27 oktober 2021
27 oktober 2021
Reanimatietraining omgeving Oosterbierum / Tzummarum

Reanimatieonderwijs Noord-West Fryslân geeft op woensdag 27 oktober om 19:15 uur in Tzummarum een training voor mensen die nog niet eerder een reanimatietraining hebben gevolgd en voor mensen die al langere tijd geen herhaling meer hebben gevolgd.
De kosten voor deze training bedragen € 37,50 en worden door de meeste ziektekostenverzekeraars volledig vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Voor de training op 27 oktober zijn nog 4 plekken beschikbaar.
Mocht je deze avond niet kunnen, maar wel interesse hebben, dan kun je je toch opgeven! Bij voldoende deelname zal er in december nog een training worden gegeven in Oosterbierum.

Dorpsbelang wil een ieder stimuleren om deze training te volgen.
Als tegemoetkoming vergoedt Dorpsbelang voor leden welke niet aanvullend verzekerd zijn de kosten van deze training.

Dus: Geef je snel op!
Dit kan bij Sietske van der Mei – Bader
E-mail: reanimatieonderwijsNWF@hotmail.com

Lees verder...
27 oktober 2021
27 oktober 2021
Info avond 'Dijk van een Wijf'

Let op: graag vantevoren opgeven via i.algra@waadhoeke.nl.

In It Mienskar, aanvang 19:30 uur.

"Dijk van een Wijf" is een eventueel kunstproject op de Dwinger, nabij de slachte.

Meer informatie is te lezen in de volgende link:
Informatie Dijk van een Wijf

Link naar uitnodigingsbrief:
Uitnodigingsbrief Dijk van een Wijf

Aanmelden
Graag vooraf aanmelden voor de bijeenkomst door een mail te sturen naar: i.algra@waadhoeke.nl.

Coronatoegangsbewijs
Voor deze bijeenkomst is het nodig de aanwezigen te vragen om een coronatoegangsbewijs. Dat kan bijvoorbeeld met de CoronaCheck-app. Meer informatie vindt u op https://coronacheck.nl/nl/faq. Daar leest u bijvoorbeeld ook hoe u een bewijs maakt via een app of een bewijs kunt printen.

Lees verder...
28 oktober 2021
28 oktober 2021
biljartles

In It Mienskar wordt biljartles gegeven, aanvang 19:30 uur.

Lees verder...
28 oktober 2021
28 oktober 2021
Lege flessenactie

Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbierum Wijnaldum organiseert een statiegeld flessenactie ten behoeve van de vluchtelingen in Griekenland.
Meer informatie hierover kunt u lezen in deze link: informatie vluchtelingen in Griekenland.

De actie start om 18.30 uur. 

Naast lege flessen zijn kratten en zegelboekjes, maar ook uw gift zeer welkom.

Niet thuis en wel helpen? Natuurlijk kan dat.
Maak uw bijdrage over op NL02RABO0325513007 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oosterbierum Wijnaldum.

Helpt u mee? Dank u wel.

Lees verder...
30 oktober 2021
30 oktober 2021
Kapper Natasja

Op zaterdag 30 oktober is kapper Natasja aanwezig in It Mienskar vanaf 09:30 uur.
Een afspraak kun je maken via telefoonnummer: 06-5203 5922.

Lees verder...
1 november 2021
1 november 2021
FNP Ledenvergadering

De FNP ledenvergadering wordt gehouden in It Mienskar, aanvang 20:00 uur.

Lees verder...
1 november 2021
1 november 2021
Kaartclub 'De Famkes'

Kaartclub 'De Famkes' komt bijelkaar in it Mienskar vanaf 19:30 uur.

Lees verder...
3 november 2021
3 november 2021
De Laatste Eer, ledenvergadering

Begrafenisvereniging De Laatste Eer houdt haar ledenvergadering in It Mienskar, aanvang 19:30 uur.

Lees verder...
4 november 2021
4 november 2021
Barradeel Biljarttoernooi

Biljarttoernooi in It Mienskar, aanvang 10:00 uur.

Lees verder...
5 november 2021
5 november 2021
Voorstelling 'Wat soesto'

!!!De voorstelling is uitverkocht!!!
Wilt u op de wachtlijst voor het geval er toch nog kaartjes vrijkomen? Neem dan telefonisch contact op met It Mienskar via telefoonnummer: 0518-481 956.

 

Pier 21 speelt voor u de Friestalige voorstelling 'Wat soesto' in It Mienskar.
Aanvang 20:00 uur, toegangsprijs € 19,50

Kaartverkoop uitsluitend via:
www.vanplan.nl/uitje/wat-soesto-it-mienskar-oosterbierum-39598108##kooptickets

Men houdt zich aan de Corona/Covid maatregelen die op dat moment gelden.

Meer informatie over de voorstelling? Klik op deze link.

Graach oant dan | Graag tot dan

 

Informatie voor bezoekers

Wat moet je meenemen?
Om oponthoud te voorkomen wordt gevraagd om onderstaande zaken bij de hand te houden:

Je kaart
Je coronatoegangsbewijs (zie hieronder voor uitleg)
Een geldige ID

Uitleg coronatoegangsbewijs:
Om zoveel mogelijk mensen van de voorstelling te laten genieten wordt gewerkt met een coronatoegangsbewijs, waardoor de anderhalve meter komt te vervallen.

