't Rits huus

Hanneke Zeinstra Haerdawei 38 8854 AB Oosterbierum
Telefoon: 0518-482 115

B&B Pension Poortstra

Tineke de Groot-Poortstra Kleasterwei 18 8851GP Tzummarum
Telefoon: 0518-481 245
Website: http://www.pensionpoortstra.nl

Bloemenhuis Krijgsheld

Geopend vanaf maart t/m eind juni. Hoarnestreek 17A 8854 RP Oosterbierum
Telefoon: 0518-481 673

C.B.S. De Flambou

Skoalstrjitte 2 8854 AN Oosterbierum
Telefoon: 0518 - 481 263
E-mailadres: deflambou@cbo-nwf.nl
Website: http://www.cbsdeflambou.nl

De wijkagent

De buurtagent van Oosterbierum/Klooster Lidlum is Mirjam van der Laag.
Telefoon: 06 1032 9196
E-mailadres: Mirjam.van.der.laag@politie.nl

Lees meer...

Dierenartsenpraktijk Noord-West Friesland

Voor vestigingen en openingstijden zie website.
Telefoon: 0517-392 100
Website: http://www.dapnoordwestfriesland.nl

Dorpsbelang

Oosterbierum/Kloosterlidlum
E-mailadres: dorpsbelang@oosterbierum.info

Lees meer...

Dorpshuis It Mienskar

Beheerder dhr. Y. Bonnema Buorren 27 8854 AG Oosterbierum
Telefoon: 0518-481 956
E-mailadres: info@itmienskar.nl
Website: http://www.itmienskar.nl

Dorpskrant St. Joris

E-mailadres: sintjoris@oosterbierum.info

Fonds Nij Bethanië

Fonds Nij Bethanië is een stichting die financiële steun geeft aan diverse activiteiten. Wilt u weten of u in aanmerking kunt komen voor financiële steun? Klik dan op de link.
Website: http://www.fondsnijbethanie.nl

Frans Bleeker

In- en verkoop motorfietsen De Alde Mar 7 9035 VP Dronrijp
Telefoon: 06 538 912 09

Freerk Zwart

Freerk Zwart, Agrarische Dienstverlening Hoarnestreek 18 8854 RP Oosterbierum
Telefoon: 0518-481 460
Website: http://www.zwartagroservice.nl

Fryske Flinter

Terp 10 8854 AD Oosterbierum
Website: http://fryskeflinter.nl

Fryske Flinter Fonds

Buorren 2 8854 AH Oosterbierum
Website: https://www.fryskeflinterfonds.nl

Gemeente Waadhoeke

Harlingerweg 18 Franeker
Telefoon: 0517 380 380
Website: https://www.waadhoeke.nl/

Lees meer...

Gemeente Waadhoeke, Gebiedsteam Contactpersoon

Voor Oosterbierum: Locatie Franeker Janke Wiersma Tel. 06-20 24 06 99
E-mailadres: j.wiersma@waadhoeke.nl

Lees meer...

Gemeente Waadhoeke, meldpunt klachten

Meldpunt klachten
Website: https://www.waadhoeke.nl/melding/openbare-ruimte

Lees meer...

Houtsma Timmerwerken

Boargemaster Dukerstrjitte 22 8855 CZ Sexbierum
Telefoon: 06 137 658 56
Website: http://www.Houtsmatimmerwerken.nl

Huisartsenpraktijk Waadsicht

Huisartsenpraktijk "Waadsicht" heeft een locatie in Sexbierum, 0517-591255 en een locatie in Tzummarum, 0518-481232
Website: https://www.waadsicht.nl

Idzenga meubelen BV

Lidlumerwei 21 8854 GN Oosterbierum
Telefoon: 0518-481 431
E-mailadres: idzenga.meubelen.bv@planet.nl
Website: http://www.idzengameubelen.nl

Jan v.d. Witte

Jan van de Witte Sint Jorisstrjitte 8854 AE Oosterbierum
Telefoon: 06 538 368 78
Website: http://www.janvandewitte.nl

Jelgerhuis

Lidlumerwei 9 8854GN Oosterbierum
Telefoon: 0518 - 481 067
Website: http://www.kraanverhuurjelgerhuis.nl

Kaart- en Biljartvereniging "De Klos"

secretaris: G.J. Visser Fiskerspaad Oosterbierum
Website: https://de-klos.jouwweb.nl/

Lees meer...

