Dorpsbelang Oosterbierum Klooster-Lidlum

Dorpsbelang behartigt de belangen van de dorpen Oosterbierum Klooster-Lidlum en de inwoners.
Het bestuur vergadert maandelijks (niet in juli en augustus) en houdt 1 keer per jaar een jaarvergadering. 

Hieronder vindt u informatie over de meest belangrijke dossiers. Ook vindt u er de complete samenstelling van ons bestuur.

Heeft u vragen? Spreek onze bestuursleden persoonlijk aan of mail ons via dorpsbelang@oosterbierum.info

Ons bestuur

Het bestuur van Dorpsbelang is momenteel demissionair, zie nieuwsbericht van 31 oktober 2023.

Nieuwbouw

Op verzoek van leden van Dorpsbelang agendeerde het bestuur tijdens de jaarvergadering van 2019 'nieuwbouw' als onderwerp.
Sindsdien is er door de werkgroep Woonvisie veel werk verzet. Dat resulteerde in de herfst van 2021 in een visie op dorpsuitbreiding waarin nieuwe woningen en een gebied voor natuur en recreatie. De visie kunt u hier downloaden.

De visie is gepresenteerd aan het dorp, de gemeenteraad én het college van B&W.

U mailt de werkgroep via: nieuwbouw@oosterbierum.info

Arbeidsmigranten en samenleven

Tijdens de jaarvergadeing van Dorpsbelang in 2018 vroegen inwoners van ons dorp aandacht voor de kamergewijze verhuur van huizen. Huisjesmelkers stroopten de huizenmarkt in ons dorp af en kochten wat los en vast zat.

Dorpsbelang Oosterbierum Klooster-Lidlum kaartte dit probleem bij de gemeente aan en organiseerde een ronde-tafel-bijeenkomst om het probleem op de kaart te zetten. Verliep de samenwerking met de gemeente aanvankelijk uiterst stroef, door andere dorpen in Waadhoeke te mobiliseren wisten de dorpsbelangen van Berlikum en Oosterbierum het tij te keren.

Een werkgroep waarin Dorpsbelang participeerde formuleerde voor de gemeenteraad uiteindelijk het nieuwe beleid.
Ondanks al haar inspanningen is Dorpsbelang nog niet tevreden. Dorpsbelang is vanmening dat de gemeente meer werk van handhavind moet maken en sterker het voortouw moet nemen om er voor te zorgen dat gewerkt wordt aan leefbare dorpen waarin arbeidsmigranten (die zich hier voor langere tijd vestigen) en inwoners van de dorpen elkaar beter leren vinden.Natuerlik Ferskaat

Dorpsbelang maakt al sinds lange tijd druk om een groene natruurrijke leefomgeving. Daarvoor ontwikkelde zij meerdere projecten, zoals:

  • Dorp in het groen,
  • de Kloosteruin,
  • Oosterbierum als proeftuin en nu
  • Naturlik Ferskaet.


Door de beperkingen die corona onze samenleving oplegde is het project Naturlik Ferskaet nog niet goed van de grond gekomen. Wel zijn er al vele duizenden stinzenbollen aangeplant als ook twee boomgaardjes (bij de Kloostertuin en boerderij Nammensma)

Dit najaar en in 2022 gaat het project verder. De werkgroep van Dorpsbelang die dit project uitvoert zal het dorp hierover nog verder informeren.

Dorpsvisie

Dorpsbelang Oosterbierum Klooster-Lidlum doet het meeste van haar werk aan de hand van een dorpsvisie die met inwoners vanhet dorp is samengesteld en door de leden tijdens een jaarvergadering wordt vastgesteld.

 

Op dit moment (zomer 2021) werkt Dorpsbelang aan een nieuwe dorpsvisie. Daarover hoort u dit najaar meer.