet stuk en laat je niet stuk maken…toch?

Bovenstaande tekst + foto's ontvingen we van de vrijwilligers van de Kloostertuin.

 

 

Lees verder...
1 mei 2023
1 mei 2023
Verkeersbesluit Mûntsewei Klooster Lidlum

Verkeersbesluit voor de afsluiting voor alle verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer voor de Mûntsewei te Klooster Lidlum.

Door dorpsbelang Oosterbierum Klooster-Lidlum (DB-OKL) is aangegeven dat zij het aandeel sluipverkeer op de Mûntsewei relatief hoog vinden, waardoor de veiligheid van de fietsers op deze weg onnodig nadelig wordt beïnvloed.

De Mûntsewei is in de Mobiliteitsvisie van Waadhoeke gecategoriseerd als Erftoegangsweg. Dat houdt in dat de weg is bedoeld om adressen en percelen langs deze weg te bereiken (CROW/ Duurzaam Veilig) en dat alle verkeer (o.a. grote voertuigen, wandelaars en fietsers) gebruik moeten maken van de rijbaan.

Het voorkomen van snelheids- en massaverschillen zijn uitgangspunten van Duurzaam Veilig.
Uit verkeerstellingen blijkt dat er ca. 350 ritten over de Mûntsewei plaatsvinden. Daarvan rijden er zo’n 40 minder dan 50 km/h. Ervan uitgaande dat dat 40 fietsers zijn, resteren er nog zo’n 300 ritten. Er bevinden zich 12 adressen aan de Mûntsewei, ruwweg ingeschat met een generatie van 9 ritten/ adres (CROW, vrijstaande woning) wordt ca. 100 van de ritten door de bewoners gegenereerd. Hiermee is het relatief hoge aandeel sluipverkeer redelijkerwijs benaderd.

Gemotoriseerd sluipverkeer op de Mûntsewei is onnodig. Op korte afstand bevindt zich een provinciale weg, die breder is en waar langs grotendeels een vrijliggend fietspad is gelegen.
Aangenomen mag worden dat het sluipverkeer hierdoor geen hinder van het in te stellen verbod zal ondervinden.

De bereikbaarheid van de adressen/ percelen aan de Mûntsewei blijft met het in te stellen verbod onveranderd.

Link naar PDF-bestand uit gemeenteblad

Link naar de bekendmaking op Overheid.nl

Lees verder...
30 april 2023
30 april 2023
Bunkerdagen Koehoal

BUNKER KOEHOAL: MOLKSTAKING 1943
“We zetten een grote machine op de weg om de melkwagens tegen te houden. Het gevaarte stond er nog maar net, toen er in de verte een Duitse motorsoldaat met een enorme rotgang onze kant op kwam. Ik hoorde iemand roepen: “dat ding moet als de bliksem van de weg!” Dat was achteraf wel een heldere opmerking. Die Duitser had zich ongetwijfeld te pletter gevlogen en Dongjum was een tweede Putten geworden”

In de bunker van Koehoal is op zaterdag 6 mei en zondag 7 mei de tentoonstelling Molkstaking 1943 te zien. 

80 jaar geleden brak de grootste stakingsgolf uit die Nederland heeft gekend. Meer dan een half miljoen Nederlanders verlieten spontaan hun werkplek om de bezetter duidelijk te maken, dat voor hen de maat vol was. De directe aanleiding was de verplichte Arbeitseinsatz van oud militairen. Boeren die normaliter niets van verzet of staking moesten hebben, weigerden melk te leveren aan de fabrieken en kieperden hun witte goud liever in de sloot. Arbeiders maakten werkwilligen duidelijk dat aan stakingbrekers geen behoefte was. Hier en daar ging een NSB-boerderij in vlammen op.

De politie stond machteloos; de burgemeester van Barradeel belde in paniek om Duitse hulp.
De Duitsers reageerden furieus en sloegen de staking met harde hand neer. Reeds na twee dagen werd het standrecht ingevoerd; personen werden zonder, of na een schijnproces, ter dood veroordeeld en vrijwel onmiddellijk daarna geëxecuteerd. Zeker 200 mensen vonden zo de dood; ruim 20 in onze provincie. Het jongste slachtoffer was 10 jaar.

