19 april 2024
19 april 2024
Filmhuis 'The Mienskar'

19 april is het filmhuis weer geopend.

Vanaf 19.45 uur is de zaal open en 20.00 uur wordt de film "Mijn Beste Vriendin Anne Frank" vertoond.

Hannah Goslar is de beste vriendin van Anne Frank. Ze zijn boezemvriendinnen als de Tweede Wreldoorlog uitbreekt. Ze verliezen elkaar ui het oog als de familie Frank onderduikt. Drie jaar later volgt een bijzondere ontmoeting.

De kosten zijn deze avond zoals gewoonlijk € 2.50

Oan't freed!

 

Link naar de trailer

Lees verder...
19 april 2024
19 april 2024
Dansen met Cisca en Rense

Ongeveer om de week op vrijdag hebben Cisca en Rense hun dansavond. U kunt dan de oude klassieke stijlen dansen. Van de Rumba t/m de Cha Cha.

Voor € 5,00 per stel kunt u de hele avond met de voetjes van de vloer. Ook kunt u een natje en droogje krijgen aan de bar.

Lees verder...
20 april 2024
20 april 2024
Country & Line dansen

In It Mienskar, Country & Line dansen. 

Aanvang 20:00 uur.

Lees verder...
24 april 2024
24 april 2024
Flessenaktie

In Fryslân, Groningen en Drenthe worden 100.000 bananendozen gevuld met voedsel voor Oekraïne. Voor de transportkosten van deze volle dozen halen wij lege flessen op.
Daarnaast helpen wij boeren in de derde wereldlanden die te maken hebben met de gevolgen van klimaatverandering. Te veel of te weinig regen, verzilting van de landbouwgrond. Inkomsten die dalen. Naast advies ook nieuwe gewassen en aanpassingen van de teeltwijze.

Naast lege flessen zijn kratten, blikjes en zegelboekjes, maar ook uw gift zeer welkom.

Niet thuis en wel helpen? Natuurlijk kan dat.
Maak uw bijdrage over op NL02RABO0325513007 t.n.v. Diaconie P.G. Oosterbierum Wijnaldum o.v.v. Lege Flessenactie

Mogen wij op u rekenen en weet alle beetjes (lees flesjes) helpen!!

Lees verder...
26 april 2024
26 april 2024
Bjirmer Drekrin

Koningsnacht, woensdag 26 april, organiseert Oranjevereniging Oosterbierum/Klooster-Lidlum samen met Oranje Nationaal Sexbierum/Pietersbierum de eerste editie van de Bjirmer Drekrin!


Doe mee, moedig aan en feest na de tijd mee!

Een avond voor jong en oud. Meer informatie volgt.

Lees verder...
27 april 2024
27 april 2024
Underweis

Kopij voor de volgende Underweis dient uiterlijk op zaterdag 27 april 12:00 uur in bezit te zijn bij de redactie, p/a Dieuwke de Jong, telefoonnummer 06-2296 1400.

Het aanleveren van tekst via emailadres: underweis@hotmail.com.

Lees verder...
14 mei 2024
14 mei 2024
Warme Koffiekamer

Op dinsdag 14 mei bent u / ben jij weer welkom om samen koffie te drinken. Ontmoeten op een ontspannen manier en waar kan dat beter dan in It Mienskar in Oosterbierum.

Vanaf 9.30 uur staat de koffie – met wat lekkers erbij – klaar. Jong en oud is welkom. Binnen zonder kloppen. Vervoer kan geregeld worden, bellen met 481005. En neem gerust uw buren, familie en vrienden mee.

Lees verder...
15 mei 2024
15 mei 2024
Fietstocht

Uitnodiging informatieve fietstocht op 15 mei 2024 langs de Waddenkust

Gemeente Waadhoeke nodigt u graag uit voor een leuke, informatieve fietstocht langs de Waddenkust, op woensdag 15 mei om 14.30 uur.

Dit wordt georganiseerd omdat ze u graag laten zien wat er vanuit het project ‘Op paad lâns it Waad’ de afgelopen periode hebben gerealiseerd.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar bestuur@waadhoeke.nl. Het uitgangspunt daarbij is dat u op uw eigen fiets komt of deze meeneemt. Indien dit niet mogelijk is, vermeld dan bij uw aanmelding dat u gebruik wilt maken van een (elektrische) leenfiets.

Open deze link voor meer informatie

Lees verder...
6 juni 2024
6 juni 2024
Europese Parlementsverkiezingen

Op 6 juni 2024 zijn de Europese Parlementsverkiezingen.

Lees verder...
8 juni 2024
8 juni 2024
Oud papier

Op zaterdag 8 juni komen de vrijwilligers van basisschool De Flambou vanaf 9 uur langs om het oud papier op te halen.

De opbrengst is bestemd voor schoolmaterialen.

Lees verder...
15 juni 2024
15 juni 2024
Slachtemarathon 2024

De eerstvolgende Slachtemarathon vindt weer plaats in 2024. En wel op zaterdag 15 juni. Er wordt gelopen (of hardlopen) vanaf Oosterbierum naar Raerd.

Link naar de website van Slachtemarathon

Lees verder...
20 juni 2024
20 juni 2024
Warme Koffiekamer

Op donderdag 20 juni bent u / ben jij weer welkom om samen koffie te drinken. Ontmoeten op een ontspannen manier en waar kan dat beter dan in It Mienskar in Oosterbierum.

Vanaf 9.30 uur staat de koffie – met wat lekkers erbij – klaar. Jong en oud is welkom. Binnen zonder kloppen. Vervoer kan geregeld worden, bellen met 481005. En neem gerust uw buren, familie en vrienden mee.

Lees verder...
3 augustus 2024
3 augustus 2024
Oud papier

Op zaterdag 3 augustus komen de vrijwilligers van basisschool De Flambou vanaf 9 uur langs om het oud papier op te halen.

De opbrengst is bestemd voor schoolmaterialen.

Lees verder...
28 september 2024
28 september 2024
Oud papier

Op zaterdag 28 september komen de vrijwilligers van basisschool De Flambou vanaf 9 uur langs om het oud papier op te halen.

De opbrengst is bestemd voor schoolmaterialen.

Lees verder...
23 november 2024
23 november 2024
Oud papier

Op zaterdag 23 november komen de vrijwilligers van basisschool De Flambou vanaf 9 uur langs om het oud papier op te halen.

De opbrengst is bestemd voor schoolmaterialen.

Lees verder...
25 november 2024
25 november 2024
De Laatste Eer, ALV

Op maandag 25 november houdt Uitvaartvereniging De Laatste Eer Oosterbierum haar ledenvergadering in It Mienskar, aanvang 20:00 uur.

Lees verder...
19 juni 2025
19 juni 2025
Dorpsfeest 2025

Dorpsfeest in Oosterbierum van 19 tot en met 22 juni 2025.

Lees verder...