Om binnen te komen is een geldige QR-code nodig. Die code kan aangemaakt worden via de CoronaCheckApp of via coronacheck.nl
Er zijn drie manieren waarop je een QR-code kunt verkrijgen:
- Een volledige vaccinatie (plus twee of vier weken, afhankelijk van het vaccin);
- Een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud (via testenvoortoegang.nl)
- Een herstelbewijs van corona van maximaal zes maanden oud

Alle bewijzen dienen te worden getoond in combinatie met je ID kaart.

Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid. Als er ondersteuning nodig is bij het aanvragen van het coronatoegangsbewijs kan er ook gebeld worden met de CoronaCheck-helpdesk via 0800 14 21.

 

Lees verder...
6 november 2021
6 november 2021
Rassenshow Fries-Groningse Aardappelkwekersvereniging (FG-AKV)

Wij heten u van harte welkom op onze rassenshow op zaterdag 6 november van 11.00-14.00 uur aan de Hoarnestreek 19a, kassencomplex van dhr. K. Palma.

De route wordt langs de weg aangegeven met borden: Proefveld AKV.

 

Tijdens de show kunt u de groene en de rijpe rooi van respectievelijk 63 en 135 groeidagen van de nieuwe potentiële nummers bezichtigen, inclusief de vergelijkingsrassen.

Eén en ander maakt het extra interessant om te zien welke nieuwe potentiële nummers/zaailingen goed onder het groeiseizoen van afgelopen jaar hebben gepresteerd.

De vergelijkingsrassen geven een goed vergelijk met wat er in de toekomst van de nieuwe potentiële nummers/zaailingen verwacht kan worden.

Tot ziens op zaterdag 6 november vanaf 11.00 uur.

Lees verder...
6 november 2021
6 november 2021
Oud papier
Op zaterdag 6 november komen de vrijwilligers van basisschool De Flambou vanaf 9 uur langs om het oud papier op te halen.

De opbrengst is bestemd voor schoolmaterialen.
Lees verder...
10 november 2021
10 november 2021
Sint Joris Tsjerke

In It Mienskar organiseert de Sint Joris Tsjerke een gemeenteavond.

Aanvang 20:00 uur.

Lees verder...
11 november 2021
11 november 2021
Tryater, 'Vader en zoon'

In It Mienskar treedt 11 november Tryater voor u op.
De aanvang is 20.00 uur, toegangsprijs is € 17,50.
De kaartverkoop is via www.tryater.nl.

De Covid maatregelen die op dat moment gelden worden in It Mienskar opgevolgd.

Twintig jaar geleden speelden Joop en Mads Wittermans 'Vader en Zoon'. Nu staan ze weer samen op het toneel, maar er is het nodige veranderd! In de voorstelling van toen had pa last van een midlifecrisis en weigerde zoon, ondanks inspanningen van z’n vader, te voldoen aan de normen van de maatschappij.

Anno 2021 hikt de zoon tegen een midlifecrisis aan en lijkt hij conformist te zijn geworden. Terwijl in vader de anarchist ontwaakt; hij zet zich af tegen alle regels die het ouder worden en de naderende dood met zich meebrengen. De rollen zijn dus volledig omgedraaid, of ligt het toch anders?

Zes schrijvers (Bouke Oldenhof, Joeri Vos, Rob de Graaf, Marijke Schermer, Bodil de la Parra en Jan Veldman) schreven nieuwe teksten. Door Jan Veldman en regisseur Liesbeth Coltof zijn deze kunstig met elkaar vervlochten. Vader en Zoon is een spel tussen feit en fictie, toen en nu. Het is een geestige, ontroerende en soms pijnlijke theaterdialoog. Een hartstochtelijk gesprek over ouder worden, jarenlange patronen en elkaar los durven laten.

Vader en zoon is grotendeels Nederlandstalig met zo nu en dan Fries.

 

Informatie voor bezoekers

Wat moet je meenemen?
Om oponthoud te voorkomen wordt gevraagd om onderstaande zaken bij de hand te houden:

Je kaart
Je coronatoegangsbewijs (zie hieronder voor uitleg)
Een geldige ID

Uitleg coronatoegangsbewijs:
Om zoveel mogelijk mensen van de voorstelling te laten genieten wordt gewerkt met een coronatoegangsbewijs, waardoor de anderhalve meter komt te vervallen.

Om binnen te komen is een geldige QR-code nodig. Die code kan aangemaakt worden via de CoronaCheckApp of via coronacheck.nl
Er zijn drie manieren waarop je een QR-code kunt verkrijgen:
- Een volledige vaccinatie (plus twee of vier weken, afhankelijk van het vaccin);
- Een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud (via testenvoortoegang.nl)
- Een herstelbewijs van corona van maximaal zes maanden oud

Alle bewijzen dienen te worden getoond in combinatie met je ID kaart.

Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid. Als er ondersteuning nodig is bij het aanvragen van het coronatoegangsbewijs kan er ook gebeld worden met de CoronaCheck-helpdesk via 0800 14 21.

Lees verder...
19 november 2021
19 november 2021
Filmhuis

Er draait een film in It Mienskar, aanvang 20:00 uur.

Lees verder...
25 november 2021
25 november 2021
biljartles

In It Mienskar wordt biljartles gegeven, aanvang 19:30 uur.

Lees verder...