Kloostertuin

Contactpersoon: Hermien Moning Terp 10, 8854 AD Oosterbierum Locatie van de Kloostertuin: Sint Jorisstrjitte
Telefoon: 0518-482 032
Website: http://www.kloostertuinoosterbierum.nl

Lamb Weston Meijer VOF

Lidlumerwei 20A 8853 GN Klooster Lidlum
Telefoon: 0518-481 641
E-mailadres: info@lambweston-nl.com
Website: https://www.lambweston.eu/nl

Lees meer...

Marjolein's rijdende bloemenbus

Telefoon: 06-83665557
E-mailadres: info@marjoleinsbloemen.nl
Website: https://www.marjoleinsbloemen.nl/

Oranjevereniging

Oosterbierum/Kloosterlidlum Opgericht in 1918 p/a Anja Faassen
E-mailadres: ovoosterbierum@hotmail.nl

Pedicure

Ida Visser Eilânswei 22 8854 AV Oosterbierum
Telefoon: 0518-481 751

Protestantse Gemeente Oosterbierum/Wijnaldum

Correspondentieadres: Haerdawei 1, 8854 AA Oosterbierum
Telefoon: 0518-481 442
E-mailadres: scriba@pg-oosterbierum-wijnaldum.nl
Website: https://www.pg-oosterbierum-wijnaldum.nl

Lees meer...

R&S Houtsma pallets

Lidlumerwei 22 8853 GN Kloosterlidlum
Telefoon: 0518-481 083
E-mailadres: info@houtsmapallets
Website: http://www.houtsmapallets.nl

Samen uit eten in eigen dorp

55+ en meer p/a Ype Bonnema It Mienskar

Steenstra's Tuinhout

Haerdawei 30 8854 AB Oosterbierum
Telefoon: 0518-481 407
E-mailadres: info@steenstratuinhout.nl
Website: http://www.steenstratuinhout.nl

Stichting Kinderopvang Noordwest Friesland

Vijverstraat, Franeker
Telefoon: 0517-380 680
Website: http://www.kinderopvangfriesland.nl

Terp 10 Communicatie

Terp 10 8854 AD Oosterbierum
Telefoon: 0518 - 481 494
Website: http://www.terp10.nl

Lees meer...

Thuisopticiens Friesland

Haerdawei 26 8854 AB Oosterbierum
Telefoon: 0518-850 125
E-mailadres: info@thuisopticiensfriesland.nl
Website: http://www.thuisopticiensfriesland.nl

Lees meer...

Toneelvereniging Ferdivedaasje

p/a mw. T. Zuidema Haerdawei 5 8854 AA Oosterbierum
Telefoon: 0518-482 828
E-mailadres: t.zuidema@ziggo.nl

Uitvaartvereniging

"De Laatste Eer" per adres Jetske Nouta Muntsewei 16 8853 XN Kloosterlidlum
E-mailadres: de.leste.eare@gmail.com
Website: https://www.uitvaartfederatie.nl/vereniging/oosterbierum-kloosterlidlum/

Westra BV

AGRI | GROEN | GROND | INFRA Voltastraat 9 8801 PL Franeker
Telefoon: 0517-392 255
E-mailadres: info@westra.nl
Website: http://www.westra.nl

Wonen Noordwest Friesland

Wonen Noordwest Friesland De Wissel 17 9076 PT St. Annaparochie
Telefoon: 0518-409 800
E-mailadres: info@wonennwf.nl
Website: http://www.wonennwf.nl