Welkom op de site van Oosterbierum

Oosterbierum, gelegen aan de Waddenzee, is een klein dorp met ongeveer 500 inwoners. Vanaf de dijk hebt u een prachtig uitzicht over de omgeving. Bij helder weer ziet u zelfs de eilanden Vlieland en Terschelling liggen.

Meer van Oosterbierum zien?
Onder het nieuws staan vaak foto's van het dorp, dorpsgenoten en de activiteiten.

Nieuws

14 mei 2022
14 mei 2022
Hier een SHIT SHOT!

Er wordt door sommige hondenbaasjes niet zo nauw gekeken of en waar hun hond zijn behoeften doet.

Maar als de hond dan zijn behoeften doet, moet zijn of haar baasje dit wel opruimen!

Het kan niet zo zijn dat iemand anders in de stront van uw hond gaat staan of dat kinderen het onder hun schoenen hebben!

Daarom neem je verantwoordelijkheid en ruim het op! Op de foto is te zien dat op het trottoir voor de school de stront niet is opgeruimd!

Lees verder...
4 mei 2022
4 mei 2022
Dodenherdenking

Basisschool De Flambou en de Oranjevereniging organiseerden de jaarlijkse Dodenherdenking. En dit jaar vond de herdenking weer plaats met publiek. Belangstellenden werden om half acht verwacht bij de basisschool en vanaf circa vijf over half acht werd er gelopen richting Sint Joris Kerk. 

Geert Andringa en Janneke Visser liepen voorop en hadden er duidelijk zin in. De stoet was binnen 5 minuten bij de kerk. Bij de Sint Joris Tsjerke las Ds Ulbe Tjallingii een korte overdenking en mochten Geert en Janneke ieder een gedicht voorlezen. 

De bloemen werden gelegd, The Last Post werd gespeeld en daarna was er 2 minuten stilte.
Na het zingen van het Wilhelmus werd de herdenking ontbonden.

De fotograaf werd overigens wel even op het verkeerde been gezet. De nieuwe voorzitter van de Oranjevereniging had de volgorde van het programma iets veranderd. Tja: nieuwe voorzitter, nieuwe gewoonten en dat is natuurlijk geen probleem.

Lees verder...
27 april 2022
27 april 2022
Koningsdag

Het programma voor Koningsdag was kort: samen koffiedrinken, toasten op de koning en daarna een fietstocht. De foto's zijn een impressie van het koffiedrinken en de toast met oranjebitter.

Lees verder...
26 april 2022
26 april 2022
Koningsnachtkaatsen 2022

De Oranjevereniging organiseerde, in samenwerking met It Mienskar, Koningsnachtkaatsen in de Buorren.

De inzet was hoog: er werd gekaatst om heerlijk oranjegebak. In totaal betraden 7 pearkes de kaatsarena. De één iets fanatieker dan de ander maar kaatsplezier stond voorop.

Er kon verkleed gekaatst worden, thema Koning. De prijs voor leukst verklede kaatser ging naar Joran.

Verdere uitslagen:
Verliezersronde:
1)  Rinske en Yse Johannes
2)  Naomi en Justin

Winnaarsronde:
1) Julliët en Robert
2) Femme en Sys

Lees verder...


Klik voor meer nieuws...