Welkom op de site van Oosterbierum

Oosterbierum, gelegen aan de Waddenzee, is een klein dorp met ongeveer 500 inwoners. Vanaf de dijk hebt u een prachtig uitzicht over de omgeving. Bij helder weer ziet u zelfs de eilanden Vlieland en Terschelling liggen.
Meer van Oosterbierum zien? Neem een kijkje in het fotoalbum of klik op deze link "alles over het dorp".

  Lees verder

  15 juli 2017, Voorlichting gebiedsproces

  Dinsdag 18 juli is er een voorlichting over het gebeidsproces in It Mienskar. Als u op onderstaande link klikt krijgt u de brief te zien van de provincie met meer informatie.
  Lees verder

  12 juli 2017, Takomstpartij goed voor 2.250 euro

  Kaatsen voor het goede doel, met het motto 'de Sterke voor de Zwakke', leverde 2.250 euro op voor de Kloosterhoeve in Kloosterlidlum.

  Jannie Bossers en Bart Faassen hebben met hun zorg- en educatieboerderij als doel het mooie leven op een melkveebedrijf te delen met anderen. Jongeren en jong volwassenen met een indicatie wordt dagbesteding aangeboden, maar iedereen met belangstelling is welkom voor een bezoek.

  De mooie kaatsdag begon in de regen met 6 dames- en 8 herenformaties. Allen kaatsten 3 keer met een finaleplaats als doel. Bij zowel de dames als de heren waren de voorrondes spannender dan de finales, die wel onder een stralende zon werden gespeeld.

  Uitslag meisjes Takomstpartij 2017. Finale uitslag: 5-2 en 6-0

  1e prijs: Annet de Haan Sint Annaparochie, Lobke Vlasbloem Makkum en Anouk Smink Makkum.

  2e prijs: Nynke Beckers Wommels, Jeska Terpstra, Easterein en Kim Dijkstra Makkum.

  Uitslag jongens Takomstpartij 2017: Finale uitslag: 0-5 en 2-6. Om de 3e prijs: 1-5 en 2-6.

  1e prijs: Gabe-Jan van Popta Lollum, Allard van Wigcheren Berlikum en Stefan v.d. Meer Baard

  2e prijs: Mark Palstra Menaam, Teake Hofman Dronrijp en René de Haan Franeker

  3e prijs: Lucas Postma Dronrijp, Wessel van Wier Peins en Menno Galema Tjerkwerd.

   Lees verder

   9 juli 2017, Bevestiging Ds Ulbe Tjallingii


   De Protestantse Gemeente Oosterbierum-Wijnaldum heeft sinds 9 juli een nieuwe dominee. Ds Ulbe Tjallingii heeft het beroep aanvaard en werd door ds Niek Scholten bevestigd en verbonden in het ambt predikant van de gemeente Oosterbierum/Wijnaldum.

   Ds Ulbe is al langere tijd bekend in Oosterbierum. Als 12-jarig jochie bespeelde hij voor het eerst het Van Dam orgel en heeft vele jaren de diensten muzikaal begeleidt.

   Bijgaand een aantal foto's van de dienst.

    Lees verder

    8 juli 2017, Groene rooi van de Fries Groninger Aardappel Kwekers Vereniging

    In Oosterbierum op het perceel van Freerk Zwart aan de Hoarnestreek is de jaarlijkse groene rooi een happening. Een beoordelingscommissie begint met het keuren van het loof.
    Daarna worden de aardappels gelicht, opgezocht en in bakjes gedaan.
    De aardappels worden vervolgens gekeurd op grootte, kleur, tal en algehele kwaliteit.
    Dan worden ze gewogen en onder het genot van een hapje en een drankje worden de kilo’s van de verschillende rassen bekent gemaakt. Er waren zo’n 20 belangstellenden.
    Op de foto is te zien hoe één en ander in zijn werk gaat. (foto's gemaakt door SW Houtsma)

     Lees verder

     8 juli 2017, Kaatsfeest voor ouder en kind

     Onder een zonnige hemel op een schitterende locatie, het kaatsveld aan de Brits, werd afgelopen zaterdag de ouder-kind partij verkaatst. Ruim 20 team streden om de mooie prijzen, maar vooral om de krans. De jeugd werd verdeeld in 3 categorieën, zodat elk op zijn/haar eigen niveau kon spelen.

     Veel humor, maar vooral plezier waren de juiste ingrediënten voor een mooie middag. Niet elk kind kon zijn ouder motiveren voor deelname of was er een ouder niet beschikbaar of te weinig. Geen prbleem, invallers genoeg voor invulling op de lijst. Na afloop werden er gelijk weer afspraken gemaakt voor volgend jaar, althans geprobeerd, vaak bij tegenvallende resultaten van deze editie.

     Uitslag
     kabouters: 1e prijs: Lysanne en Johannes Groeneveld, 2e prijs: Brent en Hein Dijkstra, 3e prijs: Jannick en Margrit Dijkstra, 4e prijs: Ilse Bergsma en Baukje Houtsma.

     Pupillen: 1e prijs: Yvan de Jong en Dennis Wijnjeterp, 2e prijs: Fenna en Ylja Bergsma, 3e prijs: Annick en Fokke de Vries, 4e prijs Fatimat Shahaf en Johannes Wolbers.

     Schooljeugd: Winnaarsronde: 1e prijs: Naomi de Jong en Johan Kwast, 2e prijs: Yse Johannes en Sys Dijkstra, 3e prijs: Fenne Jetske Dijkstra en Theun van der Molen.

     Verliezersronde: 1e prijs: Hendrik Steenstra en Isaak Syswerda, 2e prijs Anna Steenstra en Berber Syswerda, 3e prijs: Joran Dijkstra en Rianne Bruinsma.

      Lees verder
      Agenda
      23
      juli
      Theetuin in Kloostertuin Lees verder...
      30
      juli
      Theetuin in Kloostertuin Lees verder...
      06
      augustus
      Theetuin in Kloostertuin Lees verder...