Welkom op de site van Oosterbierum

Oosterbierum, gelegen aan de Waddenzee, is een klein dorp met ongeveer 500 inwoners. Vanaf de dijk hebt u een prachtig uitzicht over de omgeving. Bij helder weer ziet u zelfs de eilanden Vlieland en Terschelling liggen.

Meer van Oosterbierum zien?
Onder het nieuws staan vaak foto's van het dorp, dorpsgenoten en de activiteiten.

Nieuws

6 december 2023
6 december 2023
Kees P. yn Hea

Hawwe jimme it ek sjoen: ús eigen Kees Palma fan'e Hoarnestreek wie te sjen yn Hea! 

Klik op dizze de link nei it programma

Lees verder...
5 december 2023
5 december 2023
Dorpsbelang vergadering

Voor in de agenda:
maandagavond 11 december, 's avonds om acht uur, vindt een open Dorpsbelang vergadering plaats in It Mienskar.

Op de Bijzondere Ledenvergadering van 30 november heeft toenmalig bestuur besloten hun functies met onmiddellijke ingang neer te leggen. (Zie ook ons artikel van 30 oktober). Na afloop van deze vergadering heeft een commissie van 7 personen zich beschikbaar gesteld voor de zoektocht naar nieuwe bestuursleden.

Dit heeft geresulteerd in de bereidheid van, in eerste instantie, 5 personen om het werk van Dorpsbelang Oosterbierum- Klooster-Lidlum voort te zetten. Personen woonachtig in Oosterbierum of Klooster-Lidlum mogen zich ten allen tijde beschikbaar stellen voor een zit in het bestuur.

Op 11 december wil onderstaande commissie de personen aan u voorstellen als interim bestuur van Dorpsbelang Oosterbierum- Klooster-Lidlum.

In het voorjaar van 2024 kan dit bekrachtigd worden door de leden als nieuw bestuur. Tot die tijd zullen de lopende zaken worden behartigd.

Op de agenda van de vergadering d.d. 11 december 2023 staan de volgende punten:
1. Opening
2. Voorstellen en benoemen interim bestuur
3. Rondvraag
4. Sluiting.

 

Wij, de commissie bestaande uit Paddy Bergsma, Ortwin Dijkstra, Roelof Houtsma, Jan Rommert de Jong, Harmen Westra, Erwin Wohlinger en Johannes Wolbers rekenen op uw komst en ondersteuning.

Lees verder...
3 december 2023
3 december 2023
Opendagen ZwartMachines

Afgelopen vrijdag en zaterdag waren de opendagen bij ZwartMachines aan de Swaerderwei 51 in Tzummarum. Beide dagen zijn goed bezocht.

Een ieder die binnenkwam werd getrakteerd op koffie met een stuk oranjekoek. Ook zijn er weer een aantal nieuwe contacten gelegd met ondermeer sportverenigingen.

Er was belangstelling uit de agrarische hoek die een kijkje namen, zij waren ondermeer geïnteresseerd in de volledige elektrische betaalbare vorkheftrucks die Zwart in het assortiment heeft.

Er was uiteraard ook veel belangstelling voor maaimachines groot of klein heggenschaar, bladblazers enz. Bekijk de foto's en u zult zien wat er allemaal is op het gebied van elektisch aangedreven gereedschappen in en rondom uw tuin.

Neem gerust een kijkje op de website en anders een bezoekje aan ZwartMachines.

Al met al is Tjeerd Zwart heel tevreden over het aantal bezoekers dat de opendagen heeft bezocht!

Familie Zwart hartelijk dank voor de gastvrijheid!

Tekst en foto's 

Sijbe Wop Houtsma

Lees verder...
22 november 2023
22 november 2023
St. Joris

Beste mensen

Het schiet alweer mooi op naar eind november en aangezien ons streven altijd is om de december editie voor de kerst rond te hebben, hierbij weer oproep voor het aanleveren van stukjes voor de Sint Joris.
Alle input is weer van harte welkom: van foto's, verhalen, nieuwtjes of een agenda geef het aan ons door.
Ook tips voor de wist u datjes zijn welkom.
De inleverdatum is rond 4 december!

sintjoris@oosterbierum.info 

Met vriendelijke groet
de redactie van de Sint Joris

Lees verder...


Klik voor meer nieuws...