24 maart 2023
24 maart 2023
Dansen met Cisca en Rense

Dansen met Cisca en Rense in It Mienskar. Aanvang 20:00 uur.

Op vrijdagavond, om de week, organiseren Cisca en Rense een gezellige dansavond. Dit is voor diegenen die het dansen graag weer op willen halen of juist onderhouden. Wat je vroeger of onlangs hebt geleerd kun je ten uitvoer brengen op lekkere dansmuziek uit de oude en nieuwe doos. En natuurlijk onder genot van een drankje en hapje praten met andere dansfreak.

Cisca en Rense organiseren deze dansavonden al ruim 23 jaar in Oosterbierum en met groot succes. Dus, klopt het hart altijd nog sneller bij een lekkere Cha Cha of een Rumba, kom dan eens met zijn tweeën langs. Kosten: 5 euro per avond.

Lees verder...
31 maart 2023
31 maart 2023
Playbackshow

De jeugdraad organiseert de playbackshow in It Mienskar, aanvang 19:30 uur.

Lees verder...
7 april 2023
7 april 2023
Eieren zoeken Kloosterhoeve

Op Goede Vrijdag 7 april is er weer van alles te doen op zorgboerderij Kloosterhoeve in Klooster-Lidlum:

  • koeien en kalfjes knuffelen
  • kippen, konijnen en geiten aaien
  • varkens horen knorren
  • alpaca's zien springen
  • crossen op een skelter
  • rollen in het stro

Maar ook:

  • eieren zoeken!

Tijden: van 08:30 tot 10:00 of van 11:00 tot 13:00
Kosten: 3,50 euro, dat is inclusief drinken en wat lekkers.

Opgeven via info@zorgboerderijkloosterhoeve.nl of
via telefoonnummer: 06 3655 6116
(naam + leeftijd + tijd)
Vol = vol

Lees verder...
13 april 2023
13 april 2023
Biljartkampioenschap 2023

In It Mienskar vindt de 9de Open Oosterbierumer Biljartkampioenschap plaats:

Voorrondes op:
Donderdag 13 april vanaf 19:00 uur
Vrijdag 14 april vanaf 19:00 uur

Finales op:
Zaterdag 15 april, vanaf circa 15:30 uur 

Inleg 10 euro, opgave voor 31 maart 19:00 uur via mail: biljartkampioenschapO.bierum@gmail.com

Lees verder...
15 april 2023
15 april 2023
Underweis

Kopij voor de volgende Underweis dient uiterlijk op zaterdag 15 april 12:00 uur in bezit te zijn bij de redactie, p/a Dieuwke de Jong, telefoonnummer 0518 481 562.

Het aanleveren van tekst via emailadres: underweis@hotmail.com.

Lees verder...
20 april 2023
20 april 2023
Warme Koffiekamer

Samen koffiedrinken en een praatje hoort daarbij. Ontmoeten, ongedwongen en gezellig op de ochtend, waar kan dat beter dan in It Mienskar.

Op donderdag 20 april is er koffiedrinken voor iedereen die dat leuk vindt. Inloop vanaf 09:30 uur. Neem gerust vrienden, buren en/of familie mee.

Voor alle leeftijden, opgave niet nodig. Binnen zonder kloppen.

 

Mocht vervoer nodig zijn dan graag bellen met Jessy / Johannes (0518-481005) of met Max (0518-481198).

 

Lees verder...
21 april 2023
21 april 2023
Filmhuis 'The Mienskar'

Op vrijdag 21 april draait in filmhuis 'The Mienskar' het waargebeurde drama: ''The zookeeper's wife'.

Alvast een stukje zien? Klik op de link naar de trailer.

Kosten zijn € 2,50 en de film begint om 20:00 uur.

De Poolse Antonina en haar man Jan Zabinski wisten tijdens de tweede wereldoorlog meer dan 300 Joden uit de handen van de Nazi's te redden door ze een schuilplek te bieden in hun dierentuin in Warschau.