Vanuit Duits perspectief slaagde hun wrede aanpak; na enkele dagen was de staking voorbij. De verhoudingen waren grondig verstoord. Het verzet ging zich organiseren; het werd nu veel makkelijker een onderduikplek te vinden. De staking werd het keerpunt in de oorlog.
De tentoonstelling in Bunker Koehoal richt zich voornamelijk op de Waadhoeke. Bijzonder interessant zijn de reacties van de ooggetuigen. Het maakt op een indringende wijze duidelijk hoe zij de staking hebben ervaren; de opgekropte woede, de eensgezindheid, maar ook de onbesuisde acties.

Die zetten we tegenover de telexberichten die de Duitsers naar hun hoogste politiechef Himmler stuurden. Het is opvallend hoe accuraat de Nazi’s de stemming onder de Friese bevolking hebben verwoord. Ze begrepen dat ze een Pyrrus overwinning hadden behaald en dat het vanaf nu een kwestie was: wij tegenover zij.

De tentoonstelling is geopend vanaf 11 uur ’s ochtends. We verwelkomen U er graag onder het genot van een kopje koffie of thee.

Lees verder...
29 april 2023
29 april 2023
Lente!

Deze fleurige lentefoto kregen we van Paul de C., té mooi om niet te plaatsen. 

Lees verder...
22 april 2023
22 april 2023
Opening nachttuin

Zaterdag 22 april stond de opening van de Nachttuin Oosterbierum op het programma. 

In eerste instantie zou één en ander plaatsvinden op de Kloostertuin maar door de slechte weersvoorspelling werd het verplaatst naar de boerderij van Rintje en Durk Visser.

Rode draad: Grote Beer.
Anna las het boek voor van Grote Beer en Kleine Beer (weltrusten Kleine Beer)
Na het warme welkom van Johannes Wolbers kreeg Koen van Waddensky het woord.
Koen vertelde over Venus maar ook hoe je de Poolster het beste kunt vinden. Dat gaat via: de billen van Grote Beer!
Paul de Cock vertelde over de acht van de nacht. En ook hier was een Grote Beer (nachtvlinder) te vinden.

Joop Jukema zou op de Kloostertuin de nachttuin openen maar de speech die hij had geschreven las hij voor in de boerderij. Om ongeveer 22 uur liep iedereen naar de Kloostertuin. Daar was het gelukkig wel wat verlicht en na een korte ceremonie konden we het bord bij de nachttuin bewonderen.

Terug bij de boerderij was het tijd voor een drankje en een hapje. We hadden geluk, de wolken waren verdwenen dus het was tijd om zelf de Poolster op te zoeken, Venus en de halve maan te bewonderen en we konden zelfs een sateliet spotten.

Kortom: leuke maar tevens leerzame avond gehad.
Tip 1: volg Waddensky via de social media (facebook, twitter en instagram) of bezoek hun website
Tip 2: overbodig te zeggen dat jullie van harte welkom zijn op de Kloostertuin.

 

Foto's en tekst: Jolanda

Lees verder...
21 april 2023
21 april 2023
DE OPTOCHT KOMT ER!

Bericht van Oranjevereniging Oosterbierum/Kloosterlidlum:

Na vier jaar kunnen jullie allemaal weer beginnen met bouwen.

De Oranjevereniging heeft geïnformeerd hoe andere dorpen zaken rondom de optocht regelen, geluisterd naar advies van verzekeraars èn naar onze leden:
Iedere trekker en wagen die WA verzekerd is voor deelname aan de optocht kan vanaf nu omgebouwd worden in een FEEST wagen.

Helaas ontkomen wij ook niet meer aan de kleine lettertjes, onder dit bericht vind je twee linkjes naar het reglement en het inschrijfformulier.

