Dorpsuitbreiding Oosterbierum

Oosterbierum gaat uitbreiden. In samenwerking met Stichting Knarrenhof en studenten van NHL Stenden ontwikkelt Dorpsbelang een plan voor 20 nieuwbouwwoningen en 5 vrije kavels aan de Stasjonsreed.

De nieuwe huizen komen in een groene natuur- en waterrijke omgeving te staan en krijgen een dorpse uitstraling. Dat wil zeggen dat ze niet voldoen aan het beeld  van ' klassieke rijtjeshuizen'.

De dorpsuitbreiding is primair bedoeld voor inwoners van Oosterbierum en Klooster-Lidlum. Ook belangstellenden uit onze buurdorpen kunnen echter hun belangstelling aangeven en maken kans om hun huis in ons dorp te vinden.

Belangstelling voor onze dorpsuitbreiding? mail nieuwbouw@oosterbierum.info of schrijf u in via knarrenhof.nl/inschrijving-knarrenhof-nederland
Heeft u hulp nodig bij uw inschrijving? Neem contact op met Dorpsbelang. Ook dan kan via ons mailadres nieuwbouw@oosterbierum.info 

Huur- en koophuizen

In Oosterbierum zijn diverse huizen die men kan huren via Wonen Noordwest Friesland.
Wie hier meer informatie over wil kan dit hier vinden.

Ook staan er diverse huizen te koop voor een redelijke prijs. Hierover kan men informatie vinden op Funda.

Kansen liggen er ook in onze dorpsuitbreiding, zie bovenaan deze pagina.

Algemene informatie

In deze link kunt u informatie vinden over "Afvalkalender" zoals antwoord op de vraag: wanneer wordt de grijze container geleegd.
Het oud papier wordt maandelijks door de vrijwilligers van basisschool De Flambou opgehaald, zie agenda voor de data.

Adresgegevens Gemeente Waadhoeke:
Gemeentehuis: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker
Postadres: Postbus 58, 8800 AB Franeker
Telefoon: 0517 380 380
Email: info@waadhoeke.nl
Website: www.waadhoeke.nl