Welkom op de site van Oosterbierum

Oosterbierum, gelegen aan de Waddenzee, is een klein dorp met ongeveer 500 inwoners. Vanaf de dijk hebt u een prachtig uitzicht over de omgeving. Bij helder weer ziet u zelfs de eilanden Vlieland en Terschelling liggen.
Meer van Oosterbierum zien? Klik op "lees verder" en u kunt foto's van het dorp bekijken. Onder het nieuws staan vaak foto's van het dorp, dorpsgenoten en de activiteiten.
Link "alles over het dorp".

  Lees verder

  27 augustus 2017, Kloostertuin laatste keer open dit seizoen

  Afgelopen zondag wisten tientallen mensen de Kloostertuin te vinden toen de Franeker trekzakvrouwen er optraden. Veel Franekers en mensen uit omliggende dorpen doen de Kloostertuin aan als tussenstop op hun fietstocht.

  Op zondag 27 augustus sluit Kloostertuin Oosterbierum het zomerseizoen af met een optreden van Martin Hiemstra. Hiemstra is een jonge muzikant die zowel zingt, als ook accordeon én keyboard speelt. Daarbij brengt hij smartlappen ten gehore van André Hazes en andere Nederlandstalige artiesten. Voor de vrijwilligers van de Kloostertuin is Martin Hiemstra een bekende, want ook in de zomer van 2016 trad hij op. Toen zorgde hij er op een zonnige zondagmiddag voor dat veel bezoekers van de tuin lang bleven plakken voor zijn muziek, koffie en gezelligheid.
  Het optreden begint om 14.00 uur.

  Naast het optreden van Martin Hiemstra kunnen bezoekers van de Kloostertuin viltkunst bewonderen van Lia Smid. Zij maakt toegankelijk werk in verschillende vilttechnieken. Daarbij zijn motieven en kleuren uit de natuur vaak een inspiratiebron voor haar. Lia Smid is aanwezig om uitleg te geven over haar werk, dat die middag ook te koop is.

  Kloostertuin Oosterbierum
  Sint Jorisstrjitte 22
  www.kloostertuinoosterbierum.nl   Lees verder

   3 augustus 2017, Verhuisbericht


   Na tientallen jaren stevig achter de woning van Gerrit en Lies Kuiken te hebben gestaan is het er dan nu toch van gekomen. De brievenbus is verhuisd naar Buorren 27 (dorpshuis It Mienskar).


    Lees verder

    12 juli 2017, Takomstpartij goed voor 2.250 euro

    Kaatsen voor het goede doel, met het motto 'de Sterke voor de Zwakke', leverde 2.250 euro op voor de Kloosterhoeve in Kloosterlidlum.

    Jannie Bossers en Bart Faassen hebben met hun zorg- en educatieboerderij als doel het mooie leven op een melkveebedrijf te delen met anderen. Jongeren en jong volwassenen met een indicatie wordt dagbesteding aangeboden, maar iedereen met belangstelling is welkom voor een bezoek.

    De mooie kaatsdag begon in de regen met 6 dames- en 8 herenformaties. Allen kaatsten 3 keer met een finaleplaats als doel. Bij zowel de dames als de heren waren de voorrondes spannender dan de finales, die wel onder een stralende zon werden gespeeld.

    Uitslag meisjes Takomstpartij 2017. Finale uitslag: 5-2 en 6-0

    1e prijs: Annet de Haan Sint Annaparochie, Lobke Vlasbloem Makkum en Anouk Smink Makkum.

    2e prijs: Nynke Beckers Wommels, Jeska Terpstra, Easterein en Kim Dijkstra Makkum.

    Uitslag jongens Takomstpartij 2017: Finale uitslag: 0-5 en 2-6. Om de 3e prijs: 1-5 en 2-6.

    1e prijs: Gabe-Jan van Popta Lollum, Allard van Wigcheren Berlikum en Stefan v.d. Meer Baard

    2e prijs: Mark Palstra Menaam, Teake Hofman Dronrijp en René de Haan Franeker

    3e prijs: Lucas Postma Dronrijp, Wessel van Wier Peins en Menno Galema Tjerkwerd.

     Lees verder

     9 juli 2017, Bevestiging Ds Ulbe Tjallingii


     De Protestantse Gemeente Oosterbierum-Wijnaldum heeft sinds 9 juli een nieuwe dominee. Ds Ulbe Tjallingii heeft het beroep aanvaard en werd door ds Niek Scholten bevestigd en verbonden in het ambt predikant van de gemeente Oosterbierum/Wijnaldum.

     Ds Ulbe is al langere tijd bekend in Oosterbierum. Als 12-jarig jochie bespeelde hij voor het eerst het Van Dam orgel en heeft vele jaren de diensten muzikaal begeleidt.

     Bijgaand een aantal foto's van de dienst.

      Lees verder

      8 juli 2017, Groene rooi van de Fries Groninger Aardappel Kwekers Vereniging

      In Oosterbierum op het perceel van Freerk Zwart aan de Hoarnestreek is de jaarlijkse groene rooi een happening. Een beoordelingscommissie begint met het keuren van het loof.
      Daarna worden de aardappels gelicht, opgezocht en in bakjes gedaan.
      De aardappels worden vervolgens gekeurd op grootte, kleur, tal en algehele kwaliteit.
      Dan worden ze gewogen en onder het genot van een hapje en een drankje worden de kilo’s van de verschillende rassen bekent gemaakt. Er waren zo’n 20 belangstellenden.
      Op de foto is te zien hoe één en ander in zijn werk gaat. (foto's gemaakt door SW Houtsma)

       Lees verder
       Agenda
       26
       augustus
       Oud papier Lees verder...
       27
       augustus
       Theetuin in Kloostertuin Lees verder...
       09
       september
       Kerkblad Underweis Lees verder...