Graag willen wij een ieder vragen om zijn/haar juiste email adres aan ons door te geven.
Op deze manier kunnen we jullie beter op de hoogte houden van de georganiseerde activiteiten en het programma voor het dorpsfeest.
Dit mag naar: ovoosterbierum@hotmail.nl

Wij kijken uit naar jullie prachtige creaties tijdens de optocht op 24 en 25 juni!

Doe je best en ga er vandoor met de eeuwige roem!

Linkjes naar:
Het reglement
Het inschrijfformulier

Lees verder...
21 april 2023
21 april 2023
Kaatsen in Tzummarum

In Oosterbierum is geen kaatsvereniging meer maar dat betekent niet dat je niet meer kunt kaatsen. In Tzummarum is V.v.V. Tzummarum actief. 

Een aantal kinderen uit Oosterbierum traint en kaatst al in Tzummarum, nu de volwassenen nog. Op 11 mei starten ze de training en competitie foar de grutten.

Jullie zijn van harte welkom.

Flyer V.v.V. Tzummarum

Lees verder...
19 april 2023
19 april 2023
Sint Joris april 2023

Hierbij de digitale versie van dorpskrant Sint Joris.

Link naar de Sint Joris.

Lees verder...
18 april 2023
18 april 2023
Open Oosterbierummer Biljart Kampioenschap

Afgelopen weekend vond het open Oosterbierummer biljart kampioenschap plaats. Hoofdsponsor was VZM.

Winnaars:

poule A

Klaas Visser
Petrus Houtsma
John Mons

Poule B

Titze Minnema
Maria van der berg
Irolt Dijkstra

Poule C

Tjeerd huizinga
Piet Weijer
Jaap Hiemstra

 

Lees verder...
16 april 2023
16 april 2023
Kloostertuin breidt uit met nachttuin

Opgelet, extra informatie:
Vanwege de bar slechte weersvoorspelling is er besloten met de opening van de nachttuin op 22 april uit te wijken naar de schuur van Durk Visser. Ingang St. Joris strjitte.

Op zaterdag 22 april wordt t.o. de Sint Jorisstrite 22 de derde nachttuin in Fryslân geopend door Joop Jukema. Gelegen aan de donkere kant, de noordzijde van Oosterbierum en daardoor de ideale plek. Na Wier en de Westhoek, waar sinds vorig najaar de WierSter en de Hemisfeer als nachttuinen werden gerealiseerd, komt Oosterbierum met de Acht van de Nacht.

Het programma, dat om 20.30 uur start, brengt een programma met o.a. 'Bang in het donker',
op zoek naar Venus met introductie sterrenkijken door Koen de Driesche en het verhaal over Kleine Beer.

De Kloostertuin is dag en nacht vrij toegankelijk en bij de opening is iedereen van harte welkom.

Op kloostertuinoosterbierum.nl staat meer informatie over activiteiten en meehelpen.

Lees verder...
9 april 2023
9 april 2023
Eieren zoeken op de Kloosterhoeve

Op vrijdag 7 april was het een drukte van belang op de Kloosterhoeve bij Bart en Jannie.

Er kwamen ruim 150 kinderen met hun ouders om paaseieren te zoeken op de boerderij. Ze waren verdeeld in 2 groepen. De eerste groep was van 8.30 uur tot 10.30 uur en de tweede groep van 11.00 uur tot 13.00 uur. De één vond natuurlijk meer eieren dan de ander maar het was gezellig zo met zijn allen paaseieren zoeken.

Ook was Klaske Mollema aanwezig met workshop "mini-kookworkshop paaskoekje. Hier had Klaske ook veel werk van gemaakt wat resulteerde in een gezellige drukte.

Wel was het vieskoud dus toen de meeste eieren waren geraapt ging een ieder weer huiswaarts. 

Lees verder...
5 april 2023
5 april 2023
Ledenvergadering Oranjever en Dorpsbel

Op woensdag 5 april vond de gecombineerde ledenvergadering van Oranjevereniging en Dorpsbelang plaats.

