23 september 2021
23 september 2021
Informatiebijeenkomst dorpsuitbreiding

Dorpsbelang organiseert een informatiebijeenkomst inzake dorpsuitbreiding in It Mienskar. Aanvang 20.00 uur.

Open voor meer informatie de bijgaande bestand:

Brief dorpsbewoners

Mochten er door (nieuwe) coronamaatregelen aanpassingen nodig zijn van het programma dan wordt u daar na 17 september via de website over geïnformeerd.

Lees verder...
25 september 2021
25 september 2021
Underweis

Kopij voor de volgende Underweis dient uiterlijk op zaterdag 25 september 12:00 uur in bezit te zijn bij de redactie, p/a Dieuwke de Jong, telefoonnummer 0518 481 562.

Het aanleveren van tekst via emailadres: underweis@hotmail.com.

Lees verder...
5 oktober 2021
5 oktober 2021
Voorstelling 'Wat soesto'

Pier 21 speelt voor u de Friestalige voorstelling 'Wat soesto' in It Mienskar.
Aanvang 20:00 uur, toegangsprijs € 19,50
Kaartverkoop uitsluitend via:
www.vanplan.nl/uitje/wat-soesto-it-mienskar-oosterbierum-39598108##kooptickets

Men houdt zich aan de Corona/Covid maatregelen die op dat moment gelden.

Meer informatie over de voorstelling? Klik op deze link.

 

Graach oant dan | Graag tot dan

 

Lees verder...
6 november 2021
6 november 2021
Oud papier
Op zaterdag 6 november komen de vrijwilligers van basisschool De Flambou vanaf 9 uur langs om het oud papier op te halen.

De opbrengst is bestemd voor schoolmaterialen.
Lees verder...
11 november 2021
11 november 2021
Tryater, 'Vader en zoon'

In It Mienskar treedt 11 november Tryater voor u op.
De aanvang is 20.00 uur, toegangsprijs is € 17,50.
De kaartverkoop is via www.tryater.nl.

De Covid maatregelen die op dat moment gelden worden in It Mienskar opgevolgd.

Twintig jaar geleden speelden Joop en Mads Wittermans 'Vader en Zoon'. Nu staan ze weer samen op het toneel, maar er is het nodige veranderd! In de voorstelling van toen had pa last van een midlifecrisis en weigerde zoon, ondanks inspanningen van z’n vader, te voldoen aan de normen van de maatschappij.

Anno 2021 hikt de zoon tegen een midlifecrisis aan en lijkt hij conformist te zijn geworden. Terwijl in vader de anarchist ontwaakt; hij zet zich af tegen alle regels die het ouder worden en de naderende dood met zich meebrengen. De rollen zijn dus volledig omgedraaid, of ligt het toch anders?

Zes schrijvers (Bouke Oldenhof, Joeri Vos, Rob de Graaf, Marijke Schermer, Bodil de la Parra en Jan Veldman) schreven nieuwe teksten. Door Jan Veldman en regisseur Liesbeth Coltof zijn deze kunstig met elkaar vervlochten. Vader en Zoon is een spel tussen feit en fictie, toen en nu. Het is een geestige, ontroerende en soms pijnlijke theaterdialoog. Een hartstochtelijk gesprek over ouder worden, jarenlange patronen en elkaar los durven laten.

Vader en zoon is grotendeels Nederlandstalig met zo nu en dan Fries.

Lees verder...