Lees verder...
22 april 2023
22 april 2023
Nachttuin Kloostertuin

Op zaterdag 22 april zal de naachttuin in de Kloostertuin worden geopend.

Lees verder...
25 april 2023
25 april 2023
Flessenaktie

De Diakonie van de Sint Joris Tsjerke houdt haar voorjaars-flessenactie. Vanaf circa 18.30 uur komen ze langs om lege statiegeldflessen, DE-punten en geld ten behoeve van het goede doel.
Meer over het goede doel volgt.

Lees verder...
13 mei 2023
13 mei 2023
Kofferbakverkoop

De sportveldcommissie organiseert, in samenwerking met It Mienskar, een kofferbakverkoop op het sportveld aan de Brits. 

De tijd staat al vast: van 09:30 tot 13:00 uur

Meer informatie volgt

Lees verder...
13 mei 2023
13 mei 2023
Boerenvolleybal

De sportveldcommissie organiseert, in samenwerking met It Mienskar, boerenvolleybal op het sportveld aan de Brits.

Aanvang 15:00 uur

Meer informatie volgt

Lees verder...
13 mei 2023
13 mei 2023
Oud papier

Op zaterdag 13 mei komen de vrijwilligers van basisschool De Flambou vanaf 9 uur langs om het oud papier op te halen.

De opbrengst is bestemd voor schoolmaterialen.

Lees verder...
25 mei 2023
25 mei 2023
Warme Koffiekamer

Samen koffiedrinken en een praatje hoort daarbij. Ontmoeten, ongedwongen en gezellig op de ochtend, waar kan dat beter dan in It Mienskar.

Op donderdag 25 mei is er koffiedrinken voor iedereen die dat leuk vindt. Inloop vanaf 09:30 uur. Neem gerust vrienden, buren en/of familie mee.

Voor alle leeftijden, opgave niet nodig. Binnen zonder kloppen.

 

Mocht vervoer nodig zijn dan graag bellen met Jessy / Johannes (0518-481005) of met Max (0518-481198).

 

Lees verder...
15 juni 2023
15 juni 2023
Warme Koffiekamer

Samen koffiedrinken en een praatje hoort daarbij. Ontmoeten, ongedwongen en gezellig op de ochtend, waar kan dat beter dan in It Mienskar.

Op donderdag 15 juni is er koffiedrinken voor iedereen die dat leuk vindt. Inloop vanaf 09:30 uur. Neem gerust vrienden, buren en/of familie mee.

Voor alle leeftijden, opgave niet nodig. Binnen zonder kloppen.

 

Mocht vervoer nodig zijn dan graag bellen met Jessy / Johannes (0518-481005) of met Max (0518-481198).

 

Lees verder...
22 juni 2023
22 juni 2023
Dorpsfeest 2023

Om alvast rekening mee te houden: dorpsfeest Oosterbierum is vanaf donderdag 22 juni t/m zondag 25 juni 2023.

Meer informatie volgt te zijner tijd.

Lees verder...
8 juli 2023
8 juli 2023
Oud papier

Op zaterdag 08 juli komen de vrijwilligers van basisschool De Flambou vanaf 9 uur langs om het oud papier op te halen.

De opbrengst is bestemd voor schoolmaterialen.

Lees verder...
24 juli 2023
24 juli 2023
Spijkerdorp 2023

Van 24 tot en met 26 juli  kunnen de kinderen van de basisscholen in de Um-dorpen weer werken aan een spijkerdorp op het sportveld aan de Brits.

Meer informatie volgt.

Lees verder...
2 september 2023
2 september 2023
Oud papier

Op zaterdag 02 september komen de vrijwilligers van basisschool De Flambou vanaf 9 uur langs om het oud papier op te halen.

De opbrengst is bestemd voor schoolmaterialen.