Gezien het onderwerp dat de Oranjevereniging op het programma had staan (juridische aspecten organisatie optocht dorpsfeest) vond ik het tijdsbestek van 1 uur voor hen erg krap. En dat klopte ook wel want er waren veel vragen.
Jan Haakma, Rabobank Zakelijk Verzekeringen, vertelde over de mogelijkheden van verzekeren van praalwagens en hun deelnemers tijdens een optocht.
Er zijn 2 mogelijkheden:
1) de eigenaar van de tractor meldt bij zijn eigen verzekering dat de combinatie wordt gebruikt tijdens een optocht. Van en naar de optocht mogen er geen passagiers op de aanhanger maar tijdens de optocht wel. Ook zal de combinatie aan een aantal eisen moeten voldoen.
2) een collectieve verzekering (praalwagen-optocht verzekering). Kosten zijn circa 135 euro per wagen en ook hier zijn een aantal eisen waaraan moet worden voldaan.

Vanuit de vergadering blijkt dat de voorkeur gaat naar nummer 1. 

Wat verder werd behandeld?
Er zijn 2 nieuwe bestuursleden: Ulbe Bonnema en Joost Jukema.

Het programma voor de komende periode:
Koningsnacht 
Dit jaar niets

Koningsdag
Gebruikelijke koffie met oranjekoek, toosten op de koning, cake versieren en kleurplaat voor de jeugd. Fietstocht voor iedereen. Voor de kinderen: wie heeft de mooist versierde fiets?

4 mei gedenken
19:30 verzamelen bij de Flambou

Dorpsfeest
23, 24, 25 juni
Programma volgt circa 6 weken voor de aanvang. Door inflatie gaan de prijzen voor bands en de inkoop fors omhoog. Dit betekent dat het programma is omgegooid. Wel is duidelijk dat het programma op diverse onderdelen van voorgaande edities op andere tijdstippen worden gehouden. Zo vindt de dauwpartij waarschijnlijk niet plaats op zaterdagochtend maar op vrijdagochtend.

Van de voorzitter heb ik begrepen dat de optocht sowieso doorgaat, jullie kunnen gaan bouwen!

Na de pauze is het de beurt aan Dorpsbelang. 
Ook hier is een nieuw bestuurslid: Ineke Bruggeman, secretariaat. Er zijn nog 2 bestuursplekken die ingevuld moeten worden, iets voor jou?

Er worden een aantal zaken besproken: Bjusse, nieuwbouw/Knarrenhof, Dijk van een wijf, Slachtemarathon (22 juni 2024, van Oosterbierum naar Raerd ivm de financiën). 
DB gaat mensen benaderen om een nieuwe Slachtewerkgroep te maken.
De dorpsvisie Oosterbierum/Kloosterlidlum ligt momenteel in de ijskast in verband met de ontwikkeling van nieuwbouw. Dit laatste slokt erg veel tijd en energie.

Dit jaar vindt overigens een Freonekuier (vriendenwandeling) plaats. Vrienden van de Slachtemarathon kunnen in onze regio op 10 juni 18 kilometer wandelen.

Tekst en foto's: Jolanda

 

Lees verder...
30 maart 2023
30 maart 2023
Jaarvergadering BV "de Klos"

Op dinsdagavond 28 maart was weer de traditionele jaarvergadering van kaart-en biljartvereniging "de Klos" gehouden in "it Mienskar"

Onze kersverse nieuwe voorzitter Teije Osinga mocht 30 leden welkom heten, dit is 89% van de leden een hele goede opkomst! 

Allereerst wordt een moment van stilte in acht genomen voor ons trouw lid vanaf het eerste uur Wopke de Groot die deze week is overleden.

Hierna gaat de vergadering verder en krijgen we de notulen, het jaarverslag en de bestuursverkiezingen.

Andries de Haan en Sijbe Wop Houtsma zijn beide aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur heeft gelukkig Jurjen de Vries en Gerrit Jan Visser bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur.

Er volgde natuurlijk wel een stemming waar de beide heren met overgrote meerderheid werden gekozen!

