19 februari 2022
19 februari 2022
Underweis

Kopij voor de volgende Underweis dient uiterlijk op zaterdag 19 februari 12:00 uur in bezit te zijn bij de redactie, p/a Dieuwke de Jong, telefoonnummer 0518 481 562.

Het aanleveren van tekst via emailadres: underweis@hotmail.com.

Lees verder...
26 februari 2022
26 februari 2022
Oud papier

Op zaterdag 26 februari komen de vrijwilligers van basisschool De Flambou vanaf 9 uur langs om het oud papier op te halen.

De opbrengst is bestemd voor schoolmaterialen.

Lees verder...
23 april 2022
23 april 2022
Oud papier

Op zaterdag 23 april komen de vrijwilligers van basisschool De Flambou vanaf 9 uur langs om het oud papier op te halen.

De opbrengst is bestemd voor schoolmaterialen.

Lees verder...
18 juni 2022
18 juni 2022
Oud papier

Op zaterdag 18 juni komen de vrijwilligers van basisschool De Flambou vanaf 9 uur langs om het oud papier op te halen.

De opbrengst is bestemd voor schoolmaterialen.

Lees verder...
13 augustus 2022
13 augustus 2022
Oud papier

Op zaterdag 13 augustus komen de vrijwilligers van basisschool De Flambou vanaf 9 uur langs om het oud papier op te halen.

De opbrengst is bestemd voor schoolmaterialen.

Lees verder...
8 oktober 2022
8 oktober 2022
Oud papier

Op zaterdag 8 oktober komen de vrijwilligers van basisschool De Flambou vanaf 9 uur langs om het oud papier op te halen.

De opbrengst is bestemd voor schoolmaterialen.

Lees verder...
3 december 2022
3 december 2022
Oud papier

Op zaterdag 3 december komen de vrijwilligers van basisschool De Flambou vanaf 9 uur langs om het oud papier op te halen.

De opbrengst is bestemd voor schoolmaterialen.

Lees verder...