Afval inzameling

Wist u dat het inzamelen van sommig afval geld op kan leveren voor goede doelen?

Er zijn diverse inzamelingspunten, open voor meer informatie deze link.

Gebruik AED

Sinds een aantal jaar hangt er aan de buitenmuur van Dorpshuis It Mienskar een AED. De afkorting AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Dit is een apparaat waarmee bij een circulatiestilstand, indien nodig, een elektrische schok kan worden toegediend om het hart weer aan het kloppen te krijgen.

Om de patiënt de grootst mogelijke levenskans te bieden is het wenselijk dat de bediener van een AED een cursus reanimeren en AED gebruik gevolgd heeft. Een getrainde AED- bediener kan daardoor de AED vele malen sneller bij de patiënt aansluiten en daardoor de kans op effect verhogen.Bij een circulatiestilstand telt immers elke seconde!

Om de AED ook in Oosterbierum tot een blijvend succes te maken zijn er vrijwilligers nodig. Veel mensen volgen via hun werk de jaarlijkse reanimatiecursus, inclusief AED. De vraag aan deze mensen is om zich ook aan te melden als gebruiker voor de AED van Oosterbierum. Dat kan door je aan te melden bij Hartslag.nu. Hoe meer mensen zijn aangemeld, hoe groter de kans dat er bij problemen de patiënt geholpen kan worden.

Losse fearren

Met Losse fearren draagt Wonen Noordwest Friesland een steentje bij aan kleinschalige projecten die dorpen leuker, mooier en gezelliger maken.

Wie een goed idee heeft, kan voor een bijdrage tot 300 euro terecht op www.lossefearren.nl. De aanvraag is eenvoudig: ‘De belangrijkste eis die we stellen is dat mensen samen actief aan de slag gaan en dat het een nieuw initiatief betreft.

Wie twijfelt of een project in aanmerking komt voor een bijdrage kan contact opnemen voor overleg via 0518-481494.

Fietsroute

Er is een fietsroute van circa 30 km beschikbaar die ook langs de Kloostertuin in Oosterbierum gaat. De GPS coördinaten worden bij de diverse punten op de fietsroute vermeld.
Onder andere verkrijgbaar in dorpshuis It Mienskar.