Welkom op de site van Oosterbierum

Oosterbierum, gelegen aan de Waddenzee, is een klein dorp met ongeveer 500 inwoners. Vanaf de dijk hebt u een prachtig uitzicht over de omgeving. Bij helder weer ziet u zelfs de eilanden Vlieland en Terschelling liggen.

Meer van Oosterbierum zien?
Onder het nieuws staan vaak foto's van het dorp, dorpsgenoten en de activiteiten.

Nieuws

17 oktober 2021
17 oktober 2021
Reanimatietraining omgeving Oosterbierum / Tzummarum

Zoals bij de meesten wel bekend, hangt er bij It Mienskar een AED-apparaat.
Gelukkig wordt deze weinig gebruikt! Echter, in het geval dit wel nodig is, is het fijn als er mensen zijn die weten hoe zij moeten handelen.

Reanimatieonderwijs Noord-West Fryslân geeft op woensdag 27 oktober om 19:15 uur in Tzummarum een training voor mensen die nog niet eerder een reanimatietraining hebben gevolgd en voor mensen die al langere tijd geen herhaling meer hebben gevolgd.
De kosten voor deze training bedragen € 37,50 en worden door de meeste ziektekostenverzekeraars volledig vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Voor de training op 27 oktober zijn nog 4 plekken beschikbaar.
Mocht je deze avond niet kunnen, maar wel interesse hebben, dan kun je je toch opgeven! Bij voldoende deelname zal er in december nog een training worden gegeven in Oosterbierum.

Dorpsbelang wil een ieder stimuleren om deze training te volgen.
Als tegemoetkoming vergoedt Dorpsbelang voor leden welke niet aanvullend verzekerd zijn de kosten van deze training.

Dus: Geef je snel op!
Dit kan bij Sietske van der Mei – Bader
E-mail: reanimatieonderwijsNWF@hotmail.com

Lees verder...
10 oktober 2021
10 oktober 2021
Dorpskrant Sint Joris

Vorige week lag hij weer in de brievenbus: dorpskrant Sint Joris.

Via deze link komt u bij de digitale versie.

Lees verder...
9 oktober 2021
9 oktober 2021
Dorpsbelang Oosterbierum presenteert plannen voor dorpsuitbreiding

Dorpsbelang Oosterbierum wil het dorp uitbreiden met nieuwbouwwoningen en veel groen. Dat werd duidelijk tijdens de twee avonden die het bestuur in it Mienskar had belegd om dorpsbewoners en andere belangstellenden bij te praten.

Plan is om plusminus 18.000 m2 grond aan te kopen tussen de Stasjonsreeds en Eilanswei.
Om een groot deel van de woningen te ontwikkelen sluit Dorpsbelang een overeenkomst met Stichting Knarrenhof. Knarrenhof is in Nederland steeds meer een begrip in de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen.

Naast de woningen die Knarrenhof ontwikkelt komen er ook een klein aantal vrije kavels.
De nieuwe huizen zijn eerst en vooral bedoeld voor inwoners van Oosterbierum en Oosterbierumers 'om utens' die nu geen woning in het dorp kunnen vinden. Dat kunnen starters zijn, maar ook ouderen die op zoek zijn naar een aangepaste woning waar zij hun oude dag kunnen doorbrengen.

Naast nieuwbouw wil Dorpsbelang ook een recreatiegebied met natuurwaarden ontwikkelen waar iedereen in het dorp profijt van heeft. Daarbij kun je denken aan een parkachtige omgeving waarin groen, water en wandelpaden zijn gecombineerd.

Voor de nieuwbouw blijkt veel belangstelling en naar aanleiding van de voorlichtingsavonden is de lijst van belangstellenden verder gegroeid.

Eind oktober gaat Dorpsbelang naar Franeker om in het gemeentehuis de leden van de gemeenteraad bij te praten over de plannen voor het dorp.

Verder wil Dorpsbelang dit najaar of komend voorjaar samen met Stichting Knarrenhof een voorlichtingsavond voor inwoners van het dorp organiseren.

Zodra daarvoor een datum bekend is leest u dat op onze site.

Ook belangstelling voor de nieuwbouw? Mail nieuwbouw@oosterbierum.info.

Met dank aan Paul de Cock voor tekst en foto's.

Lees verder...
8 oktober 2021
8 oktober 2021
Mais hakselen 2021

Op deze mooie zonnige vrijdag en zaterdag ronken de motoren van de maishakselaar en de tractoren op de velden van de familie Faassen. De mais is rijp en wordt gehakseld en ingekuild.

Na een paar mooie droge dagen, nadat we vorige week meer dan 70 mm regen hebben gehad, gaat de oogst voorspoedig en het land wordt netjes achtergelaten zonder diepe sporen.

Er is in 2 dagen tijd zo'n 14.5 hectare geoogst. Dit wordt gevoerd aan 170 koeien welke per dag 12 kg mais eten.

Het is een echt familiebedrijf zoals op de foto's is te zien. De hakselaar wordt bestuurd door Bart Faassen, de chauffeurs op de trekker met wagens zijn Thijs Faassen en Ferdinand Visser. Op de maisbult is vader Antoon Faassen bezig om de bult vlak te maken en in te rijden.

En ook niet onbelangrijk tijdens deze drukke werkzaamheden worden de koeien gemolken door moeder Jannie!

Lees verder...


Klik voor meer nieuws...