Lees verder...
28 oktober 2023
28 oktober 2023
Oud papier

Op zaterdag 28 oktober komen de vrijwilligers van basisschool De Flambou vanaf 9 uur langs om het oud papier op te halen.

De opbrengst is bestemd voor schoolmaterialen.

Lees verder...
15 december 2023
15 december 2023
De Emigrant

Pier21 komt 10 jaar na de vorige versie met een herziene versie van "De Emigrant"
Op vrijdag 15 december spelen ze in It Mienskar. Aanvang 20:00 uur.

Kosten:
22,50 euro bij reservering via "It Mienskar"
24,50 euro bij reservering via "VanPlan" 


De Emigrant 2023
De eerste voorstelling van Pier21 over een Friese emigrant, die ruim 60 jaar geleden de oceaan overstak naar Canada, opnieuw verteld.

“My whole life homesick, noait wer werom west.”

De Emigrant keert na 10 jaar terug op het podium! De voorstelling vertelt het verhaal van Sybolt de Haas, een Friese emigrant die ruim zestig jaar geleden allerijl de oceaan overstak naar Canada. Hij heeft het als emigrant niet makkelijk gehad. Maar het is hem gelukt om een redelijk groot en goedlopend boerenbedrijf op te bouwen.

De Haas is nooit weer terug gekeerd naar Friesland. Hij wilde niet, zag er tegenop, was er misschien wel bang voor. Nu hij gepensioneerd is, is er de gelegenheid om gehoor te geven aan de wens van zijn gestorven vrouw: hij maakt een reis naar zijn roots in de Greidhoeke in Friesland. Zijn zoon moet voor het eerst alleen het bedrijf draaiende houden. Twee avonturen tegelijk. De reis naar Friesland wordt voor de emigrant op alle vlakken confronterend.

Ter ere van het 10-jarig bestaan van Pier21 wordt De Emigrant opnieuw verteld, naar het originele verhaal van Romke Toering, nu geregisseerd door Jos Thie. Met Freark Smink en Theo Smedes.


De Emigrant 2023
De earste foarstelling fan Pier21 oer in Fryske emigrant, dy 't 60 jier lyn de oseaan oerstuts nei Kanada, opnij ferteld.

“My whole life homesick, noait wer werom west.”

De Emigrant komt nei 10 jier werom! De foarstelling fertelt it ferhaal fan Sybolt de Haas, in Fryske emigrant dy 't 60 jier lyn alleryl de oseaan oerstuts nei Kanada. Hy hat it as emigrant net maklik hân. Mar it is him slagge om in aardich grut en goedrinnend boerebedriuw op te bouwen.

De Haas is nea werom gien nei Fryslân. Hy woe net, seach der tsjinoan, wie der miskien wol bang foar. No 't er pensjonearre is, is der de gelegenheid om gehoar te jaan oan de winsk fan syn ferstoarne frou: hy makket in reis nei syn roots yn de Greidhoeke yn Fryslân. Syn soan moat foar it earst allinnich it bedriuw draaiende hâlde.Twa aventoeren tagelyk. De reis nei Fryslân wurdt foar de emigrant op alle flakken konfrontearjend.

Ta eare fan it 10 - jierrich bestean fan Pier21 wurdt De Emigrant opnij ferteld, nei it orizjinele ferhaal fan Romke Toering, no regissearre troch Jos Thie. Mei Freark Smink en Theo Smedes.

 

Lees verder...
23 december 2023
23 december 2023
Oud papier

Op zaterdag 23 december komen de vrijwilligers van basisschool De Flambou vanaf 9 uur langs om het oud papier op te halen.

De opbrengst is bestemd voor schoolmaterialen.

Lees verder...
30 december 2023
30 december 2023
Biljart Kampioenschap 2023

Wie wordt de kampioen? Van 27 t/m 30 december vindt er in It Mienskar de jaarlijkse Biljartkampioenschap plaats.

27 december vanaf 18:00 uur
28 december vanaf 18:00 uur
30 december vanaf 19:00 uur

Lees verder...