Andries en Sijbe Wop worden toegesproken door de voorzitter voor hun inzet en vele werk wat ze hebben gedaan voor onze vereniging. Andries als vliegende keep, bekers verzorgen enz. heeft dit 31 jaar gedaan en Sijbe Wop maar liefst 35 jaar en hij als secretaris! Beide heren kregen een mooi aandenken uit handen van de voorzitter.

Ook werd er gestreden in de finale van de supercup door Teake Douma en Jurjen de Vries. Laatst genoemde werd tot winnaar uitgeroepen.

En dan het slotstuk van de avond, wie de clubkampioen biljarten wordt van onze vereniging dit seizoen. Petrus Houtsma en Dicky Steenstra gaan deze strijd met elkaar aan en uiteindelijk wint Petrus deze strijd en mag zich een jaar lang clubkampioen noemen van onze vereniging!

Verschillende leden kregen een mooie vleesprijs uitgereikt voor en gewonnen wedstrijd of een prijs hadden gewonnen in de competitie.

Ook worden onze sponsoren bedankt, want waar zijn wij zonder onze sponsoren!

Dit zijn: Houtsma Timmerwerken, Steenstra's Tuinhout Zwart Maaimachines, Lamb Weston, It Mienskar en Frans Bleeker motoren en auto's. 

Foto's zijn gemaakt door Joop van der Linden.

Lees verder...
28 maart 2023
28 maart 2023
Sleutel gevonden!

Dit sleuteltje is op straat gevonden op de kruising van de Buorren en it Fiskerspaed.

Wie deze sleutel mist kan hem ophalen bij Terp10.

Lees verder...
23 maart 2023
23 maart 2023
Strontplaatje

Er ligt momenteel op verschillende plaatsen binnen en buiten ons dorp en op it bietenplak veel paardenstront. Dat wordt gedumpt maar het is niet bekend door wie. Weet je/zie je wie dit doet? Spreek hem/haar erop aan, we willen graag een netjes dorp houden.


Hondenpoep wordt niet altijd meer opgeruimd. En ja het klopt, de bakken zijn regelmatig kapot. Maar het zakje met hondenpoep kan ook thuis in de grijze afvalcontainer. 

Lees verder...
18 maart 2023
18 maart 2023
Toneeluitvoering

Na een aantal jaren van afwezigheid als gevolg van het u allen bekende virus was het vrijdagmiddag èn zaterdagavond dan eindelijk weer zover: toneelvereniging Ferdivedaasje trad voor ons op met het stuk 'in skat yn it kleaster'.

Een Fries-talig toneelstuk over het nonnenklooster Soeur Reposer waar naast nonnen ook vrouwen wonen die tot rust moeten komen. Alles gaat goed totdat op een avond de broer van één van de zusters onderdak zoekt in het klooster.

En ook al waren sommige toneelspelers af en toe de tekst kwijt, het was een leuk stuk.  

Tekst en foto's: Jolanda

Lees verder...
11 maart 2023
11 maart 2023
NL Doet 2023

Het programma van NL Doet 2023 in Oosterbierum zat behoorlijk vol: veel projecten moesten worden aangepakt. Zo waren er veel werkzaamheden op de Kloostertuin, zowel de Sint Joris Tsjerke als It Mienskar kregen weer een voorjaarsschoonmaak, het hekwerk rond de begraafplaats werd aangepakt en de bankjes die rondom ons dorp geplaatst zijn waren toe aan renovatie. Allemaal zaken die zaterdag 11 maart opgepakt werden.

Het weer deed leuk mee: een heerlijk zonnetje dus beter kon het niet.

Er kwam best veel hulp van buiten Oosterbierum:
- op de Kloostertuin hielp wethouder Marja van der Meer flink mee om de nachttuin opnieuw in te richten en wat verbeteringen aan te brengen.  
- er waren heel wat pake-zeggers van Johannes Wolbers in de weer om te helpen waar ze konden (ook al wonen ze niet meer in Oosterbierum). Wist je trouwens dat NL Doet door de pakezeggers van Johannes 'Pake Doet' wordt genoemd?

Na het harde werken kon iedereen zich opwarmen in It Mienskar, onder het genot van een drankje en een lekkere warme maaltijd.

Goed geslaagde dag, namens de organisatie bedankt voor de vrijwillige inzet.

Foto's zijn gemaakt door Jolanda.
De groepsfoto is gemaakt op de Kloostertuin.

Sta je met je foto op het internet en wil je dat liever niet? Geef dat door dan halen we de foto van de website.

Lees verder...
5 maart 2023
5 maart 2023
Mooiste speelplek in Oosterbierum

Ben je 8 jaar of ouder en woon je met je ouder(s) in een huurwoning van Wonen Noordwest Friesland? Doe dan mee aan de prijsvraag: wat is de mooiste speelplek in Oosterbierum.

Maak een mooie tekening of foto van je favoriete speelplek (alleen, met vrienden of met je klasgenoten) en mail dit naar info@wonennwf.nl ovv mooiste speelplek. Misschien win jij/winnen jullie een kinder DJ feest in het dorpshuis.

Wonen Noordwest vindt speelplekken in dorpen belangrijk en draagt daar graag aan bij.Eind maart zal de winnaar bekend zijn.

Lees verder...
2 maart 2023
2 maart 2023
Noodklok, opbrengst bijna 5.000 euro

De diaconieën van Sexbierum-Pietersbierum, Oosterbierum – Wijnaldum en Tzummarum- Firdgum voerden actie voor de slachtoffers van de aardbevingen. Bovengenoemde
kerkgenootschappen werken steeds meer samen en besloten dan ook hiervoor de handen ineen te slaan.

De kerken en banknummers werden opengesteld en er werd extra gecollecteerd tijdens de erediensten. Gezien de ernst van de situatie zal dit niet de laatste actie zijn. De teller staat nu op € 4.895.- en gaat vooral naar noodhulp als voedsel en drinkwater.

Lees verder...
1 maart 2023
1 maart 2023
Geldautomaat Sexbierum

De geldautomaat in Sexbierum is vanaf 5 maart te vinden in voormalige openbare school De Barraboech, Adelenstrjitte 6.

Op termijn zal de automaat weer bij dorpshuis It Waed worden geplaatst.

Lees verder...
28 februari 2023
28 februari 2023
Noorderlicht

De afgelopen dagen was een bijzonder fenomeen te zien: het Noorderlicht aan de Waddenkust.

Henk-Jan Broersma heeft er prachtige foto's van gemaakt. Je kunt ze bewonderen op zijn website: henkjanbroersma.nl. Open de link en geniet van de prachtige foto's.

(bijgaande foto is niet een foto uit zijn serie).

Lees verder...
15 januari 2023
15 januari 2023
Geldautomaat Sexbierum

Als u bij een geldautomaat contant geld op wilt nemen dan kan dat nog steeds bij dorpshuis It Waed in Sexbierum. Daar staat een geldmaat die, ondanks de bouwperikelen van It Waed, tot nader order in gebruik blijft. 

Er wordt gekeken of de geldmaat straks tijdelijk naar een andere plek in het dorp kan verhuizen.

Lees verder...
7 januari 2023
7 januari 2023
Kerstbomen versnipperen

Zaterdag 7 januari was een zeer geslaagde kerstboom ophaalactie. Er zijn circa 90 bomen opgehaald. Dorpsbelang bedankt alle kinderen die daarvoor gezorgd hebben.

Na het verzamelen van de bomen werd er een heerlijk frietje gegeten in It Mienskar.

De bomen zijn inmiddels opgehaald door de gemeente.

(met dank aan Dorpsbelang voor de foto's en de tekst)

Lees verder...
2 januari 2023
2 januari 2023
Oudjaarsavond

Tijdens Oudjaarsnacht vierden velen feest. Anderen sloopten straatmeubilair. Veel van de vuilnisbakken stonden er nog geen jaar, want vervingen straatmeubilair dat vorig jaar vernield was.

 

Lees verder...